راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 2 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,239

نمایش موارد : 32301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32301 اعظم خضری کلاته ملامحمدقلی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
32302 زهرا خضری کلاته ملامحمدقلی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32303 محّمد خضری مقدم 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
32304 مرضیه خضریان 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32305 حازم علوان خضیر 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
32306 طالب حسین خضیر خضیر 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
32307 محمدعثمان خضیر 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
32308 امیر خطائی خلیل آباد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32309 معصومه خطابخش 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
32310 نویده خطابی رودی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
32311 مرتضی زاهی خطار خطار 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
32312 محدثه خطاط 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32313 سهام خطاویان 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
32314 مجتبی خطبائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
32315 حامد خطی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32316 سمانه خطی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
32317 احمد خطیب 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
32318 زهرا خطیب 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32319 زهرا خطیب 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32320 زهره خطیب 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32321 علی اکبر خطیب 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32322 علیرضا خطیب 1379 علوم رياضي ریاضی محض
32323 فرزان خطیب 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32324 فریبا خطیب 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
32325 محسن خطیب 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32326 محمدرضا خطیب 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
32327 محمدعلی خطیب 1354 مهندسي راه و ساختمان
32328 میترا خطیب 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32329 نیما خطیب 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32330 ریحانه خطیب استانه 1375 علوم رياضي آمار
32331 هانیه خطیب سمنانی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
32332 مریم خطیب قوچان عتیق 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32333 بهاره خطیب آستانه 1377 علوم رياضي آمار
32334 بهاره خطیب آستانه 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
32335 بهاره خطیب آستانه 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
32336 نفیسه خطیب استانه 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32337 علی خطیب جو 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
32338 راحله خطیب زاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
32339 رامین خطیب زاده 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32340 غلامرضا خطیب زاده 1354 مهندسي راه و ساختمان
32341 حشمت خطیبی 1371 علوم پايه زمین شناسی
32342 زهراسادات خطیبی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
32343 سجاد خطیبی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32344 سماء خطیبی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
32345 سیدحمیدرضا خطیبی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
32346 سیدمحمدرضا خطیبی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
32347 سیدمحمدرضا خطیبی 1395 كشاورزى مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
32348 سیده سحر خطیبی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32349 سیده سحر خطیبی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32350 سیده عطیه خطیبی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
32351 سیده عطیه خطیبی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
32352 شهره خطیبی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32353 علی خطیبی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32354 لیدا خطیبی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32355 محمدهادی خطیبی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32356 محمود خطیبی 1380 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32357 محمود خطیبی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32358 مرضیه سادات خطیبی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32359 مریم خطیبی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32360 مسعود خطیبی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32361 مهران خطیبی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
32362 میثم خطیبی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
32363 سیدمهدی خطیبی آغوئی 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32364 بی بی فاطمه خطیبی آغونی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32365 وحید خطیبی بردسیری 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32366 زهرا خطیبی راد 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
32367 علیرضا خطیبی شهری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32368 جاوید خطیبی طالقانی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32369 محمدباقر خطیبی عقدا 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
32370 زینب خطیبی فرد 1393 علوم پايه فیزیک
32371 ابوالقاسم خطیبی فیض ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
32372 افسانه خطیبی فیض آبادی 1380 علوم رياضي آمار
32373 محمد خطیبی قوژدی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32374 محّمد خطیبی قوژدی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32375 میثم خطیبی قوژدی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
32376 یگانه خطیبی قوژدی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
32377 ملیحه خطیبی مقدم 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
32378 حانیه خطیبی مقدم 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32379 سمیه خطیبی مقدم 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32380 مریم خطیبی مقدم 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
32381 ملیحه خطیبی مقدم 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
32382 ملیحه خطیبی مقدم 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
32383 زهرا خطیبی نژاد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
32384 محمد خطیبی نژاد 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
32385 لادن خطیبی وند 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32386 آرتمیس خطیبیان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32387 بهناز خطیبیان فیض ابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32388 اشکان خطیر 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
32389 فرامرز خطیر 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
32390 ابراهیم خطیری 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
32391 قدرت اله خطیری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32392 مرتضی خطیری یانه سری 1381 علوم پايه فیزیک
32393 مرتضی خطیری یانه سری 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
32394 مرتضی خطیری یانه سری 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
32395 محمد خفاجری 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32396 زهرا خفاجه 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32397 سمانه خفاجه 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
32398 سمانه خفاجه 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
32399 علاء فاضل عبدالامیر خفاجه 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32400 فرامرز خفاجه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403503603703803904004104204304404504604704804905005105205305405505605705805906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40459179