راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 29801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
29801 عقیله حیدری 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
29802 علی حیدری 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29803 علی حیدری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
29804 علی حیدری 1375 مهندسي مهندسی برق - کنترل
29805 علی حیدری 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
29806 علی حیدری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
29807 علی حیدری 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
29808 علی حیدری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
29809 علی حیدری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - صنایع غذایی
29810 علی حیدری 1395 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی
29811 علی اصغر حیدری 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
29812 علی رضا حیدری 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
29813 علیجان حیدری 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
29814 علیرضا حیدری 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
29815 علیرضا حیدری 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29816 علیرضا حیدری 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
29817 غزاله حیدری 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
29818 غلامحسین حیدری 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
29819 غلامرضا حیدری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29820 فائزه حیدری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
29821 فائزه حیدری 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
29822 فاطمه حیدری 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
29823 فاطمه حیدری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
29824 فاطمه حیدری 1377 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
29825 فاطمه حیدری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29826 فاطمه حیدری 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
29827 فاطمه حیدری 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
29828 فاطمه حیدری 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
29829 فاطمه حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
29830 فاطمه حیدری 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
29831 فاطمه حیدری 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
29832 فرزانه حیدری 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
29833 فرشته حیدری 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
29834 فریبا حیدری 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
29835 فریبا حیدری 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
29836 فریده حیدری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
29837 فهیمه حیدری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
29838 قاسم حیدری 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
29839 قاسم حیدری 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
29840 قربانعلی حیدری 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
29841 کاظم حیدری 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
29842 کبری حیدری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
29843 لاله حیدری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29844 لیلا حیدری 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
29845 لیلا حیدری 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
29846 لیلا حیدری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
29847 مجتبی حیدری 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
29848 مجتبی حیدری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
29849 مجتبی حیدری 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
29850 مجتبی حیدری 1390 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
29851 مجید حیدری 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
29852 مجید حیدری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
29853 مجید حیدری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
29854 محبوبه حیدری 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
29855 محدثه حیدری 1385 علوم رياضي آمار
29856 محسن حیدری 1369 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
29857 محسن حیدری 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29858 محسن حیدری 1382 مهندسي مهندسی شیمی
29859 محسن حیدری 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
29860 محمد حیدری 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
29861 محمد حیدری 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
29862 محمد حیدری 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29863 محمد حیدری 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
29864 محمد حیدری 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
29865 محمد حیدری 1382 تربيت بدنى تربیت معلم تربیت بدنی وعلوم ورزشی
29866 محمد حیدری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
29867 محمد حیدری 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
29868 محمد حیدری 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
29869 محمد حیدری 1353 مهندسي راه و ساختمان
29870 محمد حیدری 1362 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
29871 محمد حیدری 1354 علوم پايه فیزیک
29872 محمد جواد حیدری 1395 مهندسي مهندسی عمران
29873 محمد-امین حیدری 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
29874 محمداسماعیل حیدری 1375 علوم پايه فیزیک
29875 محمدتقی حیدری 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
29876 محمدجواد حیدری 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
29877 محمدجواد حیدری 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
29878 محمدحسن حیدری 1389 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
29879 محمدحسین حیدری 1391 مهندسي مهندسی عمران
29880 محمدرضا حیدری 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29881 محمدرضا حیدری 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
29882 محمدرضا حیدری 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
29883 محمدرضا حیدری 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29884 محمدرضا حیدری 1392 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
29885 محمدعلی حیدری 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
29886 محمدمصطفی حیدری 1391 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
29887 محمدمهدی حیدری 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
29888 مرتضی حیدری 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
29889 مرضیه حیدری 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
29890 مرضیه حیدری 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
29891 مرضیه حیدری 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
29892 مرضیه حیدری 1392 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
29893 مریم حیدری 1373 الهيات شهيد مطهري تربیت معلم قرآن مجید
29894 مریم حیدری 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
29895 مریم حیدری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
29896 مریم حیدری 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
29897 مریم حیدری 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
29898 مریم حیدری 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
29899 مریم حیدری 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
29900 مریم حیدری 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859951005   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40903964