راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 29001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
29001 صدیقه حسینی موسی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
29002 سیدعلی حسینی مومن 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
29003 سیده مینو حسینی مهر 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
29004 سیده مینو حسینی مهر 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
29005 سیدهادی حسینی مهر 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
29006 ساسان حسینی مهکویه 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
29007 سکینه السادات حسینی میقان 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
29008 سیدمحمدعلی حسینی میقان 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29009 سیدمرتضی حسینی میقان 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
29010 سیده فاطمه حسینی میقان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
29011 زینب حسینی میلانی 1385 علوم پايه فیزیک
29012 سیدعباس حسینی میلانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
29013 ریحانه حسینی نامی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
29014 سیدجواد حسینی نامی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
29015 سیدکاظم حسینی نامی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
29016 محمدرضا حسینی نامی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
29017 نفیسه حسینی نامی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
29018 حمیده السادات حسینی نجاتی 1385 هنر نيشابور مجسمه سازی
29019 صدیقه حسینی نجف اباد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
29020 مرسده حسینی نژاد 1384 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
29021 اعظم السادات حسینی نژاد 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
29022 افسانه سادات حسینی نژاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29023 بی بی زهرا حسینی نژاد 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
29024 بی بی مرضیه حسینی نژاد 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
29025 رقیه حسینی نژاد 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
29026 سیداسماعیل حسینی نژاد 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
29027 سیدرضا حسینی نژاد 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
29028 سیدعلی اصغر حسینی نژاد 1355 علوم پايه دبیری زیست شناسی
29029 سیدمحمد حسینی نژاد 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
29030 سیدمحمد حسینی نژاد 1394 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت
29031 فاطمه سادات حسینی نژاد 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
29032 مبیناسادات حسینی نژاد 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29033 نازنین حسینی نژاد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29034 هادی حسینی نژاد 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
29035 محمدرضا حسینی نژاد بقال 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - راه و ترابری
29036 عارفه حسینی نژادبقال 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
29037 سیدجواد حسینی نژادجزین 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
29038 بی بی اشرف حسینی نژادجهان آباد 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29039 سیده مریم حسینی نژادحصار 1386 علوم رياضي آمار
29040 جواد حسینی نژادمحبتّی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
29041 سمیه حسینی نژادمحبتی 1385 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
29042 طاهره حسینی نژادمحبّتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
29043 امید حسینی نژادمنتظری 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
29044 سبیکه سادات حسینی نسب 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
29045 ستاره السادات حسینی نسب 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
29046 سیدحامد حسینی نسب 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
29047 سیدمحمدابراهیم حسینی نسب 1371 علوم رياضي آمار
29048 سیدمحمدابراهیم حسینی نسب 1375 علوم رياضي آمار
29049 محبوبه سادات حسینی نسب 1383 علوم رياضي آمار
29050 محدثه حسینی نسب 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
29051 محدثه حسینی نسب 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
29052 نسترن حسینی نسب 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
29053 نصیبه سادات حسینی نسب 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
29054 نیلوفر حسینی نسب 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
29055 منیره السادات حسینی نسب لنگری 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
29056 سیدحمیده حسینی نسل 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
29057 عاطفه السادات حسینی نصر 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
29058 ثمره حسینی نعیمی 1369 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
29059 ثمیلا حسینی نعیمی 1369 علوم پايه دبیری شیمی
29060 فاطمه السادات حسینی نقنده 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
29061 نادر حسینی نقوی 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
29062 لیدا حسینی نوخندان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29063 آسیه سادات حسینی نوده 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
29064 سیده لیلا حسینی نوذری 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
29065 مهدی حسینی نوگورابی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
29066 سعید حسینی نوه احمد آبادیان 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
29067 زهرا حسینی نیا 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
29068 سیدخلیل حسینی نیا 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
29069 سیدعلی اکبر حسینی نیا 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29070 سیده فاطمه حسینی نیا 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
29071 شیما حسینی نیاثانی 1393 كشاورزى گیاه پزشکی
29072 سیدجواد حسینی واشان 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
29073 مرضیه حسینی واعظ 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29074 سیدمحمد حسینی ورچشمه 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
29075 سیدمحسن حسینی وردنجانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
29076 سیدمحسن حسینی وردنجانی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29077 سیدمحسن حسینی وردنجانی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29078 سیدمهدی حسینی وردنجانی 1392 كشاورزى علوم دامی - اصلاح نژاد دام
29079 نجمه حسینی وردنجانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29080 سیدناصر حسینی ورزنده 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
29081 سیده خدیجه حسینی ولیکی 1384 علوم پايه فیزیک
29082 سیده زهرا حسینی هاشمی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
29083 سیده فاطمه حسینی هاشمی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
29084 سیداحمد حسینی هتکه پشتی 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
29085 سیدحسین حسینی هدک 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
29086 سیدحسین حسینی هدک 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
29087 زهرا حسینی هروی خیرابادی 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
29088 سیدعلی حسینی همت آبادی 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
29089 زهراسادات حسینی هوشیار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
29090 سعیده حسینی هوشیار 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
29091 حسن حسینی یار 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
29092 سیدقاسم حسینی یزدان آباد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
29093 سیدقاسم حسینی یزدان اباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29094 داود حسینی یزدان خواهی 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
29095 سپیده حسینی یزدی 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی
29096 سیدعلیرضا حسینی یزدی 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
29097 سیدمجتبی حسینی یزدی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29098 سیدمحمد حسینی یزدی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
29099 سیدمحمد حسینی یزدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
29100 سیده زهره حسینی یزدی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223017