راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 85,781

نمایش موارد : 301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
301 قاسم آرسته 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
302 قاسم آرسته 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
303 مریم آرسته 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
304 حسن آرش 1351 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
305 مجید آرش 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
306 حسن رضا آرش نیا 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
307 روح اله آرشی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
308 محمد آرشی 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
309 محمد آرشی 1384 علوم رياضي آمار
310 اشکان آرشیان 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
311 الهه آرشیان 1384 علوم پايه فیزیک
312 ستاره آرقون 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
313 امید آرمات 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
314 کریم آرمات 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
315 مهدی آرمان طاهری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
316 محمد آرمان فرد 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
317 وجیهه آرمان مهر 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
318 حمید آرمان نژاد 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
319 رضا آرمند 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
320 سیدمحسن آرمند 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
321 امید آرمندپیشه 1390 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
322 افشین آرمون 1377 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
323 زینب آرمون 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
324 سیدمجتبی آرمون 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
325 فربیا آرمون 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
326 فریبا آرمون 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
327 فهیمه آرمون 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
328 فاطمه آرمیده 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
329 اپاتیا آرمین 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
330 فهیمه آرمین 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
331 محمد عظیم آرمین 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
332 محمودرضا آرمین 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
333 آرزو آروین 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
334 محمدصادق آروین 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
335 مریم السادات آروین 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
336 اعظم آری پشاوک 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
337 فرهاد آریا 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
338 مینا آریا 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
339 ملیحه آریا منش 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
340 هاجر آریا منش 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
341 جمال آریائی 1352 علوم پايه دبیری فیزیک
342 معصومه آریائی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
343 وحید آریائی 1386 علوم پايه فیزیک
344 افسانه آریائی آذر 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
345 حمیده آریائیان 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
346 آیدا آریابد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
347 ثمانه آریابد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
348 ثمانه آریابد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
349 امید آریافر 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
350 رویا آریافرد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
351 فرزانه آریامتین 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
352 سمانه آریامنش 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
353 سمانه آریامنش 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
354 امیر آریان 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
355 سارا آریان 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
356 غلامرضا آریان 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
357 اکرم آریان فر 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
358 الهام آریان پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
359 لیلا آریان جم 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
360 آریانه آریان فر 1374 علوم پايه زمین شناسی
361 اکرم آریان فر 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
362 مهدی آریان فر 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
363 نعیمه آریان فر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
364 عاطفه آریان فرد 1387 علوم رياضي ریاضی محض
365 عاطفه آریان فرد 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
366 الهام آریان مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
367 حمید آریان نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
368 احمد آریانا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
369 مهنام آریانا 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
370 مریم آریانپور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
371 بهاره آریانفر 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
372 مژده آریانفر 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
373 مهدی آریانفر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
374 مارال آریانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
375 محمد آریانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
376 احسان آریایی 1392 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
377 ابوذر آریش 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
378 غلام عباس آریش 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
379 سیرانوش آرین 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
380 شیوا آرین اصل 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
381 آرش آرین پور 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
382 آرش آرین پور 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
383 پرویز آرین پور 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
384 زینب آرین پویا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
385 رژین آرین مجد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
386 زهره آرین مقدم 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
387 زهره آرین مقدم 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
388 محمدشریف آرین مل 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
389 سارا آرین منش 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
390 سارا آرین منش 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
391 عارفه آرین منش 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
392 داود آرین نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
393 علی آرین نژاد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
394 محمدرضا آرین نژاد 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
395 مریم آرین نژاد 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
396 یاسر آرین نژادفیض آبادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
397 آزاده آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
398 احمدرضا آزاد 1352 مهندسي برق - الکترونیک
399 ام البنین آزاد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
400 ام البنین آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 28206162