راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,436

نمایش موارد : 3001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
3001 سعید احمدی پور 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
3002 علیرضا احمدی پور 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
3003 محبوبه احمدی پور 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
3004 سید رضا احمدی پور نعیم 1362 مهندسي نقشه برداري
3005 جلیل احمدی پورنظام آبادی 1378 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
3006 مرجان احمدی پورهدش 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
3007 مرجان احمدی پورهدش 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
3008 مهناز احمدی پورهدش 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
3009 هاشم احمدی پورهدش 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
3010 منصور احمدی پیرلو 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر
3011 محمد احمدی تبار 1367 علوم پايه دبیری شیمی
3012 نازلی احمدی ترشیزی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
3013 بهزاد احمدی تهرانی 1368 علوم رياضي آمار
3014 هاشم احمدی تیغ چی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
3015 هاشم احمدی تیغ چی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
3016 نسرین احمدی جاجرم 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
3017 نسرین احمدی جاجرم 1392 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
3018 مهدی احمدی جلایر 1390 مهندسي مهندسی عمران
3019 زهرا احمدی جوزدانی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
3020 علی اکبر احمدی جوقی 1355 علوم رياضي آمار
3021 فاطمه احمدی جیوان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
3022 علی اکبر احمدی چناری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
3023 علی اکبر احمدی چناری 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
3024 محمدمهدی احمدی چوبدار 1371 علوم رياضي ریاضی کاربردی
3025 عزیز احمدی حسین آبادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
3026 حسن احمدی حسینی 1353 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
3027 زهرا احمدی حسینی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
3028 سیدایمان احمدی حسینی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
3029 سیده آسیه احمدی حسینی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
3030 وحیده احمدی حسینی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
3031 حسن احمدی حکمتی کار 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
3032 فاطمه احمدی حکمتی کار 1384 مهندسي مهندسی شیمی
3033 فاطمه احمدی حکمتی کار 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
3034 ندا احمدی حکمتی کار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
3035 ندا احمدی حکمتی کار 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
3036 محمدرضا احمدی خرازی 1358 علوم پايه فیزیک
3037 سکینه احمدی خرم آبادی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
3038 فاطمه احمدی خرم ابادی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
3039 زهره احمدی خضربیکی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
3040 علیرضا احمدی خطیر 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
3041 علی رضا احمدی خلیلی 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
3042 فاطمه احمدی خلیلی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
3043 قدرت اله احمدی خور 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
3044 ایمان احمدی دافچاهی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - شیلات
3045 فاطمه احمدی درمیان 1377 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
3046 فیروزه احمدی درمیان 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
3047 امین احمدی دزکی 1388 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
3048 زهرا احمدی دستگردی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
3049 بهروز احمدی دعویسرائی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
3050 حمیرا احمدی دهج 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
3051 مرتضی احمدی راد 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
3052 سیدجمال احمدی روئین 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
3053 سیدجمال احمدی روئین 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
3054 ریحانه احمدی روحانی 1369 علوم پايه زمین شناسی
3055 ریحانه احمدی روحانی 1388 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
3056 سیدمسعود احمدی رویین 1376 علوم پايه زمین شناسی
3057 ربیع احمدی ریابی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
3058 عبدالباسط احمدی ریزه ئی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
3059 احمد احمدی زاده 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
3060 فرزانه احمدی زاده 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
3061 معصومه احمدی زاده 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
3062 حسن احمدی زو 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
3063 مریم احمدی زهرانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت منابع انسانی
3064 محمدرضا احمدی زیدآبادی 1371 علوم پايه شیمی گرایش محض
3065 سیدعلی احمدی سلمانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
3066 زهراسادات احمدی سلیمانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
3067 زهراسادات احمدی سلیمانی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
3068 سمیه سادات احمدی سلیمانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
3069 سیدجمال الدین احمدی سلیمانی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
3070 موسی احمدی سنگانی 1381 علوم پايه زمین شناسی
3071 بهمن احمدی سو لقا نی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
3072 جعفر احمدی سیداباد 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
3073 مسعود احمدی سینائی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
3074 رضا احمدی شادمهری 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
3075 محمدناصر احمدی شادمهری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
3076 وجیهه احمدی شاندیز 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
3077 نجمه احمدی شاه خاصه 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
3078 زهره احمدی شاهرخت 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
3079 سجاد احمدی شاهرخت 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
3080 فرشته احمدی شاهرخت 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
3081 هادی احمدی شاهرخت 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
3082 ریحانه احمدی شریف آباد 1391 علوم پايه شیمی
3083 جواد احمدی شکوه 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
3084 علی احمدی شورک توکانلو 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
3085 سپیده احمدی شوکت اباد 1382 علوم پايه زمین شناسی
3086 زهره احمدی صنوبری 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
3087 محبوبه احمدی طارسی 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
3088 یوسف احمدی طالشیان 1355 علوم رياضي ریاضی
3089 علی احمدی طایفه 1391 علوم پايه زمین شناسی
3090 اشرف السّادات احمدی طباطبائی 1354 علوم رياضي آمار
3091 شهناز احمدی طباطبائی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
3092 امیرحسین احمدی طرقبه 1374 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
3093 سونیا احمدی طوسی 1385 علوم رياضي آمار
3094 کیومرث احمدی طهرانی 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
3095 امنه احمدی عبداباد 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
3096 نرگس احمدی عبدل ابادی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
3097 محمدحسین احمدی علی اباد 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
3098 محمدعلی احمدی علی اباد 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
3099 علی احمدی علیزاده مفرد 1368 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
3100 عطیه احمدی فخر 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی

صفحه :

<   1112122232425262728293031323334353637383940414243444546475767778797107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39032637