راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,596

نمایش موارد : 30601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30601 سمانه خفاجه 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
30602 سمانه خفاجه 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
30603 علاء فاضل عبدالامیر خفاجه 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30604 فرامرز خفاجه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
30605 مصطفی خفاجه 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30606 سحر خفاجی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
30607 علی خفاجی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30608 هاله کاظم محسن خفاجی 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند
30609 نشاط خفاجی زاد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
30610 محمدحسین خفاف واحدی 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
30611 فرج اله خفری 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30612 کریم خلاقی بیرک علیا 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
30613 مریم خلاقی بیرک علیا 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30614 مجتبی خلج 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
30615 مجتبی خلج 1373 علوم پايه فیزیک
30616 مریم خلج 1372 علوم پايه فیزیک
30617 علی رضا خلج زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30618 حسین خلج صدرائی 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
30619 سهیلا خلجی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
30620 جواد خلجی پیربلوطی 1392 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
30621 سیدحبیب خلخال ملک 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30622 زینب خلخالی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
30623 مجید خلخالی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30624 مهدی خلخالی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
30625 معصومه خلخالی راد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
30626 بابک خلخالی شاندیز 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30627 بابک خلخالی شاندیز 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30628 حسن خلعتبری 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30629 محسن خلعتبری 1388 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
30630 حسن خلف 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30631 مهدی خلفائی 1364 مهندسي مهندسی عمران
30632 فرید خلفی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30633 زهرا خلق ذکرآباد 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
30634 زهرا خلق ذکراباد 1384 علوم پايه زمین شناسی
30635 جواد خلقانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
30636 عباس خلقانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30637 مهری خلقانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30638 نیرّه خلقی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
30639 مهری خلقی پور 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30640 فهیمه خلقی تولایی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
30641 زهرا خلوتی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
30642 محبوبه خلوتی اصطهباناتی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
30643 داود خلوصی 1391 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث
30644 سجاد خلوصی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
30645 سهراب خلوصی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30646 فاطمه خلوصی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30647 مسعود خلوصی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30648 محمدحسین خلیفه 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
30649 محمدرضا خلیفه 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30650 ناهیدالسادات خلیفه سلطانی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30651 ناهیدالسادات خلیفه سلطانی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
30652 مرضیه خلیفه عبدل آبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30653 جلیل خلیفه قادری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
30654 سیدفرید خلیفه لو 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
30655 الهه خلیق 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30656 سیده محدثه خلیق 1384 علوم پايه زمین شناسی
30657 کبری بگم خلیق 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30658 جواد خلیق طرقی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
30659 علیرضا خلیقی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
30660 فاطمه خلیقی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
30661 معین خلیقی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
30662 یاسمین خلیقی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
30663 علیرضا خلیقی موشکی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
30664 رسول عباس خلیل 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30665 اکرم خلیل آبادی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30666 محمدرضا خلیل آبادی 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
30667 داود خلیل ابادگان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30668 اکرم خلیل ابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30669 سیدحسین خلیل اللهی قوچان عتیق 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
30670 مهدیه خلیل اللهیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30671 سیدعلی خلیل الهی قوچان عتیق 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
30672 سعید خلیل پور 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
30673 نوشین خلیل پور 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
30674 بابک خلیل پورکلاهی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30675 عبدالرحمان خلیل پورمرزونی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
30676 مریم خلیل خانه 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
30677 علی خلیل خلیلی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
30678 علی اصغر خلیل خلیلی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
30679 ابراهیم خلیل زاده 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
30680 حمیدرضا خلیل زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30681 حمیده خلیل زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
30682 حمیده خلیل زاده 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
30683 سیما خلیل زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
30684 علی خلیل زاده 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
30685 فضل اله خلیل زاده 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30686 مجید خلیل زاده 1391 مهندسي مهندسی صنایع
30687 محمدامین خلیل زاده 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
30688 معصومه خلیل زاده 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
30689 نیره خلیل زاده 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
30690 علی اصغر خلیل زاده امینیان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
30691 مهدی خلیل زاده پشتگل 1354 علوم پايه دبیری زیست شناسی
30692 لیلا خلیل زاده گنجعلی خانی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
30693 فرهاد خلیل زاده مقدم 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30694 نازنین خلیل زاده مقدم 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
30695 محمّد خلیل زاده میلان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30696 بهروز خلیل طهماسبی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
30697 خشایار خلیل کرمانشاهی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30698 پردیس خلیل نژاد 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
30699 جاوید خلیل نژادقلعه جوقی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30700 عاطفه خلیل نیا 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36273251