راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 7 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,437

نمایش موارد : 30701 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30701 مریم خداپرست مشهدی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
30702 سیده مهشاد خداپرست یزدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30703 جلال خداپناهی 1353 علوم پايه فیزیک
30704 آرزو خداترس 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30705 بی بی مریم خداترس 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
30706 سیده فاطمه خداترس 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
30707 مهری خداترس رزگی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30708 جواد خداخواه 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
30709 داود خداخواه 1379 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
30710 زهره خداخواه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
30711 علی خداخواه 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
30712 محدثه خداخواه 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30713 مرضیه خداخواه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
30714 امیرحسین خداداد 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
30715 منیره خداداد 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30716 نجمه خدادادپور 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
30717 بی بی رقیه خدادادحسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30718 سیدمحسن خدادادحسینی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30719 سیده صالحه خدادادحسینی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
30720 مهری خدادادحسینی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30721 جواد خدادادزاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30722 داوود خدادادزاده 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30723 محمدعلی خدادادزاده بنهنگی 1362 مهندسي نقشه برداري
30724 مجتبی خدادادزاده جوزان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30725 طاهره خدادادنژاد 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
30726 فاطمه خداداده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
30727 آذر خدادادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30728 احمد خدادادی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
30729 احمد خدادادی 1377 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
30730 الهام خدادادی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
30731 امین خدادادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
30732 انسیه خدادادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30733 انسیه خدادادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
30734 بتول خدادادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30735 جواد خدادادی 1370 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
30736 جواد خدادادی 1373 دامپزشكي دامپزشکی
30737 حسن خدادادی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
30738 حسن خدادادی 1372 علوم رياضي ریاضی
30739 حسین خدادادی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
30740 حسین خدادادی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30741 حمید خدادادی 1394 دامپزشكي بافت شناسی
30742 راحله خدادادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30743 رضا خدادادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30744 زهرا خدادادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30745 زهرا خدادادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30746 زهره خدادادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی
30747 زهره خدادادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
30748 زینب خدادادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
30749 سعیده خدادادی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
30750 سعیده خدادادی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
30751 سیدبهمن خدادادی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
30752 سیده زهرا خدادادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30753 سیده زهرا خدادادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30754 سیده طلوع خدادادی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
30755 سیما خدادادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
30756 شیوا خدادادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
30757 طاهره خدادادی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30758 عبدالحمید خدادادی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
30759 عصمت خدادادی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
30760 علی خدادادی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
30761 علی خدادادی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30762 غلامرضا خدادادی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
30763 فاطمه خدادادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
30764 فاطمه خدادادی 1383 علوم رياضي آمار
30765 فاطمه خدادادی 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
30766 فاطمه خدادادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30767 فاطمه خدادادی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
30768 فرخنده خدادادی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
30769 فرزانه خدادادی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
30770 لیدا خدادادی 1379 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
30771 لیدا خدادادی 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
30772 محسن خدادادی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
30773 محمد خدادادی 1375 علوم پايه زمین شناسی
30774 محمد خدادادی 1386 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
30775 محمد خدادادی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
30776 محمود خدادادی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
30777 مریم خدادادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
30778 مریم خدادادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
30779 معصومه خدادادی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
30780 نفیسه خدادادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30781 یاسمن خدادادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
30782 نرگس خدادادی امین 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
30783 محمدجواد خدادادی بزدی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
30784 زهرا خدادادی بهابادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
30785 نرگس خدادادی بهلولی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
30786 عزیزه خدادادی پیره یوسفیان 1383 هنر نيشابور نقاشی
30787 مهدی خدادادی تیرکلائی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
30788 زهره خدادادی چناربو 1390 مهندسي مهندسی شیمی
30789 زهره خدادادی چناربو 1393 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
30790 فاطمه خدادادی روشناوند 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
30791 رقیه خدادادی طاقانکی 1386 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
30792 منصوره خدادادی طوفال 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
30793 ناهید خدادادی قلعه نوئی 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
30794 محسن خدادادی کاریزنوئی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
30795 غلامرضا خدادادی لری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
30796 حجیه فاطمه خدادادی مایانی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30797 محمود خدادادی یان 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
30798 محسن خدادادی یزدی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
30799 طاهره خدادادیان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39044100