راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 96,901

نمایش موارد : 28201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28201 حانیه حکیمیان 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
28202 حسن حکیمیان 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
28203 حسین حکیمیان 1353 مهندسي راه و ساختمان
28204 سعیدرضا حکیمیان 1365 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
28205 سعیدرضا حکیمیان 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
28206 وحیدرضا حکیمیان 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28207 الهه حلاج 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28208 راحله حلاج 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
28209 علی حلاج 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
28210 علی حلاج 1388 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
28211 علیرضا حلاج 1353 مهندسي راه و ساختمان
28212 فاطمه حلاج 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28213 مریم حلاج 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28214 اکرم حلاج نیا 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
28215 رخساره حلاج اقلی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28216 فاطمه حلاج فدردی 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28217 فاطمه حلاج فدردی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
28218 پری حلاج نقدهی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28219 اعظم حلاج نیا 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
28220 اکرم حلاج نیا 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
28221 مجتبی حلاجان 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
28222 محمدرضا حلاجان 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28223 اعظم حلاجی 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28224 بهجت حلاجی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28225 سمیرا حلاجی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28226 سیدرسول حلاجی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28227 فهیمه حلاجی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28228 طاهره حلاجیان 1374 علوم پايه زمین شناسی
28229 محمد طاهر حلاجیان 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
28230 محمدطاهر حلاجیان 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28231 حسین حلاق 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28232 غلامعلی حلال خوری سنلچال 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28233 زهرا حلب سازان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28234 امین حلم زاده 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28235 اکرم حلمی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28236 رضا حلمی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
28237 سیما حلمی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
28238 سیما حلمی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
28239 فاطمه حلمی 1385 علوم پايه فیزیک
28240 محمد حلمی 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28241 نونا حلمی 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28242 مهدی حلمی جدید 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
28243 میترا حلمی رشید فریمانی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
28244 میترا حلمی رشیدفریمانی 1384 علوم پايه فیزیک
28245 هانیه حلمی رشیدفریمانی 1392 علوم پايه فیزیک
28246 حبیبه حلمی زارع فریمانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
28247 مریم حلمی زارع فریمانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
28248 معصومه حلمی زارع فریمانی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
28249 عاطفه حلمی سیاسی فریمان 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
28250 ندا حلمی سیاسی فریمان 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
28251 علیرضا حلمی طرقی 1381 علوم رياضي آمار
28252 رضا حلمی فخرداود 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
28253 آتنا حلمی لائین 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
28254 اتنا حلمی لائین 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
28255 اسامه حلو 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28256 حنان حلو 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28257 فریده حلوائی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28258 فریده حلوائی 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
28259 اطهره حلیمی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28260 حسام الدین حلیمی 1383 دامپزشكي دامپزشکی
28261 سمیه حلیمی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28262 سیدمحمد حلیمی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28263 صادق حلیمی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
28264 علی حلیمی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
28265 مجید حلیمی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28266 مسلم حلیمی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
28267 ملیحه حلیمی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
28268 مهدیه حلیمی 1384 علوم پايه زمین شناسی
28269 هدی حلیمی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28270 مجید حلیمی خلیل آباد 1379 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
28271 داود حمادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
28272 فاطمه زهرا حمام چی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28273 اعظم حمامچی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28274 اکرم حمامچی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28275 سارا حمامچی 1390 علوم رياضي آمار و کاربردها
28276 امیر همایون حمامی 1390
28277 حسن حمامی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28278 حسین حمامی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28279 حسین حمامی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
28280 حسین حمامی 1388 كشاورزى زراعت-گرایش علفهای هرز
28281 سکینه حمامی 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28282 سمانه حمامی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
28283 فهیمه حمامی 1375 علوم پايه زیست شناسی
28284 قاسم حمامی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28285 ماشاءاله حمامی 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
28286 محمد حمامی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28287 ابوالفضل حمامی دره 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
28288 محمدعلی حمامی دره 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28289 غلامحسین حمامی دزق 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28290 صدیقه حمامی شاندیز 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28291 شهربانو حمامی طرقبهی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28292 الهه حمامی گرم رودی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28293 محمد حمامیان 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28294 طیبه حمتی 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28295 حسین ماضی حمد حمد 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
28296 مرجان حمدالهی 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
28297 بیداء عبدالرضا حمدان 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیک
28298 عمر حمدان ابراهیم موسی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28299 سیدمهدی حمدی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
28300 ثریا حمدی پور 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37919890