راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 85,524

نمایش موارد : 301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
301 مریم آرسته 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
302 حسن آرش 1351 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
303 مجید آرش 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
304 حسن رضا آرش نیا 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
305 روح اله آرشی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
306 محمد آرشی 1382 علوم رياضي آمار ریاضی
307 محمد آرشی 1384 علوم رياضي آمار
308 اشکان آرشیان 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
309 الهه آرشیان 1384 علوم پايه فیزیک
310 ستاره آرقون 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
311 امید آرمات 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
312 کریم آرمات 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
313 مهدی آرمان طاهری 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
314 محمد آرمان فرد 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
315 وجیهه آرمان مهر 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
316 حمید آرمان نژاد 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
317 رضا آرمند 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
318 سیدمحسن آرمند 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
319 امید آرمندپیشه 1390 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
320 افشین آرمون 1377 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
321 زینب آرمون 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
322 سیدمجتبی آرمون 1392 علوم اداري واقتصاد حسابداری
323 فربیا آرمون 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
324 فریبا آرمون 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
325 فهیمه آرمون 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
326 فاطمه آرمیده 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
327 اپاتیا آرمین 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
328 فهیمه آرمین 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
329 محمد عظیم آرمین 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
330 محمودرضا آرمین 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
331 آرزو آروین 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
332 محمدصادق آروین 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
333 مریم السادات آروین 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
334 اعظم آری پشاوک 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
335 فرهاد آریا 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
336 مینا آریا 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
337 ملیحه آریا منش 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
338 هاجر آریا منش 1389 علوم رياضي آمار و کاربردها
339 جمال آریائی 1352 علوم پايه دبیری فیزیک
340 معصومه آریائی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
341 وحید آریائی 1386 علوم پايه فیزیک
342 افسانه آریائی آذر 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
343 حمیده آریائیان 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
344 آیدا آریابد 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
345 ثمانه آریابد 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
346 ثمانه آریابد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
347 امید آریافر 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
348 رویا آریافرد 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
349 فرزانه آریامتین 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
350 سمانه آریامنش 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
351 سمانه آریامنش 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
352 امیر آریان 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
353 سارا آریان 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
354 غلامرضا آریان 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
355 اکرم آریان فر 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
356 الهام آریان پور 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
357 لیلا آریان جم 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
358 آریانه آریان فر 1374 علوم پايه زمین شناسی
359 اکرم آریان فر 1387 كشاورزى علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی
360 مهدی آریان فر 1388 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
361 نعیمه آریان فر 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
362 عاطفه آریان فرد 1387 علوم رياضي ریاضی محض
363 عاطفه آریان فرد 1391 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه در زمینه توپولوژی جبری
364 الهام آریان مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
365 حمید آریان نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
366 احمد آریانا 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
367 مهنام آریانا 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
368 مریم آریانپور 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
369 بهاره آریانفر 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
370 مژده آریانفر 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
371 مهدی آریانفر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
372 مارال آریانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
373 محمد آریانی 1373 مهندسي مهندسی برق - کنترل
374 احسان آریایی 1392 تربيت بدنى آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
375 ابوذر آریش 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
376 غلام عباس آریش 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
377 سیرانوش آرین 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
378 شیوا آرین اصل 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
379 آرش آرین پور 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
380 آرش آرین پور 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
381 پرویز آرین پور 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
382 زینب آرین پویا 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
383 رژین آرین مجد 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
384 زهره آرین مقدم 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
385 زهره آرین مقدم 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
386 محمدشریف آرین مل 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
387 سارا آرین منش 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
388 سارا آرین منش 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
389 عارفه آرین منش 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
390 داود آرین نژاد 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
391 علی آرین نژاد 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
392 محمدرضا آرین نژاد 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
393 مریم آرین نژاد 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
394 یاسر آرین نژادفیض آبادی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
395 آزاده آزاد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
396 احمدرضا آزاد 1352 مهندسي برق - الکترونیک
397 ام البنین آزاد 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
398 ام البنین آزاد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
399 بتول آزاد 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
400 حانیه آزاد 1387 هنر نيشابور نقاشی

صفحه :

<   123456789101112131415161718192030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250260270280290300310320330340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850   >

©2016 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 27944105