راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 81,575

نمایش موارد : 301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
301 معصومه آریائی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
302 وحید آریائی 1386 علوم پايه فیزیک
303 افسانه آریائی آذر 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
304 حمیده آریائیان 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
305 آیدا آریابد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
306 ثمانه آریابد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
307 ثمانه آریابد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
308 امید آریافر 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
309 رویا آریافرد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
310 فرزانه آریامتین 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
311 سمانه آریامنش 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
312 امیر آریان 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
313 سارا آریان 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
314 غلامرضا آریان 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
315 اکرم آریان فر 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
316 الهام آریان پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
317 لیلا آریان جم 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
318 آریانه آریان فر 1374 علوم پايه زمین شناسی
319 اکرم آریان فر 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
320 نعیمه آریان فر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
321 عاطفه آریان فرد 1387 علوم رياضي ریاضی محض
322 عاطفه آریان فرد 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
323 الهام آریان مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
324 حمید آریان نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
325 احمد آریانا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
326 مهنام آریانا 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
327 مریم آریانپور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
328 بهاره آریانفر 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
329 مژده آریانفر 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
330 مهدی آریانفر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
331 مارال آریانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
332 محمد آریانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
333 ابوذر آریش 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
334 غلام عباس آریش 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
335 سیرانوش آرین 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
336 شیوا آرین اصل 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
337 آرش آرین پور 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
338 زینب آرین پویا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
339 رژین آرین مجد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
340 زهره آرین مقدم 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
341 زهره آرین مقدم 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
342 محمدشریف آرین مل 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
343 سارا آرین منش 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
344 سارا آرین منش 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
345 عارفه آرین منش 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
346 داود آرین نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
347 علی آرین نژاد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
348 محمدرضا آرین نژاد 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
349 مریم آرین نژاد 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
350 یاسر آرین نژادفیض آبادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
351 آزاده آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
352 احمدرضا آزاد 1352 مهندسي برق - الکترونیک
353 ام البنین آزاد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
354 ام البنین آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
355 بتول آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
356 حانیه آزاد 1387 هنر نيشابور نقاشی
357 حسین آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
358 حسین آزاد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
359 حسین آزاد 1353 علوم پايه فیزیک
360 روح الله آزاد 1379 علوم پايه فیزیک
361 سلمه آزاد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
362 طاهره آزاد 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
363 طاهره آزاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
364 علیرضا آزاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
365 علیرضا آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
366 علیرضا آزاد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
367 محسن آزاد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
368 مسعود آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
369 معصومه آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
370 مهدی آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
371 نسرین آزاد 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
372 هانی آزاد 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
373 راحله آزاد منجیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
374 سعید آزادبخت 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
375 مهدیس آزادبخش 1379 علوم رياضي آمار
376 سمانه آزادپور 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
377 فاطمه آزادپور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
378 حسین آزادجابلو 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
379 کلثومه آزاددل 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
380 فاطمه آزاددیسفانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
381 زهرا آزادفر 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
382 نجمه آزادفر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
383 مونا آزادگان مهر 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
384 مونا آزادگان مهر 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
385 رضا آزادمردان 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
386 محمدرضا آزادمرزآبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
387 زینب آزادمقدم 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
388 مژده آزادمنجیری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
389 مهناز آزادمنش 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
390 فاطمه آزادنیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
391 راضیه آزادوار 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
392 راضیه آزادوار 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
393 زکیه آزادوار 1387 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
394 زینب آزادوار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
395 محمد آزادوار 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
396 زهرا آزادواری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
397 عاطفه آزادواری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
398 علی محمد آزادواری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
399 آرش آزاده 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
400 آرش آزاده 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه

صفحه :

<   123456789101112131415161718192030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 23729990