راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 18 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,925

نمایش موارد : 30901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
30901 علی خرسندزاک 1381 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
30902 محمد خرسندزاک 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
30903 مژگان خرسندگاراجی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
30904 غلامرضا خرسندنوقابی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30905 آزاده خرسندنیا 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
30906 پویا خرسندی 1389 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
30907 مهسا خرسندی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
30908 هاجر خرسندی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30909 فرشته خرسندی نکو 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
30910 اعظم خرقانی 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
30911 الهه خرقانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
30912 بیتا خرقانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30913 جعفر خرقانی 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
30914 حسین خرقانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
30915 زهرا خرقانی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
30916 سمانه خرقانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
30917 شکوفه خرقانی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
30918 فاطمه خرقانی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
30919 فریبا خرقانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
30920 فریبا خرقانی 1355 كشاورزى علوم زراعی
30921 کامبیز خرقانی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
30922 کیوان خرقانی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
30923 کیوان خرقانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
30924 محمدحسین خرقانی 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
30925 محمدرضا خرقانی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
30926 مهدی خرقانی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
30927 نوشین دخت خرقانی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
30928 نوید خرقانی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
30929 یاسمن خرقانی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
30930 آرش خرّم 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
30931 آرش خرم 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
30932 امیدرضا خرم 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
30933 پریسا خرم 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
30934 سهراب خرّم 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
30935 راضیه خرم آبادی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
30936 رضا خرم آبادی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
30937 فاطمه خرم آبادی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
30938 محمد خرم آبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30939 محمد خرم آبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30940 آرزو خرم آبادی نو 1395 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
30941 نفیسه خرم پناه 1377 علوم رياضي ریاضی محض
30942 ابراهیم خرم تملی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
30943 الهام خرم دل 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30944 بهروز خرم دل 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
30945 زهرا خرم دل 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
30946 سرور خرم دل 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
30947 سرور خرم دل 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
30948 سرور خرم دل 1387 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
30949 غلامحسن خرم دل 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
30950 فاطمه خرم دل 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30951 زهرا خرم دلی مرغزار 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
30952 فاطمه خرم رو دلاکه 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
30953 صدیقه خرم رودلاکه 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
30954 عطیه خرم شاهی زاده 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
30955 احمد خرم طوسی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
30956 زینب خرم فرخد 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
30957 مصطفی خرم نژاد 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30958 بنت الهدی خرم نیا 1381 علوم رياضي ریاضی محض
30959 بهنام خرم نیا 1387 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
30960 حمیرا خرم نیا 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30961 حمیرا خرم نیا 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
30962 راضیه خرم نیا 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30963 مرضیه خرم نیا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
30964 مریم خرمائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
30965 ایوب خرمالی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
30966 حاجی صاتلق خرمالی 1355 كشاورزى علوم زراعی
30967 سبحانقلی خرمالی 1355 كشاورزى زراعت
30968 عافیه خرمالی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30969 قربان خرمالی 1365 كشاورزى علوم زراعی
30970 محمود خرمالی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
30971 مجتبی خرمایی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
30972 محمد خرمدل 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
30973 بهروز خرمشاهی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
30974 فرهاد خرمشاهی محمدآباد 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
30975 فرهاد خرمشاهی محمدآباد 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
30976 امیدرضا خرمک 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
30977 زهره خرمکی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
30978 فتانه خرمنی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
30979 ابوالقاسم خرمی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
30980 ام البنین خرمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
30981 بهزاد خرمی 1381 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
30982 بهزاد خرمی 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
30983 حسین خرمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
30984 حمید خرمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
30985 حمید خرمی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
30986 حمیده خرمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
30987 خدیجه خرمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30988 رزیتا خرمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
30989 زهرا خرمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30990 زهرا خرمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
30991 زهرا خرّمی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
30992 زهرا خرمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
30993 زهرا خرمی 1394
30994 زهره خرمی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
30995 زهره خرمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
30996 سعید خرمی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30997 سعید خرمی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
30998 سمیه خرمی 1385 علوم رياضي آمار
30999 سمیه خرمی 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
31000 شمسی خرمی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38396131