راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 94,960

نمایش موارد : 32101 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32101 ویدا داعی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32102 حسین داعی دوغشکی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32103 سعید داعی زه آب 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
32104 سیدمحمدی داعی نژاد 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
32105 سیدحسین داعی نیاکی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
32106 حمیدرضا داعیان بجستانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32107 حجّت داغانی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32108 شاهین داغری زاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32109 ساناز داغستانی 1378 علوم پايه فیزیک
32110 فاطمه داغستانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32111 فرزانه داغستانی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
32112 ملیحه داغستانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32113 هما داغستانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
32114 جانعلی داغمه چی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
32115 مهین داغمه چی فیروزجائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32116 حمیده دافعی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32117 رمضانعلی دالوند 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
32118 سیدمحمد داماد غرویان 1382 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
32119 سیدمحمد دامادغرویان 1376 علوم پايه فیزیک
32120 خدیجه دامادی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32121 یاسر دامچی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32122 یاسر دامچی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32123 اعظم دامرودی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
32124 مجید دامرودی 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
32125 ارشام دامغانی 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
32126 علیرضا دامغانی 1353 علوم پايه زمین شناسی
32127 غلامعلی دامغانی 1353 علوم رياضي ریاضی
32128 فاطمه دامغانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32129 مهدیس دامغانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
32130 ویدا دامغانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
32131 نفیسه دامغانی ثانی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
32132 الهه دامغانی محمدآباد 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32133 نفیسه دامن افشان منش 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
32134 جواد دامن پاک 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
32135 جعفر دامن پاک بزدی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
32136 جواد دامن پاک بزدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32137 روح اله دامن پاک جامی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32138 زینب دامن پاک جامی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32139 رضا دامن سبز 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32140 فرزانه دامن سبز 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32141 فرزانه دامن سبز 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32142 سیدحسین دامنجانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32143 کبری سادات دامنجانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32144 معصومه دامنجانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
32145 رسول دامنکشان 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32146 علی دامنگیر 1372 علوم پايه دبیری شیمی
32147 امیر دانا 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32148 جواد دانا 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
32149 حمید دانا 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
32150 زهره دانا 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
32151 قربانعلی دانا 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32152 محمدجواد دانا 1385 مهندسي مهندسی شیمی
32153 مهری دانا 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
32154 مهری دانا 1394 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
32155 آرش دانائی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32156 آرش دانائی 1379 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
32157 باقر دانائی 1367 مهندسي مهندسی عمران
32158 حبیب دانائی 1358 ادبيّات و علوم انسانى عمومی
32159 حمیده دانائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32160 سارا دانائی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
32161 سیما دانائی 1379 دامپزشكي دامپزشکی
32162 فائزه دانائی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32163 مجید دانائی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
32164 محسن دانائی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32165 محمد دانائی 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
32166 محمد دانائی 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
32167 محمود دانائی 1370 كشاورزى زراعت
32168 ناهید دانائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
32169 نسرین دانائی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32170 زهرا دانائی بارفروش 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32171 الناز دانائی راد 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق
32172 الهه دانائی راد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
32173 عمار دانائی فرد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32174 بهناز دانائی مقدم 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
32175 محمودرضا داناسرشت 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
32176 مرضیه داناسیج 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32177 الهام دانای سیج 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
32178 راحله دانای سیج 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32179 زهرا دانای سیج 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32180 مجید دانای سیج 1389 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
32181 مصطفی دانای سیج 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32182 ناهید دانای گوش 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
32183 نرجس دانای گوش 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32184 زبیده دانای مقدم 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
32185 حبیبه دانایی 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32186 روح اله دانایی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32187 سارا دانایی 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32188 سمیرا دانایی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32189 مرتضی دانایی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32190 مجید دانایی سیج 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32191 رضا دانایی سیج 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
32192 مجید دانایی سیج 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
32193 شیرین دانایی شاندیز 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
32194 صفیه دانایی فر 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32195 فاطمه دانایی فر 1373 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32196 محمدجواد دانایی فر 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32197 مانیلا دانتیسم 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32198 رقیه دانسته 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
32199 افسانه دانش 1390 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36581540