راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,459

نمایش موارد : 28401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28401 فرشته حسینی کارگر 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
28402 زینب حسینی کته شمشیری 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28403 بی بی طیبه حسینی کرمان 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28404 رقیه السادات حسینی کرمان 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28405 سعید حسینی کشتان 1368 علوم رياضي ریاضی
28406 مجتبی حسینی کفشدار 1390 پردیس دانشگاهی تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
28407 سیدمحمد حسینی کلاگر 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28408 زینب حسینی کوچه قاضیانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28409 سکینه حسینی کوچه قاضیانی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28410 محسن حسینی کومله 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
28411 محدثه حسینی کوهی خیلی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28412 سیددادخدا حسینی کهنوج 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28413 زهرا حسینی کهنه قوچان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28414 سیدمحمدعلی حسینی کیا 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28415 سیدرضا حسینی کینکی 1392 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
28416 سیدموسی الرضا حسینی گاچ 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28417 زهرا حسینی گل بقراء 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28418 فیروزه حسینی گله زن 1395 كشاورزى مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی - مدیریت و تحلیل سامانه ها
28419 سیده سمیه حسینی گوشکی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28420 ساناز حسینی گیو 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
28421 نیلوفرسادات حسینی گیو 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
28422 غفار حسینی لاسکی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
28423 سیدعماد حسینی لرگانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28424 صغری حسینی لمردی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28425 سیدعلیرضا حسینی لواسانی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28426 سیدهاشم حسینی لوشاب 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
28427 معصومه سادات حسینی لوشاب 1382 هنر نيشابور نقاشی
28428 معصومه سادات حسینی لوشاب 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش امنیت (مجازی - آموزش محور)
28429 عاطفه السادات حسینی لوشابی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28430 سیدباقر حسینی لیوانی 1362 علوم پايه شیمی
28431 ملیحه حسینی مایان علیا 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
28432 مهسا حسینی متعظ 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28433 حانیه سادات حسینی متین 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
28434 سیده سمیه حسینی متین 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28435 زینت سادات حسینی مجاهد 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28436 سیدمهران حسینی محالی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28437 ندا حسینی محتشم 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
28438 زینب حسینی محراب 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28439 زینب حسینی محراب 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
28440 سعیدرضا حسینی محراب 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28441 صدیقه حسینی محراب 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
28442 علی اکبر حسینی محراب 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28443 محمد حسینی محراب 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28444 سیدمحمد حسینی محمودآبادی 1377 علوم پايه زمین شناسی
28445 فرزانه حسینی محمودابادی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28446 سید مهدی حسینی مدرس 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
28447 سیدوحید حسینی مدرس 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28448 سیده محیا حسینی مدرس 1391 مهندسي مهندسی عمران
28449 سیدحسین حسینی مرتضوی 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
28450 سید اسمعیل حسینی مزاری 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28451 بی بی زهرا حسینی مزینانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
28452 آسیه سادات حسینی مشهدطرقی 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
28453 سیده فاطمه حسینی مشهدطرقی 1374 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28454 فاطمه بیگم حسینی مشهدطرقی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28455 احمد حسینی مطلق 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28456 سیدحمزه حسینی مطلق 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28457 سیدهانی حسینی مطلق 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
28458 میرعابدین حسینی مطلق 1355 كشاورزى صنایع کشاورزی - صنایع غذایی
28459 جمیله حسینی معصوم 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28460 جواد حسینی معصوم 1363 مهندسي مهندسی عمران
28461 سلما حسینی معصوم 1378 علوم رياضي آمار
28462 سید محمد حسینی معصوم 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
28463 سیدساجده حسینی معصوم 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28464 علی اکبر حسینی معصوم 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28465 محمد حسینی معصوم 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28466 محمدرضا حسینی معصوم 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28467 اسما حسینی مقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28468 اسماء حسینی مقدم 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28469 الهام سادات حسینی مقدم 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
28470 الهه حسینی مقدم 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28471 بی بی سمانه حسینی مقدم 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28472 حسین حسینی مقدم 1358 الهيات شهيد مطهري فرهنگ اسلامی
28473 زینت حسینی مقدم 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
28474 زینت حسینی مقدم 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
28475 سمانه سادات حسینی مقدم 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28476 سیدحسین حسینی مقدم 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
28477 سیدسجاد حسینی مقدم 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
28478 سیدعسکری حسینی مقدّم 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28479 سیدمرتضی حسینی مقدم 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
28480 سیده فاطمه حسینی مقدم 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
28481 عاطفه حسینی مقدم 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28482 محمد حسینی مقدم 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28483 محمدصادق حسینی مقدم 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
28484 مریم حسینی مقدم 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28485 مسعود حسینی مقدم 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28486 معصومه حسینی مقدم 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28487 ملیحه سادات حسینی مقدم 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28488 منصوره حسینی مقدم 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28489 منیره حسینی مقدم 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28490 مهدی حسینی مقدم 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
28491 سیدمجتبی حسینی مقدم بایگی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28492 فرزانه حسینی مقدم زرمهری 1390 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
28493 سیدمحمد حسینی مقدم شاندیز 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28494 یاسر حسینی مقدم فایندری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
28495 سیدمحمدرضا حسینی مقدم قوچان کهنه 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
28496 ابوالفضل حسینی مکارم 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28497 سیداحسان حسینی منش 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28498 سیداحسان حسینی منش 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28499 سیدمحمدمهدی حسینی منش 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28500 رقیه بیگم حسینی موسی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40900060