راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 32701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32701 علیرضا خسروی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32702 فاطمه خسروی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32703 فاطمه خسروی 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه هارمونیک
32704 فاطمه خسروی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32705 فاطمه خسروی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32706 فرزانه خسروی 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
32707 فرزانه خسروی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32708 کتایون خسروی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
32709 کتایون خسروی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی
32710 لیلا خسروی 1375 علوم پايه زیست شناسی
32711 مجتبی خسروی 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
32712 مجتبی خسروی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
32713 مجید خسروی 1379 علوم پايه زمین شناسی
32714 مجید خسروی 1383 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
32715 محبوبه خسروی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32716 محدثه خسروی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32717 محسن خسروی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32718 محسن خسروی 1361 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
32719 محمد خسروی 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
32720 محمد خسروی 1381 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
32721 محمد خسروی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
32722 محمّد خسروی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
32723 محمد خسروی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی صنایع - صنایع (آموزش محور )
32724 محمد خسروی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
32725 محمد خسروی 1395 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
32726 محمد خسروی 1362 علوم رياضي ریاضی
32727 محمداسماعیل خسروی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32728 محمدتقی خسروی 1379 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32729 محمدتقی خسروی 1364 مهندسي عمران روستایی
32730 محمدحسین خسروی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
32731 محمدحسین خسروی 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32732 محمدحسین خسروی 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32733 محمدرضا خسروی 1354 علوم پايه فیزیک
32734 محمدعلی خسروی 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
32735 محمدعلی خسروی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
32736 محمود خسروی 1369 كشاورزى زراعت
32737 محمود خسروی 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32738 محمود خسروی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
32739 محمودرضا خسروی 1375 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
32740 مرتضی خسروی 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32741 مریم خسروی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
32742 مریم خسروی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32743 مژگان خسروی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32744 معصومه خسروی 1371 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32745 معصومه خسروی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
32746 معصومه خسروی 1389 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
32747 معصومه خسروی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
32748 منصوره خسروی 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32749 مهتاب خسروی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
32750 مهدی خسروی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32751 مهدی خسروی 1385 علوم رياضي ریاضی محض
32752 مهران خسروی 1384 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
32753 مهرداد خسروی 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
32754 مهری خسروی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32755 نجمه خسروی 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
32756 نگار خسروی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
32757 ویدا خسروی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32758 هانیه خسروی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32759 هانیه خسروی 1394 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32760 هومن خسروی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
32761 سجاد خسروی بیژائم 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32762 محمدرضا خسروی پور 1379 علوم پايه فیزیک گرایش نجوم اخترفیزیک
32763 راضیه خسروی نسری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32764 محبوبه خسروی آزاد 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
32765 اعظم خسروی اسب راهانی 1372 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
32766 شیما خسروی اسفزار 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32767 فاطمه خسروی اسفزار 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32768 مصطفی خسروی اقائی 1363 علوم پايه شیمی گرایش محض
32769 رعنا خسروی القار 1378 علوم پايه زمین شناسی
32770 اعظم خسروی بردسیرپور 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
32771 پروین خسروی بردسیرپور 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
32772 ابراهیم خسروی برده 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
32773 داود خسروی برده 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32774 محمّد خسروی بغداد 1355 علوم پايه دبیری شیمی
32775 اله یار خسروی بغداده 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32776 مجتبی خسروی بغداده 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32777 علیرضا خسروی بلالمی 1368 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32778 راضیه خسروی بورنگ 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32779 جمشید خسروی بیژائم 1370 علوم پايه فیزیک
32780 حامد خسروی بیژائم 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32781 عباس خسروی بیژائم 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
32782 فاطمه خسروی پارسا 1389 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32783 محمدحسن خسروی پیرزنوک 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32784 حسن خسروی تبار 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32785 فاطمه خسروی تبار 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32786 فاطمه خسروی تبار 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
32787 معصومه خسروی ترازک 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
32788 منصور خسروی تنگ بردسفید 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32789 انسیه خسروی چاهک 1378 علوم رياضي ریاضی محض
32790 بهروز خسروی چرمی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32791 محمدرضا خسروی چرمی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
32792 مرتضی خسروی چرمی 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32793 رمضان خسروی چنار 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32794 عذرا خسروی چنار 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای طبیعی - گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
32795 معصومه خسروی چنار 1389 کشاورزی و منابع طبیعی شیروان تکنولوژی مرتع و آبخیز داری
32796 معصومه خسروی چنار 1394 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
32797 محمد خسروی چیتگر 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32798 لاروس خسروی خراشاد 1380 علوم پايه فیزیک
32799 یاسر خسروی خراشاد 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32800 حسن خسروی خسرقی 1366 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42201220