راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 31401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31401 محمدرضا خدامی فهادان 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
31402 آذین خداوردی 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31403 آزاده خداوردی 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
31404 رضا خداوردی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
31405 مجید خداوردی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
31406 محمدرضا خداوردی 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
31407 مصطفی خداوردی 1393 علوم رياضي آمار ریاضی
31408 مجید خداوردی ازغندی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
31409 مجید خداوردی ازغندی 1389 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
31410 مجید خداوردی ازغندی 1392 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
31411 سهیلا خداوردی زاده 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
31412 حمیدرضا خداوردی ندرابادی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
31413 الهام خداوردیان 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31414 الهام خداوردیان 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
31415 مریم خداویسی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی
31416 مسلم خداویسی 1389 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
31417 علی خدایار 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
31418 علی خدایاری 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
31419 فرحناز خدایاری 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
31420 نورمحمد خدایاری 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
31421 نورمحمد خدایاری 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31422 مهناز خدایاری بمی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31423 علیرضا خدایاری جیوان 1393 مهندسي مهندسی شیمی
31424 فرشته خدایوسفی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31425 فرشته خدایوسفی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31426 اعظم خدایی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31427 زینب خدایی 1383 علوم رياضي آمار
31428 فاطمه خدایی 1390 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
31429 فرهاد خدایی 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31430 پریسا خدایی اردکانی 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
31431 اکرم خدایی چگنی 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31432 زهره خدایی نفطه 1384 علوم رياضي ریاضی محض
31433 مسعود خدرزاده 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
31434 حیدر خدری 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31435 حسین خدمتگذار 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31436 ملیحه خدمتگذار 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31437 صدیقه خدمتگذاراحمدی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31438 محمد خدمتگذارقوشخانه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31439 فائزه خدمتگزار 1376 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
31440 فریده خدمتگزار 1395 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
31441 معصومه خدمتگزاربردر 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31442 وجه اله خدمتگزاربردر 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31443 اکرم خدمتی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31444 پریوش خدمتی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31445 حمیده خدمتی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31446 محمدرضا خدمتی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31447 فاطمه خدمتی بقمچ 1391 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31448 نرگس خدنک نیک فرجام 1391 پردیس دانشگاهی زیست شناسی - بیوشیمی (آموزش محور)
31449 محمد خدنگ نیک فرجام 1345 علوم پايه علوم طبیعی
31450 عفیفه خدنگی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31451 عفیفه خدنگی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31452 فاطمه خدنگی 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
31453 حسین خدنگی ماهرود 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
31454 الهه خدیر 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
31455 پیمان خدیر 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
31456 حسین خدیر 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31457 سحر خدیر 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
31458 ایلناز خدیوتهمتنی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31459 بیتا خدیوجم 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
31460 ایمان خدیور 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31461 معصومه خدیورطرقی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31462 حامد خدیوی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
31463 صدیقه خدیوی 1368 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31464 صدیقه خدیوی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31465 کیانوش خدیوی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31466 محبوبه خدیوی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
31467 محمد خدیوی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31468 محمود خدیوی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
31469 معصومه خدیوی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
31470 ملیحه خدیوی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
31471 مهدی خدیوی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
31472 حیدر خدیوی آیسک 1382 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
31473 حیدر خدیوی آیسک 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
31474 محمود خدیوی بیدگلی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
31475 سعید خدیوی رفوگر 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31476 سعید خدیوی رفوگر 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
31477 صالح خدیوی رفوگر 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
31478 لیلی خدیوی زند 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31479 لیلی خدیوی زند 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31480 ملیحه خدیوی زند 1368 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
31481 معصومه خدیوی گلستانی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31482 ابوالقاسم خدیوی گلکارزاده 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31483 منصوره خدیوی محمداباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31484 نرگس خدیوی محمداباد 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31485 احمد خدیوی مفرد 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
31486 زهرا خراج 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31487 محمد خراج 1372 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
31488 محمد خراج 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
31489 فهیمه خراج بقمچ 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31490 جواد خرازی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
31491 رضا خرازی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31492 سیده مریم خرازی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
31493 سیده مهدیه خرازی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31494 سیده مهدیه خرازی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31495 سیده مهدیه خرازی 1390 كشاورزى علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
31496 مسعود خرازی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31497 امیر خرازی زاده 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
31498 امیررضا خرازیان 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31499 حسین خرازیان 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31500 زهرا خراسانچی 1363 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40903961