راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 30001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30001 زهرا خادم 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
30002 زینب خادم 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30003 علی خادم 1354 علوم پايه فیزیک
30004 فهیمه خادم 1379 علوم پايه زمین شناسی
30005 کبری خادم 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
30006 مهدی خادم 1381 علوم پايه فیزیک
30007 مهدی خادم 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30008 مهدی خادم 1386 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
30009 مهدیه خادم 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
30010 میلاد خادم 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30011 غلام نبی خادم قاینی 1378 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
30012 فریده خادم ارضائیان 1354 علوم پايه شیمی
30013 مریم خادم ازغدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30014 معصومه خادم ازغدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30015 هائیده خادم ازغدی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
30016 فاطمه خادم ازغندی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30017 ملیحه خادم الحسینی 1375 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
30018 زهرا خادم الخمسه 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30019 طاهره خادم الخمسه 1385 علوم رياضي ریاضی محض
30020 محمدعلی خادم الخمسه 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30021 زهرا خادم الرضا 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
30022 سعیده خادم الرضائیان 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
30023 مهران خادم الرضائیان 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30024 زهرا خادم الشریعه 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30025 سیدمحمد خادم اله 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
30026 سیدامیر خادم باشی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
30027 سیدامیر خادم باشی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
30028 سیدمحمد خادم باشی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
30029 سیدمحمد خادم باشی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
30030 سیده مژده خادم باشی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
30031 سارا خادم پیر 1386 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
30032 سارا خادم پیر 1389 مهندسي مهندسی شیمی
30033 صادق خادم پیر 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
30034 مصطفی خادم پیر 1381 علوم پايه فیزیک
30035 علی خادم ثامنی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30036 مجید خادم ثامنی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
30037 خلیل خادم خروی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
30038 محبوبه خادم دوست 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30039 افسانه خادم رابع 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
30040 بهروز خادم رابع 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30041 سمیه خادم رضا 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30042 میلاد خادم رضائیان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30043 خدیجه خادم رضاییان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30044 قاسم خادم رضوی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
30045 احمد خادم زاده 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30046 بهناز خادم زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30047 حمیده خادم زاده 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30048 رشید خادم زاده 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30049 سیده سمیه خادم زاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30050 نوید خادم زاده 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30051 نوید خادم زاده 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
30052 وحید خادم زاده 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30053 حمیده خادم زاده مقدم 1384 مهندسي مهندسی شیمی
30054 حمیده خادم زاده مقدم 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
30055 شیرین خادم شرقی 1394 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
30056 سیدمهدی خادم شیخ بهایی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
30057 محبوبه خادم عمومی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
30058 محمد خادم غائبی 1370 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30059 مهدی خادم غائینی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30060 عباس خادم قائمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
30061 غلام نبی خادم قائنی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30062 مریم خادم قائنی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
30063 وحیده خادم قائنی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30064 آسیه خادم قائینی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30065 آسیه خادم قائینی 1385 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
30066 ملیحه خادم قاینی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
30067 وحیده خادم قاینی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30068 امینه خادم لو 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30069 علیرضا خادم لو 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30070 مهران خادم مرزرودی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30071 مهران خادم مرزودی 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
30072 سیدامین اله خادم مشهدطرقی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30073 سیده بنت الهدی خادم مشهدطرقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30074 علی اکبر خادم معبودی 1367 علوم رياضي ریاضی
30075 علی اکبر خادم معبودی 1373 علوم رياضي ریاضی
30076 علی اکبر خادم نخجیری 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
30077 جلال خادمان 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30078 رضا خادمان 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
30079 فاطمه خادمان الحسینی اشگذری 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30080 فاطمه خادمان الحسینی اشگذری 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی
30081 الهه خادمباشی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30082 کبری خادمباشی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30083 مریم خادمباشی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
30084 مریم خادمعلی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30085 زینب خادملو 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
30086 مائده خادملو 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30087 آزاده خادمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30088 اکرم خادمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
30089 الهام خادمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30090 الهه خادمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30091 ایمان خادمی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
30092 داود خادمی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
30093 زهرا خادمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30094 سارا خادمی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
30095 سروش خادمی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
30096 سعید خادمی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
30097 سعیده خادمی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30098 سمانه خادمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30099 سیدعادل خادمی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30100 سیده فهیمه خادمی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826319