راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 82,534

نمایش موارد : 28001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28001 محمد دانش مقدم 1384 علوم پايه فیزیک
28002 محمدرضا دانش مقدم 1386 علوم رياضي ریاضی محض
28003 یحیی دانش مهر 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28004 حمیدرضا دانش ناری 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
28005 زهرا دانش ناری 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
28006 باقر دانش نسیان 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28007 محمد دانش نهاد 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28008 عفت دانش ورعیدگاهی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28009 جواد دانشجو 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28010 حمیده دانشجو 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28011 دانیال دانشجو 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
28012 زهرا دانشجو 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28013 فهیمه دانشجو 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28014 محمدامین دانشجو 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
28015 محمدامین دانشجو 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
28016 محیا دانشجو 1378 علوم پايه فیزیک
28017 روشنک دانشخواه 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28018 رحیمه دانشفر 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28019 فاطمه دانشفر 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28020 زهرا دانشگر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28021 فاطمه دانشگر 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28022 کیوان دانشگر 1367 علوم پايه فیزیک
28023 مینا دانشگر 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
28024 ندا دانشگر 1381 علوم رياضي آمار
28025 اشرف السادات دانشمند 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28026 جواد دانشمند 1386 علوم رياضي ریاضی محض
28027 زهرا دانشمند 1374 علوم پايه فیزیک
28028 سیدحمید دانشمند 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28029 علی رضا دانشمند 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
28030 غلامحسین دانشمند 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28031 معصومه دانشمند 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
28032 کوروش دانشمندایرانی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
28033 مهدی دانشمندجرف 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28034 رضا دانشمندجرفی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28035 غلامرضا دانشمنددیزیچه 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28036 سیدحسن دانشمندمحمدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28037 محسن دانشمندمعطر 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28038 آسیه دانشمندمنش 1379 دامپزشكي دامپزشکی
28039 مهدی دانشمندنوروزیان 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28040 آریا دانشمندی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28041 حسین دانشمندی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28042 غلامرضا دانشمندی 1382 علوم رياضي آمار
28043 آرمین دانشور 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
28044 تکتم دانشور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28045 حامد دانشور 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28046 دانا دانشور 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28047 زهرا دانشور 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28048 سارا دانشور 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28049 سارا دانشور 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
28050 سیدحسین دانشور 1385 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28051 سیدحسین دانشور 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28052 سیدمحمدبهزاد دانشور 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
28053 شراره دانشور 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
28054 فریبا دانشور 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28055 فریبرز دانشور 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28056 لیلی دانشور 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
28057 محبوبه دانشور 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28058 محبوبه دانشور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28059 محمد دانشور 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28060 هانیه دانشور 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28061 فرانک دانشور صدر 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
28062 بهزاد دانشور فتاح 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
28063 شروین دانشوراصل 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28064 سیما دانشوراوندری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
28065 محمدحسن دانشورخرم 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
28066 امین دانشورخلیل آباد 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
28067 محبوبه دانشورراوری 1372 علوم رياضي ریاضی
28068 لیلا دانشورصالحی 1380 علوم پايه فیزیک
28069 بهروز دانشورعلی زادگان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28070 بهروز دانشورعلیزادگان 1364 كشاورزى امور زراعی
28071 عاطفه دانشورفاضل 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28072 بهزاد دانشورفتاح 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
28073 علی دانشورفرد 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28074 فروه دانشورفرد 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28075 فروه دانشورفرد 1389 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28076 محمّدامین دانشورفرد 1386 دامپزشكي دامپزشکی
28077 محمد دانشورکاخکی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28078 فاطمه دانشورمحمدزادگان 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28079 فاطمه دانشورمحمدزادگان 1389 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
28080 ارغوان دانشورمحولات 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
28081 فرید دانشورمظفری 1376 علوم رياضي آمار
28082 یگانه دانشورنیا 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28083 علی دانشوری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
28084 غلام حسن دانشوری 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28085 غلامحسین دانشوری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28086 فریدون دانشوری 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
28087 مجتبی دانشوری 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28088 مرتضی دانشوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28089 میمنت دانشوری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28090 گل محمد دانشوری ابدال آبادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28091 حسین دانشی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28092 سمیه دانشی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28093 طاهره دانشی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
28094 عطااله دانشی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28095 غلام یحیی دانشی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28096 علیرضا دانشی مقدم 1371 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28097 حامد دانشیار 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
28098 محسن دانشیار 1384 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
28099 بهروز دانشیان 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
28100 سارا دانشیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 24236484