راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
ورود به سایت
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 29 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 91,497

نمایش موارد : 32601 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32601 معصومه دهقان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
32602 مهرداد دهقان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
32603 ناصر دهقان 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32604 ناصرالدین دهقان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
32605 ناهید دهقان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32606 هادی دهقان 1376 علوم پايه زمین شناسی
32607 هادی دهقان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
32608 هادی دهقان 1389 كشاورزى آبیاری و زهکشی
32609 هاشم دهقان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32610 مریم دهقان آیسک 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32611 معصومه دهقان اصطجرودی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32612 زین الدین دهقان اف 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32613 جواد دهقان بردبار 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
32614 پریسا دهقان بنادکی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
32615 حمید دهقان بنادکی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
32616 حمید دهقان بنادکی 1394 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
32617 عماد دهقان بنادکی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
32618 لیلا دهقان بنادکی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
32619 معصومه دهقان بنادکی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
32620 ملیحه دهقان بنادکی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
32621 منصوره دهقان بنادکی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
32622 مهدی دهقان بنادکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32623 مهدیه دهقان بنادکی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32624 مهدی دهقان به آبادی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32625 علیرضا دهقان بهابادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
32626 معصومه دهقان بهابادی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
32627 شهرام دهقان بیدختی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
32628 پریسا دهقان پور 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32629 سرور دهقان پور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
32630 فرزانه دهقان پور 1389 علوم پايه زمین شناسی
32631 زهرا دهقان پورحاجی آبادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32632 مجتبی دهقان پورشهرضائی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
32633 محبوبه دهقان پورفراشاه 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
32634 محمدرضا دهقان پورماهانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
32635 الهه دهقان تنها 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
32636 سحر دهقان تنها 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32637 مسعود دهقان حسام پور 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32638 بیژن دهقان حسامی 1354 علوم رياضي ریاضی
32639 صدیقه دهقان حسن ابادی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
32640 مسعود دهقان حسین آبادی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32641 مسعود دهقان حسین آبادی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
32642 فریبا دهقان حصار 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
32643 مجتبی دهقان حصار 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
32644 الهام دهقان حقیقی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
32645 فرح ناز دهقان حقیقی لطف اباد 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32646 مهدی دهقان خادری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
32647 شهره دهقان دلویی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32648 هادی دهقان دهمیانی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
32649 سیدمحمد دهقان دهنوی 1378 علوم رياضي آمار
32650 مجتبی دهقان دهنوی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
32651 سهیلا دهقان زاده 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32652 سهیلا دهقان زاده 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32653 محمدباقر دهقان زاده 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32654 محمدرضا دهقان زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
32655 مریم دهقان زاده 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
32656 مسعود دهقان زاده 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
32657 مهناز دهقان زاده 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
32658 اعظم دهقان زاده ثانی آبادی 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32659 محمدعلی دهقان زاده طرقبه 1384 مهندسي مهندسی شیمی
32660 مریم دهقان زاده قاینی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
32661 مریم دهقان زاده قاینی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
32662 هادی دهقان زاده کلاته اسماعیل خان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32663 محمود دهقان زاده کلاته اسماعیلخان 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
32664 محبوبه دهقان زیبد 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32665 محبوبه دهقان زیبد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
32666 سیده مهدیه دهقان سرخ آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
32667 بی بی صفیه دهقان سرخ ابادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
32668 سیده مهدیه دهقان سرخ ابادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
32669 روح الله دهقان سرند 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32670 روح اله دهقان سرند 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
32671 منصوره دهقان سرند 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32672 سمیه دهقان سفیدسنگی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
32673 فاطمه دهقان شهرضا 1384 دامپزشكي دامپزشکی
32674 عبداله دهقان شیبانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
32675 مرضیه دهقان طرزجانی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32676 حمید دهقان طزرجانی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32677 زعیدرضا دهقان طزرجانی 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
32678 شیوا دهقان طزرجانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32679 علی دهقان عشرت آبادی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32680 رضا دهقان عصمت آبادی 1382 علوم رياضي آمار
32681 فهیمه دهقان عصمت آبادی 1383 علوم پايه زمین شناسی
32682 جواد دهقان فیض اباد 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
32683 حسین دهقان قلعه بالا 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
32684 امین دهقان قهفرخی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32685 عباسعلی دهقان کنگ زیتون 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32686 حسن دهقان کنگ زیتون 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32687 محمدابراهیم دهقان گجوان 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
32688 رمضان دهقان مجنی 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
32689 عبدالحمید دهقان محمدابادی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
32690 حمید دهقان منشادی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
32691 زهرا دهقان منشادی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32692 سیدعلی دهقان منشادی 1389 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
32693 سیدمحسن دهقان منشادی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
32694 علیرضا دهقان منشادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32695 مرضیه دهقان منگاآبادی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32696 نادر دهقان منگابادی 1384 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32697 حدیثه دهقان موری ابادی 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32698 علی دهقان میرک ابادی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32699 مرضیه دهقان نژاد 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
32700 فرشته دهقان نصیری 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913   >

©2017 Ferdowsi University Of Mashhad.   تعداد بازدید : 32913503