راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت • کلمه عبور را فراموش کرده ام
 • افراد حاضر در سایت
  در حال حاضر 25 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

  لیست دانش آموختگان

  مشاهده لیست تمام دانش آموختگان  تمام موارد یافت شده : 87,501

  نمایش موارد : 28001 تا 100

  نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
  28001 زهرا خسروی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
  28002 زهرا خسروی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
  28003 زهره خسروی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
  28004 زهره خسروی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
  28005 زهره خسروی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
  28006 زهره خسروی 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
  28007 سعید خسروی 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
  28008 سعیده خسروی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
  28009 سمانه خسروی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
  28010 سمانه خسروی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
  28011 سمیعه خسروی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
  28012 سمیه خسروی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
  28013 سمیه خسروی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
  28014 سوده خسروی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
  28015 شیما خسروی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
  28016 صفیه خسروی 1391 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
  28017 طیبه خسروی 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
  28018 عالیه خسروی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
  28019 عبدالحسین خسروی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
  28020 عبدالرسول خسروی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
  28021 عبدالرضا خسروی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
  28022 علی اکبر خسروی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
  28023 علی اکبر خسروی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
  28024 علیرضا خسروی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
  28025 علیرضا خسروی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
  28026 علیرضا خسروی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
  28027 علیرضا خسروی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
  28028 فاطمه خسروی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
  28029 فرزانه خسروی 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
  28030 کتایون خسروی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
  28031 لیلا خسروی 1375 علوم پايه زیست شناسی
  28032 مجتبی خسروی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
  28033 مجتبی خسروی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
  28034 مجید خسروی 1379 علوم پايه زمین شناسی
  28035 مجید خسروی 1383 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
  28036 محبوبه خسروی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
  28037 محدثه خسروی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
  28038 محسن خسروی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
  28039 محمد خسروی 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
  28040 محمد خسروی 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
  28041 محمد خسروی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
  28042 محمّد خسروی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
  28043 محمد خسروی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
  28044 محمداسماعیل خسروی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
  28045 محمدتقی خسروی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
  28046 محمدحسین خسروی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
  28047 محمدحسین خسروی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
  28048 محمدحسین خسروی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
  28049 محمدرضا خسروی 1354 علوم پايه فیزیک
  28050 محمدعلی خسروی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
  28051 محمدعلی خسروی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
  28052 محمود خسروی 1369 كشاورزى زراعت
  28053 محمود خسروی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
  28054 محمود خسروی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
  28055 محمودرضا خسروی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
  28056 مرتضی خسروی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
  28057 مریم خسروی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
  28058 مریم خسروی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
  28059 مژگان خسروی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
  28060 معصومه خسروی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
  28061 معصومه خسروی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
  28062 معصومه خسروی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
  28063 منصوره خسروی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
  28064 مهدی خسروی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
  28065 مهدی خسروی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
  28066 مهران خسروی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
  28067 مهری خسروی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
  28068 نگار خسروی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
  28069 ویدا خسروی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
  28070 هانیه خسروی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
  28071 هومن خسروی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
  28072 سجاد خسروی بیژائم 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
  28073 محمدرضا خسروی پور 1379 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
  28074 راضیه خسروی نسری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
  28075 محبوبه خسروی آزاد 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
  28076 اعظم خسروی اسب راهانی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
  28077 فاطمه خسروی اسفزار 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
  28078 مصطفی خسروی اقائی 1363 علوم پايه شیمی گرایش محض
  28079 رعنا خسروی القار 1378 علوم پايه زمین شناسی
  28080 اعظم خسروی بردسیرپور 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
  28081 پروین خسروی بردسیرپور 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
  28082 ابراهیم خسروی برده 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
  28083 داود خسروی برده 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
  28084 اله یار خسروی بغداده 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
  28085 مجتبی خسروی بغداده 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
  28086 علیرضا خسروی بلالمی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
  28087 راضیه خسروی بورنگ 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
  28088 جمشید خسروی بیژائم 1370 علوم پايه فیزیک
  28089 حامد خسروی بیژائم 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
  28090 عباس خسروی بیژائم 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
  28091 فاطمه خسروی پارسا 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
  28092 محمدحسن خسروی پیرزنوک 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
  28093 حسن خسروی تبار 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
  28094 فاطمه خسروی تبار 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
  28095 فاطمه خسروی تبار 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
  28096 معصومه خسروی ترازک 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
  28097 منصور خسروی تنگ بردسفید 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
  28098 انسیه خسروی چاهک 1378 علوم رياضي ریاضی محض
  28099 بهروز خسروی چرمی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
  28100 محمدرضا خسروی چرمی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی

  صفحه :

  <   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867   >

  ©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 29615521