راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,561

نمایش موارد : 28601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28601 مریم حیدری سورشجانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
28602 امیر حیدری سی پی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28603 منیره حیدری سیاه سنگ 1383 علوم رياضي آمار
28604 حانیه حیدری سیدعلی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
28605 فاطمه حیدری سیس اباد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28606 حسین حیدری شریف آباد 1354 كشاورزى زراعت
28607 شیرزاد حیدری شهباز 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28608 فرهاد حیدری صفرقلعه 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
28609 فریدون حیدری صفرقلعه 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28610 بی بی مریم حیدری علوی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28611 زهرا حیدری عیدو 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
28612 حمزه حیدری فر 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
28613 وحیده حیدری فر 1381 علوم پايه زمین شناسی
28614 حسین حیدری فرد 1372 دامپزشكي دامپزشکی
28615 حسین حیدری فرد 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
28616 زهرا حیدری فرد 1389
28617 علیرضا حیدری فریزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28618 احمد حیدری فیروزابادی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
28619 رضا حیدری فیروزجائی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28620 معصومه حیدری فیض آبادی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28621 حسین حیدری قادیکلایی 1371 علوم رياضي آمار
28622 عباس حیدری قرا 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
28623 عطیه حیدری قرائی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
28624 فهیمه حیدری قره سو 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
28625 فهیمه حیدری قره سو 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
28626 میلاد حیدری قلعه 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28627 زکیه حیدری قلعه شیری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28628 نصیبه سادات حیدری قلعه نی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
28629 فرانک حیدری قلیچی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28630 غلام حیدر حیدری کلاته 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
28631 فیض اله حیدری کلنادانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
28632 رضا حیدری کمال آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
28633 اکبر حیدری کمال ابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28634 حسین حیدری کنگ علیا 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
28635 الهه حیدری کوچی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28636 الهه حیدری کوچی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
28637 سیدعلی اصغر حیدری کوشالشاهی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28638 عزیز حیدری کیا 1390 پردیس دانشگاهی علوم سیاسی
28639 حیدر حیدری گبراباد 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28640 مریم بانو حیدری گرجی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28641 موسی الرضا حیدری گوگ دره 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28642 مینو حیدری لتیباری 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
28643 حیدر حیدری مجد 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
28644 آرش حیدری مرادآبادی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28645 اشکان حیدری مرادآبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
28646 مهدی حیدری مرزجی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
28647 ارمان حیدری مروی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
28648 حامد حیدری مزرجی 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
28649 سارا حیدری مزرجی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28650 سحر حیدری مستعلی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
28651 مرضیه حیدری معینی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
28652 احمد حیدری مقدم 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28653 محسن حیدری مقدم 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28654 محمد حیدری مقدم 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28655 محمدرضا حیدری مقدم 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28656 محمدرضا حیدری مقدم 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28657 مهدی حیدری مقدم 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
28658 سمانه حیدری مقدم بجستانی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
28659 سمانه حیدری مقدم بجستانی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
28660 حمید حیدری مکرر 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
28661 حمید حیدری مکرر 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
28662 زهره حیدری نایی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28663 نسرین حیدری نژاد 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
28664 زهرا حیدری نژادکوه پنجی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
28665 بی بی زهرا حیدری نسب 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28666 سیدحسین حیدری نسب 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
28667 سیدعلی حیدری نسب 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28668 فرزانه سادات حیدری نسب 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28669 مرضیه حیدری نسب 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
28670 اسماعیل حیدری نشتیفانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28671 مهدی حیدری نقندر 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
28672 مهدخت حیدری نوری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28673 حمیدرضا حیدری نوقابی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28674 زینب حیدری نیا 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
28675 محمود حیدری هایی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28676 سمیه حیدری یاقوتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28677 اشرف السادات حیدری یزدی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28678 اشرف السادات حیدری یزدی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28679 بدرالسادات حیدری یزدی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
28680 اکبر حیدریان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28681 بهجت حیدریان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28682 حمیدرضا حیدریان 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28683 حمیدرضا حیدریان 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
28684 رضا حیدریان 1389 علوم پايه زمین شناسی
28685 رضا حیدریان 1393 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
28686 زهرا حیدریان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28687 زهرا حیدریان 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
28688 سپیده حیدریان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28689 سمیرا حیدریان 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
28690 سمیرا حیدریان 1393 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
28691 عارفه حیدریان 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
28692 عبدالرسول حیدریان 1353 علوم پايه زیست شناسی
28693 فاطمه حیدریان 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
28694 فرحناز حیدریان 1376 علوم پايه زمین شناسی
28695 مجید حیدریان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
28696 مریم حیدریان 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
28697 مهدی حیدریان 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
28698 نفیسه حیدریان 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
28699 هدی حیدریان 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
28700 وحیده حیدریان میری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37307235