راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,962

نمایش موارد : 31401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31401 شمس خواجوی 1352 مهندسي برق - الکترونیک
31402 عبدالحمید خواجوی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
31403 علی رضا خواجوی 1380 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
31404 علیرضا خواجوی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31405 فاطمه خواجوی 1393 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
31406 فرشاد خواجوی 1371 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
31407 کسری خواجوی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31408 کسری خواجوی 1385 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
31409 مجید خواجوی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31410 محبوبه خواجوی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
31411 محمد جواد خواجوی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31412 محمدرضا خواجوی 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31413 مریم خواجوی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31414 معصومه خواجوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31415 ملیحه خواجوی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31416 ملیحه خواجوی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
31417 مهدی خواجوی 1373 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
31418 مهدی خواجوی 1374 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
31419 ونوس خواجوی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31420 نرگس خواجوی بجستانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31421 عبدالرضا خواجوی پور 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31422 محمد خواجوی روبیات 1367 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
31423 عاطفه خواجوی رودی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31424 مهدی خواجوی سریده 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31425 کبری خواجوی سه گنبد 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31426 غلامحسن خواجوی فدافن 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31427 غلامحسن خواجوی فدافن 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
31428 غلامحسن خواجوی فدافن 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
31429 بنت الهدی خواجویان 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31430 فاطمه خواجویان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31431 فاطمه خواجویی سیرجانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31432 احسان خواجه 1374 علوم پايه فیزیک
31433 احمد خواجه 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31434 اسیه خواجه 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31435 اصغر خواجه 1379 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
31436 اصغر خواجه 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
31437 امین خواجه 1376 علوم پايه فیزیک
31438 انسیه خواجه 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
31439 حسین خواجه 1373 علوم پايه زمین شناسی
31440 حسین خواجه 1374 علوم پايه زمین شناسی
31441 حسین خواجه 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31442 علی خواجه 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31443 فاطمه خواجه 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31444 فرحناز خواجه 1362 علوم رياضي آمار
31445 ماندانا خواجه 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
31446 محمد خواجه 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31447 محمود خواجه 1384 علوم پايه زمین شناسی
31448 مریم خواجه 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
31449 مریم خواجه 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31450 مریم خواجه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
31451 رضا خواجه نائینی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
31452 صدیقه خواجه احمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31453 ام البنین خواجه افضلی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
31454 چکاوک خواجه امیری خالدی 1386 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
31455 امین خواجه انصاری 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31456 غزل خواجه انوری 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31457 احمد خواجه ایم 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31458 اصفه خواجه ایم 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31459 عزت خواجه ایم 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
31460 مهدی خواجه ایم 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
31461 مرجان خواجه ئی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31462 رضا خواجه باجگیران 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
31463 مرضیه خواجه بهرامی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
31464 ابوالحسن خواجه پور 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31465 زهره خواجه پور 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31466 سمیه خواجه پور 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
31467 فاطمه خواجه پور 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31468 ماندانا خواجه پور 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
31469 محمد خواجه پور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
31470 محمدامین خواجه پور 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
31471 محمدرضا خواجه پور 1363 علوم پايه دبیری شیمی
31472 مریم خواجه پور 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
31473 مژگان خواجه پور 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31474 منیژه خواجه پور 1354 علوم پايه شیمی
31475 ریحانه خواجه پور گلو سالار 1391 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
31476 بی نظیر خواجه پورتادوانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
31477 محمّد خواجه پورزاوه 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
31478 حمیدرضا خواجه ترشیزی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31479 محمد خواجه حسینی 1366 كشاورزى زراعت
31480 منوچهر خواجه دلوئی 1361 مهندسي راه و ساختمان
31481 عفت خواجه رضایی شهری 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
31482 حسن خواجه روشنایی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31483 زهره خواجه روشنایی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31484 نرجس خواجه روشنایی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
31485 نرجس خواجه روشنایی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
31486 مهلا خواجه زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31487 زهره خواجه زاده قنبرآبادی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
31488 نسرین خواجه زاده قنبرابادی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31489 مصطفی خواجه زاده نامقی 1385 علوم پايه زمین شناسی
31490 حمیده خواجه زاده نوخندان 1357 علوم پايه علوم جانوری
31491 مرتضی خواجه سرخو 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
31492 محمدرضا خواجه سرده ئی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31493 پیمان خواجه غیاثی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
31494 کلثوم خواجه فریز 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31495 سعید خواجه کرم الدین 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
31496 الیاس خواجه کریمی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
31497 عبدالغفور خواجه کریمی ریزه ئی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
31498 کاظم خواجه کلائی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31499 اکرم خواجه گلستانه 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
31500 حسن خواجه گی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37542914