راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 30601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30601 زینب حیدری نیا 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
30602 محمود حیدری هایی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30603 سمیه حیدری یاقوتی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30604 اشرف السادات حیدری یزدی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30605 اشرف السادات حیدری یزدی 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30606 بدرالسادات حیدری یزدی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
30607 اکبر حیدریان 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30608 اکبر حیدریان 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30609 بهجت حیدریان 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30610 حمیدرضا حیدریان 1382 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
30611 حمیدرضا حیدریان 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
30612 رضا حیدریان 1389 علوم پايه زمین شناسی
30613 رضا حیدریان 1393 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
30614 زهرا حیدریان 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30615 زهرا حیدریان 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
30616 سپیده حیدریان 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30617 سمیرا حیدریان 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30618 سمیرا حیدریان 1393 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
30619 عارفه حیدریان 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
30620 عبدالرسول حیدریان 1353 علوم پايه زیست شناسی
30621 فاطمه حیدریان 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
30622 فرحناز حیدریان 1376 علوم پايه زمین شناسی
30623 مجید حیدریان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30624 مریم حیدریان 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
30625 مهدی حیدریان 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
30626 نفیسه حیدریان 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30627 هدی حیدریان 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
30628 وحیده حیدریان میری 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
30629 علی حیدریان اله اباد 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
30630 مهدی حیدریان بائی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30631 محترم حیدریان بروجنی 1365 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
30632 فاطمه زهرا حیدریان راد 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30633 عاطفه حیدریان رشوانلو 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
30634 احمد رضا حیدریان شهری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30635 احمدرضا حیدریان شهری 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30636 احمدرضا حیدریان شهری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30637 حمید حیدریان شهری 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30638 زهره حیدریان شهری 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30639 زهره حیدریان شهری 1391 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30640 سعید حیدریان شهری 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30641 طاهره حیدریان شهری 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30642 فاطمه حیدریان شهری 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
30643 فاطمه حیدریان شهری 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
30644 سکینه حیدریان قرقروک 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30645 فاطمه حیدریان قرقروک 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30646 منصوره حیدریان کلات 1392 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
30647 نگین حیدریان لولوئی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30648 نگین حیدریان لولوئی 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
30649 غزاله حیدریان میری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30650 وحیده حیدریان میری 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
30651 محمدرضا حیدریه 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30652 حامد حیران 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30653 معصومه حیران بایگی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
30654 آرمین حیران پور 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مکانیک خاک وپی
30655 حسن حیرانی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
30656 حسن حیرانی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
30657 حمید حیرانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30658 فاطمه حیرانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30659 محمد حیرانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30660 مهتاب حیرانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
30661 هدی حیرانی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
30662 اسیه حیرانی طبس 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
30663 آسیه حیرانی طبسی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
30664 احمد حیرانی مقدم 1365 علوم رياضي دبیری ریاضی
30665 پری چهره حیرانی مقدم 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
30666 سینا حیرانی مقدم 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30667 سینا حیرانی مقدم 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
30668 هدیه حیرانی مقدم 1370 علوم رياضي ریاضی
30669 لادن حیرتی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30670 امین حیطهء 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
30671 سیده سمانه حیوه الغیبی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
30672 زهره خائف 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
30673 فریبا خائف زاده قلعه کهنه 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30674 عباس خائفی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30675 مهرزاد خائیز 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
30676 افشین خاتم منش 1392 مهندسي مهندسی مکانیک
30677 علی خاتم منش 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30678 ریحانه خاتمی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30679 سعیده خاتمی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
30680 سعیده خاتمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30681 سمانه خاتمی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
30682 سمیه خاتمی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
30683 سیدامیر خاتمی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30684 سیدرضا خاتمی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
30685 سیدرضا خاتمی 1385 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
30686 سیدمحمدامین خاتمی 1380 علوم رياضي ریاضی محض
30687 سیدمحمدرضا خاتمی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
30688 سیدمحمدسعید خاتمی 1389 مهندسي مهندسی شیمی
30689 سیدمحمدسعید خاتمی 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
30690 سیدمرتضی خاتمی 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
30691 سیدمولا خاتمی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
30692 سیده سعیده خاتمی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
30693 فاطمه خاتمی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
30694 فاطمه خاتمی 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
30695 فاطمه خاتمی 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30696 فاطمه خاتمی 1355 علوم پايه شیمی
30697 فاطمه سادات خاتمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
30698 فرزانه خاتمی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
30699 فرزانه خاتمی 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
30700 فرهاد خاتمی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983993100310131023   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42200661