راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 27 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,756

نمایش موارد : 28001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28001 رضا حیدری فیروزجائی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28002 معصومه حیدری فیض آبادی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28003 حسین حیدری قادیکلایی 1371 علوم رياضي آمار
28004 عباس حیدری قرا 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
28005 عطیه حیدری قرائی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28006 فهیمه حیدری قره سو 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28007 فهیمه حیدری قره سو 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
28008 میلاد حیدری قلعه 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28009 زکیه حیدری قلعه شیری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28010 نصیبه سادات حیدری قلعه نی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28011 فرانک حیدری قلیچی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28012 غلام حیدر حیدری کلاته 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28013 فیض اله حیدری کلنادانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
28014 رضا حیدری کمال آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
28015 اکبر حیدری کمال ابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28016 حسین حیدری کنگ علیا 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
28017 الهه حیدری کوچی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28018 الهه حیدری کوچی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
28019 سیدعلی اصغر حیدری کوشالشاهی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28020 عزیز حیدری کیا 1390 پردیس دانشگاهی علوم سیاسی
28021 حیدر حیدری گبراباد 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28022 مریم بانو حیدری گرجی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28023 موسی الرضا حیدری گوگ دره 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28024 مینو حیدری لتیباری 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
28025 حیدر حیدری مجد 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
28026 آرش حیدری مرادآبادی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28027 اشکان حیدری مرادآبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28028 مهدی حیدری مرزجی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
28029 ارمان حیدری مروی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
28030 حامد حیدری مزرجی 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28031 سارا حیدری مزرجی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28032 سحر حیدری مستعلی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
28033 مرضیه حیدری معینی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
28034 احمد حیدری مقدم 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28035 محسن حیدری مقدم 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28036 محمد حیدری مقدم 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28037 محمدرضا حیدری مقدم 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28038 محمدرضا حیدری مقدم 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28039 مهدی حیدری مقدم 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
28040 سمانه حیدری مقدم بجستانی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
28041 سمانه حیدری مقدم بجستانی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
28042 حمید حیدری مکرر 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
28043 حمید حیدری مکرر 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
28044 زهره حیدری نایی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28045 نسرین حیدری نژاد 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28046 زهرا حیدری نژادکوه پنجی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
28047 بی بی زهرا حیدری نسب 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28048 سیدحسین حیدری نسب 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
28049 سیدعلی حیدری نسب 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28050 فرزانه سادات حیدری نسب 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28051 مرضیه حیدری نسب 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28052 اسماعیل حیدری نشتیفانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28053 مهدی حیدری نقندر 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28054 مهدخت حیدری نوری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28055 حمیدرضا حیدری نوقابی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28056 زینب حیدری نیا 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
28057 محمود حیدری هایی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28058 سمیه حیدری یاقوتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28059 اشرف السادات حیدری یزدی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28060 اشرف السادات حیدری یزدی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28061 بدرالسادات حیدری یزدی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
28062 اکبر حیدریان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28063 بهجت حیدریان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28064 حمیدرضا حیدریان 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28065 حمیدرضا حیدریان 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
28066 رضا حیدریان 1389 علوم پايه زمین شناسی
28067 زهرا حیدریان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28068 زهرا حیدریان 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
28069 سپیده حیدریان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28070 سمیرا حیدریان 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28071 سمیرا حیدریان 1393 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
28072 عارفه حیدریان 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
28073 عبدالرسول حیدریان 1353 علوم پايه زیست شناسی
28074 فاطمه حیدریان 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
28075 فرحناز حیدریان 1376 علوم پايه زمین شناسی
28076 مجید حیدریان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28077 مریم حیدریان 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
28078 مهدی حیدریان 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
28079 نفیسه حیدریان 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28080 هدی حیدریان 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
28081 وحیده حیدریان میری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
28082 علی حیدریان اله اباد 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
28083 مهدی حیدریان بائی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28084 محترم حیدریان بروجنی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
28085 فاطمه زهرا حیدریان راد 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28086 عاطفه حیدریان رشوانلو 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28087 احمد رضا حیدریان شهری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28088 احمدرضا حیدریان شهری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28089 احمدرضا حیدریان شهری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28090 حمید حیدریان شهری 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28091 زهره حیدریان شهری 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28092 سعید حیدریان شهری 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28093 طاهره حیدریان شهری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28094 فاطمه حیدریان شهری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28095 فاطمه حیدریان شهری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
28096 سکینه حیدریان قرقروک 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28097 فاطمه حیدریان قرقروک 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28098 منصوره حیدریان کلات 1392 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
28099 نگین حیدریان لولوئی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28100 غزاله حیدریان میری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35502921