راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 79,520

نمایش موارد : 28001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28001 عبدالرحمن دلخواه 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
28002 علی اصغر دلخواه 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
28003 حسن دلخوش 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28004 ربابه دلخوش 1386 هنر نيشابور كارداني باستانشناسي
28005 علی دلخوش 1367 مهندسي برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
28006 علی دلخوش 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28007 علی دلخوش 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28008 فهیمه دلخوش 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
28009 محمد دلخوش 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28010 زینب دلخوش بایگی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28011 رضا دلدار 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28012 علی محمد دلدار 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28013 فائزه دلدار 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28014 محمد دلدار 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
28015 مهدیه دلدار 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28016 جواد دلدارابدال آباد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28017 اعظم دلدارابدال آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28018 پوران دلدارابدال آبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28019 زکیه دلدارزیارت 1380 علوم رياضي ریاضی محض
28020 فاطمه دلدارسارونی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
28021 فاطمه دلدارفروتقه 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28022 مرضیه دلدارنوق 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28023 محمد دلداری سیوکی 1364 مهندسي عمران روستايي
28024 نرگس دلداری سیوکی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
28025 عبدالرحیم دلداری کلاته خوئی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28026 محمد دلربائی بردسکن 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28027 علی اصغر دلربای قوچان عتیق 1350 علوم پايه دبیری زمین شناسی
28028 حسن دلروز 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28029 فرشته دلسوززاده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28030 علی رضا دلسوزکلاتی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28031 پیمان دلشاد 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
28032 حسین دلشاد 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28033 زهرا دلشاد 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
28034 عباس دلشاد 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28035 عبدالوهاب دلشاد 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28036 فرحناز دلشاد 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28037 فرهاد دلشاد 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28038 فریبا دلشاد 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28039 فیروز دلشاد 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28040 مجید دلشاد 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28041 الهام دلشادغلامی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
28042 فرشته دلشادغلامی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28043 محمد دلشادغلامی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
28044 عبدالواحد دلشادلاجی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28045 محسن دلشادنوقابی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28046 مهسا دلشادنوقابی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
28047 فریبا دلشادی بزدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28048 وحید دلشادی سلجوقی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28049 لیلا دلفان 1383 هنر نيشابور نقاشی
28050 محمود دلفان 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
28051 شهرام دلفانی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28052 محمد دلفراز 1386 مهندسي مهندسی شیمی
28053 احسان دلفروز 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان انگلیسی
28054 سپیده دلفروزی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28055 زهرابی بی دلقندی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28056 سیده سعیده دلقندی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28057 فائزه دلقندی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
28058 محمدمهدی دلقندی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28059 مهدی دلقندی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
28060 مهدیار دلکش 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28061 مرتضی دلکش املشی 1366 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
28062 نجمه دلکلاله 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28063 نصرت دلکلاله 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28064 سیما دلگانی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
28065 رؤیا دلگشاء شاندیز 1384 مهندسي مهندسی شیمی
28066 زهرا دلگشاشاندیز 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28067 مجتبی دلگشاشاندیز 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28068 عذرا دلگشای حصاری 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28069 علی دلگیر 1372 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28070 مرتضی دلگیر 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28071 مریم دلنوازاحمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28072 سمیه دلیخون 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28073 اعظم دلیر 1383 علوم رياضي ریاضی محض
28074 اعظم دلیر 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
28075 الهام دلیر 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
28076 الهام دلیر 1385 مهندسي مهندسی عمران - آب
28077 امیر دلیر 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
28078 حمید دلیر 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28079 رضا دلیر 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
28080 محمدرضا دلیر 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
28081 محمدرضا دلیر 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28082 مظفر دلیر 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28083 معصومه دلیر 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
28084 وجیهه دلیر 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28085 طاهره دلیران چاپشلو 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28086 مهدی دلیرثانی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28087 عباس دلیرکلاته 1390 مهندسي مهندسی عمران - سازه
28088 منصوره دلیرمحمداباد 1384 علوم رياضي آمار
28089 علیرضا دلیرمعینی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28090 ناصر دلیرمعینی 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28091 مبین دلیرنقابی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28092 انسیه دلیری 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28093 حسین دلیری 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28094 رضا دلیری 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28095 زهرا دلیری 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
28096 زهرا دلیری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28097 سیدمحمود دلیری 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
28098 علی محمد دلیری 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28099 فرزاد دلیری 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 21214221