راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,394

نمایش موارد : 28601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28601 حمیدرضا خانجانزاده 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
28602 جابر خانجانی 1387 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
28603 حسین خانجانی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28604 روزبه خانجانی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28605 سحر خانجانی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28606 محمد خانجانی گرجی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28607 محسن خانچی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28608 فاطمه خاندان 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28609 نرگس خاندان 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
28610 فهیمه خاندانی جرجافکی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28611 سیداحسان خاندوزی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28612 سیدسروش خاندوزی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
28613 ناعمه خاندوزی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28614 ملیحه خانرودی استانه 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
28615 حسن خانزاد 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
28616 طیبه خانزادطهرانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28617 عباس خانزاده 1364 مهندسي نقشه برداري
28618 علی خانزاده 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28619 علی اکبر خانزاده 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28620 زکیه خانزاده بگنظر 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
28621 صدیقه خانزاده جامی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28622 مریم خانزاده طهرانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28623 احسان خانزاده علیشاهی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28624 منصوره خانزاده عنبرانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28625 مهدی خانعلی پور وزوانی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28626 سعید خانعلی پورقزوین 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28627 مصطفی خانعلی پورقزوین 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
28628 فریده خانعلی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
28629 نادیا خانعلی زاده تارمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
28630 علی خانقلی 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28631 کریم خانکی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
28632 نصرت خانگاه 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28633 ساناز خانلر 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28634 سمانه خانلرتباردرزی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
28635 فاطمه خانلرخانی 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28636 مهرداد خانلرخانی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
28637 فرج اله خانلرزاده کلائی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
28638 سیما خانلری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28639 فاطمه خانلری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28640 فریبا خانلری 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28641 نجمه خانلری آزاد 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28642 سعیده خانلقی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28643 رسول خانمحمدی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28644 نرجس خانوردی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28645 محمد خانه باد 1378 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
28646 طاهره خانه ئی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28647 محمد خانه باد 1386 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
28648 رقیه خانه دار 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28649 حمیده خانه زرین 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28650 محمد خانه سازطوسی 1368 علوم رياضي ریاضی محض
28651 مقصود خانه سری 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28652 حسین خانه ششدر 1390 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش پدیده های انتقال
28653 فریبا خانه ششدر 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
28654 معصومه خانه ششدر 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28655 مهناز خانه گیر 1370 علوم رياضي ریاضی
28656 مهناز خانه گیر 1374 علوم رياضي ریاضی
28657 امیر خانی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
28658 امیر خانی 1388 علوم پايه زمین شناسی
28659 جمشید خانی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
28660 چنور خانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28661 حجت خانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28662 حسن خانی 1377 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28663 حسین خانی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28664 حسین خانی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28665 حسین خانی 1392 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
28666 حمیدرضا خانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
28667 داود خانی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
28668 رقیه خانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28669 زهرا خانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28670 زهرا خانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28671 زینت خانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28672 سودابه خانی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28673 سینا خانی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
28674 عاطفه خانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
28675 عاطفه خانی 1389
28676 عباس خانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
28677 عبدالرضا خانی 1377 علوم پايه فیزیک (نجوم و اختر فیزیک)
28678 عبدالله خانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
28679 عبدالله خانی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
28680 علی خانی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28681 علی اکبر خانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
28682 فاطمه خانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28683 فاطمه خانی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
28684 فاطمه خانی 1388 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
28685 فرحناز خانی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
28686 فرزانه خانی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
28687 فرزانه خانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
28688 فرشته خانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28689 گلنار خانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
28690 لیلا خانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
28691 لیلی خانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28692 مجتبی خانی 1381 علوم رياضي آمار
28693 مجید خانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28694 محمد خانی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
28695 محمد خانی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28696 محمدرضا خانی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
28697 مریم خانی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
28698 مریم خانی 1379 علوم رياضي آمار
28699 معصومه خانی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
28700 معصومه خانی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 35060280