راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 31801 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
31801 مرضیه خداخواه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
31802 امیرحسین خداداد 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
31803 منیره خداداد 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
31804 نجمه خدادادپور 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
31805 بی بی رقیه خدادادحسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31806 سیدمحسن خدادادحسینی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
31807 سیده صالحه خدادادحسینی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31808 مهری خدادادحسینی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
31809 جواد خدادادزاده 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31810 داوود خدادادزاده 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31811 مهلا خدادادزاده 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
31812 محمدعلی خدادادزاده بنهنگی 1362 مهندسي نقشه برداری
31813 مجتبی خدادادزاده جوزان 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
31814 طاهره خدادادنژاد 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق
31815 فاطمه خداداده 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31816 آذر خدادادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31817 احمد خدادادی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
31818 احمد خدادادی 1377 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
31819 الهام خدادادی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
31820 امین خدادادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31821 انسیه خدادادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
31822 انسیه خدادادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی ( آموزش محور )
31823 بتول خدادادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31824 پروین خدادادی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31825 جواد خدادادی 1370 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
31826 جواد خدادادی 1373 دامپزشكي دامپزشکی
31827 حسن خدادادی 1368 علوم رياضي دبیری ریاضی
31828 حسن خدادادی 1372 علوم رياضي ریاضی
31829 حسین خدادادی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
31830 حسین خدادادی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
31831 حمید خدادادی 1394 دامپزشكي بافت شناسی
31832 راحله خدادادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
31833 رضا خدادادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31834 زهرا خدادادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31835 زهرا خدادادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
31836 زهره خدادادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی
31837 زهره خدادادی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
31838 زینب خدادادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31839 سعیده خدادادی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
31840 سعیده خدادادی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
31841 سیدبهمن خدادادی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
31842 سیده زهرا خدادادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31843 سیده زهرا خدادادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
31844 سیده طلوع خدادادی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
31845 سیما خدادادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
31846 شیوا خدادادی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31847 طاهره خدادادی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31848 عبدالحمید خدادادی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
31849 عصمت خدادادی 1383 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
31850 علی خدادادی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
31851 علی خدادادی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
31852 غلامرضا خدادادی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
31853 فاطمه خدادادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
31854 فاطمه خدادادی 1383 علوم رياضي آمار
31855 فاطمه خدادادی 1387 علوم رياضي آمار ریاضی
31856 فاطمه خدادادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31857 فاطمه خدادادی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
31858 فاطمه خدادادی 1396 مهندسي مهندسی برق
31859 فرخنده خدادادی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
31860 فرزانه خدادادی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
31861 لیدا خدادادی 1379 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
31862 لیدا خدادادی 1388 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
31863 محسن خدادادی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
31864 محمد خدادادی 1375 علوم پايه زمین شناسی
31865 محمد خدادادی 1386 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
31866 محمد خدادادی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
31867 محمود خدادادی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
31868 مریم خدادادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
31869 مریم خدادادی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
31870 معصومه خدادادی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
31871 نفیسه خدادادی 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
31872 یاسمن خدادادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
31873 نرگس خدادادی امین 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
31874 محمدجواد خدادادی بزدی 1388 مهندسي مهندسی شیمی
31875 زهرا خدادادی بهابادی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
31876 نرگس خدادادی بهلولی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
31877 عزیزه خدادادی پیره یوسفیان 1383 هنر نيشابور نقاشی
31878 مهدی خدادادی تیرکلائی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
31879 زهره خدادادی چناربو 1390 مهندسي مهندسی شیمی
31880 زهره خدادادی چناربو 1393 مهندسي مهندسی شیمی در زمینه بیوشیمیایی
31881 فاطمه خدادادی روشناوند 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31882 رقیه خدادادی طاقانکی 1386 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31883 منصوره خدادادی طوفال 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
31884 ناهید خدادادی قلعه نوئی 1387 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
31885 محسن خدادادی کاریزنوئی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
31886 غلامرضا خدادادی لری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
31887 حجیه فاطمه خدادادی مایانی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
31888 محمود خدادادی یان 1391 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
31889 محسن خدادادی یزدی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
31890 طاهره خدادادیان 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
31891 علی اکبر خدادادیان 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
31892 علیمحمد خدادادیان 1375 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
31893 فاطمه خدادادیان 1355 كشاورزى زراعت
31894 مینا خدادادیان 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
31895 سیدحسن خدادادیان حسینی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
31896 پیرعلی خدادادیان قوچانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
31897 جواد خدادوست 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
31898 حسن خدادوست 1369 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
31899 حسین خدادوست 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42248954