راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 3001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
3001 محمدیوسف احمدی بجنوردی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
3002 حسن احمدی برجی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
3003 زین العابدین احمدی برجی 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
3004 زهرا احمدی بروغنی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
3005 سیدجلال احمدی بروغنی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
3006 سیدجواد احمدی بروغنی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
3007 سیدحمید احمدی بروغنی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
3008 سیدعلیرضا احمدی بروغنی 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
3009 دلارام احمدی بستانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
3010 زینب احمدی بمرود 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
3011 ارام احمدی بنکدار 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
3012 بهاره احمدی بنکدار 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
3013 حامد احمدی بنکدار 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
3014 رجبعلی احمدی بنکدار 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
3015 سلیمان احمدی بنکدار 1381 علوم پايه زمین شناسی
3016 صفورا احمدی بنکدار 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
3017 فرزانه احمدی بنکدار 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
3018 گلنار احمدی بنکدار 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
3019 محبوبه احمدی بنکدار 1384 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
3020 نرگس احمدی بنکدار 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
3021 نوشین احمدی بنکدار 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
3022 یاسمن احمدی بنکدار 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
3023 احمد احمدی بنی 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
3024 سمیه احمدی بنی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
3025 هُدی احمدی بوته گز 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
3026 الهام احمدی بورخانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
3027 تکتم احمدی بهلولی 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
3028 آسیه احمدی پروریجی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
3029 معصومه احمدی پری 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
3030 مهدی احمدی پری 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
3031 ابراهیم احمدی پور 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
3032 سعید احمدی پور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
3033 علیرضا احمدی پور 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
3034 محبوبه احمدی پور 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
3035 سید رضا احمدی پور نعیم 1362 مهندسي نقشه برداری
3036 جلیل احمدی پورنظام آبادی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
3037 مرجان احمدی پورهدش 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
3038 مرجان احمدی پورهدش 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
3039 مهناز احمدی پورهدش 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
3040 هاشم احمدی پورهدش 1373 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
3041 منصور احمدی پیرلو 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
3042 محمد احمدی تبار 1367 علوم پايه دبیری شیمی
3043 نازلی احمدی ترشیزی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
3044 بهزاد احمدی تهرانی 1368 علوم رياضي آمار
3045 هاشم احمدی تیغ چی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
3046 هاشم احمدی تیغ چی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
3047 نسرین احمدی جاجرم 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
3048 نسرین احمدی جاجرم 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
3049 مهدی احمدی جلایر 1390 مهندسي مهندسی عمران
3050 زهرا احمدی جوزدانی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
3051 علی اکبر احمدی جوقی 1355 علوم رياضي آمار
3052 فاطمه احمدی جیوان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
3053 علی اکبر احمدی چناری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
3054 علی اکبر احمدی چناری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
3055 محمدمهدی احمدی چوبدار 1371 علوم رياضي ریاضی کاربردی
3056 عزیز احمدی حسین آبادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
3057 حسن احمدی حسینی 1353 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
3058 زهرا احمدی حسینی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
3059 سیدایمان احمدی حسینی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
3060 سیده آسیه احمدی حسینی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
3061 وحیده احمدی حسینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
3062 حسن احمدی حکمتی کار 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
3063 فاطمه احمدی حکمتی کار 1384 مهندسي مهندسی شیمی
3064 فاطمه احمدی حکمتی کار 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
3065 ندا احمدی حکمتی کار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
3066 ندا احمدی حکمتی کار 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
3067 محمدرضا احمدی خرازی 1358 علوم پايه فیزیک
3068 سکینه احمدی خرم آبادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
3069 فاطمه احمدی خرم ابادی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
3070 زهره احمدی خضربیکی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
3071 علیرضا احمدی خطیر 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
3072 علی رضا احمدی خلیلی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
3073 فاطمه احمدی خلیلی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
3074 قدرت اله احمدی خور 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
3075 ایمان احمدی دافچاهی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
3076 فاطمه احمدی درمیان 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
3077 فیروزه احمدی درمیان 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
3078 امین احمدی دزکی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
3079 زهرا احمدی دستگردی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
3080 بهروز احمدی دعویسرائی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
3081 حمیرا احمدی دهج 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
3082 مرتضی احمدی راد 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
3083 سیدجمال احمدی روئین 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
3084 سیدجمال احمدی روئین 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
3085 ریحانه احمدی روحانی 1369 علوم پايه زمین شناسی
3086 ریحانه احمدی روحانی 1388 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
3087 سیدمسعود احمدی رویین 1376 علوم پايه زمین شناسی
3088 ربیع احمدی ریابی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
3089 عبدالباسط احمدی ریزه ئی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
3090 احمد احمدی زاده 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
3091 فرزانه احمدی زاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
3092 معصومه احمدی زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
3093 حسن احمدی زو 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
3094 مریم احمدی زهرانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت منابع انسانی
3095 محمدرضا احمدی زیدآبادی 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
3096 سیدعلی احمدی سلمانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
3097 زهراسادات احمدی سلیمانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
3098 زهراسادات احمدی سلیمانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
3099 سمیه سادات احمدی سلیمانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
3100 سیدجمال الدین احمدی سلیمانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان

صفحه :

<   1112122232425262728293031323334353637383940414243444546475767778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826302