راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 75,921

نمایش موارد : 301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
57924 ام البنین آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
11483 بتول آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
67892 حانیه آزاد 1387 هنر نيشابور نقاشی
12443 حسین آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
58699 حسین آزاد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
35432 روح الله آزاد 1379 علوم پايه فیزیک
72394 سلمه آزاد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
65604 طاهره آزاد 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
70717 طاهره آزاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
26670 علیرضا آزاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
55916 علیرضا آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
42054 محسن آزاد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
68670 مسعود آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
32062 معصومه آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
41494 هانی آزاد 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
56546 راحله آزاد منجیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
58693 سعید آزادبخت 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35619 مهدیس آزادبخش 1379 علوم رياضي آمار
37146 سمانه آزادپور 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
57954 فاطمه آزادپور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
74229 حسین آزادجابلو 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
29635 کلثومه آزاددل 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
63469 فاطمه آزاددیسفانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
33756 زهرا آزادفر 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
64627 نجمه آزادفر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
18974 رضا آزادمردان 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
74871 محمدرضا آزادمرزآبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
68714 زینب آزادمقدم 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
54438 مژده آزادمنجیری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
69255 مهناز آزادمنش 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
62679 فاطمه آزادنیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
62520 راضیه آزادوار 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
64043 زکیه آزادوار 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
43024 زینب آزادوار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
51896 محمد آزادوار 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
36829 زهرا آزادواری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
65330 عاطفه آزادواری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
3701 آرش آزاده 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
17938 آرش آزاده 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
34808 الهه آزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
61844 سیدمحمدرضا آزاده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
61681 انسیه آزادی 1386 علوم پايه زمین شناسی
18483 جواد آزادی 1373 علوم پايه زمین شناسی
65086 حمیدرضا آزادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
46171 زینب آزادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
64630 زینب آزادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
37631 عقیله آزادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
25571 فاطمه آزادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
48045 قاسم آزادی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34832 محمود آزادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
38652 رضا آزادی طینت 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
26671 گلناز آزادی راد 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
29636 احمد آزادی سمرغاوه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
43769 احمد آزادی سمرغاوه 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
52930 میلاد آزادی طینت 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
63554 راهله آزادی فر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
68527 مسعود آزادی مقدم 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
71692 میثم آزادی مقدم 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
32691 سهیل آزادی نیا 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
48280 سهیل آزادی نیا 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
75469 سینا آزادی نیا 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (واحدبین الملل - مجازی - آموزش محور)
40123 ماه آزادیان بجنوردی 1380 علوم پايه فیزیک
3013 انام آزدر 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
29637 بتول آزرم 1377 علوم رياضي ریاضی کاربردی
37330 احسان آزموده 1379 علوم رياضي ریاضی محض
31641 زهرا آزموده 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
53344 شمیلا آزموده 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
35177 فهیمه آزموده 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
61973 فهیمه آزموده 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
45247 مرجان آزموده 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
38416 مریم آزموده 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
26673 مهسا آزموده 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
50198 الهه آزموده جردوی 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
48237 سیده سعیده آزمون 1383 علوم پايه شیمی- فیزیک
75923 ایرج آژدانیان 1356 علوم رياضي دبیری ریاضی
67147 سعید آژند 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33263 مهدی آژند 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
74622 زهرا آژیر 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
25478 مهدی آژیراک 1375 علوم رياضي آمار
17069 مژگان آسا 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
59797 شبنم آسان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
66067 سیما آسانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورز ی علوم دامی - طیور
14127 ام البنین آسایش 1371 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
29642 سیده خدیجه آسایش مقدم 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
73795 رضا آسایش پور 1389
43108 صغری آسایش پور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
68166 اعظم آسایش زارچی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
24356 سعیده آسپار 1375 علوم پايه شیمی
70430 محمدحسین آستارائی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
32692 سامی آستان 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
8821 احمد آسوده 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
52874 علی آسوده سرشوری 1384 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
72759 محمدرضا آسیائی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
35212 مریم آسیائی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32823 احمد آسیابان 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
69148 مرتضی آسیابان 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
42792 مریم آسیابان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
63735 مهدی آسیابان سیوکی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
21759 سام آسیابانی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
53813 سمیرا آسیابانی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 18479501