راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 80,891

نمایش موارد : 301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
301 ثمانه آریابد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
302 ثمانه آریابد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
303 امید آریافر 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
304 رویا آریافرد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
305 فرزانه آریامتین 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
306 سمانه آریامنش 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
307 امیر آریان 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
308 سارا آریان 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
309 غلامرضا آریان 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
310 اکرم آریان فر 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
311 الهام آریان پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
312 لیلا آریان جم 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
313 آریانه آریان فر 1374 علوم پايه زمین شناسی
314 اکرم آریان فر 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
315 نعیمه آریان فر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
316 عاطفه آریان فرد 1387 علوم رياضي ریاضی محض
317 عاطفه آریان فرد 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
318 الهام آریان مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
319 حمید آریان نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
320 احمد آریانا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
321 مهنام آریانا 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
322 مریم آریانپور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
323 مژده آریانفر 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
324 مهدی آریانفر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
325 مارال آریانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
326 محمد آریانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
327 ابوذر آریش 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
328 غلام عباس آریش 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
329 سیرانوش آرین 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
330 شیوا آرین اصل 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
331 آرش آرین پور 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
332 زینب آرین پویا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
333 رژین آرین مجد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
334 زهره آرین مقدم 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
335 زهره آرین مقدم 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
336 محمدشریف آرین مل 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
337 سارا آرین منش 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
338 سارا آرین منش 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
339 عارفه آرین منش 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
340 داود آرین نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
341 علی آرین نژاد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
342 محمدرضا آرین نژاد 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
343 مریم آرین نژاد 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
344 یاسر آرین نژادفیض آبادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
345 آزاده آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
346 احمدرضا آزاد 1352 مهندسي برق - الکترونیک
347 ام البنین آزاد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
348 ام البنین آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
349 بتول آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
350 حانیه آزاد 1387 هنر نيشابور نقاشی
351 حسین آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
352 حسین آزاد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
353 حسین آزاد 1353 علوم پايه فیزیک
354 روح الله آزاد 1379 علوم پايه فیزیک
355 سلمه آزاد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
356 طاهره آزاد 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
357 طاهره آزاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
358 علیرضا آزاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
359 علیرضا آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
360 علیرضا آزاد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
361 محسن آزاد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
362 مسعود آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
363 معصومه آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
364 مهدی آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
365 نسرین آزاد 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
366 هانی آزاد 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
367 راحله آزاد منجیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
368 سعید آزادبخت 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
369 مهدیس آزادبخش 1379 علوم رياضي آمار
370 سمانه آزادپور 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
371 فاطمه آزادپور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
372 حسین آزادجابلو 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
373 کلثومه آزاددل 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
374 فاطمه آزاددیسفانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
375 زهرا آزادفر 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
376 نجمه آزادفر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
377 مونا آزادگان مهر 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
378 مونا آزادگان مهر 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
379 رضا آزادمردان 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
380 محمدرضا آزادمرزآبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
381 زینب آزادمقدم 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
382 مژده آزادمنجیری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
383 مهناز آزادمنش 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
384 فاطمه آزادنیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
385 راضیه آزادوار 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
386 راضیه آزادوار 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
387 زکیه آزادوار 1387 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
388 زینب آزادوار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
389 محمد آزادوار 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
390 زهرا آزادواری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
391 عاطفه آزادواری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
392 علی محمد آزادواری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
393 آرش آزاده 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
394 آرش آزاده 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
395 الهه آزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
396 سیدمحمدرضا آزاده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
397 انسیه آزادی 1386 علوم پايه زمین شناسی
398 جواد آزادی 1373 علوم پايه زمین شناسی
399 حمیدرضا آزادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
400 زینب آزادی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 22986569