راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,539

نمایش موارد : 32601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32601 بهروز دانشیان 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
32602 سارا دانشیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
32603 شهلا دانشیان 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
32604 لیلی دانشیان 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32605 الهام دانشیان راد 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
32606 لیلا دانه چین 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
32607 ناهید دانه چین 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
32608 نیره دانه چین 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32609 انوشه دانیالی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
32610 انوشه دانیالی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
32611 حسین داود 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
32612 سکینه داود 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32613 سکینه داود 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
32614 اعظم داودآبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
32615 سعید داودآبادی فراهانی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32616 محمد داودابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
32617 جواد داودابادی فراهانی 1370 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
32618 زهره داودابادی فراهانی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32619 الهام داودپور 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32620 الهام داودپور 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
32621 مهدی داودپور 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
32622 امیرهوشنگ داودخانی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
32623 بهزاد داودزاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
32624 عباس داودزاده 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32625 کاظم داودزاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
32626 محسن داودزاده 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32627 سهیل داودزاده خراسانی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32628 لیلی داودزاده خراسانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
32629 ابوالقاسم داودنیا 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
32630 ابوالقاسم داودنیا 1376 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
32631 علی داودنیا 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32632 علی داودنیا 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
32633 هاشم داودنیا 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32634 احسان داودی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
32635 احمد داودی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
32636 اسما داودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32637 اسماعیل داودی 1380 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
32638 افسانه داودی 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
32639 الهه داودی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
32640 بهنام داودی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
32641 بهنام داودی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
32642 بی بی نوشین داودی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
32643 بی بی نوشین داودی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
32644 بی بی نوشین داودی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
32645 داریوش داودی 1357 كشاورزى زراعت
32646 رامین داودی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32647 رؤیا داودی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
32648 رضا داودی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
32649 روشنک داودی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
32650 ریحانه داودی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32651 ریحانه داودی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32652 سعیده داودی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
32653 سعیده داودی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
32654 سکینه داودی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
32655 سمانه داودی 1392 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
32656 سهیلا داودی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
32657 سیدعلیرضا داودی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
32658 سیدنیما داودی 1369 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
32659 سینا داودی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
32660 شهین داودی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
32661 طاهره داودی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
32662 عزت داودی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
32663 عشرت داودی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
32664 عفت داودی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
32665 علیرضا داودی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
32666 غلامرضا داودی 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
32667 فائزه داودی 1389 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
32668 فاطمه داودی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
32669 فاطمه داودی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32670 فتح الله داودی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32671 قاسم داودی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32672 مجتبی داودی 1375 علوم رياضي آمار
32673 مجید داودی 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
32674 محمد داودی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
32675 محمد داودی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32676 محمدامین داودی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32677 محمدتقی داودی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32678 محمدحسن داودی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32679 محمدرضا داودی 1362 مهندسي مهندسی عمران
32680 مرتضی داودی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
32681 مریم داودی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
32682 مریم داودی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
32683 مسعود داودی 1354 علوم پايه فیزیک
32684 مصطفی داودی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
32685 معصومه داودی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
32686 مهدی داودی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
32687 مهدی داودی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32688 مهدی داودی 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
32689 مهرناز داودی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
32690 نسترن داودی 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
32691 نسترن داودی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
32692 نصیبه داودی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32693 نیر داودی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
32694 وجیهه داودی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
32695 وحید داودی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
32696 هادی داودی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32697 سیدامید داودی ازغدی 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32698 محمد داودی ازغدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
32699 عبدالله داودی پور 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
32700 محبوبه داودی پهنه کلایی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37299458