راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 27 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,586

نمایش موارد : 30601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30601 ایمان داب زاده 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
30602 سمانه دابویه 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30603 سمیرا دابویه 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30604 بهاره دادار 1376 علوم پايه فیزیک
30605 ترانه دادار 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30606 خاطره دادار 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30607 سارا دادار 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
30608 شهلا دادار 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30609 محسن دادار 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
30610 مستوره دادار 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30611 سیدشریف داداش نژاد 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
30612 زیبا داداش زاده 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
30613 سحر داداشی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
30614 صادق داداشی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
30615 عبداله داداشی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
30616 قربانعلی داداشی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30617 فاطمه داداشی نژاد 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
30618 پریسا داداشی جوکندان 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
30619 پریسا داداشی جوکندان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
30620 احمد داداشی چمان 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30621 مهدی داداشی زین الدین 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
30622 حجت اله داداشی قرتیکلائی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
30623 رباب دادالله پوررنجبر 1375 علوم پايه زیست شناسی
30624 رؤیا داداللهی ساراب 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
30625 مهدیه دادبه 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
30626 نرگس دادبه 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30627 احمد دادپور 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30628 رعنا دادپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30629 صالح دادپور 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
30630 ناهید دادپور 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30631 نسرین دادپور 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
30632 پریسا دادجو 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30633 پویا دادجو 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
30634 مجید دادجو 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
30635 مهتا دادجو 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30636 آذر دادخواه 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
30637 اعظم دادخواه 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
30638 بهمن دادخواه 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
30639 حانیه دادخواه 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
30640 داود دادخواه 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
30641 زهرا دادخواه 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30642 علی دادخواه 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30643 علی دادخواه 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
30644 علیرضا دادخواه 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
30645 فاطمه دادخواه 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30646 محبوبه دادخواه 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30647 محبوبه دادخواه 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30648 محمودرضا دادخواه 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30649 مرتضی دادخواه 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
30650 مهدی دادخواه 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
30651 نیره دادخواه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
30652 هادی دادخواه 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
30653 سعید دادخواه دراباد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
30654 سعید دادخواه فرد 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
30655 مصطفی دادخواه کلاته 1391 مهندسي مهندسی عمران
30656 علی دادخواه کمبلانی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
30657 علی دادخواه کمبلانی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
30658 علی دادخواه کمبلانی 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه تابعی
30659 حمیده دادران 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30660 پیمان دادرس 1367 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
30661 سمیرا دادرس 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30662 فرهاد دادرس 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
30663 محمود دادرس 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
30664 محمودرضا دادرس 1368 علوم پايه زمین شناسی
30665 منصور دادرس 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30666 فرزاد دادرس جوان 1394 مهندسي مهندسی مکانیک
30667 الهام دادرس مقدم 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
30668 امیر دادرس مقدم 1391 كشاورزى اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی
30669 سجاد دادرسان 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30670 ساناز دادرسی سبزوار 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
30671 زینب دادزن 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30672 اکرم دادستان 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30673 رامش دادستان 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
30674 غلام رضا دادستان 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30675 وحیدرضا دادستان 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30676 هائده دادعلی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
30677 احسان دادفر 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30678 انیسه دادگر 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
30679 بهناز دادگر 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
30680 سمانه دادگر 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
30681 سمیرا دادگر 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
30682 صدیقه دادگر 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30683 غزاله دادگر 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
30684 فاطمه دادگر 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30685 مجید دادگر 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
30686 مهدی دادگر 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30687 مهران دادگر 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
30688 ناهید دادگر 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30689 نوشین دادگر 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30690 حمیدرضا دادگربجستان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30691 محمدرضا دادگربجستان 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30692 حسین دادگرعزیز 1374 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
30693 پریسا دادگرمقدم 1388
30694 آرش دادگری هاشم آباد 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30695 زهرا دادمحمدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
30696 مرسده دادمحمدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30697 مرضیه دادمحمدی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30698 فاطمه دادمند 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30699 فاطمه دادمند 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
30700 محمد دادمنش 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32945672