راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 32501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32501 فرنگیس خزامی نژاد 1383 هنر نيشابور نقاشی
32502 زهره خزان گلاری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
32503 فاطمه خزان گلاری 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
32504 محمدرضا خزانه داری 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32505 مهسا خزانه داری 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
32506 ایمان خزایی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
32507 پژمان خزایی 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32508 راضیه خزایی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32509 سلیمان خزایی 1367 علوم رياضي آمار
32510 فاطمه خزایی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
32511 مجتبی خزایی 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32512 فروغ خزایی بازدید 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
32513 نسرین خزوعی 1363 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
32514 زکیه خزیمه 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32515 طوبی خزیمه 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32516 عارفه خزیمه 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32517 عطیه خزیمه 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
32518 مهران خزیمه 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32519 نفیسه خزیمه 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32520 صدیقه خزیمه سربیشه 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32521 حجت خزیمه نژاد 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
32522 افشین خزین قناد 1381 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
32523 امید خزین قناد 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
32524 ابوذر خسته 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
32525 فاطمه خسته دل فومنی 1379 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
32526 نرگس خسرو آبادی 1389 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
32527 سمیّه خسرو آزاد 1380 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
32528 شیما خسرو جردی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
32529 فاطمه خسرو شیری 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
32530 سعید خسروآبادی 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32531 علی خسروآبادی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
32532 محسن خسروآبادی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
32533 محمدرضا خسروآبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
32534 سمّیه خسروآزاد 1385 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
32535 حمیدرضا خسروابادی 1365 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
32536 علیرضا خسروابادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32537 کاظم خسروابادی 1364 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32538 مریم خسروابادی 1371 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
32539 یحیی خسروابادی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32540 ستاره خسروان 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
32541 غلامرضا خسروان 1357 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32542 مریم خسروان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32543 انسیه خسروانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
32544 جلیل خسروانی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
32545 سارا خسروانی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32546 علیرضا خسروانی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32547 هنگامه خسروانی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
32548 زهره خسروانی شیری 1394 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
32549 حامد خسروانی فرد 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
32550 حمید خسروانی فرد 1390 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
32551 علی خسروانی فرد 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
32552 ناصر خسروبگی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32553 رضا خسروبیگی برچلوئی 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
32554 رضا خسروبیگی برچلویی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
32555 فرنوش خسروپناه 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32556 فرنوش خسروپناه 1387 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
32557 امیر خسروپور 1388 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32558 حسن خسروپور 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
32559 حمید خسروپور 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32560 حمیدرضا خسروپور 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32561 ساناز خسروپور 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
32562 سعید خسروپور 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32563 فاطمه خسروپور 1393 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32564 فیروزه خسروپور 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32565 مریم خسروپور 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32566 امین خسروپور طهرانی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32567 لقمان خسروپوراذر 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32568 مجید خسروپورخادر 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32569 بهاره خسروپورطهرانی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32570 محمدحسین خسروتاج 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
32571 احسان خسروجردی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
32572 اعظم خسروجردی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
32573 اعظم خسروجردی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
32574 افشین خسروجردی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
32575 الهام خسروجردی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32576 الهه خسروجردی 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32577 امیر خسروجردی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
32578 پویا خسروجردی 1393 مهندسي مهندسی عمران
32579 تورج خسروجردی 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
32580 حسن خسروجردی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
32581 حسین خسروجردی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32582 حمید خسروجردی 1375 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32583 حمیدرضا خسروجردی 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32584 راحله خسروجردی 1372 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
32585 راضیه خسروجردی 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32586 رخشا خسروجردی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
32587 رضا خسروجردی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
32588 زهرا خسروجردی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32589 زینب خسروجردی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32590 سروش خسروجردی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32591 سروش خسروجردی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
32592 سعید خسروجردی 1374 علوم پايه دبیری شیمی
32593 سیما خسروجردی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32594 شیما خسروجردی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32595 طاهره خسروجردی 1364 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32596 غزاله خسروجردی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
32597 فاطمه خسروجردی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32598 فرهاد خسروجردی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32599 مجتبی خسروجردی 1374 علوم پايه زمین شناسی
32600 محبوبه خسروجردی 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223184