راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 3001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
3001 معصومه احمدی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
3002 معین احمدی 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
3003 معین احمدی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
3004 ملک مسعود احمدی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
3005 منصورالسادات احمدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
3006 منصوره احمدی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
3007 منیره سادات احمدی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
3008 مهدی احمدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
3009 مهدی احمدی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
3010 مهدی احمدی 1389 علوم پايه زمین شناسی
3011 مهدی احمدی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
3012 مهدی احمدی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
3013 مهدی احمدی 1393 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
3014 مهدی احمدی 1393 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
3015 مهری احمدی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
3016 مهیار احمدی 1365 كشاورزى مهندسی - صنایع کشاورزی
3017 مهین احمدی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
3018 میثم احمدی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
3019 میدیا احمدی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
3020 میرزاجعفر احمدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
3021 میرعلی احمدی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
3022 مینا احمدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
3023 مینا احمدی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
3024 مینا احمدی 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
3025 ناصر احمدی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
3026 ناوک احمدی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
3027 نبی الله احمدی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
3028 نجمه احمدی 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
3029 ندا احمدی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
3030 نرگس احمدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
3031 نسیم احمدی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
3032 نسیم احمدی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
3033 نظام احمدی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
3034 نگار احمدی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
3035 نوروز احمدی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
3036 وجیه احمدی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
3037 وحیده احمدی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
3038 وحیده احمدی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
3039 ویدا احمدی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
3040 ویدا احمدی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
3041 ویدا احمدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
3042 هاله احمدی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
3043 هدی احمدی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
3044 هدی احمدی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
3045 یاسر احمدی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
3046 یاسر احمدی 1392 تربيت بدنى مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
3047 یعقوب احمدی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
3048 یوسف احمدی 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
3049 یونس احمدی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
3050 سیدمحمود احمدی ابراهیم آبادی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
3051 اعظم سادات احمدی بجستانی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
3052 نجمه احمدی بنکدار 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
3053 علی اکبر احمدی چناری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
3054 بی بی طاهره احمدی دوغ آبادی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
3055 علی احمدی رق آبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
3056 جواد احمدی علی آباد 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
3057 مریم احمدی فورگ 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
3058 اسمعیل احمدی نیا 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
3059 عبدالرحمان احمدی نیا 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
3060 محمدجواد احمدی نیا 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
3061 کیان احمدی آذری 1383 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
3062 فاطمه احمدی ابدال آبادی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
3063 سیدمحمود احمدی ابراهیم آبادی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
3064 مجید احمدی ابراهیم اباد 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
3065 بی بی مریم احمدی ابراهیم ابادی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
3066 محمد احمدی ابریشمی 1375 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
3067 محمدرضا احمدی اتوئی 1335 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
3068 سعید احمدی اتویی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
3069 سمیرا احمدی اردکانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
3070 سعیده احمدی ارزه ئی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
3071 حسن احمدی ازغندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
3072 مهدی احمدی ازغندی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
3073 سپیده احمدی اسپریزی 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق
3074 فرناز احمدی اسکوئی 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی
3075 نرگس سادات احمدی اشتیوانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
3076 مهدی احمدی اصل 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
3077 مسعود احمدی افزادی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
3078 سیدمحمد احمدی امیری 1380 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
3079 کاظم احمدی اهنک 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
3080 غلامحسین احمدی اهنگر 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
3081 داوود احمدی بابادی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
3082 زینب احمدی باغکی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
3083 اشرف السادات احمدی بجستانی 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
3084 بی بی سمیه احمدی بجستانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
3085 بی بی سمیّه احمدی بجستانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
3086 بی بی عصمت احمدی بجستانی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
3087 زهراسادات احمدی بجستانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
3088 سیدحسین احمدی بجستانی 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
3089 مکرم السادات احمدی بجستانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
3090 محمدیوسف احمدی بجنوردی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
3091 محبوبه احمدی بدرآباد 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
3092 حسن احمدی برجی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
3093 زین العابدین احمدی برجی 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
3094 زهرا احمدی بروغنی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
3095 سیدجلال احمدی بروغنی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
3096 سیدجواد احمدی بروغنی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
3097 سیدحمید احمدی بروغنی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
3098 سیدعلیرضا احمدی بروغنی 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
3099 دلارام احمدی بستانی 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
3100 زینب احمدی بمرود 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری

صفحه :

<   111212223242526272829303132333435363738394041424344454647576777879710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42222993