راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 30301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30301 الهه خادمباشی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30302 کبری خادمباشی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30303 مریم خادمباشی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
30304 مریم خادمعلی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30305 زینب خادملو 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
30306 مائده خادملو 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30307 آزاده خادمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30308 اکرم خادمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
30309 الهام خادمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30310 الهه خادمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30311 ایمان خادمی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
30312 حمید خادمی 1395 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (آموزش محور)
30313 داود خادمی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
30314 زهرا خادمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30315 سارا خادمی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
30316 سروش خادمی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
30317 سعید خادمی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
30318 سعیده خادمی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30319 سمانه خادمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30320 سیدعادل خادمی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30321 سیده فهیمه خادمی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30322 شفق خادمی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
30323 علیرضا خادمی 1376 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
30324 فاطمه خادمی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
30325 فریبا خادمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
30326 کامبیز خادمی 1370 دامپزشكي دامپزشکی
30327 محترم خادمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
30328 محسن خادمی 1388 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
30329 محمد خادمی 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
30330 محمد خادمی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
30331 محمدرضا خادمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
30332 محمدعلی خادمی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30333 محمود خادمی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
30334 مرجان خادمی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
30335 مریم خادمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
30336 مریم خادمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30337 منوچهر خادمی 1390 پردیس دانشگاهی حکمت متعالیه
30338 موسی خادمی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30339 ندا خادمی 1394 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
30340 نرگس خادمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30341 نرگس خادمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30342 سمیه خادمی بایگی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30343 ثمیه خادمی بوری آبادی 1378 علوم پايه زمین شناسی
30344 اسیه خادمی بوری ابادی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
30345 جواد خادمی بوری ابادی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30346 اعظم خادمی پور 1395 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
30347 فهیمه خادمی پور 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
30348 فتح اله خادمی پوربغداده 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30349 مهدی خادمی تربتی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30350 حمیدرضا خادمی خالدی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
30351 سعید خادمی درح 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30352 سیما خادمی درح 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
30353 زهرا خادمی راد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30354 علی خادمی رکاوندی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
30355 علی محمد خادمی زاده 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30356 اسماء خادمی زهان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30357 زهرا خادمی زهان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
30358 سیدعماد خادمی سیدبنادکی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
30359 سیده فاطمه خادمی فدکی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30360 سودابه خادمی قرالر 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
30361 مریم السادات خادمی کلابخش 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه
30362 سیدمحمد خادمی کلاهبخش 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
30363 مهدی خادمی گراشی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30364 حنیف خادمی گزنک 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
30365 ام لیلا خادمی لائین 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30366 سوسن خادمی نژاد 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
30367 حسین خادمیان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
30368 فریبا خادمیان 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
30369 ملیحه خادمیان 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
30370 مهدی خادمیان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
30371 مهدی خادمیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
30372 میترا خادمیان اشکذری 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
30373 علیرضا خاده 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
30374 علیرضا خاده 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
30375 علی خارائی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
30376 ثریا خارکشان طرقبه 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
30377 شیماء خازن 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
30378 فاطمه خازنی رضوی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30379 فاطمه خاشع 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
30380 مهلا خاشعی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30381 مهرناز خاشی ناصری 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30382 بی بی زهرا خاص خیرآبادی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
30383 عطیه خاطری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30384 فرزانه خافی 1384 علوم پايه فیزیک
30385 فهیمه خافی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
30386 مرضیه خافی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30387 مرضیه خافی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30388 مرضیه خافی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30389 امیر رضا خاقانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
30390 حمیدرضا خاقانی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30391 زینب خاقانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30392 مهدی خاقانی 1380 هنر نيشابور نقاشی
30393 مینا خاقانی 1382 علوم پايه شیمی- فیزیک
30394 سکینه خاقانی قشلاق 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30395 جواد خاقانی سکه 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
30396 محمدصابر خاقانی نژاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
30397 مهشید خاک سفیدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
30398 ذبیح اله خاک پور 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
30399 الهام خاک سفیدی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30400 علی خاک نژاد 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203303403503603703803904004104204304404504604704804905005105205305405505605705805906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40756163