راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 21 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 32801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32801 صدیقه خسروی خوشنه 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32802 جواد خسروی درح 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32803 تهمینه خسروی دستگردی 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32804 منصوره خسروی دوغائی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32805 جواد خسروی دهقی 1389 مهندسي مهندسی شیمی - گرایش بیوشیمیایی
32806 سعیده خسروی راد 1377 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32807 سیما خسروی راد 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32808 علیرضا خسروی راد 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
32809 محمدجواد خسروی راد 1364 علوم پايه دبیری شیمی
32810 مریم خسروی راد 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32811 مریم خسروی راد 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
32812 نفیسه خسروی راد 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
32813 هاجر خسروی راد 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32814 مهران خسروی رشتخوار 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
32815 مهران خسروی رشتخوار 1377 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
32816 ساره خسروی رشتخواری 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
32817 صالح خسروی رشتخواری 1380 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32818 صبور خسروی رشتخواری 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32819 حسین خسروی رشخواری 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
32820 حسین خسروی رشخواری 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
32821 سمیّه خسروی زارگز 1386 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32822 مسلم خسروی زارگز 1379 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32823 اسماء خسروی زو 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
32824 علیرضا خسروی سهل ابادی 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
32825 محمد خسروی سیاهدشت 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32826 افشین خسروی شاد 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32827 فاطمه خسروی طالبی 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)
32828 علی خسروی طناک 1389 علوم رياضي آمار ریاضی
32829 علی خسروی طناک 1391 علوم رياضي آمار زمینه استنباط
32830 ملیحه خسروی عنبران 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
32831 فاطمه خسروی فاردقی 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32832 مسعود خسروی فارمد 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32833 مهری خسروی فرد 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32834 سعید خسروی قره چه 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
32835 زهرا خسروی کارشک 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32836 زهرا خسروی کارشک 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32837 مرتضی خسروی کارشک 1356 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
32838 هاشم خسروی کارشکی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32839 مینا خسروی کلاته بالا 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32840 اکرم خسروی کوچ 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
32841 رضا خسروی کیا 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32842 فاطمه خسروی گیوشاد 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32843 حلیمه خسروی مشیزی 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
32844 سلیمه خسروی معزیان 1379 علوم پايه فیزیک
32845 پروین خسروی مهموئی 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32846 عصمت خسروی مهموئی 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32847 فاطمه صغری خسروی مهموئی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32848 مریم خسروی مهموئی 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32849 فریده خسروی میاب 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
32850 پروین خسروی نسب 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32851 راضیه خسروی نسری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32852 مهدی خسروی نوری 1382 علوم پايه فیزیک
32853 مهدی خسروی نوری 1387 علوم پايه فیزیک گرایش اتمی وملکولی
32854 اسماعیل خسروی نوقاب 1391 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
32855 لیلا خسروی نهرآبادی 1395 كشاورزى مهندسی علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
32856 حشمت الله خسروی نیا 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
32857 سارا خسروی نیا 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32858 سارا خسروی نیا 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
32859 سمیه خسروی نیا 1382 مهندسي مهندسی شیمی
32860 سمیه خسروی نیا 1386 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
32861 سمیه خسروی نیا 1388 مهندسي مهندسی شیمی
32862 علیرضا خسروی نیا 1388 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32863 غلامحسین خسروی نیا 1364 علوم پايه دبیری فیزیک
32864 مهدی خسروی هفشجانی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
32865 الهام خسروی هندوالان 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32866 مهدی خسروی یکتا 1383 هنر نيشابور نقاشی
32867 اکرم خسرویار 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش تحول
32868 بهاره خسرویان 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
32869 تکتم خسرویان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32870 مینا خسرویان 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32871 مینا خسرویان 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
32872 زهره خسرویان چترودی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
32873 رضا خسرویان خادر 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32874 جعفر خسرویان قله زو 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32875 لناء خسره ای 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32876 طیّبه خشابی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32877 علیرضا خشاوه 1369 علوم رياضي دبیری ریاضی
32878 رخساره خشتابه 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
32879 جلیل خشخاشی مقدم 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
32880 سحر خشخاشی مقدم 1391 مهندسي مهندسی مکانیک
32881 ملیحه خشخاشی مقدم 1368 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32882 علی اصغر خشک دهان 1366 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32883 آسیه خشک انگین 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
32884 محبوبه خشک دامن 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32885 زهرا خشک ریش 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32886 محبوبه خشکاب 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32887 محبوبه خشکاب 1390 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
32888 طاهره خشکرودگل محمدی 1375 علوم رياضي آمار
32889 محمدهادی خشن 1391 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
32890 براتعلی خشنود 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32891 نفیسه خشنود 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32892 خالق خشنودی 1378 علوم پايه زمین شناسی
32893 فاطمه خشنودی 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32894 فاطمه خشنودی 1388 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
32895 سارا خشنودی نیا 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
32896 فاطمه خشوعی 1364 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32897 سیده الهام خشیار منش 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
32898 سیده الهام خشیارمنش 1389 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
32899 کاظم خشیارمنش 1365 علوم رياضي ریاضی
32900 مریم خشیان 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599510051015   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199802