راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 24 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,960

نمایش موارد : 31401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31401 عباسعلی خوش سیما 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31402 محمدرضا خوش سیما 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31403 علیرضا خوش صفت 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
31404 عالیه خوش کام 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
31405 بهرام خوش منظر 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
31406 فرشته خوش منظر 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31407 فریبا خوش منظر 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31408 غلامرضا خوش منظرحسین اباد 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31409 کبری خوش منظرفاروجی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31410 شیوا خوش نسب 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31411 الهام خوش نظر 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31412 جواد خوش نگاه 1375 دامپزشكي دامپزشکی
31413 یحیی خوش نمای 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
31414 محمدرضا خوش نمک 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
31415 مهرداد خوش نویس 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
31416 حمید خوش همت 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
31417 جواد خوش یمن 1366 علوم رياضي ریاضی
31418 فهیمه خوش یمن 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
31419 فهیمه خوش آهنگ قصر 1378 علوم رياضي ریاضی محض
31420 فهیمه خوش آهنگ قصر 1382 علوم رياضي ریاضی محض
31421 فهیمه خوش آهنگ قصر 1384 علوم رياضي ریاضی محض
31422 نغمه خوش الحان 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
31423 حسین خوش الحان داودلی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
31424 انسیه خوش اندام 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31425 محمود خوش اندام 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31426 عادل خوش اندام شورچه 1381 علوم رياضي آمار
31427 محمٌد خوش اهنگ 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
31428 حمید خوش بخت 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31429 سمانه خوش بخت 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
31430 فاطمه خوش بخت 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
31431 فاطمه خوش بخت 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31432 هادی خوش بخت 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31433 مینا خوش بزم فریمانی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31434 ایمان خوش بیان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
31435 حمیده خوش بیان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31436 علیرضا خوش بیان 1385 علوم پايه زمین شناسی
31437 مریم خوش بیان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
31438 ملیحه خوش بین سردشت 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31439 شاهین خوش بین قماش 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31440 محمدجواد خوش چهره 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
31441 محمدجواد خوش چهره 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
31442 محمدجمال الدین خوش خاضع 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31443 عباس خوش خرام رودمعجن 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
31444 حسین خوش خرام رودمعجنی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
31445 صدیقه خوش خرام رودمعجنی 1383 علوم پايه فیزیک
31446 مصطفی خوش خلق 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31447 ملیحه خوش خلق 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
31448 حامد خوش خو 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
31449 علیرضا خوش دست 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
31450 فرشته خوش دست کاخکی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31451 زینب خوش دوست 1386 علوم پايه زمین شناسی
31452 سحر خوش دوست 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31453 سحر خوش دوست 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31454 مهدی خوش رفتار 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
31455 ولی الله خوش رفتار 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
31456 ملیحه خوش رفتاررودی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31457 عباس خوش رفتارسیدانی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
31458 رضوان خوش رو علی آبادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31459 رویا خوش روعلی ابادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
31460 بتول خوش رویامی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31461 زهرا خوش زبان 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
31462 زهرا خوش زبان 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
31463 نرجس خوش زبان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31464 نرجس خوش زبان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
31465 ریحانه خوش زبان زاده 1389 علوم پايه فیزیک
31466 اکرم خوش زبان نقندر 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
31467 امین خوش سبک 1386 علوم پايه فیزیک
31468 فاطمه خوش سلوک 1363 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
31469 سمیه خوش سیرت 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31470 حانیه خوش سیما 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31471 راضیه خوش سیما 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31472 رقیه خوش شکن برج 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31473 مصطفی خوش صفت 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
31474 مصطفی خوش صفت 1392 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
31475 زهره خوش صورت 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31476 مرضیه خوش طالع 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
31477 مهسا خوش طالع 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
31478 مهدی خوش طینت 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31479 سمیه خوش ظاهر 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
31480 هدی خوش ظاهر 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
31481 محدثه خوش عاطفه بازه 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
31482 زهرا خوش فطرت 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31483 مجتبی خوش قامت 1379 علوم رياضي آمار
31484 سپیده خوش قامت باجگیران 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31485 ابراهیم خوش کام 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
31486 افسانه خوش کردار 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31487 افسانه خوش کردار 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
31488 امین خوش کنار 1391 مهندسي مهندسی عمران
31489 فریبا خوش کیش 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
31490 زهرا خوش گام 1383 علوم رياضي ریاضی محض
31491 سپیده خوش گفتار 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31492 ملیحه خوش گفتار ماهر 1388 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
31493 فهیمه خوش گفتارماهر 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31494 ملیحه خوش گفتارماهر 1384 علوم پايه فیزیک
31495 سمیه خوش محبت 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
31496 امیر خوش نژاد 1393 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
31497 ملیحه خوش نسب 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31498 منصوره خوش نسب 1384 علوم رياضي ریاضی محض
31499 نصیبه خوش نگاه 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
31500 حمیدرضا خوش نویس 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36581386