راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 44 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,554

نمایش موارد : 27601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
27601 سمیه حیدری سراسیا 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
27602 جواد حیدری سرشک 1391 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
27603 غلامرضا حیدری سرشک 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
27604 مریم حیدری سورشجانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
27605 امیر حیدری سی پی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
27606 منیره حیدری سیاه سنگ 1383 علوم رياضي آمار
27607 حانیه حیدری سیدعلی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
27608 فاطمه حیدری سیس اباد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
27609 حسین حیدری شریف آباد 1354 كشاورزى زراعت
27610 شیرزاد حیدری شهباز 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
27611 فرهاد حیدری صفرقلعه 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
27612 فریدون حیدری صفرقلعه 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
27613 بی بی مریم حیدری علوی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
27614 زهرا حیدری عیدو 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
27615 حمزه حیدری فر 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
27616 وحیده حیدری فر 1381 علوم پايه زمین شناسی
27617 حسین حیدری فرد 1372 دامپزشكي دامپزشکی
27618 حسین حیدری فرد 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
27619 زهرا حیدری فرد 1389
27620 علیرضا حیدری فریزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
27621 احمد حیدری فیروزابادی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
27622 رضا حیدری فیروزجائی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
27623 معصومه حیدری فیض آبادی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
27624 حسین حیدری قادیکلایی 1371 علوم رياضي آمار
27625 عباس حیدری قرا 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
27626 فهیمه حیدری قره سو 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
27627 فهیمه حیدری قره سو 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
27628 میلاد حیدری قلعه 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
27629 زکیه حیدری قلعه شیری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
27630 نصیبه سادات حیدری قلعه نی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
27631 فرانک حیدری قلیچی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
27632 غلام حیدر حیدری کلاته 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
27633 فیض اله حیدری کلنادانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
27634 رضا حیدری کمال آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
27635 اکبر حیدری کمال ابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
27636 حسین حیدری کنگ علیا 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
27637 الهه حیدری کوچی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
27638 الهه حیدری کوچی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
27639 سیدعلی اصغر حیدری کوشالشاهی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
27640 عزیز حیدری کیا 1390 پردیس دانشگاهی علوم سیاسی
27641 حیدر حیدری گبراباد 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
27642 مریم بانو حیدری گرجی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
27643 موسی الرضا حیدری گوگ دره 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
27644 مینو حیدری لتیباری 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
27645 حیدر حیدری مجد 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
27646 آرش حیدری مرادآبادی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
27647 اشکان حیدری مرادآبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
27648 مهدی حیدری مرزجی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
27649 ارمان حیدری مروی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
27650 حامد حیدری مزرجی 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
27651 سارا حیدری مزرجی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
27652 سحر حیدری مستعلی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
27653 مرضیه حیدری معینی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
27654 احمد حیدری مقدم 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
27655 محسن حیدری مقدم 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
27656 محمد حیدری مقدم 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
27657 محمدرضا حیدری مقدم 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
27658 محمدرضا حیدری مقدم 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
27659 مهدی حیدری مقدم 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
27660 سمانه حیدری مقدم بجستانی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
27661 سمانه حیدری مقدم بجستانی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
27662 حمید حیدری مکرر 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
27663 حمید حیدری مکرر 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
27664 زهره حیدری نایی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
27665 نسرین حیدری نژاد 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
27666 زهرا حیدری نژادکوه پنجی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
27667 بی بی زهرا حیدری نسب 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
27668 سیدحسین حیدری نسب 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
27669 سیدعلی حیدری نسب 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
27670 فرزانه سادات حیدری نسب 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
27671 مرضیه حیدری نسب 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
27672 اسماعیل حیدری نشتیفانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
27673 مهدی حیدری نقندر 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
27674 مهدخت حیدری نوری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
27675 حمیدرضا حیدری نوقابی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
27676 زینب حیدری نیا 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
27677 محمود حیدری هایی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
27678 سمیه حیدری یاقوتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
27679 اشرف السادات حیدری یزدی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
27680 اشرف السادات حیدری یزدی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
27681 بدرالسادات حیدری یزدی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
27682 اکبر حیدریان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
27683 بهجت حیدریان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
27684 حمیدرضا حیدریان 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
27685 حمیدرضا حیدریان 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
27686 رضا حیدریان 1389 علوم پايه زمین شناسی
27687 زهرا حیدریان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
27688 زهرا حیدریان 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
27689 سپیده حیدریان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
27690 سمیرا حیدریان 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
27691 سمیرا حیدریان 1393 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
27692 عارفه حیدریان 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
27693 عبدالرسول حیدریان 1353 علوم پايه زیست شناسی
27694 فاطمه حیدریان 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
27695 فرحناز حیدریان 1376 علوم پايه زمین شناسی
27696 مجید حیدریان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
27697 مریم حیدریان 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
27698 مهدی حیدریان 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
27699 نفیسه حیدریان 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
27700 هدی حیدریان 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33694060