راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 48 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 92,574

نمایش موارد : 31601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31601 سمیرا داودیان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31602 طاهره داودیان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31603 مجید داودیان ایدلیک 1382 علوم پايه فیزیک
31604 نصرت داودیان کاخکی 1385 علوم پايه زمین شناسی
31605 نصرت داودیان کاخکی 1390 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
31606 پریسا داور 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31607 زهرا داور 1386 علوم پايه فیزیک
31608 مینا داورانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31609 ابوسعید داورپناه 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
31610 بهروز داورپناه 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
31611 بی بی نسرین داورپناه 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
31612 سهراب داورپناه 1391 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
31613 سهیل داورپناه 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31614 سیدجلیل داورپناه 1383 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
31615 سیدجلیل داورپناه 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
31616 سیده فاطمه داورپناه 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
31617 سیدهاشم داورپناه 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31618 علیرضا داورپناه 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
31619 فاطمه داورپناه 1368 علوم پايه زمین شناسی
31620 محسن داورپناه 1380 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
31621 محمدکریم داورپناه 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
31622 مرتضی داورپناه 1386 مهندسي مهندسی شیمی
31623 مرتضی داورپناه 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
31624 مریم داورپناه 1381 علوم رياضي ریاضی محض
31625 معصومه داورپناه 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31626 سیدجواد داورپناه شهری 1380 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
31627 بی بی اکرم داورپناه بایگی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
31628 سید احسان داورپناه بایگی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
31629 سیده الهه داورپناه بایگی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
31630 مینا داورپناه بردر 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31631 مجید داورپناه صفدرآبادی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
31632 سعید داورپناه صفدرابادی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
31633 سجاد داورپناه مقدم 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31634 محمدعلی داورپناه یزد 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31635 زینب داورپور 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
31636 محمدحسین داورپور 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31637 نسیم داوردوست 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31638 حسین داورزنی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31639 رضا داورزنی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
31640 زهره داورزنی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31641 زهره داورزنی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
31642 علی اکبر داورزنی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31643 غلامعلی داورزنی 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
31644 لیلا داورزنی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31645 محمد داورزنی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
31646 مهناز داورزنی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
31647 وحید داورزنی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
31648 مهسا داورمنش 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
31649 احمد داوری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31650 اعظم داوری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31651 الهام داوری 1384 دامپزشكي دامپزشکی
31652 الهام داوری 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
31653 امیرعلی داوری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
31654 امین داوری 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
31655 ثمینه داوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31656 حافظه داوری 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
31657 حدا داوری 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31658 رضا داوری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
31659 رضا داوری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
31660 سرور داوری 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
31661 سرور داوری 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان
31662 سهیلا داوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31663 شاداب داوری 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31664 غلام محمد داوری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
31665 غلامعلی داوری 1361 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
31666 فهیمه داوری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31667 محسن داوری 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
31668 محسن داوری 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
31669 محسن داوری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31670 محسن داوری 1392 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
31671 محمدجواد داوری 1367 علوم پايه زمین شناسی
31672 محمدیوسف داوری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31673 محمود داوری 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31674 مرتضی داوری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31675 مرتضی داوری 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
31676 مریم داوری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31677 معصومه داوری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31678 پیمان داوری دولت آبادی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
31679 عباسعلی داوری طراقی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31680 مهناز داوری کاسب 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31681 احسان داوری نژاد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31682 مهدی داوری اوراشک 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31683 آرزو داوری پناه مطلق قوچانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31684 آزاده داوری پناه مطلق قوچانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31685 سوسن داوری تبار 1378 علوم پايه فیزیک
31686 فاطمه داوری ترشیزی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31687 محدثه داوری ترشیزی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
31688 ا حد داوری چلقائی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31689 احمد داوری خواه 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31690 اصغر داوری دولت ابادی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
31691 مریم داوری دولت ابادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31692 طاهره داوری دولت آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
31693 مجتبی داوری رشتخوار 1390 علوم رياضي آموزش ریاضی
31694 محمود داوری شمس ابادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
31695 ساجده داوری طراقی 1384 علوم پايه زمین شناسی
31696 فاطمه داوری عدالت پناه 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
31697 آمنه داوری عدالت پناه 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31698 گلناز داوری عدالت پناه 1385 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
31699 حسن داوری علی آباد 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
31700 الهه داوری کاسب 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 33709986