راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,574

نمایش موارد : 31201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31201 ضحی خسرونژاددهمیانی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31202 آمنه خسروی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
31203 آمنه خسروی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
31204 ا یمان خسروی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
31205 ابراهیم خسروی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31206 احمد خسروی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
31207 اکرم خسروی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31208 الهام خسروی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
31209 الهام خسروی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
31210 الهام خسروی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31211 الهه خسروی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31212 امید خسروی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31213 امیراسماعیل خسروی 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
31214 امین خسروی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31215 انیسه خسروی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
31216 ایمان خسروی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
31217 بهاره خسروی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31218 بهجت خسروی 1363 علوم پايه علوم جانوری
31219 بهروز خسروی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31220 بهناز خسروی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
31221 پروانه خسروی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31222 پروین خسروی 1377 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
31223 تقی خسروی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31224 ثمانه خسروی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31225 جلال خسروی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
31226 حسن خسروی 1364 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
31227 حسن خسروی 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
31228 حسن خسروی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31229 حسنعلی خسروی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31230 حسین خسروی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31231 حسین خسروی 1372 علوم پايه زمین شناسی
31232 حسین خسروی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31233 حسین خسروی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
31234 حسین خسروی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31235 حسین خسروی 1355 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
31236 حمیدرضا خسروی 1365 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
31237 حمیدرضا خسروی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31238 خدیجه خسروی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31239 خسرو خسروی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31240 راضیه خسروی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
31241 رامین خسروی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31242 راهله خسروی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31243 رضا خسروی 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
31244 رضا خسروی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
31245 رضا خسروی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
31246 زهرا خسروی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
31247 زهرا خسروی 1383 علوم پايه فیزیک
31248 زهرا خسروی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
31249 زهرا خسروی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
31250 زهره خسروی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31251 زهره خسروی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
31252 زهره خسروی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31253 زهره خسروی 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
31254 سجاد خسروی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31255 سعید خسروی 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31256 سعیده خسروی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31257 سعیده خسروی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
31258 سمانه خسروی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31259 سمانه خسروی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
31260 سمیعه خسروی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31261 سمیه خسروی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31262 سمیه خسروی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
31263 سوده خسروی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31264 سولماز خسروی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
31265 سیدعلی خسروی 1354 علوم پايه دبیری فیزیک
31266 سیمین خسروی 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31267 شیما خسروی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31268 صادق خسروی 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
31269 صفیه خسروی 1391 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
31270 طیبه خسروی 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31271 عالیه خسروی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31272 عبدالحسین خسروی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31273 عبدالحمید خسروی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
31274 عبدالرسول خسروی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
31275 عبدالرضا خسروی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
31276 عفت خسروی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31277 علی خسروی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
31278 علی اکبر خسروی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31279 علی اکبر خسروی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
31280 علیرضا خسروی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31281 علیرضا خسروی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31282 علیرضا خسروی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31283 علیرضا خسروی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
31284 فاطمه خسروی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31285 فاطمه خسروی 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه هارمونیک
31286 فاطمه خسروی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31287 فاطمه خسروی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31288 فرزانه خسروی 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
31289 کتایون خسروی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
31290 کتایون خسروی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی
31291 لیلا خسروی 1375 علوم پايه زیست شناسی
31292 مجتبی خسروی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
31293 مجتبی خسروی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
31294 مجید خسروی 1379 علوم پايه زمین شناسی
31295 مجید خسروی 1383 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
31296 محبوبه خسروی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31297 محدثه خسروی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31298 محسن خسروی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31299 محسن خسروی 1361 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
31300 محمد خسروی 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38157753