راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 89,139

نمایش موارد : 28001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28001 محمد خرسندزاک 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28002 مژگان خرسندگاراجی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28003 غلامرضا خرسندنوقابی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28004 آزاده خرسندنیا 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
28005 پویا خرسندی 1389 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28006 مهسا خرسندی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28007 هاجر خرسندی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28008 فرشته خرسندی نکو 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28009 اعظم خرقانی 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
28010 الهه خرقانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
28011 بیتا خرقانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28012 جعفر خرقانی 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28013 حسین خرقانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28014 زهرا خرقانی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28015 سمانه خرقانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
28016 فاطمه خرقانی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
28017 فریبا خرقانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
28018 فریبا خرقانی 1355 كشاورزى علوم زراعی
28019 کامبیز خرقانی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28020 کیوان خرقانی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
28021 کیوان خرقانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
28022 محمدرضا خرقانی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
28023 مهدی خرقانی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
28024 نوید خرقانی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28025 یاسمن خرقانی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
28026 آرش خرّم 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28027 آرش خرم 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
28028 پریسا خرم 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28029 سهراب خرّم 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
28030 راضیه خرم آبادی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28031 رضا خرم آبادی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
28032 فاطمه خرم آبادی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
28033 محمد خرم آبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28034 محمد خرم آبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28035 نفیسه خرم پناه 1377 علوم رياضي ریاضی محض
28036 ابراهیم خرم تملی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28037 الهام خرم دل 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28038 زهرا خرم دل 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
28039 سرور خرم دل 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
28040 سرور خرم دل 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
28041 سرور خرم دل 1387 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
28042 غلامحسن خرم دل 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
28043 فاطمه خرم دل 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28044 زهرا خرم دلی مرغزار 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
28045 فاطمه خرم رو دلاکه 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28046 صدیقه خرم رودلاکه 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
28047 عطیه خرم شاهی زاده 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
28048 احمد خرم طوسی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
28049 زینب خرم فرخد 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
28050 مصطفی خرم نژاد 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28051 بنت الهدی خرم نیا 1381 علوم رياضي ریاضی محض
28052 بهنام خرم نیا 1387 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
28053 حمیرا خرم نیا 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28054 حمیرا خرم نیا 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
28055 راضیه خرم نیا 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28056 مرضیه خرم نیا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
28057 مریم خرمائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28058 ایوب خرمالی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
28059 حاجی صاتلق خرمالی 1355 كشاورزى علوم زراعی
28060 سبحانقلی خرمالی 1355 كشاورزى زراعت
28061 عافیه خرمالی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28062 قربان خرمالی 1365 كشاورزى علوم زراعی
28063 محمود خرمالی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28064 مجتبی خرمایی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28065 محمد خرمدل 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28066 بهروز خرمشاهی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
28067 فرهاد خرمشاهی محمدآباد 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28068 فرهاد خرمشاهی محمدآباد 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
28069 امیدرضا خرمک 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28070 زهره خرمکی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28071 فتانه خرمنی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28072 ابوالقاسم خرمی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28073 ام البنین خرمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28074 بهزاد خرمی 1381 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
28075 بهزاد خرمی 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
28076 حسین خرمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
28077 حمید خرمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28078 حمید خرمی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
28079 حمیده خرمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28080 خدیجه خرمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28081 رزیتا خرمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28082 زهرا خرمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28083 زهرا خرمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28084 زهرا خرّمی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28085 زهرا خرمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28086 زهره خرمی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
28087 زهره خرمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28088 سعید خرمی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28089 سعید خرمی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28090 سمیه خرمی 1385 علوم رياضي آمار
28091 سمیه خرمی 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
28092 شمسی خرمی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28093 عباس خرمی 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28094 علیرضا خرمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28095 غلام حسین خرمی 1380 علوم پايه فیزیک
28096 غلام حسین خرمی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
28097 غلامحسین خرمّی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
28098 فاطمه خرمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
28099 فاطمه خرمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28100 فهیمه خرمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 31508000