راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,359

نمایش موارد : 32301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32301 حیدر خرمی منش 1374 علوم پايه دبیری شیمی
32302 سکینه خرمی منش 1375 علوم پايه زیست شناسی
32303 شعبانعلی خرمی نیا 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32304 محمدکاظم خرمیان خلیل آباد 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32305 بابک خرمیان طوسی 1378 دامپزشكي دامپزشکی
32306 امیر خروشی 1377 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
32307 محسن خروشی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32308 مهناز خروشی 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32309 محمود خروشی طرقی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
32310 مهسا خروشی طرقی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
32311 طیبه خروی خروسفلی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32312 الهام خریدار 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32313 محمّدحسین خریدار 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32314 فاطمه خریداربقمچ 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
32315 احد خزائی 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
32316 الناز خزائی 1392 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
32317 امیرحسین خزائی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32318 امین خزائی 1392 مهندسي مهندسی عمران - سازه
32319 ایمان خزائی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32320 بهرام خزائی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32321 بهرام خزائی 1388 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی آب
32322 پدرام خزائی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
32323 جعفر خزائی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32324 حسن خزائی 1388 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
32325 حمیدرضا خزائی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی آب
32326 حمیده خزائی 1368 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32327 خلیل خزائی 1362 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32328 راضیه خزائی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32329 زهرا خزائی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32330 شکوفه خزائی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32331 علی خزائی 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32332 غلامرضا خزائی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
32333 فاطمه خزائی 1376 علوم رياضي ریاضی کاربردی
32334 مصطفی خزائی 1378 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32335 اسماعیل خزائی پول 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
32336 قاسم خزائی پول 1390 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
32337 محمد خزائی پول 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
32338 قادر خزائی پولی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32339 کبری خزائی زاده 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32340 الهه خزائی زوزنی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
32341 داود خزائی زوزنی 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32342 فاطمه خزائی زوزنی 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32343 پرویز خزائی کوهپر 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32344 جواد خزائی کوهپر 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32345 حسینعلی خزائی نژادقره نکان 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
32346 خیزران خزائیان 1391 پردیس دانشگاهی توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
32347 سعید خزائیان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
32348 مسعود خزائیل نجف آبادی 1388 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32349 محمدنوری عزیز خزاعلی 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
32350 آریا خزاعی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
32351 آزاده خزاعی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
32352 آزیتا خزاعی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
32353 آزیتا خزاعی 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
32354 آزیتا خزاعی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
32355 آسیه خزاعی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
32356 احمدرضا خزاعی 1371 علوم پايه زمین شناسی
32357 المیرا خزاعی 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32358 الهام خزاعی 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
32359 الهه خزاعی 1376 دامپزشكي دامپزشکی
32360 الهه خزاعی 1389 دامپزشكي دامپزشکی - مامائی و بیماریهای تولید مثل دام
32361 امیر خزاعی 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32362 امیرعباس خزاعی 1384 علوم پايه فیزیک
32363 بهاره خزاعی 1373 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
32364 جواد خزاعی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
32365 جواد خزاعی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
32366 حسین خزاعی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
32367 حمید خزاعی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32368 حمیدرضا خزاعی 1367 كشاورزى زراعت
32369 حمیدرضا خزاعی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
32370 حمیدرضا خزاعی 1362 كشاورزى امور زراعی
32371 حمیدرضا خزاعی 1365 كشاورزى علوم زراعی
32372 حمیده خزاعی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32373 حمیده خزاعی 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
32374 خدیجه خزاعی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32375 راضیه خزاعی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32376 راضیه خزاعی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32377 رضا خزاعی 1377 علوم پايه شیمی گرایش محض
32378 زهرا خزاعی 1378 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
32379 زهرا خزاعی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
32380 زینب خزاعی 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32381 زینب خزاعی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
32382 ژاله خزاعی 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32383 سارا خزاعی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32384 ساسان خزاعی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32385 سپیده خزاعی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
32386 سحر خزاعی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
32387 سحر خزاعی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
32388 سمیرامیس خزاعی 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32389 سمیرامیس خزاعی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
32390 سوسن خزاعی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32391 صدیقه خزاعی 1357 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32392 صفورا خزاعی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32393 طیبه خزاعی 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
32394 علی خزاعی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
32395 علی اکبر خزاعی 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32396 علیرضا خزاعی 1374 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32397 علیرضا خزاعی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32398 فرشته خزاعی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
32399 فهیمه خزاعی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32400 محبوبه خزاعی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42140745