راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 32401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32401 زهرا خفاجه 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32402 سمانه خفاجه 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
32403 سمانه خفاجه 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
32404 علاء فاضل عبدالامیر خفاجه 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32405 فرامرز خفاجه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32406 مصطفی خفاجه 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32407 سحر خفاجی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32408 هاله کاظم محسن خفاجی 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند
32409 نشاط خفاجی زاد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
32410 محمدحسین خفاف واحدی 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
32411 امیررضا خفته 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
32412 فرج اله خفری 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32413 کریم خلاقی بیرک علیا 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
32414 مریم خلاقی بیرک علیا 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32415 مجتبی خلج 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
32416 مجتبی خلج 1373 علوم پايه فیزیک
32417 مریم خلج 1372 علوم پايه فیزیک
32418 علی رضا خلج زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32419 حسین خلج صدرائی 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
32420 محمدرسول خلج کجی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
32421 سهیلا خلجی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32422 جواد خلجی پیربلوطی 1392 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
32423 سیدحبیب خلخال ملک 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32424 زینب خلخالی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
32425 مجید خلخالی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32426 مهدی خلخالی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32427 معصومه خلخالی راد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32428 بابک خلخالی شاندیز 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32429 بابک خلخالی شاندیز 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32430 حسن خلعتبری 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32431 محسن خلعتبری 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32432 حسن خلف 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32433 مهدی خلفائی 1364 مهندسي مهندسی عمران
32434 یاسمین خلفائی 1393 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
32435 فرید خلفی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32436 زهرا خلق ذکرآباد 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
32437 زهرا خلق ذکراباد 1384 علوم پايه زمین شناسی
32438 جواد خلقانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32439 عباس خلقانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32440 مهری خلقانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32441 نیرّه خلقی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
32442 مهری خلقی پور 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32443 فهیمه خلقی تولایی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
32444 زهرا خلوتی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
32445 محبوبه خلوتی اصطهباناتی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
32446 داود خلوصی 1391 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32447 سجاد خلوصی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32448 سهراب خلوصی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32449 فاطمه خلوصی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32450 مسعود خلوصی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32451 دلال شمال خلیف 1395 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
32452 محمدحسین خلیفه 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
32453 محمدرضا خلیفه 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32454 ناهیدالسادات خلیفه سلطانی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32455 ناهیدالسادات خلیفه سلطانی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
32456 مرضیه خلیفه عبدل آبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32457 جلیل خلیفه قادری 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
32458 سیدفرید خلیفه لو 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
32459 الهه خلیق 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32460 سیده محدثه خلیق 1384 علوم پايه زمین شناسی
32461 کبری بگم خلیق 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32462 جواد خلیق طرقی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32463 فرهاد خلیق قره تپه 1390 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
32464 علیرضا خلیقی 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی (آموزش محور)
32465 فاطمه خلیقی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
32466 معین خلیقی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
32467 یاسمین خلیقی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
32468 علیرضا خلیقی موشکی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32469 رسول عباس خلیل 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32470 داود خلیل آبادگان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32471 اکرم خلیل آبادی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32472 محمدرضا خلیل آبادی 1391 علوم رياضي آموزش ریاضی
32473 اکرم خلیل ابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32474 سیدحسین خلیل اللهی قوچان عتیق 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
32475 مهدیه خلیل اللهیان 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32476 مهدیه خلیل اللهیان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی ( آموزش محور )
32477 سیدعلی خلیل الهی قوچان عتیق 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
32478 سعید خلیل پور 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
32479 نوشین خلیل پور 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
32480 بابک خلیل پورکلاهی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32481 عبدالرحمان خلیل پورمرزونی 1376 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32482 مریم خلیل خانه 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
32483 علی خلیل خلیلی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
32484 علی اصغر خلیل خلیلی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
32485 ابراهیم خلیل زاده 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32486 حمیدرضا خلیل زاده 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32487 حمیده خلیل زاده 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32488 حمیده خلیل زاده 1388 كشاورزى کشاورزی - بوم شناسی زراعی(اگرواکولوژی)
32489 سیما خلیل زاده 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32490 علی خلیل زاده 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
32491 فضل اله خلیل زاده 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32492 مجید خلیل زاده 1391 مهندسي مهندسی صنایع
32493 محمدامین خلیل زاده 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32494 محمدامین خلیل زاده 1394 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32495 معصومه خلیل زاده 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
32496 نیره خلیل زاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
32497 علی اصغر خلیل زاده امینیان 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32498 مهدی خلیل زاده پشتگل 1354 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32499 لیلا خلیل زاده گنجعلی خانی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32500 فرهاد خلیل زاده مقدم 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40488144