راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 3001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
3001 سیدمحمد احمدی امیری 1380 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
3002 کاظم احمدی اهنک 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
3003 غلامحسین احمدی اهنگر 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
3004 داوود احمدی بابادی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
3005 زینب احمدی باغکی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
3006 اشرف السادات احمدی بجستانی 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
3007 بی بی سمیه احمدی بجستانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
3008 بی بی سمیّه احمدی بجستانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
3009 بی بی عصمت احمدی بجستانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
3010 زهراسادات احمدی بجستانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
3011 سیدحسین احمدی بجستانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
3012 مکرم السادات احمدی بجستانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
3013 محمدیوسف احمدی بجنوردی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
3014 محبوبه احمدی بدرآباد 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
3015 حسن احمدی برجی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
3016 زین العابدین احمدی برجی 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
3017 زهرا احمدی بروغنی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
3018 سیدجلال احمدی بروغنی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
3019 سیدجواد احمدی بروغنی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
3020 سیدحمید احمدی بروغنی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
3021 سیدعلیرضا احمدی بروغنی 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
3022 دلارام احمدی بستانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
3023 زینب احمدی بمرود 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
3024 ارام احمدی بنکدار 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
3025 بهاره احمدی بنکدار 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
3026 حامد احمدی بنکدار 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
3027 رجبعلی احمدی بنکدار 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
3028 سلیمان احمدی بنکدار 1381 علوم پايه زمین شناسی
3029 صفورا احمدی بنکدار 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
3030 فرزانه احمدی بنکدار 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
3031 گلنار احمدی بنکدار 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
3032 محبوبه احمدی بنکدار 1384 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
3033 نرگس احمدی بنکدار 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
3034 نوشین احمدی بنکدار 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
3035 یاسمن احمدی بنکدار 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
3036 احمد احمدی بنی 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
3037 سمیه احمدی بنی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
3038 هُدی احمدی بوته گز 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
3039 الهام احمدی بورخانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
3040 تکتم احمدی بهلولی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
3041 عباس احمدی پارسا 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
3042 آسیه احمدی پروریجی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
3043 معصومه احمدی پری 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
3044 مهدی احمدی پری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
3045 ابراهیم احمدی پور 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
3046 سعید احمدی پور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
3047 سعید احمدی پور 1395 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
3048 علیرضا احمدی پور 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
3049 محبوبه احمدی پور 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
3050 سید رضا احمدی پور نعیم 1362 مهندسي نقشه برداری
3051 جلیل احمدی پورنظام آبادی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
3052 مرجان احمدی پورهدش 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
3053 مرجان احمدی پورهدش 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
3054 مهناز احمدی پورهدش 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
3055 هاشم احمدی پورهدش 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
3056 منصور احمدی پیرلو 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
3057 محمد احمدی تبار 1367 علوم پايه دبیری شیمی
3058 نازلی احمدی ترشیزی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
3059 بهزاد احمدی تهرانی 1368 علوم رياضي آمار
3060 هاشم احمدی تیغ چی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
3061 هاشم احمدی تیغ چی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
3062 سمیرا احمدی تیموری 1394 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
3063 نسرین احمدی جاجرم 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
3064 نسرین احمدی جاجرم 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
3065 مهدی احمدی جلایر 1390 مهندسي مهندسی عمران
3066 زهرا احمدی جوزدانی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
3067 علی اکبر احمدی جوقی 1355 علوم رياضي آمار
3068 فاطمه احمدی جیوان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
3069 علی اکبر احمدی چناری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
3070 علی اکبر احمدی چناری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
3071 محمدمهدی احمدی چوبدار 1371 علوم رياضي ریاضی کاربردی
3072 عزیز احمدی حسین آبادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
3073 حسن احمدی حسینی 1353 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
3074 زهرا احمدی حسینی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
3075 سیدایمان احمدی حسینی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
3076 سیده آسیه احمدی حسینی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
3077 وحیده احمدی حسینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
3078 حسن احمدی حکمتی کار 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
3079 فاطمه احمدی حکمتی کار 1384 مهندسي مهندسی شیمی
3080 فاطمه احمدی حکمتی کار 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
3081 ندا احمدی حکمتی کار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
3082 ندا احمدی حکمتی کار 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
3083 محمدرضا احمدی خرازی 1358 علوم پايه فیزیک
3084 سکینه احمدی خرم آبادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
3085 فاطمه احمدی خرم ابادی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
3086 زهره احمدی خضربیکی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
3087 علیرضا احمدی خطیر 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
3088 علی رضا احمدی خلیلی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
3089 فاطمه احمدی خلیلی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
3090 قدرت اله احمدی خور 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
3091 ایمان احمدی دافچاهی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
3092 فاطمه احمدی درمیان 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
3093 فیروزه احمدی درمیان 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
3094 امین احمدی دزکی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
3095 زهرا احمدی دستگردی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
3096 بهروز احمدی دعویسرائی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
3097 حمیرا احمدی دهج 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
3098 مرتضی احمدی راد 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
3099 سیدجمال احمدی روئین 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
3100 سیدجمال احمدی روئین 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112122232425262728293031323334353637383940414243444546475767778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40488745