راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,394

نمایش موارد : 30601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30601 وحید خواجه محمدی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
30602 سیدرضا خواجه محمدیلر 1365 علوم رياضي آمار
30603 امیرمحمد خواجه محمودآبادی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30604 امیرمحمد خواجه محمودآبادی 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
30605 حامد خواجه میرزا 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
30606 ریحانه خواجه میرزافیض آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30607 وحیده خواجه میرزافیض ابادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30608 زهرا خواجه میری 1382 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
30609 رضا خواجه نائینی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
30610 فاضله خواجه نبی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
30611 طاهره خواجه نژاد 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30612 نوراحمد خواجه نژاد 1369 علوم پايه زمین شناسی
30613 الهام خواجه نصیری 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30614 ایمان خواجه نصیری 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
30615 سمیرا خواجه نصیری 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
30616 محمودرضا خواجه نصیری 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
30617 بنفشه خواجه نظر 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30618 زینت خواجه نیا 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
30619 محمدرضا خواجه نیازآبادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
30620 رفعت خواجه یار 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30621 مرضیه خواجه یزدی 1377 علوم پايه زمین شناسی
30622 مرضیه خواجه یزدی 1381 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
30623 منصوره خواجه یزدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30624 امین خواجه’ 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
30625 فاطمه خواجه’ 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
30626 محسن خواجی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30627 مرتضی خواجی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30628 اکرم خوارزمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
30629 امیر علی خوارزمی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
30630 زهراویدا خوارزمی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
30631 شیرین خوارزمی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
30632 زینت خوارزمی خراسانی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
30633 سوسن خوارزمی طوسی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
30634 ناصر خواستار 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
30635 نسرین خواستار 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30636 میلاد خواستاربروجنی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
30637 اشرف خواستی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30638 علی خواص 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
30639 سمیرا خواصی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30640 سیدکامران خواصی 1367 علوم رياضي آمار
30641 افسانه خوافی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30642 حسام خوافی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
30643 صدیقه خوافی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30644 فاطمه خوافی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
30645 میترا خوافی 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
30646 احسان خوافی پور 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
30647 احسان خوافی پور 1374 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
30648 الهام خوافی پور 1375 علوم رياضي آمار
30649 عصمت خوافی حسن ابادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30650 مریم خوافی ماشی 1387 علوم پايه شیمی- فیزیک
30651 نورالله خوافی ماکو 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30652 اکرم خواک 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30653 زهرا خواک 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30654 زهره خواک 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30655 علیرضا خواک 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
30656 معصومه خواک 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
30657 معصومه خواک 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
30658 زینب خوانساری 1384 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
30659 عطیه خوانساری بروجردی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
30660 زهره خوانکی 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30661 طاهره خوانی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
30662 علی خوانی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30663 موسی خوانی 1362 علوم پايه دبیری شیمی
30664 محّمد خوانی صاریانی 1388 علوم پايه شیمی گرایش محض
30665 محمّد خوانی صاریانی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
30666 سیدعلی خوانیکی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30667 سیدمحمدامین خوانیکی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30668 سیدمحمدامین خوانیکی 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
30669 آیدا خوئی 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30670 ساسان خوئی 1392 پردیس دانشگاهی روابط بین اللمل (آموزش محور)
30671 سیدحمید خوئی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30672 شیرین خوئی 1366 علوم پايه شیمی گرایش محض
30673 مصطفی خوئی تربقان 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
30674 سعید خوئی سامانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30675 قربانعلی خوئینی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت
30676 مسعود خوئینی ها 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
30677 شادی خوب 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
30678 معصومه خوب 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30679 زهرا خوب فکر 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30680 سمیه خوبان 1387 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
30681 منیره خوبان ازغدی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30682 عالیه خوبروی کنه گرد 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
30683 سمیه خوبزاد 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30684 گلثوم خوبزاد 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30685 حمیده خوبی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30686 مهدی خوبیان 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30687 مهدی خوبیان 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت - تحقیق درعملیات
30688 احمد خوجانی 1372 علوم پايه زمین شناسی
30689 عزت خوجانی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30690 مریم خوجانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
30691 زهرا خوجه 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
30692 زهره خوجه 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30693 فاطمه خوجه 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30694 نرگس خوجه 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30695 سپیده خوجه داد 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
30696 منصور خودآوردی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30697 حمیدرضا خودبخش عباسی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30698 حسن خودستان 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30699 شهره خودسیانی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر
30700 الهه خودکامه 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 35060283