راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,512

نمایش موارد : 31601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31601 احمد خیرالهی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31602 پریا خیرالهی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
31603 غلام رضا خیرالهّی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
31604 مریم خیرالهی 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
31605 نرگس خیرالهی 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
31606 احمد خیرام 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31607 امیررضا خیراندیش 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
31608 پریسا خیراندیش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
31609 حسین خیراندیش 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
31610 عبدالرسول خیراندیش 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31611 علی خیراندیش 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
31612 محمّد خیراندیش 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
31613 مهسا خیراندیش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
31614 فاطمه خیرجو 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
31615 آرش خیرخواه 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31616 اکرم خیرخواه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31617 حاجی محمد خیرخواه 1354 علوم رياضي آمار
31618 حسن خیرخواه 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31619 حسن خیرخواه 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
31620 حسن خیرخواه 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
31621 حسنقلی خیرخواه 1363 علوم رياضي آمار
31622 حمید خیرخواه 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31623 ربابه خیرخواه 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31624 زهرا خیرخواه 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
31625 زهرا خیرخواه 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31626 زهرا خیرخواه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
31627 زهرا خیرخواه 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31628 طلعت خیرخواه 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31629 طیبه خیرخواه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
31630 طیبه خیرخواه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
31631 فائزه خیرخواه 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31632 قدرت خیرخواه 1362 كشاورزى حرف روستایی
31633 محبوبه خیرخواه 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
31634 محسن خیرخواه 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
31635 محمد خیرخواه 1371 كشاورزى زراعت
31636 محمد خیرخواه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
31637 محمد خیرخواه 1386 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
31638 محمدتقی خیرخواه 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
31639 محمدحسین خیرخواه 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31640 هدی خیرخواه 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
31641 مهدی خیرخواه جوان 1370 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
31642 رویا خیرخواه رسولی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31643 مرتضی خیرخواهان 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31644 ملیحه خیردوست 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
31645 نیما خیردوست 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31646 احمد خیری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31647 بهرام خیری 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
31648 زهرا خیری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31649 زهره خیری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31650 ساسان خیری 1385 علوم پايه فیزیک
31651 سکینه خیری 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
31652 سیامک خیری 1386 علوم پايه فیزیک
31653 طاهره خیری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31654 علی خیری 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
31655 فریبا خیری 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31656 فریبا خیری 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
31657 محمدرضا خیری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31658 مریم خیری 1383 علوم پايه فیزیک
31659 بی بی منیر خیری جهانگیر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
31660 خدیجه خیری جنت آبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31661 خدیجه خیری جنت آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
31662 غلامرضا خیری جنت آبادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31663 غلامرضا خیری جنت آبادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
31664 بی بی طیبه خیری جهانگیر 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
31665 مرضیه خیری جهانگیر 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31666 مرضیه خیری جهانگیر 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31667 مهری خیری حاجی فریمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
31668 علی اصغر خیری زاده سردق 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31669 قنبر خیری زاده سماکوش 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31670 رضا خیری مرغزار 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31671 معصومه خیریه 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
31672 سهام الدین خیلائی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31673 محمدرضا خیمه گیر 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31674 زینب دائم الخدمه 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
31675 راضیه دائم پناه زرمهری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
31676 حسین دائمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31677 حسین دائمی 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
31678 حسین دائمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
31679 حمیدرضا دائمی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
31680 عباس دائمی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
31681 مهین دائمی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31682 محمدجواد دائمی ضرابی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
31683 احمد دائمی عزیززاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31684 محسن دائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
31685 مهدی دائی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
31686 مهدی دائی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
31687 رضا دائی سبزوار 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31688 سپیده دائی صادقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
31689 سیدمحمدمهدی دائیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31690 محمدعلی دائیان 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
31691 علیرضا داب 1391 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
31692 محمدرضا داب 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31693 هنا داب زاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31694 ایمان داب زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31695 ایمان داب زاده 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
31696 سمانه دابویه 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31697 سمیرا دابویه 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31698 بهاره دادار 1376 علوم پايه فیزیک
31699 ترانه دادار 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31700 خاطره دادار 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36229169