راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 31601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31601 محمد خرسند 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31602 ناهید خرسند 1382 علوم رياضي ریاضی محض
31603 محمد خرسند زاک 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
31604 صغری خرسندامین 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31605 حسین خرسندبهشتی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
31606 علی خرسندزاک 1381 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
31607 محمد خرسندزاک 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31608 مژگان خرسندگاراجی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31609 غلامرضا خرسندنوقابی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31610 آزاده خرسندنیا 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
31611 پویا خرسندی 1389 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
31612 مهسا خرسندی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
31613 هاجر خرسندی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31614 فرشته خرسندی نکو 1386 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31615 اعظم خرقانی 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
31616 الهه خرقانی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
31617 بیتا خرقانی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31618 جعفر خرقانی 1364 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31619 حسین خرقانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31620 زهرا خرقانی 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31621 سمانه خرقانی 1384 علوم پايه شیمی گرایش محض
31622 شکوفه خرقانی 1391 مهندسي مهندسی صنایع
31623 فاطمه خرقانی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
31624 فریبا خرقانی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
31625 فریبا خرقانی 1355 كشاورزى علوم زراعی
31626 کامبیز خرقانی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31627 کیوان خرقانی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
31628 کیوان خرقانی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
31629 محمدحسین خرقانی 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
31630 محمدرضا خرقانی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
31631 مهدی خرقانی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
31632 نوشین دخت خرقانی 1358 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31633 نوید خرقانی 1383 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31634 یاسمن خرقانی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
31635 یاسمن خرقانی 1395 مهندسي مهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها
31636 آرش خرّم 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31637 آرش خرم 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
31638 امیدرضا خرم 1394 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
31639 پریسا خرم 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
31640 سهراب خرّم 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
31641 راضیه خرم آبادی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31642 رضا خرم آبادی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
31643 فاطمه خرم آبادی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
31644 محمد خرم آبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31645 محمد خرم آبادی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31646 آرزو خرم آبادی نو 1395 مرکز آموزش الکترونیکی آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور - مجازی)
31647 نفیسه خرم پناه 1377 علوم رياضي ریاضی محض
31648 ابراهیم خرم تملی 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31649 الهام خرم دل 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31650 بهروز خرم دل 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
31651 زهرا خرم دل 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
31652 سرور خرم دل 1380 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
31653 سرور خرم دل 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
31654 سرور خرم دل 1387 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
31655 غلامحسن خرم دل 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
31656 فاطمه خرم دل 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31657 زهرا خرم دلی مرغزار 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
31658 فاطمه خرم رو دلاکه 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
31659 صدیقه خرم رودلاکه 1391 كشاورزى مهندسی فضای سبز
31660 عطیه خرم شاهی زاده 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
31661 احمد خرم طوسی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
31662 زینب خرم فرخد 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
31663 مصطفی خرم نژاد 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31664 بنت الهدی خرم نیا 1381 علوم رياضي ریاضی محض
31665 بهنام خرم نیا 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
31666 حمیرا خرم نیا 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31667 حمیرا خرم نیا 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران باستان
31668 راضیه خرم نیا 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31669 مرضیه خرم نیا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
31670 مریم خرمائی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31671 ایوب خرمالی 1373 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
31672 حاجی صاتلق خرمالی 1355 كشاورزى علوم زراعی
31673 سبحانقلی خرمالی 1355 كشاورزى زراعت
31674 عافیه خرمالی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31675 قربان خرمالی 1365 كشاورزى علوم زراعی
31676 محمود خرمالی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31677 مجتبی خرمایی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31678 محمد خرمدل 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31679 بهروز خرمشاهی 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
31680 فرهاد خرمشاهی محمدآباد 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
31681 فرهاد خرمشاهی محمدآباد 1390 مهندسي مهندسی مواد - استخراج فلزات
31682 امیدرضا خرمک 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31683 زهره خرمکی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31684 فتانه خرمنی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31685 ابوالقاسم خرمی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31686 ام البنین خرمی 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31687 بهزاد خرمی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
31688 بهزاد خرمی 1389 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
31689 حسین خرمی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
31690 حمید خرمی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31691 حمید خرمی 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
31692 حمیده خرمی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31693 خدیجه خرمی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31694 رزیتا خرمی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31695 زهرا خرمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31696 زهرا خرمی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31697 زهرا خرّمی 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
31698 زهرا خرمی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31699 زهرا خرمی 1394 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات (آموزش محور)
31700 زهره خرمی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839931003   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40765059