راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 32101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32101 بهجت خسروی 1363 علوم پايه علوم جانوری
32102 بهروز خسروی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32103 بهناز خسروی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
32104 پروانه خسروی 1368 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32105 پروین خسروی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
32106 تقی خسروی 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32107 ثمانه خسروی 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32108 جلال خسروی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
32109 حسن خسروی 1364 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
32110 حسن خسروی 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32111 حسن خسروی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32112 حسنعلی خسروی 1373 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32113 حسین خسروی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32114 حسین خسروی 1372 علوم پايه زمین شناسی
32115 حسین خسروی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32116 حسین خسروی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
32117 حسین خسروی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32118 حسین خسروی 1355 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
32119 حمیدرضا خسروی 1365 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
32120 حمیدرضا خسروی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32121 خدیجه خسروی 1371 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32122 خسرو خسروی 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32123 راضیه خسروی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32124 رامین خسروی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32125 راهله خسروی 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32126 رئوف خسروی 1395 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
32127 رضا خسروی 1383 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
32128 رضا خسروی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
32129 رضا خسروی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
32130 زهرا خسروی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
32131 زهرا خسروی 1383 علوم پايه فیزیک
32132 زهرا خسروی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
32133 زهرا خسروی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
32134 زهره خسروی 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32135 زهره خسروی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
32136 زهره خسروی 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32137 زهره خسروی 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
32138 سجاد خسروی 1393 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32139 سعید خسروی 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32140 سعیده خسروی 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32141 سعیده خسروی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
32142 سمانه خسروی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32143 سمانه خسروی 1388 علوم رياضي آمار ریاضی
32144 سمیعه خسروی 1380 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32145 سمیه خسروی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32146 سمیه خسروی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
32147 سوده خسروی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32148 سولماز خسروی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
32149 سیدعلی خسروی 1354 علوم پايه دبیری فیزیک
32150 سیمین خسروی 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32151 شیما خسروی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32152 صادق خسروی 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
32153 صبور خسروی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
32154 صفیه خسروی 1391 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
32155 طیبه خسروی 1364 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32156 عالیه خسروی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32157 عبدالحسین خسروی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32158 عبدالحمید خسروی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
32159 عبدالرسول خسروی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
32160 عبدالرضا خسروی 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32161 عفت خسروی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32162 علی خسروی 1393 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
32163 علی اکبر خسروی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32164 علی اکبر خسروی 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32165 علیرضا خسروی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32166 علیرضا خسروی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32167 علیرضا خسروی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32168 علیرضا خسروی 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی
32169 علیرضا خسروی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32170 فاطمه خسروی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32171 فاطمه خسروی 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه هارمونیک
32172 فاطمه خسروی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32173 فاطمه خسروی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32174 فرزانه خسروی 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
32175 کتایون خسروی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
32176 کتایون خسروی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی
32177 لیلا خسروی 1375 علوم پايه زیست شناسی
32178 مجتبی خسروی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
32179 مجتبی خسروی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
32180 مجید خسروی 1379 علوم پايه زمین شناسی
32181 مجید خسروی 1383 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
32182 محبوبه خسروی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32183 محدثه خسروی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32184 محسن خسروی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32185 محسن خسروی 1361 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
32186 محمد خسروی 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
32187 محمد خسروی 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
32188 محمد خسروی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
32189 محمّد خسروی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
32190 محمد خسروی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
32191 محمد خسروی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
32192 محمد خسروی 1362 علوم رياضي ریاضی
32193 محمداسماعیل خسروی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32194 محمدتقی خسروی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32195 محمدتقی خسروی 1364 مهندسي عمران روستایی
32196 محمدحسین خسروی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
32197 محمدحسین خسروی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32198 محمدحسین خسروی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32199 محمدرضا خسروی 1354 علوم پايه فیزیک
32200 محمدعلی خسروی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904145