راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 30901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30901 فریبا خادمی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
30902 کامبیز خادمی 1370 دامپزشكي دامپزشکی
30903 محترم خادمی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
30904 محسن خادمی 1388 علوم پايه زمین شناسی - تکتونیک
30905 محمد خادمی 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
30906 محمد خادمی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
30907 محمدرضا خادمی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
30908 محمدعلی خادمی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30909 محمود خادمی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
30910 مرجان خادمی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
30911 مریم خادمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
30912 مریم خادمی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30913 منوچهر خادمی 1390 پردیس دانشگاهی حکمت متعالیه
30914 موسی خادمی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30915 ندا خادمی 1394 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
30916 نرگس خادمی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30917 نرگس خادمی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30918 سمیه خادمی بایگی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30919 ثمیه خادمی بوری آبادی 1378 علوم پايه زمین شناسی
30920 اسیه خادمی بوری ابادی 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
30921 جواد خادمی بوری ابادی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
30922 اعظم خادمی پور 1395 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
30923 فهیمه خادمی پور 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
30924 فتح اله خادمی پوربغداده 1383 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30925 مهدی خادمی تربتی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30926 حمیدرضا خادمی خالدی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
30927 سعید خادمی درح 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30928 سیما خادمی درح 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
30929 زهرا خادمی راد 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30930 علی خادمی رکاوندی 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
30931 علی محمد خادمی زاده 1363 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30932 اسماء خادمی زهان 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30933 زهرا خادمی زهان 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
30934 سیدعماد خادمی سیدبنادکی 1391 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
30935 سیده فاطمه خادمی فدکی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30936 سودابه خادمی قرالر 1371 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
30937 مریم السادات خادمی کلابخش 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه
30938 سیدمحمد خادمی کلاهبخش 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
30939 مهدی خادمی گراشی 1375 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30940 حنیف خادمی گزنک 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
30941 ام لیلا خادمی لائین 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30942 سوسن خادمی نژاد 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی وآسیب شناسی
30943 حسین خادمیان 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
30944 زهرا خادمیان 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
30945 فریبا خادمیان 1374 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
30946 ملیحه خادمیان 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
30947 مهدی خادمیان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
30948 مهدی خادمیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
30949 میترا خادمیان اشکذری 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
30950 علیرضا خاده 1390 مهندسي مهندسی مکانیک
30951 علیرضا خاده 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
30952 علی خارائی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
30953 ثریا خارکشان طرقبه 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
30954 شیماء خازن 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
30955 فاطمه خازنی رضوی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30956 فاطمه خاشع 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
30957 مهلا خاشعی 1392 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30958 مهرناز خاشی ناصری 1380 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30959 بی بی زهرا خاص خیرآبادی 1378 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
30960 عطیه خاطری 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30961 فرزانه خافی 1384 علوم پايه فیزیک
30962 فهیمه خافی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
30963 مرضیه خافی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30964 مرضیه خافی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30965 مرضیه خافی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30966 امیر رضا خاقانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
30967 حمیدرضا خاقانی 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30968 زینب خاقانی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30969 مهدی خاقانی 1380 هنر نيشابور نقاشی
30970 مینا خاقانی 1382 علوم پايه شیمی- فیزیک
30971 سکینه خاقانی قشلاق 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30972 جواد خاقانی سکه 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
30973 محمدصابر خاقانی نژاد 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
30974 مهشید خاک سفیدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
30975 ذبیح اله خاک پور 1369 علوم پايه دبیری فیزیک
30976 مائده خاک زاد 1394 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30977 الهام خاک سفیدی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30978 علی خاک نژاد 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدوبهره برداری گیاهان دارویی و معطر
30979 معصومه خاک نژاد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
30980 حسین خاکباز 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
30981 زهرا خاکباز 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
30982 محمدعلی خاکباز 1366 كشاورزى زراعت
30983 محمود خاکباز 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
30984 محمود خاکباز 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30985 مهدی خاکباز 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
30986 معصومه خاکبازبرآبادی 1380 علوم اداري واقتصاد حقوق
30987 مسیب خاکبازعلی آباد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30988 الهام خاکپاش 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
30989 الهه خاکپور 1391 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی
30990 حامد خاکپور 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
30991 حامد خاکپور 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30992 خدیجه خاکپور 1371 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
30993 زهره خاکپور 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30994 سعید خاکپور 1375 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30995 سعید خاکپور 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
30996 سعیده خاکپور 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30997 سعیده خاکپور 1390 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
30998 سمیه خاکپور 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30999 شیرین خاکپور 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31000 علیرضا خاکپور 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42250581