راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 30 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,026

نمایش موارد : 31001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31001 رضا خندان 1361 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
31002 زهرا خندان 1381 علوم پايه فیزیک
31003 زهره خندان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31004 سمیه خندان 1381 علوم رياضي ریاضی محض
31005 صدیقه خندان 1383 علوم رياضي آمار
31006 عباس خندان 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
31007 علی خندان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
31008 فاطمه خندان 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31009 محمد خندان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
31010 مژگان خندان 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
31011 مهرداد خندان 1382 علوم رياضي آمار
31012 نازنین خندان 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
31013 نسیبه خندان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31014 حسن خندان فدافن 1379 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
31015 اعظم خندان کاریزبالائی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
31016 اکرم خندان بقمچی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31017 حسن خندان بکاولی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31018 محمد خندان بکاولی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31019 زهرا خندان خادم الرضا 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
31020 فهیمه خندان خادم الرضا 1386 علوم رياضي ریاضی محض
31021 احمد خندان دل 1364 علوم پايه زمین شناسی
31022 حمیدرضا خندان دل 1365 علوم پايه زمین شناسی
31023 سپیده خندان دل 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
31024 فرح خندان دل 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31025 فرشته خندان دل 1363 علوم پايه شیمی
31026 حسن خندان سنگ سیاه 1380 علوم رياضي آمار
31027 حسن خندان فدافن 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
31028 حسن خندان فدافن 1377 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
31029 سمانه خندان فرد 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
31030 اعظم خندان کاریزبالائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
31031 ناهید خندان کاریزبالائی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
31032 مرتضی خنداندل خراسانی 1370 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
31033 مهری خنداندل خراسانی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31034 هوشنگ خنداندل مقتی 1355 علوم رياضي آمار
31035 محسن خنداندل مقنی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31036 محمود خندانی مقدم 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
31037 وحید خندانی مقدم 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
31038 اعظم خنده رو 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31039 جواد خنده رو 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
31040 راحله خنده رو 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
31041 فاطمه خنده رو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
31042 فاطمه خنده رو 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
31043 ناهید خنده رو 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31044 علی خنده روحصاری 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
31045 سارا خنده روی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
31046 رضا خنده روی رشتخوار 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31047 محمدحسن خنشاء 1355 كشاورزى علوم زراعی
31048 مریم خنکدار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
31049 معصومه خنکدارطارسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
31050 یداله خنکدارطارسی 1371 كشاورزى زراعت
31051 عصمت خنور 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31052 احمد خنیفی زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31053 فاطمه السادات خواب نما 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31054 ملیحه خواب نما 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31055 ملیحه خوابنما 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
31056 فریبرز خواجعلی 1373 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
31057 فریبرز خواجعلی 1375 كشاورزى علوم دامی - تغذیه دام
31058 الهه خواجوئی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
31059 انیسه خواجوئی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
31060 زهرا خواجوئی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
31061 لیلا خواجوئی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
31062 مهدیه خواجوئی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
31063 احسان خواجوئی راوری 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
31064 زینب خواجوئی راوری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31065 معصومه خواجوئی قرائی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
31066 فاطمه خواجوئی گوکی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
31067 ابراهیم خواجوی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31068 الهه خواجوی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31069 الهه خواجوی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31070 اناهیتا خواجوی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
31071 جواد خواجوی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31072 داریوش خواجوی 1357 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31073 رضا خواجوی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31074 رضا خواجوی 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
31075 رضا خواجوی 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
31076 سارا خواجوی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31077 شمس خواجوی 1352 مهندسي برق - الکترونیک
31078 عبدالحمید خواجوی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
31079 علی رضا خواجوی 1380 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
31080 علیرضا خواجوی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31081 فاطمه خواجوی 1393 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
31082 فرشاد خواجوی 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
31083 کسری خواجوی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31084 کسری خواجوی 1385 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
31085 مجید خواجوی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31086 محبوبه خواجوی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
31087 محمد جواد خواجوی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31088 محمدرضا خواجوی 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31089 مریم خواجوی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31090 معصومه خواجوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31091 ملیحه خواجوی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31092 ملیحه خواجوی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
31093 مهدی خواجوی 1373 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
31094 مهدی خواجوی 1374 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
31095 ونوس خواجوی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31096 نرگس خواجوی بجستانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31097 عبدالرضا خواجوی پور 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31098 محمد خواجوی روبیات 1367 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
31099 عاطفه خواجوی رودی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31100 مهدی خواجوی سریده 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36602359