راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 86,906

نمایش موارد : 28001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28001 علیرضا خصالی 1375 علوم پايه فیزیک
28002 محبوبه خصالی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28003 محمدجواد خصالی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28004 ابوالفضل خصلتی 1382 علوم پايه زمین شناسی
28005 الهام خصلتی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28006 نسرین خصلتی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28007 شیرین خضرائی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
28008 علی خضرائی کردیانی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
28009 رضا خضرائی نیا 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28010 اکبر خضری 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28011 روح الله خضری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28012 زهرا خضری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28013 عباس خضری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28014 فاطمه خضری 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28015 فایق خضری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
28016 فرشاد خضری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
28017 کبری خضری 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28018 محمدمحسن خضری 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
28019 مهناز خضری 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28020 وجیهه خضری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28021 وحید خضری 1394 مهندسي مهندسی شیمی
28022 زهره خضری پور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28023 اعظم خضری کلاته ملامحمدقلی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
28024 زهرا خضری کلاته ملامحمدقلی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28025 محّمد خضری مقدم 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
28026 مرضیه خضریان 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28027 امیر خطائی خلیل آباد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28028 معصومه خطابخش 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
28029 نویده خطابی رودی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
28030 محدثه خطاط 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28031 سهام خطاویان 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28032 مجتبی خطبائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
28033 حامد خطی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28034 سمانه خطی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
28035 احمد خطیب 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
28036 زهرا خطیب 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28037 زهره خطیب 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28038 علی اکبر خطیب 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28039 علیرضا خطیب 1379 علوم رياضي ریاضی محض
28040 فرزان خطیب 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28041 فریبا خطیب 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28042 محسن خطیب 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28043 محمدعلی خطیب 1354 مهندسي راه و ساختمان
28044 میترا خطیب 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28045 نیما خطیب 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28046 ریحانه خطیب استانه 1375 علوم رياضي آمار
28047 هانیه خطیب سمنانی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
28048 مریم خطیب قوچان عتیق 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28049 بهاره خطیب آستانه 1377 علوم رياضي آمار
28050 بهاره خطیب آستانه 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
28051 بهاره خطیب آستانه 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
28052 نفیسه خطیب استانه 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28053 علی خطیب جو 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
28054 راحله خطیب زاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
28055 ارتمیس خطیبان دماوندی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28056 حشمت خطیبی 1371 علوم پايه زمین شناسی
28057 زهراسادات خطیبی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
28058 سجاد خطیبی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28059 سیدمحمدرضا خطیبی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
28060 سیده سحر خطیبی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28061 سیده عطیه خطیبی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
28062 شهره خطیبی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28063 علی خطیبی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28064 لیدا خطیبی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28065 محمدهادی خطیبی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28066 محمود خطیبی 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28067 محمود خطیبی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
28068 مرضیه سادات خطیبی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28069 مریم خطیبی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28070 مسعود خطیبی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28071 مهران خطیبی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
28072 سیدمهدی خطیبی آغوئی 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28073 بی بی فاطمه خطیبی آغونی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28074 وحید خطیبی بردسیری 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28075 زهرا خطیبی راد 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28076 علیرضا خطیبی شهری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28077 جاوید خطیبی طالقانی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28078 محمدباقر خطیبی عقدا 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
28079 ابوالقاسم خطیبی فیض ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28080 افسانه خطیبی فیض آبادی 1380 علوم رياضي آمار
28081 محمد خطیبی قوژدی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28082 محّمد خطیبی قوژدی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28083 میثم خطیبی قوژدی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
28084 یگانه خطیبی قوژدی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28085 ملیحه خطیبی مقدم 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28086 حانیه خطیبی مقدم 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
28087 سمیه خطیبی مقدم 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28088 مریم خطیبی مقدم 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
28089 ملیحه خطیبی مقدم 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28090 ملیحه خطیبی مقدم 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28091 محمد خطیبی نژاد 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
28092 لادن خطیبی وند 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28093 بهناز خطیبیان فیض ابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28094 اشکان خطیر 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
28095 فرامرز خطیر 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
28096 ابراهیم خطیری 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
28097 قدرت اله خطیری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28098 مرتضی خطیری یانه سری 1381 علوم پايه فیزیک
28099 مرتضی خطیری یانه سری 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
28100 مرتضی خطیری یانه سری 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 28868180