راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 6 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,185

نمایش موارد : 31001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31001 فرشته خرسندی نکو 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31002 اعظم خرقانی 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
31003 الهه خرقانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
31004 بیتا خرقانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31005 جعفر خرقانی 1364 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
31006 حسین خرقانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31007 زهرا خرقانی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31008 سمانه خرقانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
31009 شکوفه خرقانی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
31010 فاطمه خرقانی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
31011 فریبا خرقانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
31012 فریبا خرقانی 1355 كشاورزى علوم زراعی
31013 کامبیز خرقانی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31014 کیوان خرقانی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
31015 کیوان خرقانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
31016 محمدحسین خرقانی 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
31017 محمدرضا خرقانی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
31018 مهدی خرقانی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
31019 نوشین دخت خرقانی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31020 نوید خرقانی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31021 یاسمن خرقانی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
31022 آرش خرّم 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31023 آرش خرم 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
31024 امیدرضا خرم 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
31025 پریسا خرم 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
31026 سهراب خرّم 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
31027 راضیه خرم آبادی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31028 رضا خرم آبادی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
31029 فاطمه خرم آبادی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
31030 محمد خرم آبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31031 محمد خرم آبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31032 آرزو خرم آبادی نو 1395 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
31033 نفیسه خرم پناه 1377 علوم رياضي ریاضی محض
31034 ابراهیم خرم تملی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31035 الهام خرم دل 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31036 بهروز خرم دل 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
31037 زهرا خرم دل 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
31038 سرور خرم دل 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
31039 سرور خرم دل 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
31040 سرور خرم دل 1387 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
31041 غلامحسن خرم دل 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
31042 فاطمه خرم دل 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31043 زهرا خرم دلی مرغزار 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
31044 فاطمه خرم رو دلاکه 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
31045 صدیقه خرم رودلاکه 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
31046 عطیه خرم شاهی زاده 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
31047 احمد خرم طوسی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
31048 زینب خرم فرخد 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
31049 مصطفی خرم نژاد 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31050 بنت الهدی خرم نیا 1381 علوم رياضي ریاضی محض
31051 بهنام خرم نیا 1387 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
31052 حمیرا خرم نیا 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31053 حمیرا خرم نیا 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
31054 راضیه خرم نیا 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31055 مرضیه خرم نیا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
31056 مریم خرمائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31057 ایوب خرمالی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
31058 حاجی صاتلق خرمالی 1355 كشاورزى علوم زراعی
31059 سبحانقلی خرمالی 1355 كشاورزى زراعت
31060 عافیه خرمالی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31061 قربان خرمالی 1365 كشاورزى علوم زراعی
31062 محمود خرمالی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31063 مجتبی خرمایی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31064 محمد خرمدل 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31065 بهروز خرمشاهی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
31066 فرهاد خرمشاهی محمدآباد 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
31067 فرهاد خرمشاهی محمدآباد 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
31068 امیدرضا خرمک 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31069 زهره خرمکی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31070 فتانه خرمنی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31071 ابوالقاسم خرمی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31072 ام البنین خرمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31073 بهزاد خرمی 1381 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
31074 بهزاد خرمی 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
31075 حسین خرمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
31076 حمید خرمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31077 حمید خرمی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
31078 حمیده خرمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31079 خدیجه خرمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31080 رزیتا خرمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31081 زهرا خرمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31082 زهرا خرمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31083 زهرا خرّمی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31084 زهرا خرمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31085 زهرا خرمی 1394
31086 زهره خرمی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
31087 زهره خرمی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31088 سعید خرمی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31089 سعید خرمی 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31090 سمیه خرمی 1385 علوم رياضي آمار
31091 سمیه خرمی 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
31092 شمسی خرمی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31093 عباس خرمی 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31094 علیرضا خرمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31095 غلام حسین خرمی 1380 علوم پايه فیزیک
31096 غلام حسین خرمی 1385 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
31097 غلامحسین خرمّی 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
31098 فاطمه خرمی 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
31099 فاطمه خرمی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31100 فهیمه خرمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38640115