راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 32501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32501 اکرم خندان بقمچی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32502 حسن خندان بکاولی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32503 محمد خندان بکاولی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32504 زهرا خندان خادم الرضا 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
32505 فهیمه خندان خادم الرضا 1386 علوم رياضي ریاضی محض
32506 احمد خندان دل 1364 علوم پايه زمین شناسی
32507 حمیدرضا خندان دل 1365 علوم پايه زمین شناسی
32508 سپیده خندان دل 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
32509 فرح خندان دل 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
32510 فرشته خندان دل 1363 علوم پايه شیمی
32511 حسن خندان سنگ سیاه 1380 علوم رياضي آمار
32512 بهاره خندان سیوکی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
32513 حسن خندان فدافن 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
32514 حسن خندان فدافن 1377 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
32515 سمانه خندان فرد 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
32516 اعظم خندان کاریزبالائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
32517 ناهید خندان کاریزبالائی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
32518 مرتضی خنداندل خراسانی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
32519 مهری خنداندل خراسانی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32520 هوشنگ خنداندل مقتی 1355 علوم رياضي آمار
32521 محسن خنداندل مقنی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32522 معصومه خندانی چرمچیان 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32523 محمود خندانی مقدم 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
32524 وحید خندانی مقدم 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
32525 اعظم خنده رو 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32526 جواد خنده رو 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32527 راحله خنده رو 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
32528 فاطمه خنده رو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
32529 فاطمه خنده رو 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
32530 ناهید خنده رو 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32531 علی خنده روحصاری 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
32532 سارا خنده روی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
32533 رضا خنده روی رشتخوار 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
32534 محمدحسن خنشاء 1355 كشاورزى علوم زراعی
32535 مهدیه خنفری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
32536 مریم خنکدار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32537 معصومه خنکدارطارسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32538 یداله خنکدارطارسی 1371 كشاورزى زراعت
32539 عصمت خنور 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32540 احمد خنیفی زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32541 فاطمه السادات خواب نما 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32542 ملیحه خواب نما 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32543 ملیحه خوابنما 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
32544 فریبرز خواجعلی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
32545 فریبرز خواجعلی 1375 كشاورزى علوم دامی - تغذیه دام
32546 امیرسامان خواجگی 1394 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
32547 الهه خواجوئی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32548 انیسه خواجوئی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
32549 زهرا خواجوئی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32550 لیلا خواجوئی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
32551 مهدیه خواجوئی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
32552 احسان خواجوئی راوری 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
32553 زینب خواجوئی راوری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32554 معصومه خواجوئی قرائی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
32555 فاطمه خواجوئی گوکی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
32556 ابراهیم خواجوی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32557 الهه خواجوی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
32558 الهه خواجوی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32559 اناهیتا خواجوی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
32560 جواد خواجوی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32561 داریوش خواجوی 1357 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32562 رضا خواجوی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32563 رضا خواجوی 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
32564 رضا خواجوی 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
32565 سارا خواجوی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
32566 شمس خواجوی 1352 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32567 عبدالحمید خواجوی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
32568 علی رضا خواجوی 1380 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
32569 علیرضا خواجوی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32570 فاطمه خواجوی 1393 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
32571 فرزانه خواجوی 1393 مهندسي مهندسی صنایع
32572 فرشاد خواجوی 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32573 کسری خواجوی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32574 کسری خواجوی 1385 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
32575 مجید خواجوی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32576 محبوبه خواجوی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
32577 محمد جواد خواجوی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32578 محمدرضا خواجوی 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32579 مریم خواجوی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32580 معصومه خواجوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32581 ملیحه خواجوی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32582 ملیحه خواجوی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32583 مهدی خواجوی 1373 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
32584 مهدی خواجوی 1374 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
32585 ونوس خواجوی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32586 نرگس خواجوی بجستانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32587 عبدالرضا خواجوی پور 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32588 محمد خواجوی روبیات 1367 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
32589 عاطفه خواجوی رودی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
32590 مهدی خواجوی سریده 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32591 کبری خواجوی سه گنبد 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32592 غلامحسن خواجوی فدافن 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32593 غلامحسن خواجوی فدافن 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
32594 غلامحسن خواجوی فدافن 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
32595 احسان خواجویان 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
32596 بنت الهدی خواجویان 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32597 فاطمه خواجویان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32598 فاطمه خواجویی سیرجانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32599 احسان خواجه 1374 علوم پايه فیزیک
32600 احمد خواجه 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39790283