راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 28001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28001 نونا حلمی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28002 مهدی حلمی جدید 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
28003 میترا حلمی رشید فریمانی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
28004 میترا حلمی رشیدفریمانی 1384 علوم پايه فیزیک
28005 هانیه حلمی رشیدفریمانی 1392 علوم پايه فیزیک
28006 حبیبه حلمی زارع فریمانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
28007 مریم حلمی زارع فریمانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
28008 معصومه حلمی زارع فریمانی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
28009 عاطفه حلمی سیاسی فریمان 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
28010 ندا حلمی سیاسی فریمان 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
28011 علیرضا حلمی طرقی 1381 علوم رياضي آمار
28012 رضا حلمی فخرداود 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
28013 آتنا حلمی لائین 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
28014 اتنا حلمی لائین 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
28015 اسامه حلو 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28016 حنان حلو 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28017 فریده حلوائی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28018 فریده حلوائی 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
28019 اطهره حلیمی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28020 حسام الدین حلیمی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
28021 سمیه حلیمی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28022 سیدمحمد حلیمی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28023 صادق حلیمی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
28024 علی حلیمی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
28025 مجید حلیمی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28026 مسلم حلیمی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28027 ملیحه حلیمی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
28028 مهدیه حلیمی 1384 علوم پايه زمین شناسی
28029 هدی حلیمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28030 مجید حلیمی خلیل آباد 1379 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
28031 داود حمادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
28032 فاطمه زهرا حمام چی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28033 اعظم حمامچی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28034 اکرم حمامچی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28035 سارا حمامچی 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
28036 امیر همایون حمامی 1390
28037 حسن حمامی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28038 حسین حمامی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28039 حسین حمامی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
28040 حسین حمامی 1388 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
28041 سکینه حمامی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28042 سمانه حمامی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
28043 فهیمه حمامی 1375 علوم پايه زیست شناسی
28044 قاسم حمامی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28045 ماشاءاله حمامی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
28046 محمد حمامی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28047 ابوالفضل حمامی دره 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
28048 محمدعلی حمامی دره 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28049 غلامحسین حمامی دزق 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28050 صدیقه حمامی شاندیز 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28051 شهربانو حمامی طرقبهی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28052 الهه حمامی گرم رودی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28053 محمد حمامیان 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28054 طیبه حمتی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28055 حسین ماضی حمد حمد 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
28056 مرجان حمدالهی 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
28057 بیداء عبدالرضا حمدان 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک
28058 عمر حمدان ابراهیم موسی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28059 سیدمهدی حمدی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
28060 ثریا حمدی پور 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28061 اسرا ءمحسن علی حمره 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
28062 سپیده حمز علی پور 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
28063 الهه حمزانلوئی مقدم 1379 هنر نيشابور نقاشی
28064 احسان حمزئی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
28065 زهرا حمزئی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28066 صدیقه حمزئی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28067 زهرا حمزه 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28068 کریم حمزه 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28069 محمدعلی حمزه 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
28070 مریم حمزه 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
28071 مینا حمزه 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28072 افشین حمزه ئی 1370 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
28073 انوشه حمزه ئی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28074 مجید حمزه ئی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
28075 شهرزاد حمزه باجگیران 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28076 اعظم حمزه پور 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28077 اکرم حمزه پور 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28078 مژگان حمزه پور 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28079 ناصر حمزه پورمعتوقی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28080 صابر حمزه جواران 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28081 رقیه حمزه خانی قرا 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28082 فاطمه حمزه رباطی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28083 مطهره حمزه رباطی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28084 حمیده حمزه زاده مرزونی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
28085 سعید حمزه کانلو 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
28086 هانی حمزه کلکناری 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش مدیریت وتولیدکشاورزی
28087 فرهاد حمزه لو 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28088 لیلا حمزه لو 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
28089 محمد حمزه لو 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28090 نسیم حمزه لو 1388 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
28091 زهرا حمزه نژادبانگودی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28092 سیدحسین حمزه نژاددازمیری 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28093 فرحناز حمزه هرزنجی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
28094 سارا حمزۀ 1388 علوم پايه زمین شناسی
28095 معصومه حمزیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28096 وحید حمیتی واقف 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28097 احمدرضا حمید 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28098 زهرا حمید 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28099 زینب حمید 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
28100 فیصل حمید 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37513462