راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 32201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32201 جاوید خطیبی طالقانی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32202 محمدباقر خطیبی عقدا 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
32203 زینب خطیبی فرد 1393 علوم پايه فیزیک
32204 ابوالقاسم خطیبی فیض ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
32205 افسانه خطیبی فیض آبادی 1380 علوم رياضي آمار
32206 محمد خطیبی قوژدی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32207 محّمد خطیبی قوژدی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32208 میثم خطیبی قوژدی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
32209 یگانه خطیبی قوژدی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
32210 ملیحه خطیبی مقدم 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
32211 حانیه خطیبی مقدم 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32212 سمیه خطیبی مقدم 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32213 مریم خطیبی مقدم 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
32214 ملیحه خطیبی مقدم 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
32215 ملیحه خطیبی مقدم 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
32216 زهرا خطیبی نژاد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
32217 محمد خطیبی نژاد 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
32218 لادن خطیبی وند 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32219 آرتمیس خطیبیان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32220 بهناز خطیبیان فیض ابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32221 اشکان خطیر 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
32222 فرامرز خطیر 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
32223 ابراهیم خطیری 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
32224 قدرت اله خطیری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32225 مرتضی خطیری یانه سری 1381 علوم پايه فیزیک
32226 مرتضی خطیری یانه سری 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
32227 مرتضی خطیری یانه سری 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
32228 محمد خفاجری 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32229 زهرا خفاجه 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32230 سمانه خفاجه 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
32231 سمانه خفاجه 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
32232 علاء فاضل عبدالامیر خفاجه 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32233 فرامرز خفاجه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32234 مصطفی خفاجه 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32235 سحر خفاجی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32236 هاله کاظم محسن خفاجی 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند
32237 نشاط خفاجی زاد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
32238 محمدحسین خفاف واحدی 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
32239 امیررضا خفته 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
32240 فرج اله خفری 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32241 کریم خلاقی بیرک علیا 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
32242 مریم خلاقی بیرک علیا 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32243 مجتبی خلج 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
32244 مجتبی خلج 1373 علوم پايه فیزیک
32245 مریم خلج 1372 علوم پايه فیزیک
32246 علی رضا خلج زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32247 حسین خلج صدرائی 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
32248 محمدرسول خلج کجی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
32249 سهیلا خلجی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32250 جواد خلجی پیربلوطی 1392 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
32251 سیدحبیب خلخال ملک 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32252 زینب خلخالی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
32253 مجید خلخالی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32254 مهدی خلخالی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32255 معصومه خلخالی راد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32256 بابک خلخالی شاندیز 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32257 بابک خلخالی شاندیز 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32258 حسن خلعتبری 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32259 محسن خلعتبری 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32260 حسن خلف 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32261 مهدی خلفائی 1364 مهندسي مهندسی عمران
32262 یاسمین خلفائی 1393 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
32263 فرید خلفی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32264 زهرا خلق ذکرآباد 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
32265 زهرا خلق ذکراباد 1384 علوم پايه زمین شناسی
32266 جواد خلقانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32267 عباس خلقانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32268 مهری خلقانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32269 نیرّه خلقی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
32270 مهری خلقی پور 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32271 فهیمه خلقی تولایی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
32272 زهرا خلوتی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
32273 محبوبه خلوتی اصطهباناتی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
32274 داود خلوصی 1391 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32275 سجاد خلوصی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32276 سهراب خلوصی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32277 فاطمه خلوصی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32278 مسعود خلوصی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32279 دلال شمال خلیف 1395 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
32280 محمدحسین خلیفه 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
32281 محمدرضا خلیفه 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32282 ناهیدالسادات خلیفه سلطانی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32283 ناهیدالسادات خلیفه سلطانی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
32284 مرضیه خلیفه عبدل آبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32285 جلیل خلیفه قادری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
32286 سیدفرید خلیفه لو 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
32287 الهه خلیق 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32288 سیده محدثه خلیق 1384 علوم پايه زمین شناسی
32289 کبری بگم خلیق 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32290 جواد خلیق طرقی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32291 علیرضا خلیقی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
32292 فاطمه خلیقی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
32293 معین خلیقی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
32294 یاسمین خلیقی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
32295 علیرضا خلیقی موشکی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32296 رسول عباس خلیل 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32297 داود خلیل آبادگان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32298 اکرم خلیل آبادی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32299 محمدرضا خلیل آبادی 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
32300 اکرم خلیل ابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39828463