راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 29 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 80,322

نمایش موارد : 301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
301 امیر آریان 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
302 سارا آریان 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
303 غلامرضا آریان 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
304 اکرم آریان فر 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
305 الهام آریان پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
306 لیلا آریان جم 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی ( واحد بین الملل )
307 آریانه آریان فر 1374 علوم پايه زمین شناسی
308 اکرم آریان فر 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
309 نعیمه آریان فر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
310 عاطفه آریان فرد 1387 علوم رياضي ریاضی محض
311 عاطفه آریان فرد 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه ( در زمینه توپولوژی جبری )
312 الهام آریان مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
313 حمید آریان نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
314 احمد آریانا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
315 مهنام آریانا 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
316 مریم آریانپور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
317 مژده آریانفر 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
318 مهدی آریانفر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
319 مارال آریانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
320 محمد آریانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
321 ابوذر آریش 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
322 غلام عباس آریش 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
323 سیرانوش آرین 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
324 شیوا آرین اصل 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
325 آرش آرین پور 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
326 زینب آرین پویا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
327 رژین آرین مجد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
328 زهره آرین مقدم 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
329 زهره آرین مقدم 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
330 محمدشریف آرین مل 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
331 سارا آرین منش 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
332 سارا آرین منش 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
333 عارفه آرین منش 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
334 داود آرین نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
335 علی آرین نژاد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
336 محمدرضا آرین نژاد 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
337 مریم آرین نژاد 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
338 یاسر آرین نژادفیض آبادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
339 آزاده آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
340 احمدرضا آزاد 1352 مهندسي برق - الکترونیک
341 ام البنین آزاد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
342 ام البنین آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
343 بتول آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
344 حانیه آزاد 1387 هنر نيشابور نقاشی
345 حسین آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
346 حسین آزاد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
347 حسین آزاد 1353 علوم پايه فیزیک
348 روح الله آزاد 1379 علوم پايه فیزیک
349 سلمه آزاد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
350 طاهره آزاد 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
351 طاهره آزاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
352 علیرضا آزاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی- زراعت واصلاح نباتات
353 علیرضا آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
354 علیرضا آزاد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
355 محسن آزاد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
356 مسعود آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
357 معصومه آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
358 مهدی آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
359 هانی آزاد 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
360 راحله آزاد منجیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
361 سعید آزادبخت 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
362 مهدیس آزادبخش 1379 علوم رياضي آمار
363 سمانه آزادپور 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
364 فاطمه آزادپور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
365 حسین آزادجابلو 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
366 کلثومه آزاددل 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی
367 فاطمه آزاددیسفانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
368 زهرا آزادفر 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
369 نجمه آزادفر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
370 رضا آزادمردان 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
371 محمدرضا آزادمرزآبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
372 زینب آزادمقدم 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
373 مژده آزادمنجیری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
374 مهناز آزادمنش 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
375 فاطمه آزادنیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
376 راضیه آزادوار 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
377 راضیه آزادوار 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
378 زکیه آزادوار 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
379 زینب آزادوار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
380 محمد آزادوار 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
381 زهرا آزادواری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
382 عاطفه آزادواری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
383 آرش آزاده 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
384 آرش آزاده 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
385 الهه آزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
386 سیدمحمدرضا آزاده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
387 انسیه آزادی 1386 علوم پايه زمین شناسی
388 جواد آزادی 1373 علوم پايه زمین شناسی
389 حمیدرضا آزادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
390 زینب آزادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
391 زینب آزادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
392 عقیله آزادی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
393 فاطمه آزادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
394 قاسم آزادی 1383 مهندسي مهندسی برق - قدرت
395 محمود آزادی 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
396 رضا آزادی طینت 1380 مهندسي مهندسی برق - کنترل
397 مجتبی آزادی اردکانی 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
398 گلناز آزادی راد 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
399 احمد آزادی سمرغاوه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
400 احمد آزادی سمرغاوه 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 22353237