راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 31201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31201 سیدبهمن خدادادی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
31202 سیده زهرا خدادادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31203 سیده زهرا خدادادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31204 سیده طلوع خدادادی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
31205 سیما خدادادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
31206 شیوا خدادادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31207 طاهره خدادادی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31208 عبدالحمید خدادادی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
31209 عصمت خدادادی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
31210 علی خدادادی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31211 علی خدادادی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31212 غلامرضا خدادادی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
31213 فاطمه خدادادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
31214 فاطمه خدادادی 1383 علوم رياضي آمار
31215 فاطمه خدادادی 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
31216 فاطمه خدادادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31217 فاطمه خدادادی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
31218 فاطمه خدادادی 1396 مهندسي مهندسی برق
31219 فرخنده خدادادی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
31220 فرزانه خدادادی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
31221 لیدا خدادادی 1379 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
31222 لیدا خدادادی 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
31223 محسن خدادادی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31224 محمد خدادادی 1375 علوم پايه زمین شناسی
31225 محمد خدادادی 1386 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
31226 محمد خدادادی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
31227 محمود خدادادی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
31228 مریم خدادادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
31229 مریم خدادادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
31230 معصومه خدادادی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
31231 نفیسه خدادادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31232 یاسمن خدادادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31233 نرگس خدادادی امین 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31234 محمدجواد خدادادی بزدی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
31235 زهرا خدادادی بهابادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
31236 نرگس خدادادی بهلولی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31237 عزیزه خدادادی پیره یوسفیان 1383 هنر نيشابور نقاشی
31238 مهدی خدادادی تیرکلائی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
31239 زهره خدادادی چناربو 1390 مهندسي مهندسی شیمی
31240 زهره خدادادی چناربو 1393 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
31241 فاطمه خدادادی روشناوند 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31242 رقیه خدادادی طاقانکی 1386 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31243 منصوره خدادادی طوفال 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
31244 ناهید خدادادی قلعه نوئی 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
31245 محسن خدادادی کاریزنوئی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
31246 غلامرضا خدادادی لری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
31247 حجیه فاطمه خدادادی مایانی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31248 محمود خدادادی یان 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
31249 محسن خدادادی یزدی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
31250 طاهره خدادادیان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
31251 علی اکبر خدادادیان 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31252 علیمحمد خدادادیان 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31253 فاطمه خدادادیان 1355 كشاورزى زراعت
31254 مینا خدادادیان 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31255 سیدحسن خدادادیان حسینی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31256 پیرعلی خدادادیان قوچانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31257 جواد خدادوست 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
31258 حسن خدادوست 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31259 حسین خدادوست 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
31260 حسین خدادوست 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
31261 حسین خدادوست 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
31262 رسول خدادوست 1390 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
31263 زهرا خدادوست 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
31264 زهرا خدادوست 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
31265 طاهره خدادوست 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
31266 محمدرضا خدادوست 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
31267 محمدعلی خدادوست 1372 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
31268 فائزه خدادوست بهاباد 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
31269 محبوبه خدارحمی 1362 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31270 مهدی خدارحمی 1392 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
31271 زهره خدارحمی سرتختی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31272 سیامک خدارحیمی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31273 ام البنین خداشاهی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31274 صفیه خداشاهی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31275 فاطمه خداشاهی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
31276 مجید خداشاهی 1377 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
31277 آیدا خداشناس 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31278 آیدا خداشناس 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31279 آیلر خداشناس 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
31280 اکرم خداشناس 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31281 حسین خداشناس 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
31282 رضا خداشناس 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
31283 سعیده خداشناس 1387 علوم رياضي ریاضی محض
31284 عفت خداشناس 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
31285 عفت خداشناس 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
31286 علی خداشناس 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31287 علیرضا خداشناس 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
31288 علیرضا خداشناس 1381 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
31289 علیرضا خداشناس 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
31290 فاطمه خداشناس 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31291 فاطمه خداشناس 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31292 محمدابراهیم خداشناس 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
31293 محمدجواد خداشناس 1393 علوم پايه فیزیک
31294 مرضیه خداشناس 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
31295 نرجس خداشناس 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31296 حجت خداشناس شاندیز 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31297 اعظم خداشناس بجستانی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31298 حمیدرضا خداشناس رشتخوار 1354 علوم رياضي آمار
31299 مریم خداشناس سیوکی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
31300 مریم خداشناس سیوکی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989999   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40488756