راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 28 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,321

نمایش موارد : 27601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
27601 سعید حیدری 1386 علوم پايه فیزیک
27602 سعیدداود حیدری 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
27603 سعیده حیدری 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
27604 سمانه حیدری 1393 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
27605 سمیه حیدری 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
27606 سمیه حیدری 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
27607 سمیه حیدری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
27608 سمیه حیدری 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
27609 سمیه حیدری 1383 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
27610 سمیه حیدری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
27611 سمیه حیدری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
27612 سمیه حیدری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
27613 سمیه حیدری 1386 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
27614 سمیه حیدری 1388 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
27615 سمیه حیدری 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
27616 سوسن حیدری 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
27617 سهیلا حیدری 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
27618 سید امیر رضا حیدری 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
27619 سیدابوالفضل حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
27620 سیدجواد حیدری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27621 سیدحمیدرضا حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
27622 سیدعلیرضا حیدری 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
27623 سیدمحمود حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
27624 سیدمصطفی حیدری 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
27625 سیده الهام حیدری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
27626 سیده پروانه حیدری 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
27627 سیده سارا حیدری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
27628 سیده عصمت حیدری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
27629 سیده فائزه حیدری 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
27630 سیده مستوره حیدری 1388 علوم رياضي ریاضی محض
27631 سیما حیدری 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
27632 سینا حیدری 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
27633 شاپور حیدری 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
27634 شکیلا حیدری 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
27635 شهاب حیدری 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
27636 شهاب حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
27637 شهاب حیدری 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
27638 شهرام حیدری 1362 مهندسي جوشكاري
27639 شیدا حیدری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
27640 شیرین گل حیدری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
27641 صدیقه حیدری 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
27642 طاهره حیدری 1382 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
27643 طاهره حیدری 1384 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
27644 طاهره حیدری 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
27645 طاهره حیدری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
27646 طلیعه حیدری 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
27647 طیبّه حیدری 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
27648 عاطفه سادات حیدری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
27649 عباس حیدری 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
27650 عباس حیدری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
27651 عبد الرضا حیدری 1391 پردیس دانشگاهی روابط بین الملل
27652 عبدالحسن حیدری 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27653 عبدالنیاز حیدری 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
27654 عشرت حیدری 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
27655 عقیله حیدری 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
27656 عقیله حیدری 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
27657 علی حیدری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
27658 علی حیدری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
27659 علی حیدری 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
27660 علی حیدری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
27661 علی حیدری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
27662 علی حیدری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
27663 علی حیدری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
27664 علی حیدری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - صنایع غذایی
27665 علی اصغر حیدری 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
27666 علی رضا حیدری 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
27667 علیجان حیدری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
27668 علیرضا حیدری 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
27669 علیرضا حیدری 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
27670 علیرضا حیدری 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
27671 غزاله حیدری 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
27672 غلامحسین حیدری 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
27673 غلامرضا حیدری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
27674 فائزه حیدری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
27675 فائزه حیدری 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
27676 فاطمه حیدری 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
27677 فاطمه حیدری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
27678 فاطمه حیدری 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
27679 فاطمه حیدری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
27680 فاطمه حیدری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
27681 فاطمه حیدری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
27682 فاطمه حیدری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
27683 فاطمه حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
27684 فاطمه حیدری 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
27685 فاطمه حیدری 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
27686 فرزانه حیدری 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
27687 فرشته حیدری 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
27688 فریبا حیدری 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
27689 فریبا حیدری 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
27690 فریده حیدری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
27691 فهیمه حیدری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
27692 قاسم حیدری 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
27693 قاسم حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
27694 قربانعلی حیدری 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
27695 کاظم حیدری 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
27696 کبری حیدری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
27697 لاله حیدری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
27698 لیلا حیدری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
27699 لیلا حیدری 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
27700 لیلا حیدری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34979697