راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 31201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31201 محمد خالقی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31202 محمد خالقی 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
31203 محمدمهدی خالقی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31204 محمود خالقی 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31205 محمودرضا خالقی 1366 علوم پايه زمین شناسی
31206 مرضیه خالقی 1382 علوم پايه زمین شناسی
31207 ملیحه خالقی 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31208 منصوره خالقی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31209 مهدی خالقی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31210 مهرداد خالقی 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31211 نرجس خالقی 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31212 نرگس خالقی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
31213 نوشین خالقی 1387 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
31214 نوید خالقی 1366 علوم پايه زمین شناسی
31215 مجتبی خالقی ارچنگانی 1391 مهندسي مهندسی عمران - سازه
31216 زیور خالقی اردبیلی 1383 علوم پايه زمین شناسی
31217 صدیقه خالقی بارچی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31218 احمد خالقی بایگی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31219 محمد هادی خالقی بایگی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
31220 زهرا خالقی چشمه سبز 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
31221 محمدرضا خالقی حسنعلی آباد 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31222 مهدی خالقی حسنعلی آباد 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
31223 مرضیه خالقی حصاری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31224 مهدی خالقی حصاری 1375 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31225 فهیمه خالقی خبازان 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
31226 مریم خالقی خبازان 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31227 مریم خالقی خبازان 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31228 مریم خالقی خبازان 1395 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی (آموزش محور)
31229 محمدامین خالقی درمیان 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
31230 سلطان خالقی زاده 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31231 شراره خالقی زاده 1392 پردیس دانشگاهی زبانشناسی همگانی
31232 فریبا خالقی سمیع آبادی 1387 علوم رياضي آمار
31233 زهره خالقی شرزاده 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31234 مرضیه خالقی صبور 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
31235 ملیحه خالقی عینک چی 1387 دامپزشكي دامپزشکی
31236 آرمین خالقی فرقانی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
31237 طوبی خالقی فرقانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31238 ناهید خالقی قدیری 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31239 محسن خالقی مارشک 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31240 فرهاد خالقی ماکلوانی 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
31241 بهرام خالقی مقدم 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31242 محبوبه خالقی مقدم 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31243 سیدهادی خالقی میران 1384 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
31244 الهام سادات خالقی میران 1383 علوم پايه زمین شناسی
31245 الهام سادات خالقی میران 1387 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
31246 بی بی منور خالقی میران 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31247 بی بی منور خالقی میران 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31248 زهراسادات خالقی میران 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
31249 زینب السادات خالقی میران 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
31250 سیداحمد خالقی میران 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31251 سیده مرضیه خالقی میران 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31252 سیده مرضیه خالقی میران 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31253 مهدی خالقی نسب 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
31254 محمود خالقی وردی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31255 ساره خالقی هژبرآسا 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31256 مرتضی خالقیان مقدم 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
31257 صغری خالوعلی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31258 علی اکبر خالومحمدابادی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31259 محمدتقی خالومحمدی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31260 محمدتقی خالومحمدی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
31261 احسان خالویی 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
31262 شهره خالویی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
31263 صاحب خالی عشق اباد 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31264 فریبا خالیچی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31265 عذرا خامسان 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31266 سیده نرگس خامسی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
31267 محمدکاظم خامسی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31268 منصوره خامسی ابیازنی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
31269 اعظم خامسی زارع 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31270 الهه خامسی زارع 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31271 طاهره خامنه باقری 1369 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
31272 طاهره خامنه باقری 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31273 علی خامنه باقری 1354 علوم رياضي دبیری ریاضی
31274 عبدالله خاموش هروی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31275 امین خاموشی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
31276 حمیدرضا خاموشی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
31277 سیما خاموشی 1392 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
31278 علیرضا خاموشی 1357 علوم پايه زمین شناسی
31279 گلناز خاموشی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31280 مریم خاموشی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31281 براتعلی خاموشی ارخودی 1376 علوم پايه زمین شناسی
31282 جواد خاموشی ارخودی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
31283 مریم خاموشی ارخودی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31284 روناک خاموشیان 1376 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
31285 خدیجه خامه سیفی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
31286 آمنه خامه چیان 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
31287 محمدباقر خامه چیان 1390 مهندسي مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
31288 معصومه خامه فروش یزدی 1382 علوم رياضي ریاضی محض
31289 معصومه خامه فروش یزدی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
31290 محمد خامه گر 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31291 فاطمه خان احمد 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
31292 طاهره خان احمدلو 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
31293 محمدحسن خان احمدلو 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31294 عباس خان احمدی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31295 مرتضی خان احمدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
31296 رمضان خان بابائی شوب 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31297 ام البنین خان بیگی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31298 زهره خان جان 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31299 مرتضی خان رمکی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
31300 پوریا خان زاده 1386 دامپزشكي دامپزشکی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223009