راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 31001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31001 زهرا خاکسار 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
31002 زهرا خاکسار 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
31003 عباسعلی خاکسار 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
31004 علیرضا خاکسار 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31005 فاطمه خاکسار 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31006 فاطمه خاکسار 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31007 فاطمه خاکسار 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
31008 گلبانو خاکسار 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31009 محمدعلی خاکسار 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
31010 سمانه خاکسارآستانه 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
31011 حمیده خاکساراستانه 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
31012 محمدهادی خاکساران 1378 علوم پايه فیزیک
31013 مهری خاکساربجستانی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
31014 نسرین خاکساربجستانی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31015 شیرین خاکساربنی اسدی 1378 علوم پايه شیمی گرایش محض
31016 علی اصغر خاکساردیزقندی 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31017 وجیهه خاکسارزاده محمدآباد 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
31018 وجیهه خاکسارزاده محمدآباد 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
31019 وحید خاکسارزارع ها 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
31020 وحید خاکسارزارع ها 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
31021 وحید خاکسارزارع ها 1387 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
31022 مسعود خاکسارطرقی 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
31023 مهرداد خاکسارمحمدی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت
31024 مهدیه خاکسارنوده پشنگی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31025 تورج خاکساری 1381 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
31026 جواد خاکساری 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31027 مسعود خاکساری 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
31028 منا خاکساری 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
31029 نادر خاکساری 1391 پردیس دانشگاهی حسابداری
31030 معصومه خاکساری مقدم 1379 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31031 مجتبی خاکساری بایگی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31032 سیدحسین خاکساری مقدم 1379 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31033 جلیله خاکستانی 1388 علوم پايه فیزیک
31034 امیر خاکستانی شهری 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31035 امیر خاکستانی شهری 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31036 صدیقه خاکستانی شهری 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
31037 نجمه خاکستانی شهری 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31038 وجیهه خاکستانی شهری 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
31039 زهره خاکستری 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
31040 غلامرضا خاکستری 1372 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31041 معصومه خاکستری 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31042 معصومه خاکستری 1390 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
31043 بهروز خاکسفیدی 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
31044 الهه خاکشور 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
31045 رسول خاکشور 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31046 زهرا خاکشور 1383 علوم رياضي ریاضی محض
31047 زهره خاکشور 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31048 سمانه خاکشور 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
31049 عاطفه خاکشور 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31050 غلامرضا خاکشور 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31051 فاطمه خاکشور 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31052 فاطمه خاکشور 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش آموزش کودکان استثنائی
31053 محمدرضا خاکشور 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت
31054 محمدمهدی خاکشور 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
31055 مرضیه خاکشور 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31056 مصطفی خاکشور 1376 علوم رياضي آمار
31057 معصومه خاکشور 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
31058 ملیحه خاکشور 1379 علوم پايه زمین شناسی
31059 ولی خاکشور 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
31060 وحید خاکشور قره سو 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
31061 حدیثه خاکشورامان آباد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
31062 مهری خاکشورایدلیکی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31063 ناصر خاکشورایدلیکی 1392 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
31064 فاطمه خاکشورایوری 1394 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ( آموزش محور )
31065 منیره خاکشورجعفرآبادی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
31066 بهزاد خاکشوررودی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31067 زهرا خاکشورسه یک آب 1379 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
31068 معصومه خاکشورسه یک آب 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
31069 مجتبی خاکشورسینی 1394 علوم پايه زیست فناوری میکروبی
31070 طاهره خاکشورطرقی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
31071 رضا خاکشورفاروجی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31072 سمیه خاکشورفاروجی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31073 مرتضی خاکشورفاروجی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31074 عاطفه خاکشورقره سو 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31075 محسن خاکشورقره سو 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31076 محمد خاکشورکامه علیا 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
31077 زهرا خاکشورمقدم 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
31078 زهرا خاکشورمقدم 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
31079 محمد خاکشورمکی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31080 یاشار خاکشورنیا 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31081 فرزانه خاکشوری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31082 علی خاکنژاد 1384 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
31083 ملیحه خاکنه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31084 حسن خاکی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31085 صادق خاکی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
31086 فاطمه خاکی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
31087 گودرز خاکی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31088 محمدحسن خاکی 1371 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
31089 مریم خاکی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31090 نسرین خاکی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31091 وهب خاکی 1355 كشاورزى علوم زراعی
31092 مهران خاکی جامعی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31093 زینب خاکی داودی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31094 محسن خاکی زمانی 1368 مهندسي مهندسی عمران
31095 خدیجه خاکی فرخد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31096 محمدسعید خاکی فرخد 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
31097 اسداله خاکی نجف آبادی 1390 پردیس دانشگاهی بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژی)
31098 طیبه خاکی نژاد 1389 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
31099 علی اکبر خاکی نژاد 1368 علوم پايه دبیری شیمی
31100 زهرا خاکی یادگار 1387 مهندسي مهندسی شیمی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42198738