راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 50 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 93,825

نمایش موارد : 32101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32101 زهره داورزنی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
32102 علی اکبر داورزنی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32103 غلامعلی داورزنی 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
32104 لیلا داورزنی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32105 محمد داورزنی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
32106 مهناز داورزنی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
32107 وحید داورزنی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
32108 مهسا داورمنش 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
32109 احمد داوری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32110 اعظم داوری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32111 الهام داوری 1384 دامپزشكي دامپزشکی
32112 الهام داوری 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
32113 امیرعلی داوری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
32114 امین داوری 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
32115 ثمینه داوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32116 حافظه داوری 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
32117 حدا داوری 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
32118 رضا داوری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
32119 رضا داوری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
32120 سرور داوری 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
32121 سرور داوری 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان
32122 سهیلا داوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32123 شاداب داوری 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32124 غلام محمد داوری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
32125 غلامعلی داوری 1361 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
32126 فهیمه داوری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32127 محسن داوری 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
32128 محسن داوری 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
32129 محسن داوری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32130 محسن داوری 1392 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
32131 محمدجواد داوری 1367 علوم پايه زمین شناسی
32132 محمدیوسف داوری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32133 محمود داوری 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32134 مرتضی داوری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32135 مرتضی داوری 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
32136 مریم داوری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32137 معصومه داوری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32138 پیمان داوری دولت آبادی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
32139 عباسعلی داوری طراقی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32140 مهناز داوری کاسب 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32141 احسان داوری نژاد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
32142 مهدی داوری اوراشک 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32143 آرزو داوری پناه مطلق قوچانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
32144 آزاده داوری پناه مطلق قوچانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32145 سوسن داوری تبار 1378 علوم پايه فیزیک
32146 فاطمه داوری ترشیزی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32147 محدثه داوری ترشیزی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
32148 ا حد داوری چلقائی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32149 احمد داوری خواه 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32150 اصغر داوری دولت ابادی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32151 مریم داوری دولت ابادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32152 طاهره داوری دولت آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
32153 مجتبی داوری رشتخوار 1390 علوم رياضي آموزش ریاضی
32154 محمود داوری شمس ابادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
32155 ساجده داوری طراقی 1384 علوم پايه زمین شناسی
32156 فاطمه داوری عدالت پناه 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
32157 آمنه داوری عدالت پناه 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32158 گلناز داوری عدالت پناه 1385 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
32159 حسن داوری علی آباد 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
32160 الهه داوری کاسب 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
32161 مژده داوری لطف آبادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32162 عباس داوری مقدم 1384 مهندسي مهندسی شیمی
32163 محمدعلی داوری ملک آبادی 1355 كشاورزى علوم زراعی
32164 محمد علی داوری ملک ابادی 1361 كشاورزى امور زراعی
32165 محسن داوری نژا د 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32166 احسان داوری نژاد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
32167 زینب داوری نژاد 1388 علوم رياضي آمار
32168 غلامحسین داوری نژاد 1355 كشاورزى علوم زراعی
32169 محسن داوری نژاد 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32170 محمد داوری نژاد 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
32171 مسعود داوری نژاد مقدم 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32172 حسنیه داوری نسب 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
32173 محمدعلی داوریار 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32174 محمود داوریاری 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
32175 روح اله داوریان 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32176 طیبه داوریان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
32177 وحید داوریان 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
32178 علی داوریان پوستچی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32179 مریم داوریان پوستچی 1392 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
32180 محبوبه داوریان نوحی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32181 جواد داوطلب 1379 علوم رياضي آمار
32182 حسین داوطلب 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
32183 راضیه داوطلب 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
32184 زهرا داوطلب 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
32185 علی داوطلب 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32186 فاطمه داوطلب 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
32187 معصومه داوطلب 1384 علوم پايه زمین شناسی
32188 منیر داوطلب 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
32189 احمد داوطلب زرقی 1375 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
32190 احمد داوطلب زرقی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
32191 الهام داوطلب زرقی 1381 علوم پايه زمین شناسی
32192 الهام داوطلب زرقی 1386 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
32193 سمیه داوطلب زرقی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
32194 مهدی داوطلب ساروکلایی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
32195 صفورا داوطلب مایانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32196 صفورا داوطلب مایانی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
32197 فاطمه داوند 1388 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
32198 سمیرا داوود منش 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
32199 خسرو داوودآبادی 1385 علوم پايه فیزیک
32200 امیر داوودپور 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 35566130