راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,561

نمایش موارد : 31201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31201 ابراهیم خندان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31202 رضا خندان 1361 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
31203 زهرا خندان 1381 علوم پايه فیزیک
31204 زهره خندان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31205 سمیه خندان 1381 علوم رياضي ریاضی محض
31206 صدیقه خندان 1383 علوم رياضي آمار
31207 عباس خندان 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
31208 علی خندان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
31209 علی خندان 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
31210 فاطمه خندان 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31211 محمد خندان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
31212 مژگان خندان 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
31213 مهرداد خندان 1382 علوم رياضي آمار
31214 نازنین خندان 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
31215 نسیبه خندان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31216 حسن خندان فدافن 1379 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
31217 اعظم خندان کاریزبالائی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
31218 اکرم خندان بقمچی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31219 حسن خندان بکاولی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31220 محمد خندان بکاولی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31221 زهرا خندان خادم الرضا 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
31222 فهیمه خندان خادم الرضا 1386 علوم رياضي ریاضی محض
31223 احمد خندان دل 1364 علوم پايه زمین شناسی
31224 حمیدرضا خندان دل 1365 علوم پايه زمین شناسی
31225 سپیده خندان دل 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
31226 فرح خندان دل 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31227 فرشته خندان دل 1363 علوم پايه شیمی
31228 حسن خندان سنگ سیاه 1380 علوم رياضي آمار
31229 حسن خندان فدافن 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
31230 حسن خندان فدافن 1377 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
31231 سمانه خندان فرد 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
31232 اعظم خندان کاریزبالائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
31233 ناهید خندان کاریزبالائی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
31234 مرتضی خنداندل خراسانی 1370 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
31235 مهری خنداندل خراسانی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31236 هوشنگ خنداندل مقتی 1355 علوم رياضي آمار
31237 محسن خنداندل مقنی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31238 محمود خندانی مقدم 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
31239 وحید خندانی مقدم 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
31240 اعظم خنده رو 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31241 جواد خنده رو 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
31242 راحله خنده رو 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
31243 فاطمه خنده رو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
31244 فاطمه خنده رو 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
31245 ناهید خنده رو 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31246 علی خنده روحصاری 1375 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
31247 سارا خنده روی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
31248 رضا خنده روی رشتخوار 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31249 محمدحسن خنشاء 1355 كشاورزى علوم زراعی
31250 مریم خنکدار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
31251 معصومه خنکدارطارسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
31252 یداله خنکدارطارسی 1371 كشاورزى زراعت
31253 عصمت خنور 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31254 احمد خنیفی زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31255 فاطمه السادات خواب نما 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31256 ملیحه خواب نما 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31257 ملیحه خوابنما 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
31258 فریبرز خواجعلی 1373 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
31259 فریبرز خواجعلی 1375 كشاورزى علوم دامی - تغذیه دام
31260 الهه خواجوئی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
31261 انیسه خواجوئی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
31262 زهرا خواجوئی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
31263 لیلا خواجوئی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
31264 مهدیه خواجوئی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
31265 احسان خواجوئی راوری 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
31266 زینب خواجوئی راوری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31267 معصومه خواجوئی قرائی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
31268 فاطمه خواجوئی گوکی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
31269 ابراهیم خواجوی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31270 الهه خواجوی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31271 الهه خواجوی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31272 اناهیتا خواجوی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
31273 جواد خواجوی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31274 داریوش خواجوی 1357 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31275 رضا خواجوی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31276 رضا خواجوی 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
31277 رضا خواجوی 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
31278 سارا خواجوی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31279 شمس خواجوی 1352 مهندسي برق - الکترونیک
31280 عبدالحمید خواجوی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
31281 علی رضا خواجوی 1380 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
31282 علیرضا خواجوی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31283 فاطمه خواجوی 1393 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
31284 فرشاد خواجوی 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
31285 کسری خواجوی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31286 کسری خواجوی 1385 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
31287 مجید خواجوی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31288 محبوبه خواجوی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
31289 محمد جواد خواجوی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31290 محمدرضا خواجوی 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31291 مریم خواجوی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31292 معصومه خواجوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31293 ملیحه خواجوی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31294 ملیحه خواجوی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
31295 مهدی خواجوی 1373 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
31296 مهدی خواجوی 1374 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
31297 ونوس خواجوی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31298 نرگس خواجوی بجستانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31299 عبدالرضا خواجوی پور 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31300 محمد خواجوی روبیات 1367 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37308470