راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 20 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,904

نمایش موارد : 32101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32101 صدیقه خواجه احمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32102 ام البنین خواجه افضلی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
32103 چکاوک خواجه امیری خالدی 1386 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
32104 امین خواجه انصاری 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32105 غزل خواجه انوری 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32106 احمد خواجه ایم 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32107 اصفه خواجه ایم 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
32108 عزت خواجه ایم 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32109 مهدی خواجه ایم 1387 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
32110 مرجان خواجه ئی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32111 رضا خواجه باجگیران 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
32112 مرضیه خواجه بهرامی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
32113 ابوالحسن خواجه پور 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32114 زهره خواجه پور 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32115 سمیه خواجه پور 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
32116 فاطمه خواجه پور 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32117 ماندانا خواجه پور 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
32118 محمد خواجه پور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
32119 محمدامین خواجه پور 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
32120 محمدرضا خواجه پور 1363 علوم پايه دبیری شیمی
32121 مریم خواجه پور 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
32122 مژگان خواجه پور 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32123 منیژه خواجه پور 1354 علوم پايه شیمی
32124 ریحانه خواجه پور گلو سالار 1391 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
32125 بی نظیر خواجه پورتادوانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
32126 محمّد خواجه پورزاوه 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
32127 حمیدرضا خواجه ترشیزی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32128 محمد خواجه حسینی 1366 كشاورزى زراعت
32129 منوچهر خواجه دلوئی 1361 مهندسي راه و ساختمان
32130 عفت خواجه رضایی شهری 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
32131 حسن خواجه روشنایی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32132 زهره خواجه روشنایی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
32133 نرجس خواجه روشنایی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
32134 نرجس خواجه روشنایی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
32135 مهلا خواجه زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32136 زهره خواجه زاده قنبرآبادی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
32137 نسرین خواجه زاده قنبرابادی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32138 مصطفی خواجه زاده نامقی 1385 علوم پايه زمین شناسی
32139 حمیده خواجه زاده نوخندان 1357 علوم پايه علوم جانوری
32140 مرتضی خواجه سرخو 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
32141 محمدرضا خواجه سرده ئی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32142 پیمان خواجه غیاثی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
32143 کلثوم خواجه فریز 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32144 رضا خواجه کرم الدین 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
32145 سعید خواجه کرم الدین 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
32146 الیاس خواجه کریمی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
32147 عبدالغفور خواجه کریمی ریزه ئی 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
32148 کاظم خواجه کلائی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32149 اکرم خواجه گلستانه 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
32150 حسن خواجه گی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32151 محدثه خواجه گی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32152 وحید خواجه محمدی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
32153 سیدرضا خواجه محمدیلر 1365 علوم رياضي آمار
32154 امیرمحمد خواجه محمودآبادی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32155 امیرمحمد خواجه محمودآبادی 1393 مهندسي مهندسی عمران - سازه
32156 اسحق خواجه محمودی 1361 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32157 حامد خواجه میرزا 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
32158 ریحانه خواجه میرزا 1394 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات انگلیسی
32159 ریحانه خواجه میرزافیض آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32160 وحیده خواجه میرزافیض ابادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32161 زهرا خواجه میری 1382 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
32162 رضا خواجه نائینی 1374 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
32163 فاضله خواجه نبی 1382 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
32164 طاهره خواجه نژاد 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32165 نوراحمد خواجه نژاد 1369 علوم پايه زمین شناسی
32166 الهام خواجه نصیری 1381 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32167 ایمان خواجه نصیری 1382 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
32168 سمیرا خواجه نصیری 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32169 محمودرضا خواجه نصیری 1373 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
32170 بنفشه خواجه نظر 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32171 زینت خواجه نیا 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
32172 محمدرضا خواجه نیازآبادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
32173 رفعت خواجه یار 1369 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32174 مرضیه خواجه یزدی 1377 علوم پايه زمین شناسی
32175 مرضیه خواجه یزدی 1381 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
32176 منصوره خواجه یزدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32177 امین خواجه’ 1387 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
32178 فاطمه خواجه’ 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
32179 محسن خواجی 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32180 مرتضی خواجی 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32181 اکرم خوارزمی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی تربیتی
32182 امیر علی خوارزمی 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32183 زهراویدا خوارزمی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32184 شیرین خوارزمی 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
32185 زینت خوارزمی خراسانی 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
32186 سوسن خوارزمی طوسی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
32187 ناصر خواستار 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
32188 نسرین خواستار 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32189 میلاد خواستاربروجنی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
32190 اشرف خواستی 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32191 علی خواص 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
32192 سمیرا خواصی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32193 سیدکامران خواصی 1367 علوم رياضي آمار
32194 افسانه خوافی 1379 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32195 حسام خوافی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32196 زهرا خوافی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
32197 صدیقه خوافی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32198 فاطمه خوافی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
32199 میترا خوافی 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
32200 احسان خوافی پور 1378 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38372422