راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,561

نمایش موارد : 30601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30601 بهناز خسروی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
30602 پروانه خسروی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30603 پروین خسروی 1377 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
30604 تقی خسروی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
30605 ثمانه خسروی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30606 جلال خسروی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
30607 حسن خسروی 1364 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
30608 حسن خسروی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
30609 حسن خسروی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
30610 حسنعلی خسروی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30611 حسین خسروی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30612 حسین خسروی 1372 علوم پايه زمین شناسی
30613 حسین خسروی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30614 حسین خسروی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
30615 حسین خسروی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30616 حسین خسروی 1355 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
30617 حمیدرضا خسروی 1365 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
30618 حمیدرضا خسروی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30619 خدیجه خسروی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30620 خسرو خسروی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30621 راضیه خسروی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
30622 رامین خسروی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30623 راهله خسروی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30624 رضا خسروی 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
30625 رضا خسروی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
30626 رضا خسروی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
30627 زهرا خسروی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
30628 زهرا خسروی 1383 علوم پايه فیزیک
30629 زهرا خسروی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
30630 زهرا خسروی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
30631 زهره خسروی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30632 زهره خسروی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
30633 زهره خسروی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
30634 زهره خسروی 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
30635 سعید خسروی 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
30636 سعیده خسروی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
30637 سعیده خسروی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
30638 سمانه خسروی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30639 سمانه خسروی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
30640 سمیعه خسروی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30641 سمیه خسروی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30642 سمیه خسروی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
30643 سوده خسروی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
30644 سولماز خسروی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
30645 سیدعلی خسروی 1354 علوم پايه دبیری فیزیک
30646 سیمین خسروی 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
30647 شیما خسروی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30648 صادق خسروی 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
30649 صفیه خسروی 1391 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
30650 طیبه خسروی 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30651 عالیه خسروی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
30652 عبدالحسین خسروی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30653 عبدالحمید خسروی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
30654 عبدالرسول خسروی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
30655 عبدالرضا خسروی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
30656 عفت خسروی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30657 علی خسروی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
30658 علی اکبر خسروی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
30659 علی اکبر خسروی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
30660 علیرضا خسروی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
30661 علیرضا خسروی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30662 علیرضا خسروی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
30663 علیرضا خسروی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
30664 فاطمه خسروی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30665 فاطمه خسروی 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه هارمونیک
30666 فاطمه خسروی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
30667 فرزانه خسروی 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
30668 کتایون خسروی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
30669 کتایون خسروی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی
30670 لیلا خسروی 1375 علوم پايه زیست شناسی
30671 مجتبی خسروی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
30672 مجتبی خسروی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
30673 مجید خسروی 1379 علوم پايه زمین شناسی
30674 مجید خسروی 1383 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
30675 محبوبه خسروی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30676 محدثه خسروی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30677 محسن خسروی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30678 محمد خسروی 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
30679 محمد خسروی 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
30680 محمد خسروی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
30681 محمّد خسروی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
30682 محمد خسروی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
30683 محمد خسروی 1362 علوم رياضي ریاضی
30684 محمداسماعیل خسروی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
30685 محمدتقی خسروی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30686 محمدتقی خسروی 1364 مهندسي عمران روستايي
30687 محمدحسین خسروی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
30688 محمدحسین خسروی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30689 محمدحسین خسروی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30690 محمدرضا خسروی 1354 علوم پايه فیزیک
30691 محمدعلی خسروی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
30692 محمدعلی خسروی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
30693 محمود خسروی 1369 كشاورزى زراعت
30694 محمود خسروی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
30695 محمود خسروی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
30696 محمودرضا خسروی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
30697 مرتضی خسروی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
30698 مریم خسروی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
30699 مریم خسروی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30700 مژگان خسروی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37307162