راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 11 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,596

نمایش موارد : 28601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
28601 مهدی خادمی تربتی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28602 حمیدرضا خادمی خالدی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
28603 سیما خادمی درح 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
28604 زهرا خادمی راد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28605 علی خادمی رکاوندی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28606 علی محمد خادمی زاده 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28607 اسماء خادمی زهان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
28608 زهرا خادمی زهان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
28609 سیدعماد خادمی سیدبنادکی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28610 سیده فاطمه خادمی فدکی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28611 سودابه خادمی قرالر 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
28612 مریم السادات خادمی کلابخش 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه
28613 سیدمحمد خادمی کلاهبخش 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
28614 مهدی خادمی گراشی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28615 حنیف خادمی گزنک 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
28616 ام لیلا خادمی لائین 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28617 سوسن خادمی نژاد 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی – حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
28618 حسین خادمیان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
28619 فریبا خادمیان 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
28620 ملیحه خادمیان 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
28621 مهدی خادمیان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
28622 مهدی خادمیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
28623 میترا خادمیان اشکذری 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
28624 علیرضا خاده 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
28625 علی خارائی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
28626 ثریا خارکشان طرقبه 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28627 شیماء خازن 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
28628 فاطمه خازنی رضوی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28629 فاطمه خاشع 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
28630 مهلا خاشعی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28631 مهرناز خاشی ناصری 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28632 بی بی زهرا خاص خیرآبادی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
28633 عطیه خاطری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
28634 فرزانه خافی 1384 علوم پايه فیزیک
28635 فهیمه خافی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
28636 مرضیه خافی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28637 مرضیه خافی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28638 مرضیه خافی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28639 امیر رضا خاقانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
28640 حمیدرضا خاقانی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28641 زینب خاقانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28642 مهدی خاقانی 1380 هنر نيشابور نقاشی
28643 مینا خاقانی 1382 علوم پايه شیمی- فیزیک
28644 سکینه خاقانی قشلاق 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28645 جواد خاقانی سکه 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
28646 محمدصابر خاقانی نژاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
28647 مهشید خاک سفیدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
28648 ذبیح اله خاک پور 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
28649 الهام خاک سفیدی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
28650 علی خاک نژاد 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
28651 معصومه خاک نژاد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
28652 حسین خاکباز 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
28653 زهرا خاکباز 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
28654 محمدعلی خاکباز 1366 كشاورزى زراعت
28655 محمود خاکباز 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
28656 محمود خاکباز 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
28657 مهدی خاکباز 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
28658 معصومه خاکبازبرآبادی 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
28659 مسیب خاکبازعلی آباد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28660 الهام خاکپاش 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
28661 الهه خاکپور 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
28662 حامد خاکپور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
28663 حامد خاکپور 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
28664 خدیجه خاکپور 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
28665 زهره خاکپور 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
28666 سعید خاکپور 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28667 سعید خاکپور 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
28668 سعیده خاکپور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28669 سعیده خاکپور 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
28670 سمیه خاکپور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
28671 شیرین خاکپور 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
28672 علیرضا خاکپور 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
28673 علیرضا خاکپور 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
28674 علیرضا خاکپور 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت - تحقیق درعملیات
28675 فائزه خاکپور 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
28676 فاطمه خاکپور 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
28677 محمد خاکپور 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
28678 معصومه خاکپور 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی
28679 نرگس خاکپور 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
28680 نینا خاکپور 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
28681 سمانه خاکپور بجستانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28682 ایمان خاکپورچناری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
28683 مریم خاکپورخلیل آباد 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
28684 وحید خاکپورداشلی برون 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
28685 زهرا خاکپورریابی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
28686 عباس خاکپورریابی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
28687 علیرضا خاکتاب 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
28688 فاطمه خاکدان 1390 كشاورزى بیوتکنولوژی کشاورزی
28689 علی خاکزاد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
28690 پرویز خاکزادان 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
28691 حسین خاکزادان 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
28692 خسرو خاکزادان 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
28693 زهره خاکزادان 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28694 زهره خاکزادان 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
28695 منا خاکزادان 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
28696 مهدیه خاکزادان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
28697 محمدمهدی خاکزادسیوکی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
28698 سیما خاکزادعریانی 1391 علوم پايه زیست شناسی - سلولی مولکولی
28699 زهرا خاکزادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
28700 زهره خاکزادی 1374 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36273264