راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,436

نمایش موارد : 32001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32001 علیرضا خلیقی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
32002 فاطمه خلیقی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
32003 معین خلیقی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
32004 یاسمین خلیقی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
32005 علیرضا خلیقی موشکی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32006 رسول عباس خلیل 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32007 اکرم خلیل آبادی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32008 محمدرضا خلیل آبادی 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
32009 داود خلیل ابادگان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32010 اکرم خلیل ابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32011 سیدحسین خلیل اللهی قوچان عتیق 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
32012 مهدیه خلیل اللهیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32013 مهدیه خلیل اللهیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی ( آموزش محور )
32014 سیدعلی خلیل الهی قوچان عتیق 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
32015 سعید خلیل پور 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
32016 نوشین خلیل پور 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
32017 بابک خلیل پورکلاهی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32018 عبدالرحمان خلیل پورمرزونی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32019 مریم خلیل خانه 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
32020 علی خلیل خلیلی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
32021 علی اصغر خلیل خلیلی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
32022 ابراهیم خلیل زاده 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32023 حمیدرضا خلیل زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32024 حمیده خلیل زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
32025 حمیده خلیل زاده 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
32026 سیما خلیل زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32027 علی خلیل زاده 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
32028 فضل اله خلیل زاده 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32029 مجید خلیل زاده 1391 مهندسي مهندسی صنایع
32030 محمدامین خلیل زاده 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32031 معصومه خلیل زاده 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
32032 نیره خلیل زاده 1385 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
32033 علی اصغر خلیل زاده امینیان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
32034 مهدی خلیل زاده پشتگل 1354 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32035 لیلا خلیل زاده گنجعلی خانی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32036 فرهاد خلیل زاده مقدم 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32037 نازنین خلیل زاده مقدم 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
32038 محمّد خلیل زاده میلان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32039 بهروز خلیل طهماسبی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
32040 خشایار خلیل کرمانشاهی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
32041 پردیس خلیل نژاد 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
32042 جاوید خلیل نژادقلعه جوقی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32043 عاطفه خلیل نیا 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32044 علی خلیل نیا 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32045 علی خلیل نیا 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32046 محمود خلیل نیا 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
32047 سحر خلیلان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32048 احسان خلیلی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
32049 احمدعلی خلیلی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
32050 اشرف خلیلی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
32051 اعظم خلیلی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
32052 پروین خلیلی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
32053 پروین خلیلی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
32054 تکتم خلیلی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32055 تکتم خلیلی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
32056 حبیبه خلیلی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32057 داداله خلیلی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
32058 داود خلیلی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
32059 راحله خلیلی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
32060 رضا خلیلی 1353 علوم پايه شیمی
32061 زلیخا خلیلی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32062 زهرا خلیلی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32063 زهره خلیلی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
32064 سارا خلیلی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
32065 سعیده خلیلی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32066 سیدرضا خلیلی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
32067 سیده طیبه خلیلی 1389 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
32068 عصمت خلیلی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32069 علی خلیلی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32070 غزاله خلیلی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
32071 فاطمه خلیلی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32072 فاطمه خلیلی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32073 لیلی خلیلی 1387 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
32074 محبوبه خلیلی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
32075 محدثه خلیلی 1391 پردیس دانشگاهی آمارزمینه استنباط
32076 محسن خلیلی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32077 محمد خلیلی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32078 محمد علی خلیلی 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
32079 محمدجواد خلیلی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
32080 محمدمهدی خلیلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32081 محمدمهدی خلیلی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
32082 محمدنبی خلیلی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
32083 مرتضی خلیلی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32084 مرضیه خلیلی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32085 مسعود خلیلی 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32086 مصطفی خلیلی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32087 معصومه خلیلی 1386 علوم پايه زمین شناسی
32088 معصومه خلیلی 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
32089 ملیحه سادات خلیلی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
32090 مهدیه خلیلی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
32091 میترا خلیلی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32092 نجمه خلیلی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
32093 نجمه خلیلی 1386 كشاورزى آبیاری و زهکشی
32094 نضال خلیلی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32095 نوشین خلیلی 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
32096 ولی خلیلی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32097 رامبیز خلیلی یزدی 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
32098 احمد ذاکر خلیلی اعتبار 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
32099 احمدذاکر خلیلی اعتبار 1395 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
32100 افسانه خلیلی الاشتی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39032638