راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 86,430

نمایش موارد : 28001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28001 ناهیدالسادات خلیفه سلطانی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28002 مرضیه خلیفه عبدل آبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28003 جلیل خلیفه قادری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
28004 سیدفرید خلیفه لو 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
28005 الهه خلیق 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28006 سیده محدثه خلیق 1384 علوم پايه زمین شناسی
28007 کبری بگم خلیق 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28008 جواد خلیق طرقی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28009 علیرضا خلیقی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
28010 فاطمه خلیقی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28011 معین خلیقی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
28012 یاسمین خلیقی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
28013 علیرضا خلیقی موشکی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
28014 اکرم خلیل آبادی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28015 محمدرضا خلیل آبادی 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
28016 داود خلیل ابادگان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28017 اکرم خلیل ابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28018 مهدیه خلیل اللهیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28019 سیدحسین خلیل الهی قوچان عتیق 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
28020 سعید خلیل پور 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
28021 نوشین خلیل پور 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
28022 بابک خلیل پورکلاهی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28023 عبدالرحمان خلیل پورمرزونی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28024 مریم خلیل خانه 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
28025 علی خلیل خلیلی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
28026 ابراهیم خلیل زاده 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28027 حمیدرضا خلیل زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28028 حمیده خلیل زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28029 حمیده خلیل زاده 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
28030 سیما خلیل زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28031 علی خلیل زاده 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28032 فضل اله خلیل زاده 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28033 محمدامین خلیل زاده 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28034 معصومه خلیل زاده 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
28035 نیره خلیل زاده 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
28036 علی اصغر خلیل زاده امینیان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28037 لیلا خلیل زاده گنجعلی خانی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
28038 فرهاد خلیل زاده مقدم 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28039 نازنین خلیل زاده مقدم 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
28040 محمّد خلیل زاده میلان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28041 بهروز خلیل طهماسبی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
28042 خشایار خلیل کرمانشاهی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28043 پردیس خلیل نژاد 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
28044 جاوید خلیل نژادقلعه جوقی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28045 عاطفه خلیل نیا 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28046 علی خلیل نیا 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28047 علی خلیل نیا 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28048 محمود خلیل نیا 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
28049 سحر خلیلان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28050 احمدعلی خلیلی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28051 اشرف خلیلی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
28052 اعظم خلیلی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
28053 پروین خلیلی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28054 تکتم خلیلی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28055 تکتم خلیلی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
28056 حبیبه خلیلی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28057 داداله خلیلی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
28058 داود خلیلی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
28059 راحله خلیلی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
28060 رضا خلیلی 1353 علوم پايه شیمی
28061 زلیخا خلیلی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28062 زهرا خلیلی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28063 زهره خلیلی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28064 سارا خلیلی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
28065 سیدرضا خلیلی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28066 سیده طیبه خلیلی 1389 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
28067 عصمت خلیلی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28068 علی خلیلی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28069 غزاله خلیلی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
28070 فاطمه خلیلی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28071 فاطمه خلیلی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28072 لیلی خلیلی 1387 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
28073 محسن خلیلی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28074 محمد خلیلی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28075 محمد علی خلیلی 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
28076 محمدجواد خلیلی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
28077 محمدمهدی خلیلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28078 محمدمهدی خلیلی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
28079 مرتضی خلیلی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28080 مرضیه خلیلی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28081 مسعود خلیلی 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28082 مصطفی خلیلی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28083 معصومه خلیلی 1386 علوم پايه زمین شناسی
28084 معصومه خلیلی 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
28085 ملیحه سادات خلیلی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28086 مهدیه خلیلی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28087 میترا خلیلی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28088 نجمه خلیلی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
28089 نضال خلیلی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28090 نوشین خلیلی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
28091 ولی خلیلی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28092 رامبیز خلیلی یزدی 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28093 احمد ذاکر خلیلی اعتبار 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
28094 افسانه خلیلی الاشتی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28095 بهناز خلیلی پور 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28096 نرجس خلیلی پورلنگرودی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
28097 منیره خلیلی تبار 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28098 منیر خلیلی تربقان 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28099 بهروز خلیلی تنها 1371 علوم رياضي آمار
28100 مریم خلیلی جهان تیغ 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 28543156