راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 84,784

نمایش موارد : 301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
301 امید آرمات 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
302 کریم آرمات 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
303 مهدی آرمان طاهری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
304 محمد آرمان فرد 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
305 وجیهه آرمان مهر 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
306 حمید آرمان نژاد 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
307 رضا آرمند 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
308 سیدمحسن آرمند 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
309 امید آرمندپیشه 1390 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
310 افشین آرمون 1377 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
311 زینب آرمون 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
312 سیدمجتبی آرمون 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
313 فربیا آرمون 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
314 فریبا آرمون 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
315 فهیمه آرمون 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
316 فاطمه آرمیده 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
317 اپاتیا آرمین 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
318 فهیمه آرمین 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
319 محمودرضا آرمین 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
320 آرزو آروین 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
321 مریم السادات آروین 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
322 اعظم آری پشاوک 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
323 فرهاد آریا 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
324 مینا آریا 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
325 ملیحه آریا منش 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
326 هاجر آریا منش 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
327 جمال آریائی 1352 علوم پايه دبیری فیزیک
328 معصومه آریائی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
329 وحید آریائی 1386 علوم پايه فیزیک
330 افسانه آریائی آذر 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
331 حمیده آریائیان 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
332 آیدا آریابد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
333 ثمانه آریابد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
334 ثمانه آریابد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
335 امید آریافر 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
336 رویا آریافرد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
337 فرزانه آریامتین 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
338 سمانه آریامنش 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
339 سمانه آریامنش 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
340 امیر آریان 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
341 سارا آریان 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
342 غلامرضا آریان 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
343 اکرم آریان فر 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
344 الهام آریان پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
345 لیلا آریان جم 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
346 آریانه آریان فر 1374 علوم پايه زمین شناسی
347 اکرم آریان فر 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
348 مهدی آریان فر 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
349 نعیمه آریان فر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
350 عاطفه آریان فرد 1387 علوم رياضي ریاضی محض
351 عاطفه آریان فرد 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
352 الهام آریان مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
353 حمید آریان نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
354 احمد آریانا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
355 مهنام آریانا 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
356 مریم آریانپور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
357 بهاره آریانفر 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
358 مژده آریانفر 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
359 مهدی آریانفر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
360 مارال آریانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
361 محمد آریانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
362 احسان آریایی 1392 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
363 ابوذر آریش 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
364 غلام عباس آریش 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
365 سیرانوش آرین 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
366 شیوا آرین اصل 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
367 آرش آرین پور 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
368 آرش آرین پور 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
369 پرویز آرین پور 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
370 زینب آرین پویا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
371 رژین آرین مجد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
372 زهره آرین مقدم 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
373 زهره آرین مقدم 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
374 محمدشریف آرین مل 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
375 سارا آرین منش 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
376 سارا آرین منش 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
377 عارفه آرین منش 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
378 داود آرین نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
379 علی آرین نژاد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
380 محمدرضا آرین نژاد 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
381 مریم آرین نژاد 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
382 یاسر آرین نژادفیض آبادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
383 آزاده آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
384 احمدرضا آزاد 1352 مهندسي برق - الکترونیک
385 ام البنین آزاد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
386 ام البنین آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
387 بتول آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
388 حانیه آزاد 1387 هنر نيشابور نقاشی
389 حسین آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
390 حسین آزاد 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
391 حسین آزاد 1353 علوم پايه فیزیک
392 حمیدرضا آزاد 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
393 روح الله آزاد 1379 علوم پايه فیزیک
394 سلمه آزاد 1389 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
395 طاهره آزاد 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
396 طاهره آزاد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
397 علیرضا آزاد 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
398 علیرضا آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
399 علیرضا آزاد 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
400 محسن آزاد 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 26870137