راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 30501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30501 مریم حیدری خراجی 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
30502 ابوالفضل حیدری خراسانی 1354 علوم پايه فیزیک
30503 علی حیدری خرقی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30504 ابوذر حیدری خواجه پور 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
30505 مینا حیدری خیرآباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30506 سیدجمال حیدری داودلی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
30507 مهدیه حیدری درآباد 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30508 نجمه حیدری دراباد 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30509 علی حیدری دستجردی 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30510 فاطمه حیدری دلفارد 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش مهندسی صنایع غذایی
30511 حامد حیدری دوست آباد 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30512 سیدحسین حیدری رحمت آبادی 1363 مهندسي جوشكاري
30513 پروانه حیدری رزوه 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30514 حکیمه حیدری رودخانه 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30515 حلیمه حیدری رودخانه 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30516 سعیده حیدری زاد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30517 مجتبی حیدری زاد 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
30518 اکرم حیدری زاده 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
30519 محمدرضا حیدری زاده رحمت ابادی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30520 حافظ حیدری زرنق 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
30521 سیدفرزانه حیدری زه اب 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
30522 محمدعلی حیدری سالخورده 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
30523 سمیه حیدری سراسیا 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30524 جواد حیدری سرشک 1391 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
30525 غلامرضا حیدری سرشک 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30526 مریم حیدری سورشجانی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
30527 امیر حیدری سی پی 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
30528 منیره حیدری سیاه سنگ 1383 علوم رياضي آمار
30529 حانیه حیدری سیدعلی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
30530 فاطمه حیدری سیس اباد 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
30531 حسین حیدری شریف آباد 1354 كشاورزى زراعت
30532 شیرزاد حیدری شهباز 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
30533 مصطفی حیدری صادق 1394 مهندسي مهندسی برق
30534 فرهاد حیدری صفرقلعه 1367 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
30535 فریدون حیدری صفرقلعه 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30536 بی بی مریم حیدری علوی 1372 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30537 زهرا حیدری عیدو 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
30538 حمزه حیدری فر 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
30539 وحیده حیدری فر 1381 علوم پايه زمین شناسی
30540 حسین حیدری فرد 1372 دامپزشكي دامپزشکی
30541 حسین حیدری فرد 1389 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
30542 زهرا حیدری فرد 1389
30543 امیرحسین حیدری فریزی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
30544 علیرضا حیدری فریزی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30545 احمد حیدری فیروزابادی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
30546 رضا حیدری فیروزجائی 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30547 معصومه حیدری فیض آبادی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30548 حسین حیدری قادیکلایی 1371 علوم رياضي آمار
30549 عباس حیدری قرا 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
30550 عطیه حیدری قرائی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
30551 فهیمه حیدری قره سو 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
30552 فهیمه حیدری قره سو 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
30553 میلاد حیدری قلعه 1378 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
30554 زکیه حیدری قلعه شیری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30555 نصیبه سادات حیدری قلعه نی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
30556 فرانک حیدری قلیچی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30557 غلام حیدر حیدری کلاته 1380 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
30558 فیض اله حیدری کلنادانی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
30559 رضا حیدری کمال آبادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی گرایش سیاست وتوسعه روستایی
30560 اکبر حیدری کمال ابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30561 حسین حیدری کنگ علیا 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
30562 الهه حیدری کوچی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30563 الهه حیدری کوچی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
30564 سیدعلی اصغر حیدری کوشالشاهی 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
30565 عزیز حیدری کیا 1390 پردیس دانشگاهی علوم سیاسی
30566 حیدر حیدری گبراباد 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30567 مریم بانو حیدری گرجی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
30568 موسی الرضا حیدری گوگدره 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30569 مینو حیدری لتیباری 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
30570 حیدر حیدری مجد 1370 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
30571 آرش حیدری مرادآبادی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30572 اشکان حیدری مرادآبادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
30573 مهدی حیدری مرزجی 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
30574 ارمان حیدری مروی 1370 علوم رياضي دبیری ریاضی
30575 حامد حیدری مزرجی 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
30576 سارا حیدری مزرجی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30577 سحر حیدری مستعلی 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
30578 مرضیه حیدری معینی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
30579 احمد حیدری مقدم 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30580 محسن حیدری مقدم 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30581 محمد حیدری مقدم 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
30582 محمدرضا حیدری مقدم 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
30583 محمدرضا حیدری مقدم 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30584 مهدی حیدری مقدم 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
30585 سمانه حیدری مقدم بجستانی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
30586 سمانه حیدری مقدم بجستانی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
30587 حمید حیدری مکرر 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
30588 حمید حیدری مکرر 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
30589 زهره حیدری نائی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30590 نسرین حیدری نژاد 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
30591 زهرا حیدری نژادکوه پنجی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
30592 بی بی زهرا حیدری نسب 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30593 سیدحسین حیدری نسب 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
30594 سیدعلی حیدری نسب 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30595 فرزانه سادات حیدری نسب 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
30596 مرضیه حیدری نسب 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30597 اسماعیل حیدری نشتیفانی 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30598 مهدی حیدری نقندر 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
30599 مهدخت حیدری نوری 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30600 حمیدرضا حیدری نوقابی 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42201312