راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 27 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 85,244

نمایش موارد : 301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
301 روح اله آرشی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
302 محمد آرشی 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
303 محمد آرشی 1384 علوم رياضي آمار
304 اشکان آرشیان 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
305 الهه آرشیان 1384 علوم پايه فیزیک
306 ستاره آرقون 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
307 امید آرمات 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
308 کریم آرمات 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
309 مهدی آرمان طاهری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
310 محمد آرمان فرد 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
311 وجیهه آرمان مهر 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
312 حمید آرمان نژاد 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
313 رضا آرمند 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
314 سیدمحسن آرمند 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
315 امید آرمندپیشه 1390 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
316 افشین آرمون 1377 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
317 زینب آرمون 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
318 سیدمجتبی آرمون 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
319 فربیا آرمون 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
320 فریبا آرمون 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
321 فهیمه آرمون 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
322 فاطمه آرمیده 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
323 اپاتیا آرمین 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
324 فهیمه آرمین 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
325 محمودرضا آرمین 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
326 آرزو آروین 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
327 محمدصادق آروین 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
328 مریم السادات آروین 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
329 اعظم آری پشاوک 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
330 فرهاد آریا 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
331 مینا آریا 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
332 ملیحه آریا منش 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
333 هاجر آریا منش 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
334 جمال آریائی 1352 علوم پايه دبیری فیزیک
335 معصومه آریائی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
336 وحید آریائی 1386 علوم پايه فیزیک
337 افسانه آریائی آذر 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
338 حمیده آریائیان 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
339 آیدا آریابد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
340 ثمانه آریابد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
341 ثمانه آریابد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
342 امید آریافر 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
343 رویا آریافرد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
344 فرزانه آریامتین 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
345 سمانه آریامنش 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
346 سمانه آریامنش 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
347 امیر آریان 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
348 سارا آریان 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
349 غلامرضا آریان 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
350 اکرم آریان فر 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
351 الهام آریان پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
352 لیلا آریان جم 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
353 آریانه آریان فر 1374 علوم پايه زمین شناسی
354 اکرم آریان فر 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
355 مهدی آریان فر 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
356 نعیمه آریان فر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
357 عاطفه آریان فرد 1387 علوم رياضي ریاضی محض
358 عاطفه آریان فرد 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
359 الهام آریان مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
360 حمید آریان نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
361 احمد آریانا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
362 مهنام آریانا 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
363 مریم آریانپور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
364 بهاره آریانفر 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
365 مژده آریانفر 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
366 مهدی آریانفر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
367 مارال آریانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
368 محمد آریانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
369 احسان آریایی 1392 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
370 ابوذر آریش 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
371 غلام عباس آریش 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
372 سیرانوش آرین 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
373 شیوا آرین اصل 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
374 آرش آرین پور 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
375 آرش آرین پور 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
376 پرویز آرین پور 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
377 زینب آرین پویا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
378 رژین آرین مجد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
379 زهره آرین مقدم 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
380 زهره آرین مقدم 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
381 محمدشریف آرین مل 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
382 سارا آرین منش 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
383 سارا آرین منش 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
384 عارفه آرین منش 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
385 داود آرین نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
386 علی آرین نژاد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
387 محمدرضا آرین نژاد 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
388 مریم آرین نژاد 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
389 یاسر آرین نژادفیض آبادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
390 آزاده آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
391 احمدرضا آزاد 1352 مهندسي برق - الکترونیک
392 ام البنین آزاد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
393 ام البنین آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
394 بتول آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
395 حانیه آزاد 1387 هنر نيشابور نقاشی
396 حسین آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
397 حسین آزاد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
398 حسین آزاد 1353 علوم پايه فیزیک
399 حمیدرضا آزاد 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
400 روح الله آزاد 1379 علوم پايه فیزیک

صفحه :

<   123456789101112131415161718192030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 27506639