راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 30601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30601 زهره خالق آبادیان علاف 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
30602 زهره خالق ابادیان علاف 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
30603 مریم خالق پرست 1391 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
30604 امید خالق پناه 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
30605 زهرا خالق پناه بوانلو 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
30606 الهام خالق پناه نوقابی 1385 علوم رياضي آمار
30607 الهام خالق پناه نوقابی 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
30608 محمدعلی خالق پور 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
30609 علی خالق خواه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
30610 مروارید خالق دوست 1377 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
30611 افسانه خالق نژاد 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
30612 سعید خالق نژاد 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
30613 طاهره خالق نیا 1367 علوم پايه دبیری شیمی
30614 مجید خالق نیای رشتخوار 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30615 عاطفه خالق نیای رشخوار 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30616 نرگس خالق نیای رشخوار 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
30617 آتنا خالقی 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
30618 آذین خالقی 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
30619 اتنا خالقی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
30620 الهام خالقی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30621 امید خالقی 1393 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
30622 بهزاد خالقی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30623 حجت خالقی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30624 حسین خالقی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
30625 حسین خالقی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
30626 حسین خالقی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
30627 حوریه خالقی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
30628 راحله خالقی 1379 علوم رياضي آمار
30629 رضا خالقی 1392 ادبيّات و علوم انسانى ژئومورفولوژی ( جغرافیای طبیعی ) گرایش هیدروژئومورفولوژی دربرنامه ریزی محیطی
30630 زهرا خالقی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
30631 سمیه خالقی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
30632 شیما خالقی 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
30633 شیوا خالقی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
30634 عطیه خالقی 1383 علوم رياضي آمار
30635 علی خالقی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30636 علی خالقی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
30637 علیرضا خالقی 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
30638 غلامعلی خالقی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
30639 فاطمه خالقی 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
30640 فاطمه خالقی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
30641 فاطمه خالقی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30642 قاسم خالقی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
30643 محبوبه خالقی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30644 محمد خالقی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30645 محمد خالقی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
30646 محمد خالقی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
30647 محمدمهدی خالقی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30648 محمود خالقی 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
30649 محمودرضا خالقی 1366 علوم پايه زمین شناسی
30650 مرضیه خالقی 1382 علوم پايه زمین شناسی
30651 ملیحه خالقی 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30652 منصوره خالقی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30653 مهدی خالقی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30654 مهرداد خالقی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30655 نرجس خالقی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
30656 نرگس خالقی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
30657 نوشین خالقی 1387 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
30658 نوید خالقی 1366 علوم پايه زمین شناسی
30659 مجتبی خالقی ارچنگانی 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
30660 زیور خالقی اردبیلی 1383 علوم پايه زمین شناسی
30661 صدیقه خالقی بارچی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30662 احمد خالقی بایگی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30663 محمد هادی خالقی بایگی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
30664 زهرا خالقی چشمه سبز 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
30665 محمدرضا خالقی حسنعلی آباد 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
30666 مهدی خالقی حسنعلی آباد 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
30667 مرضیه خالقی حصاری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30668 مهدی خالقی حصاری 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30669 فهیمه خالقی خبازان 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
30670 مریم خالقی خبازان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30671 مریم خالقی خبازان 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30672 محمدامین خالقی درمیان 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
30673 سلطان خالقی زاده 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30674 فریبا خالقی سمیع آبادی 1387 علوم رياضي آمار
30675 زهره خالقی شرزاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30676 مرضیه خالقی صبور 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
30677 ملیحه خالقی عینک چی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
30678 آرمین خالقی فرقانی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
30679 طوبی خالقی فرقانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30680 ناهید خالقی قدیری 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30681 محسن خالقی مارشک 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30682 فرهاد خالقی ماکلوانی 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
30683 بهرام خالقی مقدم 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
30684 محبوبه خالقی مقدم 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30685 سیدهادی خالقی میران 1384 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
30686 الهام سادات خالقی میران 1383 علوم پايه زمین شناسی
30687 الهام سادات خالقی میران 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
30688 بی بی منور خالقی میران 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
30689 بی بی منور خالقی میران 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
30690 زهراسادات خالقی میران 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
30691 زینب السادات خالقی میران 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
30692 سیداحمد خالقی میران 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30693 سیده مرضیه خالقی میران 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30694 سیده مرضیه خالقی میران 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30695 مهدی خالقی نسب 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
30696 محمود خالقی وردی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30697 ساره خالقی هژبرآسا 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
30698 مرتضی خالقیان مقدم 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
30699 صغری خالوعلی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
30700 علی اکبر خالومحمدابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765066