راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 83,005

نمایش موارد : 301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
301 افشین آرمون 1377 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
302 زینب آرمون 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
303 فربیا آرمون 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
304 فریبا آرمون 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
305 فهیمه آرمون 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
306 فاطمه آرمیده 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
307 اپاتیا آرمین 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
308 فهیمه آرمین 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
309 آرزو آروین 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
310 مریم السادات آروین 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
311 اعظم آری پشاوک 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
312 فرهاد آریا 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
313 مینا آریا 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
314 ملیحه آریا منش 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
315 هاجر آریا منش 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
316 جمال آریائی 1352 علوم پايه دبیری فیزیک
317 معصومه آریائی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
318 وحید آریائی 1386 علوم پايه فیزیک
319 افسانه آریائی آذر 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
320 حمیده آریائیان 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
321 آیدا آریابد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
322 ثمانه آریابد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
323 ثمانه آریابد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
324 امید آریافر 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
325 رویا آریافرد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
326 فرزانه آریامتین 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
327 سمانه آریامنش 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
328 امیر آریان 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
329 سارا آریان 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
330 غلامرضا آریان 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
331 اکرم آریان فر 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
332 الهام آریان پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
333 لیلا آریان جم 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
334 آریانه آریان فر 1374 علوم پايه زمین شناسی
335 اکرم آریان فر 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
336 نعیمه آریان فر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
337 عاطفه آریان فرد 1387 علوم رياضي ریاضی محض
338 عاطفه آریان فرد 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
339 الهام آریان مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
340 حمید آریان نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
341 احمد آریانا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
342 مهنام آریانا 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
343 مریم آریانپور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
344 بهاره آریانفر 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
345 مژده آریانفر 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
346 مهدی آریانفر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
347 مارال آریانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
348 محمد آریانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
349 ابوذر آریش 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
350 غلام عباس آریش 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
351 سیرانوش آرین 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
352 شیوا آرین اصل 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
353 آرش آرین پور 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
354 زینب آرین پویا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
355 رژین آرین مجد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
356 زهره آرین مقدم 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
357 زهره آرین مقدم 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
358 محمدشریف آرین مل 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
359 سارا آرین منش 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
360 سارا آرین منش 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
361 عارفه آرین منش 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
362 داود آرین نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
363 علی آرین نژاد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
364 محمدرضا آرین نژاد 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
365 مریم آرین نژاد 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
366 یاسر آرین نژادفیض آبادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
367 آزاده آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
368 احمدرضا آزاد 1352 مهندسي برق - الکترونیک
369 ام البنین آزاد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
370 ام البنین آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
371 بتول آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
372 حانیه آزاد 1387 هنر نيشابور نقاشی
373 حسین آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
374 حسین آزاد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
375 حسین آزاد 1353 علوم پايه فیزیک
376 حمیدرضا آزاد 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
377 روح الله آزاد 1379 علوم پايه فیزیک
378 سلمه آزاد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
379 طاهره آزاد 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
380 طاهره آزاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
381 علیرضا آزاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
382 علیرضا آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
383 علیرضا آزاد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
384 محسن آزاد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
385 مسعود آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
386 معصومه آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
387 مهدی آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
388 نسرین آزاد 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
389 هانی آزاد 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
390 راحله آزاد منجیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
391 سعید آزادبخت 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
392 مهدیس آزادبخش 1379 علوم رياضي آمار
393 سمانه آزادپور 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
394 فاطمه آزادپور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
395 حسین آزادجابلو 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
396 کلثومه آزاددل 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
397 فاطمه آزاددیسفانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
398 زهرا آزادفر 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
399 نجمه آزادفر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
400 مریم آزادگان مهر 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 24913629