راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 28 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,897

نمایش موارد : 31001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31001 عباس خیرابادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31002 مجتبی خیرابادی 1383 علوم پايه فیزیک
31003 محسن خیرابادی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31004 محمدصادق خیرابادی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31005 مریم خیرابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31006 مریم خیرابادی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
31007 معصومه خیرابادی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
31008 معصومه خیرابادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31009 موسی الرضا خیرابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31010 زینب خیراتی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31011 حسینعلی خیرالدین 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31012 عبدالحمید خیرالدین 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31013 نسرین خیرالدین 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
31014 محمود خیراللهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
31015 احمد خیرالهی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31016 پریا خیرالهی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
31017 غلام رضا خیرالهّی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
31018 مریم خیرالهی 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
31019 نرگس خیرالهی 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
31020 احمد خیرام 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31021 امیررضا خیراندیش 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
31022 پریسا خیراندیش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
31023 حسین خیراندیش 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
31024 عبدالرسول خیراندیش 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31025 علی خیراندیش 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
31026 محمّد خیراندیش 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
31027 مهسا خیراندیش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
31028 فاطمه خیرجو 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
31029 آرش خیرخواه 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31030 اکرم خیرخواه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31031 حسن خیرخواه 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31032 حسن خیرخواه 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
31033 حسن خیرخواه 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
31034 حمید خیرخواه 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31035 ربابه خیرخواه 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31036 زهرا خیرخواه 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
31037 زهرا خیرخواه 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31038 زهرا خیرخواه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
31039 زهرا خیرخواه 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31040 طلعت خیرخواه 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31041 طیبه خیرخواه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
31042 طیبه خیرخواه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
31043 فائزه خیرخواه 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31044 قدرت خیرخواه 1362 كشاورزى حرف روستایی
31045 محبوبه خیرخواه 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
31046 محسن خیرخواه 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
31047 محمد خیرخواه 1371 كشاورزى زراعت
31048 محمد خیرخواه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
31049 محمد خیرخواه 1386 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
31050 محمدتقی خیرخواه 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
31051 محمدحسین خیرخواه 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31052 هدی خیرخواه 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
31053 مهدی خیرخواه جوان 1370 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
31054 رویا خیرخواه رسولی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31055 مرتضی خیرخواهان 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31056 ملیحه خیردوست 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
31057 نیما خیردوست 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31058 احمد خیری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31059 بهرام خیری 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
31060 زهرا خیری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31061 زهره خیری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31062 ساسان خیری 1385 علوم پايه فیزیک
31063 سکینه خیری 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
31064 سیامک خیری 1386 علوم پايه فیزیک
31065 طاهره خیری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31066 علی خیری 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
31067 فریبا خیری 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31068 فریبا خیری 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
31069 محمدرضا خیری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31070 مریم خیری 1383 علوم پايه فیزیک
31071 بی بی منیر خیری جهانگیر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
31072 خدیجه خیری جنت آبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31073 خدیجه خیری جنت آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
31074 غلامرضا خیری جنت آبادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31075 بی بی طیبه خیری جهانگیر 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
31076 مرضیه خیری جهانگیر 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31077 مرضیه خیری جهانگیر 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31078 مهری خیری حاجی فریمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
31079 علی اصغر خیری زاده سردق 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31080 قنبر خیری زاده سماکوش 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31081 رضا خیری مرغزار 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31082 معصومه خیریه 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
31083 سهام الدین خیلائی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31084 محمدرضا خیمه گیر 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31085 زینب دائم الخدمه 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
31086 راضیه دائم پناه زرمهری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
31087 حسین دائمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31088 حسین دائمی 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
31089 حسین دائمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
31090 حمیدرضا دائمی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
31091 عباس دائمی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
31092 مهین دائمی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31093 محمدجواد دائمی ضرابی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
31094 احمد دائمی عزیززاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31095 محسن دائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
31096 مهدی دائی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
31097 مهدی دائی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
31098 رضا دائی سبزوار 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31099 سپیده دائی صادقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
31100 سیدمحمدمهدی دائیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 34233279