راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,925

نمایش موارد : 31401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31401 سمانه خسروی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
31402 سمیعه خسروی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31403 سمیه خسروی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31404 سمیه خسروی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
31405 سوده خسروی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31406 سولماز خسروی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
31407 سیدعلی خسروی 1354 علوم پايه دبیری فیزیک
31408 سیمین خسروی 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31409 شیما خسروی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31410 صادق خسروی 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
31411 صبور خسروی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
31412 صفیه خسروی 1391 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
31413 طیبه خسروی 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31414 عالیه خسروی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31415 عبدالحسین خسروی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31416 عبدالحمید خسروی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
31417 عبدالرسول خسروی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
31418 عبدالرضا خسروی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
31419 عفت خسروی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31420 علی خسروی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
31421 علی اکبر خسروی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31422 علی اکبر خسروی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
31423 علیرضا خسروی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31424 علیرضا خسروی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31425 علیرضا خسروی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31426 علیرضا خسروی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
31427 فاطمه خسروی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31428 فاطمه خسروی 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه هارمونیک
31429 فاطمه خسروی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31430 فاطمه خسروی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31431 فرزانه خسروی 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
31432 کتایون خسروی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
31433 کتایون خسروی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی
31434 لیلا خسروی 1375 علوم پايه زیست شناسی
31435 مجتبی خسروی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
31436 مجتبی خسروی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
31437 مجید خسروی 1379 علوم پايه زمین شناسی
31438 مجید خسروی 1383 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
31439 محبوبه خسروی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31440 محدثه خسروی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31441 محسن خسروی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31442 محسن خسروی 1361 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
31443 محمد خسروی 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
31444 محمد خسروی 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
31445 محمد خسروی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
31446 محمّد خسروی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
31447 محمد خسروی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
31448 محمد خسروی 1362 علوم رياضي ریاضی
31449 محمداسماعیل خسروی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31450 محمدتقی خسروی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31451 محمدتقی خسروی 1364 مهندسي عمران روستايي
31452 محمدحسین خسروی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
31453 محمدحسین خسروی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31454 محمدحسین خسروی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31455 محمدرضا خسروی 1354 علوم پايه فیزیک
31456 محمدعلی خسروی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
31457 محمدعلی خسروی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
31458 محمود خسروی 1369 كشاورزى زراعت
31459 محمود خسروی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
31460 محمود خسروی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
31461 محمودرضا خسروی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31462 مرتضی خسروی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31463 مریم خسروی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31464 مریم خسروی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31465 مژگان خسروی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31466 معصومه خسروی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31467 معصومه خسروی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
31468 معصومه خسروی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
31469 معصومه خسروی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
31470 منصوره خسروی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31471 مهدی خسروی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31472 مهدی خسروی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
31473 مهران خسروی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
31474 مهرداد خسروی 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
31475 مهری خسروی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31476 نگار خسروی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
31477 ویدا خسروی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
31478 هانیه خسروی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31479 هومن خسروی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
31480 سجاد خسروی بیژائم 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31481 محمدرضا خسروی پور 1379 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
31482 راضیه خسروی نسری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31483 محبوبه خسروی آزاد 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
31484 اعظم خسروی اسب راهانی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
31485 شیما خسروی اسفزار 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31486 فاطمه خسروی اسفزار 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31487 مصطفی خسروی اقائی 1363 علوم پايه شیمی گرایش محض
31488 رعنا خسروی القار 1378 علوم پايه زمین شناسی
31489 اعظم خسروی بردسیرپور 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31490 پروین خسروی بردسیرپور 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31491 ابراهیم خسروی برده 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
31492 داود خسروی برده 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31493 محمّد خسروی بغداد 1355 علوم پايه دبیری شیمی
31494 اله یار خسروی بغداده 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31495 مجتبی خسروی بغداده 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31496 علیرضا خسروی بلالمی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31497 راضیه خسروی بورنگ 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31498 جمشید خسروی بیژائم 1370 علوم پايه فیزیک
31499 حامد خسروی بیژائم 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31500 عباس خسروی بیژائم 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38395776