راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 31701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31701 معصومه خدائی مقدم 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
31702 زهره خدائی نفطه 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
31703 طوبی خدائیان 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
31704 زینب خدابخش 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
31705 عظیم خدابخش 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31706 مریم خدابخش 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31707 مریم خدابخش 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - مهندسی نرم افزار گرایش سیستمهای نرم افزاری
31708 نسرین خدابخش 1390 علوم پايه زمین شناسی
31709 حمیدرضا خدابخش حصار 1362 علوم پايه فیزیک کاربردی
31710 محمود خدابخش زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31711 رجبعلی خدابخش نظامی 1369 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31712 شهلا خدابخش اقدم 1387 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
31713 منیر خدابخش حصار 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31714 حسین خدابخش زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
31715 عباسعلی خدابخش زاده 1361 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31716 رئوفه خدابخش عبدل آبادی 1389 علوم اداري واقتصاد حقوق
31717 زهره خدابخش عبدل ابادی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
31718 آتنا خدابخشی 1381 علوم رياضي آمار
31719 احمد خدابخشی 1368 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31720 علی خدابخشی 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
31721 فاطمه خدابخشی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31722 فطروس خدابخشی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31723 محمود خدابخشی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
31724 مریم خدابخشی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
31725 محمدرضا خدابخشی بجستانی 1374 علوم رياضي آمار
31726 محمدرضا خدابخشی بجستانی 1378 علوم رياضي آمار ریاضی
31727 محمدصابر خدابخشی پیرجل 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31728 علی خدابخشی حصار 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
31729 پرستو خدابخشی طرقبه 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31730 امیر خدابخشیان 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31731 زهرا خدابخشیان 1388 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31732 علی خدابخشیان 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31733 علی خدابخشیان 1392 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
31734 هادی خدابخشیان 1371 علوم رياضي ریاضی
31735 هادی خدابخشیان 1376 علوم رياضي ریاضی محض
31736 رسول خدابخشیان کارگر 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
31737 رسول خدابخشیان کارگر 1390 كشاورزى مکانیک ماشینهای کشاورزی
31738 آذر خدابنده 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31739 امید خدابنده 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
31740 بتول خدابنده 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31741 پیمان خدابنده 1364 علوم رياضي آمار
31742 راضیه خدابنده 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31743 صغرا خدابنده 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
31744 صغرا خدابنده 1389 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
31745 فاطمه خدابنده 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31746 فاطمه خدابنده 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
31747 قاسمعلی خدابنده 1368 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31748 محمد خدابنده 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت
31749 معصومه خدابنده 1375 علوم رياضي آمار
31750 هادی خدابنده 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31751 آیدا خدابنده بایگی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
31752 ارمان خدابنده بایگی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31753 امیر خدابنده بایگی 1381 علوم اداري واقتصاد حقوق
31754 امین خدابنده بایگی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31755 ایمان خدابنده بایگی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31756 حمیده خدابنده بایگی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
31757 حمیده خدابنده بایگی 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
31758 رؤیا خدابنده بایگی 1390 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
31759 سمیرا خدابنده بایگی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31760 ملیحه خدابنده بایگی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31761 مهدی خدابنده بایگی 1378 علوم پايه فیزیک
31762 ویدا خدابنده بایگی 1389 علوم پايه فیزیک
31763 ویدا خدابنده بایگی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
31764 نورعلی خدابنده ترانلو 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
31765 فرزانه خدابنده سامانی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31766 المیرا خدابنده شجاع 1387 هنر نيشابور مجسمه سازی
31767 آرمان خدابنده شهرکی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
31768 صدیقه خدابنده شهرکی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31769 فائزه خدابنده شهرکی 1381 علوم رياضي آمار
31770 مهسا خدابنده شهرکی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31771 مهسا خدابنده شهرکی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
31772 حکمت اله خدابنده لو 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31773 رضا خدابنده لو 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31774 زهرا خدابنده لو 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
31775 فربد خدابنده لو 1388 مهندسي مهندسی مکانیک
31776 افشین خداپرست 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31777 رامین خداپرست 1374 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
31778 رمضانعلی خداپرست 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
31779 زهرا خداپرست 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31780 زهره خداپرست 1386 علوم رياضي ریاضی محض
31781 لادن خداپرست 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31782 لیدا خداپرست 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31783 معصومه خداپرست 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31784 مهدی خداپرست 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31785 امید خداپرست سنگانی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31786 سیف اله خداپرست سنگانی 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
31787 کبری خداپرست سنگانی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
31788 فرشته خداپرست مشهدی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
31789 مریم خداپرست مشهدی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
31790 سیده مهشاد خداپرست یزدی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31791 جلال خداپناهی 1353 علوم پايه فیزیک
31792 آرزو خداترس 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31793 بی بی مریم خداترس 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31794 سیده فاطمه خداترس 1392 علوم رياضي ریاضیات و کاربردها
31795 مهری خداترس رزگی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31796 جواد خداخواه 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31797 داود خداخواه 1379 علوم پايه فیزیک گرایش هسته ای
31798 زهره خداخواه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
31799 علی خداخواه 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
31800 محدثه خداخواه 1389 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42250434