راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,962

نمایش موارد : 32101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32101 نبی الله خیرآبادی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32102 هادی خیرآبادی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
32103 اعظم خیرآبادی بزاز 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32104 افشین خیرابادی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32105 اکرم خیرابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32106 حسین خیرابادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
32107 حسینعلی خیرابادی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
32108 سکینه خیرابادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32109 سکینه خیرابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32110 سمیرا خیرابادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
32111 سمّیه خیرابادی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
32112 طاهره خیرابادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32113 عباس خیرابادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32114 مجتبی خیرابادی 1383 علوم پايه فیزیک
32115 محمدصادق خیرابادی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32116 مریم خیرابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
32117 مریم خیرابادی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
32118 معصومه خیرابادی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32119 معصومه خیرابادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
32120 موسی الرضا خیرابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
32121 زینب خیراتی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32122 حسینعلی خیرالدین 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32123 عبدالحمید خیرالدین 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32124 نسرین خیرالدین 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
32125 محمود خیراللهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
32126 احمد خیرالهی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32127 پریا خیرالهی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
32128 غلام رضا خیرالهّی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
32129 مریم خیرالهی 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
32130 نرگس خیرالهی 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
32131 احمد خیرام 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32132 امیررضا خیراندیش 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
32133 پریسا خیراندیش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
32134 حسین خیراندیش 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
32135 عبدالرسول خیراندیش 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32136 علی خیراندیش 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
32137 محمّد خیراندیش 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
32138 مهسا خیراندیش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
32139 فاطمه خیرجو 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
32140 آرش خیرخواه 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32141 اکرم خیرخواه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32142 حاجی محمد خیرخواه 1354 علوم رياضي آمار
32143 حسن خیرخواه 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
32144 حسن خیرخواه 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
32145 حسن خیرخواه 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
32146 حسنقلی خیرخواه 1363 علوم رياضي آمار
32147 حمید خیرخواه 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32148 ربابه خیرخواه 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32149 زهرا خیرخواه 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
32150 زهرا خیرخواه 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32151 زهرا خیرخواه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
32152 زهرا خیرخواه 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32153 طلعت خیرخواه 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32154 طیبه خیرخواه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
32155 طیبه خیرخواه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
32156 فائزه خیرخواه 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32157 قدرت خیرخواه 1362 كشاورزى حرف روستایی
32158 محبوبه خیرخواه 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
32159 محسن خیرخواه 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
32160 محمد خیرخواه 1371 كشاورزى زراعت
32161 محمد خیرخواه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
32162 محمد خیرخواه 1386 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
32163 محمدتقی خیرخواه 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
32164 محمدحسین خیرخواه 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32165 هدی خیرخواه 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
32166 مهدی خیرخواه جوان 1370 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
32167 محمدرضا خیرخواه چیرانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
32168 رویا خیرخواه رسولی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32169 مرتضی خیرخواهان 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32170 ملیحه خیردوست 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
32171 نیما خیردوست 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32172 احمد خیری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32173 بهرام خیری 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
32174 زهرا خیری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
32175 زهره خیری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32176 ساسان خیری 1385 علوم پايه فیزیک
32177 سکینه خیری 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
32178 سیامک خیری 1386 علوم پايه فیزیک
32179 طاهره خیری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
32180 علی خیری 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
32181 فریبا خیری 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
32182 فریبا خیری 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
32183 محمدرضا خیری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32184 مریم خیری 1383 علوم پايه فیزیک
32185 بی بی منیر خیری جهانگیر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
32186 خدیجه خیری جنت آبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32187 خدیجه خیری جنت آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
32188 غلامرضا خیری جنت آبادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32189 غلامرضا خیری جنت آبادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
32190 بی بی طیبه خیری جهانگیر 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
32191 مرضیه خیری جهانگیر 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32192 مرضیه خیری جهانگیر 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32193 مهری خیری حاجی فریمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
32194 علی اصغر خیری زاده سردق 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32195 قنبر خیری زاده سماکوش 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32196 رضا خیری مرغزار 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32197 معصومه خیریه 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32198 سهام الدین خیلائی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32199 محمدرضا خیمه گیر 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32200 زینب دائم الخدمه 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37542932