راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,249

نمایش موارد : 32101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32101 دلال شمال خلیف 1395 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
32102 محمدحسین خلیفه 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
32103 محمدرضا خلیفه 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32104 ناهیدالسادات خلیفه سلطانی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32105 ناهیدالسادات خلیفه سلطانی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
32106 مرضیه خلیفه عبدل آبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32107 جلیل خلیفه قادری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
32108 سیدفرید خلیفه لو 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
32109 الهه خلیق 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32110 سیده محدثه خلیق 1384 علوم پايه زمین شناسی
32111 کبری بگم خلیق 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32112 جواد خلیق طرقی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32113 علیرضا خلیقی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
32114 فاطمه خلیقی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
32115 معین خلیقی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
32116 یاسمین خلیقی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
32117 علیرضا خلیقی موشکی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32118 رسول عباس خلیل 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32119 داود خلیل آبادگان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32120 اکرم خلیل آبادی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32121 محمدرضا خلیل آبادی 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
32122 اکرم خلیل ابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32123 سیدحسین خلیل اللهی قوچان عتیق 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
32124 مهدیه خلیل اللهیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32125 مهدیه خلیل اللهیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی ( آموزش محور )
32126 سیدعلی خلیل الهی قوچان عتیق 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
32127 سعید خلیل پور 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
32128 نوشین خلیل پور 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
32129 بابک خلیل پورکلاهی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32130 عبدالرحمان خلیل پورمرزونی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32131 مریم خلیل خانه 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
32132 علی خلیل خلیلی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
32133 علی اصغر خلیل خلیلی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
32134 ابراهیم خلیل زاده 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32135 حمیدرضا خلیل زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32136 حمیده خلیل زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32137 حمیده خلیل زاده 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
32138 سیما خلیل زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32139 علی خلیل زاده 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
32140 فضل اله خلیل زاده 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32141 مجید خلیل زاده 1391 مهندسي مهندسی صنایع
32142 محمدامین خلیل زاده 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32143 محمدامین خلیل زاده 1394 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32144 معصومه خلیل زاده 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
32145 نیره خلیل زاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
32146 علی اصغر خلیل زاده امینیان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32147 مهدی خلیل زاده پشتگل 1354 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32148 لیلا خلیل زاده گنجعلی خانی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32149 فرهاد خلیل زاده مقدم 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32150 نازنین خلیل زاده مقدم 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
32151 محمّد خلیل زاده میلان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32152 بهروز خلیل طهماسبی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
32153 خشایار خلیل کرمانشاهی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
32154 پردیس خلیل نژاد 1389 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی ، انتخاب و روش ساخت مواد
32155 جاوید خلیل نژادقلعه جوقی 1375 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32156 عاطفه خلیل نیا 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32157 علی خلیل نیا 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32158 علی خلیل نیا 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32159 محمود خلیل نیا 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
32160 سحر خلیلان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32161 احسان خلیلی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
32162 احمدعلی خلیلی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
32163 اشرف خلیلی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
32164 اعظم خلیلی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
32165 پروین خلیلی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
32166 پروین خلیلی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
32167 تکتم خلیلی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32168 تکتم خلیلی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
32169 حبیبه خلیلی 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32170 داداله خلیلی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
32171 داود خلیلی 1381 هنر نيشابور ارتباط تصویری
32172 راحله خلیلی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
32173 رضا خلیلی 1353 علوم پايه شیمی
32174 زلیخا خلیلی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32175 زهرا خلیلی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32176 زهره خلیلی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
32177 سارا خلیلی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
32178 سعیده خلیلی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32179 سیدرضا خلیلی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
32180 سیده طیبه خلیلی 1389 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی
32181 عصمت خلیلی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32182 علی خلیلی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32183 غزاله خلیلی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
32184 فاطمه خلیلی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32185 فاطمه خلیلی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32186 لیلی خلیلی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
32187 محبوبه خلیلی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
32188 محدثه خلیلی 1391 پردیس دانشگاهی آمارزمینه استنباط
32189 محسن خلیلی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32190 محمد خلیلی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32191 محمد علی خلیلی 1391 پردیس دانشگاهی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
32192 محمدجواد خلیلی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
32193 محمدمهدی خلیلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32194 محمدمهدی خلیلی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
32195 محمدنبی خلیلی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق جزاوجرم شناسی
32196 مرتضی خلیلی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32197 مرضیه خلیلی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32198 مسعود خلیلی 1364 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32199 مصطفی خلیلی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32200 معصومه خلیلی 1386 علوم پايه زمین شناسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39465208