راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 32001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32001 آمنه خسروی 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32002 آمنه خسروی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
32003 ا یمان خسروی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
32004 ابراهیم خسروی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32005 احسان خسروی 1395 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
32006 احمد خسروی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
32007 اکرم خسروی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32008 الهام خسروی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
32009 الهام خسروی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
32010 الهام خسروی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32011 الهه خسروی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32012 امید خسروی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32013 امیراسماعیل خسروی 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
32014 امین خسروی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32015 انیسه خسروی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32016 ایمان خسروی 1386 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
32017 بهاره خسروی 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32018 بهجت خسروی 1363 علوم پايه علوم جانوری
32019 بهروز خسروی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32020 بهناز خسروی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
32021 پروانه خسروی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32022 پروین خسروی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
32023 تقی خسروی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32024 ثمانه خسروی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32025 جلال خسروی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
32026 حسن خسروی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
32027 حسن خسروی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32028 حسن خسروی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32029 حسنعلی خسروی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32030 حسین خسروی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32031 حسین خسروی 1372 علوم پايه زمین شناسی
32032 حسین خسروی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32033 حسین خسروی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
32034 حسین خسروی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32035 حسین خسروی 1355 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
32036 حمیدرضا خسروی 1365 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
32037 حمیدرضا خسروی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32038 خدیجه خسروی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32039 خسرو خسروی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32040 راضیه خسروی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32041 رامین خسروی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32042 راهله خسروی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32043 رئوف خسروی 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
32044 رضا خسروی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
32045 رضا خسروی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
32046 رضا خسروی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
32047 زهرا خسروی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
32048 زهرا خسروی 1383 علوم پايه فیزیک
32049 زهرا خسروی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
32050 زهرا خسروی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
32051 زهره خسروی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32052 زهره خسروی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
32053 زهره خسروی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32054 زهره خسروی 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
32055 سجاد خسروی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32056 سعید خسروی 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32057 سعیده خسروی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32058 سعیده خسروی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
32059 سمانه خسروی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32060 سمانه خسروی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
32061 سمیعه خسروی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32062 سمیه خسروی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32063 سمیه خسروی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
32064 سوده خسروی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32065 سولماز خسروی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
32066 سیدعلی خسروی 1354 علوم پايه دبیری فیزیک
32067 سیمین خسروی 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32068 شیما خسروی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32069 صادق خسروی 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
32070 صبور خسروی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
32071 صفیه خسروی 1391 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
32072 طیبه خسروی 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32073 عالیه خسروی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32074 عبدالحسین خسروی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32075 عبدالحمید خسروی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
32076 عبدالرسول خسروی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
32077 عبدالرضا خسروی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32078 عفت خسروی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32079 علی خسروی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
32080 علی اکبر خسروی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32081 علی اکبر خسروی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32082 علیرضا خسروی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32083 علیرضا خسروی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32084 علیرضا خسروی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32085 علیرضا خسروی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
32086 علیرضا خسروی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32087 فاطمه خسروی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32088 فاطمه خسروی 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه هارمونیک
32089 فاطمه خسروی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32090 فاطمه خسروی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32091 فرزانه خسروی 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
32092 کتایون خسروی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
32093 کتایون خسروی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی
32094 لیلا خسروی 1375 علوم پايه زیست شناسی
32095 مجتبی خسروی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
32096 مجتبی خسروی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
32097 مجید خسروی 1379 علوم پايه زمین شناسی
32098 مجید خسروی 1383 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
32099 محبوبه خسروی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32100 محدثه خسروی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40488747