راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 31401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31401 امیر خانی 1388 علوم پايه زمین شناسی
31402 جمشید خانی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
31403 چنور خانی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31404 حجت خانی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
31405 حسن خانی 1377 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31406 حسین خانی 1374 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31407 حسین خانی 1389 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
31408 حسین خانی 1392 مهندسي مهندسی شیمی - پلیمر
31409 حمیدرضا خانی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
31410 داود خانی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
31411 داود خانی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
31412 داود خانی 1392 علوم پايه فیزیک
31413 رقیه خانی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31414 زهرا خانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31415 زهرا خانی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31416 زینت خانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
31417 سعید خانی 1394 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
31418 سودابه خانی 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31419 سینا خانی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
31420 عاطفه خانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
31421 عاطفه خانی 1389
31422 عباس خانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
31423 عبدالرضا خانی 1377 علوم پايه فیزیک (نجوم و اختر فیزیک)
31424 عبدالله خانی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
31425 عبدالله خانی 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
31426 علی خانی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31427 علی اکبر خانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
31428 فاطمه خانی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31429 فاطمه خانی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
31430 فاطمه خانی 1388 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
31431 فرحناز خانی 1367 علوم رياضي دبیری ریاضی
31432 فرزانه خانی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
31433 فرزانه خانی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
31434 فرشته خانی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
31435 کبری خانی 1392 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
31436 گلنار خانی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
31437 لیلا خانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
31438 لیلی خانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31439 مجتبی خانی 1381 علوم رياضي آمار
31440 مجید خانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31441 محدثه خانی 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31442 محمد خانی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
31443 محمد خانی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31444 محمدرضا خانی 1367 علوم پايه دبیری فیزیک
31445 مریم خانی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
31446 مریم خانی 1379 علوم رياضي آمار
31447 معصومه خانی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
31448 معصومه خانی 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
31449 ملیحه خانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31450 موسی خانی 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه
31451 مهدی خانی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
31452 مهناز خانی 1364 علوم پايه دبیری شیمی
31453 نازنین خانی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
31454 ناهید خانی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
31455 نفیسه خانی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
31456 هانیه خانی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31457 نصرالله خانی جاغرق 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31458 محمدرضا خانی اوشانی 1370 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31459 فاطمه خانی بجستانی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31460 محمد خانی بجستانی 1390 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
31461 نصرت خانی پور 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31462 ابراهیم خانی حبیب آبادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
31463 مجتبی خانی دهقان 1393 علوم پايه فیزیک - اتمی و مولکولی
31464 مرتضی خانی دهنوئی 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31465 مهدی خانی زاده 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31466 فاطمه خانی زاده بخارائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31467 سمیه خانی زاده سرآسیابی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31468 امیرحسین خانی زارع 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
31469 الناز خانی سلوط 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31470 بهزاد خانی علی آباد 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
31471 بهزاد خانی علی اباد 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
31472 گلثومه خانی علی ابادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31473 مریم خانی فارمد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31474 حسام الدین خانی فریمانی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
31475 عباس خانی قریه گپی 1382 علوم رياضي آمار
31476 مهرنوش خانی قریه گپی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
31477 نوشین خانی قریه گپی 1380 علوم رياضي آمار
31478 حسینعلی خانی کوشکی 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31479 حمیدرضا خانی گو آباد 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31480 امید خانی مزرجی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31481 فاطمه خانی مزرعه آخوند 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31482 طاهره خانی مقدم 1381 علوم رياضي ریاضی محض
31483 سعید خانی نژاد 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
31484 سعید خانی نژاد 1389 كشاورزى زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
31485 علی خانی ویرانی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31486 بهرام خانیانی 1369 كشاورزى زراعت
31487 پیمان خانیانی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
31488 حسین خانیکی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31489 رضا خانیکی 1377 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
31490 علی محمد خانیکی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
31491 مریم خانیکی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
31492 مصطفی خانیکی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31493 عادله خاور 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
31494 عادله خاور 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتعداری
31495 نصرت خاورنجفی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31496 نصرت خاورنجفی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31497 معصومه خاورنیا 1392 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
31498 امیرفرزاد خاوری 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31499 امیرفرزاد خاوری 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31500 امیرمحمد خاوری 1386 علوم پايه فیزیک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991100110111021   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42248970