راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 82,534

نمایش موارد : 301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
301 فاطمه آرمیده 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
302 اپاتیا آرمین 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
303 فهیمه آرمین 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
304 آرزو آروین 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
305 مریم السادات آروین 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
306 اعظم آری پشاوک 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
307 فرهاد آریا 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
308 مینا آریا 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
309 ملیحه آریا منش 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
310 هاجر آریا منش 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
311 جمال آریائی 1352 علوم پايه دبیری فیزیک
312 معصومه آریائی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
313 وحید آریائی 1386 علوم پايه فیزیک
314 افسانه آریائی آذر 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
315 حمیده آریائیان 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
316 آیدا آریابد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
317 ثمانه آریابد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
318 ثمانه آریابد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
319 امید آریافر 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
320 رویا آریافرد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
321 فرزانه آریامتین 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
322 سمانه آریامنش 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
323 امیر آریان 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
324 سارا آریان 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
325 غلامرضا آریان 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
326 اکرم آریان فر 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
327 الهام آریان پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
328 لیلا آریان جم 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
329 آریانه آریان فر 1374 علوم پايه زمین شناسی
330 اکرم آریان فر 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
331 نعیمه آریان فر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
332 عاطفه آریان فرد 1387 علوم رياضي ریاضی محض
333 عاطفه آریان فرد 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
334 الهام آریان مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
335 حمید آریان نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
336 احمد آریانا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
337 مهنام آریانا 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
338 مریم آریانپور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
339 بهاره آریانفر 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
340 مژده آریانفر 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
341 مهدی آریانفر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
342 مارال آریانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
343 محمد آریانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
344 ابوذر آریش 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
345 غلام عباس آریش 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
346 سیرانوش آرین 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
347 شیوا آرین اصل 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
348 آرش آرین پور 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
349 زینب آرین پویا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
350 رژین آرین مجد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
351 زهره آرین مقدم 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
352 زهره آرین مقدم 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
353 محمدشریف آرین مل 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
354 سارا آرین منش 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
355 سارا آرین منش 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
356 عارفه آرین منش 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
357 داود آرین نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
358 علی آرین نژاد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
359 محمدرضا آرین نژاد 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
360 مریم آرین نژاد 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
361 یاسر آرین نژادفیض آبادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
362 آزاده آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
363 احمدرضا آزاد 1352 مهندسي برق - الکترونیک
364 ام البنین آزاد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
365 ام البنین آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
366 بتول آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
367 حانیه آزاد 1387 هنر نيشابور نقاشی
368 حسین آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
369 حسین آزاد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
370 حسین آزاد 1353 علوم پايه فیزیک
371 حمیدرضا آزاد 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
372 روح الله آزاد 1379 علوم پايه فیزیک
373 سلمه آزاد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
374 طاهره آزاد 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
375 طاهره آزاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
376 علیرضا آزاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
377 علیرضا آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
378 علیرضا آزاد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
379 محسن آزاد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
380 مسعود آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
381 معصومه آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
382 مهدی آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
383 نسرین آزاد 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
384 هانی آزاد 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
385 راحله آزاد منجیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
386 سعید آزادبخت 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
387 مهدیس آزادبخش 1379 علوم رياضي آمار
388 سمانه آزادپور 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
389 فاطمه آزادپور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
390 حسین آزادجابلو 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
391 کلثومه آزاددل 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
392 فاطمه آزاددیسفانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
393 زهرا آزادفر 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
394 نجمه آزادفر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
395 مریم آزادگان مهر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
396 مونا آزادگان مهر 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
397 مونا آزادگان مهر 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
398 رضا آزادمردان 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
399 محمدرضا آزادمرزآبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
400 زینب آزادمقدم 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 24232752