راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,415

نمایش موارد : 30801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30801 سیده مژده خادم باشی 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
30802 سارا خادم پیر 1386 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
30803 سارا خادم پیر 1389 مهندسي مهندسی شیمی
30804 صادق خادم پیر 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مهندسی مدیریت و ساخت
30805 مصطفی خادم پیر 1381 علوم پايه فیزیک
30806 علی خادم ثامنی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30807 مجید خادم ثامنی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
30808 خلیل خادم خروی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
30809 محبوبه خادم دوست 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30810 افسانه خادم رابع 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
30811 بهروز خادم رابع 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30812 سمیه خادم رضا 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30813 میلاد خادم رضائیان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30814 خدیجه خادم رضاییان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30815 قاسم خادم رضوی 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
30816 احمد خادم زاده 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30817 بهناز خادم زاده 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30818 حمیده خادم زاده 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30819 رشید خادم زاده 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
30820 سیده سمیه خادم زاده 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30821 نوید خادم زاده 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30822 نوید خادم زاده 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
30823 وحید خادم زاده 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30824 حمیده خادم زاده مقدم 1384 مهندسي مهندسی شیمی
30825 حمیده خادم زاده مقدم 1389 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
30826 شیرین خادم شرقی 1394 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
30827 سیدمهدی خادم شیخ بهائی 1392 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
30828 محبوبه خادم عمومی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
30829 محمد خادم غائبی 1370 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30830 مهدی خادم غائینی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30831 عباس خادم قائمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
30832 غلام نبی خادم قائنی 1373 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30833 مریم خادم قائنی 1372 علوم پايه دبیری شیمی
30834 وحیده خادم قائنی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30835 آسیه خادم قائینی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30836 آسیه خادم قائینی 1385 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
30837 مجید خادم قاسمی 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
30838 ملیحه خادم قاینی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
30839 وحیده خادم قاینی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30840 امینه خادم لو 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30841 علیرضا خادم لو 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30842 علیرضا خادم لو 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت ورزشی
30843 مهران خادم مرزرودی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30844 مهران خادم مرزودی 1390 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
30845 سیدامین اله خادم مشهدطرقی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30846 سیده بنت الهدی خادم مشهدطرقی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30847 علی اکبر خادم معبودی 1367 علوم رياضي ریاضی
30848 علی اکبر خادم معبودی 1373 علوم رياضي ریاضی
30849 علی اکبر خادم نخجیری 1355 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
30850 جلال خادمان 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30851 رضا خادمان 1374 علوم رياضي دبیری ریاضی
30852 فاطمه خادمان الحسینی اشگذری 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30853 فاطمه خادمان الحسینی اشگذری 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی
30854 الهه خادمباشی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30855 کبری خادمباشی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30856 مریم خادمباشی 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
30857 مریم خادمعلی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30858 زینب خادملو 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
30859 مائده خادملو 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30860 آزاده خادمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30861 اکرم خادمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
30862 الهام خادمی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
30863 الهه خادمی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30864 ایمان خادمی 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
30865 حمید خادمی 1395 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی (آموزش محور)
30866 داود خادمی 1390 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
30867 زهرا خادمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30868 سارا خادمی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
30869 سروش خادمی 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
30870 سعید خادمی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
30871 سعیده خادمی 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
30872 سمانه خادمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30873 سیدعادل خادمی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30874 سیده فهیمه خادمی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
30875 شفق خادمی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
30876 علیرضا خادمی 1376 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
30877 فاطمه خادمی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
30878 فریبا خادمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
30879 کامبیز خادمی 1370 دامپزشكي دامپزشکی
30880 محترم خادمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
30881 محسن خادمی 1388 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
30882 محمد خادمی 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
30883 محمد خادمی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
30884 محمدرضا خادمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
30885 محمدعلی خادمی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30886 محمود خادمی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
30887 مرجان خادمی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
30888 مریم خادمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
30889 مریم خادمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30890 منوچهر خادمی 1390 پردیس دانشگاهی حکمت متعالیه
30891 موسی خادمی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30892 ندا خادمی 1394 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
30893 نرگس خادمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30894 نرگس خادمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30895 سمیه خادمی بایگی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30896 ثمیه خادمی بوری آبادی 1378 علوم پايه زمین شناسی
30897 اسیه خادمی بوری ابادی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
30898 جواد خادمی بوری ابادی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30899 اعظم خادمی پور 1395 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
30900 فهیمه خادمی پور 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42232694