راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 31001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31001 زهره خطیب 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31002 علی اکبر خطیب 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31003 علیرضا خطیب 1379 علوم رياضي ریاضی محض
31004 فرزان خطیب 1366 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
31005 فریبا خطیب 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31006 محسن خطیب 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31007 محمدرضا خطیب 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
31008 محمدعلی خطیب 1354 مهندسي راه و ساختمان
31009 میترا خطیب 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
31010 نیما خطیب 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31011 ریحانه خطیب استانه 1375 علوم رياضي آمار
31012 هانیه خطیب سمنانی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
31013 مریم خطیب قوچان عتیق 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31014 بهاره خطیب آستانه 1377 علوم رياضي آمار
31015 بهاره خطیب آستانه 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
31016 بهاره خطیب آستانه 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
31017 نفیسه خطیب استانه 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31018 علی خطیب جو 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
31019 راحله خطیب زاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31020 رامین خطیب زاده 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31021 غلامرضا خطیب زاده 1354 مهندسي راه و ساختمان
31022 ارتمیس خطیبان دماوندی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31023 حشمت خطیبی 1371 علوم پايه زمین شناسی
31024 زهراسادات خطیبی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
31025 سجاد خطیبی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
31026 سیدحمیدرضا خطیبی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
31027 سیدمحمدرضا خطیبی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
31028 سیده سحر خطیبی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31029 سیده عطیه خطیبی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
31030 سیده عطیه خطیبی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
31031 شهره خطیبی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31032 علی خطیبی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31033 لیدا خطیبی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31034 محمدهادی خطیبی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31035 محمود خطیبی 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
31036 محمود خطیبی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31037 مرضیه سادات خطیبی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31038 مریم خطیبی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31039 مسعود خطیبی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31040 مهران خطیبی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
31041 سیدمهدی خطیبی آغوئی 1378 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
31042 بی بی فاطمه خطیبی آغونی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31043 وحید خطیبی بردسیری 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31044 زهرا خطیبی راد 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
31045 علیرضا خطیبی شهری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31046 جاوید خطیبی طالقانی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31047 محمدباقر خطیبی عقدا 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
31048 ابوالقاسم خطیبی فیض ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31049 افسانه خطیبی فیض آبادی 1380 علوم رياضي آمار
31050 محمد خطیبی قوژدی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31051 محّمد خطیبی قوژدی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31052 میثم خطیبی قوژدی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
31053 یگانه خطیبی قوژدی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31054 ملیحه خطیبی مقدم 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
31055 حانیه خطیبی مقدم 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31056 سمیه خطیبی مقدم 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
31057 مریم خطیبی مقدم 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
31058 ملیحه خطیبی مقدم 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
31059 ملیحه خطیبی مقدم 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
31060 زهرا خطیبی نژاد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
31061 محمد خطیبی نژاد 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
31062 لادن خطیبی وند 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
31063 بهناز خطیبیان فیض ابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31064 اشکان خطیر 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
31065 فرامرز خطیر 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
31066 ابراهیم خطیری 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
31067 قدرت اله خطیری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
31068 مرتضی خطیری یانه سری 1381 علوم پايه فیزیک
31069 مرتضی خطیری یانه سری 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
31070 مرتضی خطیری یانه سری 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
31071 محمد خفاجری 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31072 زهرا خفاجه 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31073 سمانه خفاجه 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
31074 سمانه خفاجه 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
31075 علاء فاضل عبدالامیر خفاجه 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31076 فرامرز خفاجه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
31077 مصطفی خفاجه 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31078 سحر خفاجی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
31079 علی خفاجی 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31080 هاله کاظم محسن خفاجی 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند
31081 نشاط خفاجی زاد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
31082 محمدحسین خفاف واحدی 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
31083 فرج اله خفری 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31084 کریم خلاقی بیرک علیا 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
31085 مریم خلاقی بیرک علیا 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
31086 مجتبی خلج 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
31087 مجتبی خلج 1373 علوم پايه فیزیک
31088 مریم خلج 1372 علوم پايه فیزیک
31089 علی رضا خلج زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31090 حسین خلج صدرائی 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
31091 سهیلا خلجی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31092 جواد خلجی پیربلوطی 1392 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
31093 سیدحبیب خلخال ملک 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31094 زینب خلخالی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
31095 مجید خلخالی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31096 مهدی خلخالی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31097 معصومه خلخالی راد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31098 بابک خلخالی شاندیز 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31099 بابک خلخالی شاندیز 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31100 حسن خلعتبری 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37513465