راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 81,167

نمایش موارد : 301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
301 حمیده آریائیان 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
302 آیدا آریابد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
303 ثمانه آریابد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
304 ثمانه آریابد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
305 امید آریافر 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
306 رویا آریافرد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
307 فرزانه آریامتین 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
308 سمانه آریامنش 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
309 امیر آریان 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
310 سارا آریان 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
311 غلامرضا آریان 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
312 اکرم آریان فر 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
313 الهام آریان پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
314 لیلا آریان جم 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
315 آریانه آریان فر 1374 علوم پايه زمین شناسی
316 اکرم آریان فر 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
317 نعیمه آریان فر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
318 عاطفه آریان فرد 1387 علوم رياضي ریاضی محض
319 عاطفه آریان فرد 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
320 الهام آریان مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
321 حمید آریان نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
322 احمد آریانا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
323 مهنام آریانا 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
324 مریم آریانپور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
325 بهاره آریانفر 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
326 مژده آریانفر 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
327 مهدی آریانفر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
328 مارال آریانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
329 محمد آریانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
330 ابوذر آریش 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
331 غلام عباس آریش 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
332 سیرانوش آرین 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
333 شیوا آرین اصل 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
334 آرش آرین پور 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
335 زینب آرین پویا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
336 رژین آرین مجد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
337 زهره آرین مقدم 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
338 زهره آرین مقدم 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
339 محمدشریف آرین مل 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
340 سارا آرین منش 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
341 سارا آرین منش 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
342 عارفه آرین منش 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
343 داود آرین نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
344 علی آرین نژاد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
345 محمدرضا آرین نژاد 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
346 مریم آرین نژاد 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
347 یاسر آرین نژادفیض آبادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
348 آزاده آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
349 احمدرضا آزاد 1352 مهندسي برق - الکترونیک
350 ام البنین آزاد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
351 ام البنین آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
352 بتول آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
353 حانیه آزاد 1387 هنر نيشابور نقاشی
354 حسین آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
355 حسین آزاد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
356 حسین آزاد 1353 علوم پايه فیزیک
357 روح الله آزاد 1379 علوم پايه فیزیک
358 سلمه آزاد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
359 طاهره آزاد 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
360 طاهره آزاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
361 علیرضا آزاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
362 علیرضا آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
363 علیرضا آزاد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
364 محسن آزاد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
365 مسعود آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
366 معصومه آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
367 مهدی آزاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
368 نسرین آزاد 1386 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
369 هانی آزاد 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
370 راحله آزاد منجیری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
371 سعید آزادبخت 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
372 مهدیس آزادبخش 1379 علوم رياضي آمار
373 سمانه آزادپور 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
374 فاطمه آزادپور 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
375 حسین آزادجابلو 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
376 کلثومه آزاددل 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
377 فاطمه آزاددیسفانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
378 زهرا آزادفر 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
379 نجمه آزادفر 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
380 مونا آزادگان مهر 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
381 مونا آزادگان مهر 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
382 رضا آزادمردان 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
383 محمدرضا آزادمرزآبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
384 زینب آزادمقدم 1388 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
385 مژده آزادمنجیری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
386 مهناز آزادمنش 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
387 فاطمه آزادنیا 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
388 راضیه آزادوار 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
389 راضیه آزادوار 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
390 زکیه آزادوار 1387 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
391 زینب آزادوار 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
392 محمد آزادوار 1384 مهندسي مهندسی عمران - سازه
393 زهرا آزادواری 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
394 عاطفه آزادواری 1387 مهندسي مهندسی شیمی
395 علی محمد آزادواری 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
396 آرش آزاده 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
397 آرش آزاده 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
398 الهه آزاده 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
399 سیدمحمدرضا آزاده 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
400 انسیه آزادی 1386 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810   >

©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 23329969