راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,821

نمایش موارد : 31801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31801 سیدمحمد دانش پایه 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31802 منیره دانش پژوه 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31803 لیلا دانش پژوه مقدم 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
31804 سیداحمد دانش ثانی 1351 علوم پايه شیمی
31805 بتول دانش جو 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31806 حمیده دانش جو 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
31807 دلبر دانش جو 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
31808 نجمه دانش جو 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31809 فرناز دانش خواه 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31810 رضا دانش طلب 1380 علوم پايه شیمی گرایش محض
31811 مهناز دانش علاقبند 1363 علوم پايه شیمی
31812 حمیده دانش فر 1386 علوم پايه فیزیک
31813 مریم دانش فیروز آبادی 1372 علوم پايه دبیری زیست شناسی
31814 سجاد دانش مسگران 1383 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
31815 سجاد دانش مسگران 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
31816 امیررضا دانش مقدم 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31817 محمد دانش مقدم 1384 علوم پايه فیزیک
31818 محمدرضا دانش مقدم 1386 علوم رياضي ریاضی محض
31819 یحیی دانش مهر 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31820 سیدرحمت اله دانش میرکهن 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31821 حمیدرضا دانش ناری 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
31822 زهرا دانش ناری 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
31823 باقر دانش نسیان 1378 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
31824 محمد دانش نهاد 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31825 عفت دانش ورعیدگاهی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31826 جواد دانشجو 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31827 حمیده دانشجو 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
31828 دانیال دانشجو 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
31829 زهرا دانشجو 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31830 فهیمه دانشجو 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31831 محمدامین دانشجو 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
31832 محمدامین دانشجو 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
31833 محیا دانشجو 1378 علوم پايه فیزیک
31834 روشنک دانشخواه 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
31835 رحیمه دانشفر 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
31836 فاطمه دانشفر 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31837 زهرا دانشگر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
31838 فاطمه دانشگر 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31839 کیوان دانشگر 1367 علوم پايه فیزیک
31840 مینا دانشگر 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
31841 ندا دانشگر 1381 علوم رياضي آمار
31842 اشرف السادات دانشمند 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31843 جواد دانشمند 1386 علوم رياضي ریاضی محض
31844 حمید دانشمند 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
31845 زهرا دانشمند 1374 علوم پايه فیزیک
31846 سیدحمید دانشمند 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31847 سیده مهین دانشمند 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31848 سیده نازنین دانشمند 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31849 علی دانشمند 1391 كشاورزى تغذیه دام
31850 علی رضا دانشمند 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
31851 غلامحسین دانشمند 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31852 معصومه دانشمند 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
31853 یگانه دانشمند اسلامی 1387
31854 امیر دانشمند رخی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
31855 کوروش دانشمندایرانی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
31856 مهدی دانشمندجرف 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31857 رضا دانشمندجرفی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
31858 رضا دانشمندجرفی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
31859 غلامرضا دانشمنددیزیچه 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31860 سیدحسن دانشمندمحمدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31861 محسن دانشمندمعطر 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31862 آسیه دانشمندمنش 1379 دامپزشكي دامپزشکی
31863 مهدی دانشمندنوروزیان 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31864 آریا دانشمندی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
31865 حسین دانشمندی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31866 غلامرضا دانشمندی 1382 علوم رياضي آمار
31867 آرمین دانشور 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
31868 تکتم دانشور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31869 حامد دانشور 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31870 دانا دانشور 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
31871 زهرا دانشور 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31872 سارا دانشور 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31873 سارا دانشور 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
31874 سیدحسین دانشور 1385 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
31875 سیدحسین دانشور 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
31876 سیدمحمدبهزاد دانشور 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
31877 شراره دانشور 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
31878 فریبا دانشور 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31879 فریبرز دانشور 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31880 لیلی دانشور 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
31881 لیلی دانشور 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
31882 محبوبه دانشور 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
31883 محبوبه دانشور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31884 محمد دانشور 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31885 مهدی دانشور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
31886 هانیه دانشور 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
31887 فرانک دانشور صدر 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
31888 بهزاد دانشور فتاح 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
31889 شروین دانشوراصل 1386 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
31890 سیما دانشوراوندری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
31891 امیرحسین دانشورثانی 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31892 محمدحسن دانشورخرم 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
31893 امین دانشورخلیل آباد 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
31894 محبوبه دانشورراوری 1372 علوم رياضي ریاضی
31895 لیلا دانشورصالحی 1380 علوم پايه فیزیک
31896 بهروز دانشورعلی زادگان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
31897 بهروز دانشورعلیزادگان 1364 كشاورزى امور زراعی
31898 عاطفه دانشورفاضل 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31899 بهزاد دانشورفتاح 1379 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
31900 علی دانشورفرد 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35542432