راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,401

نمایش موارد : 32801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32801 علی رضا خواجوی 1380 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
32802 علیرضا خواجوی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32803 فاطمه خواجوی 1393 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
32804 فرزانه خواجوی 1393 مهندسي مهندسی صنایع
32805 فرشاد خواجوی 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32806 کسری خواجوی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32807 کسری خواجوی 1385 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
32808 مجید خواجوی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32809 محبوبه خواجوی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
32810 محمد جواد خواجوی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32811 محمدرضا خواجوی 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32812 مریم خواجوی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32813 معصومه خواجوی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32814 ملیحه خواجوی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32815 ملیحه خواجوی 1392 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32816 مهدی خواجوی 1373 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
32817 مهدی خواجوی 1374 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
32818 ونوس خواجوی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32819 نرگس خواجوی بجستانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32820 عبدالرضا خواجوی پور 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32821 محمد خواجوی روبیات 1367 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
32822 عاطفه خواجوی رودی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
32823 مهدی خواجوی سریده 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32824 کبری خواجوی سه گنبد 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32825 غلامحسن خواجوی فدافن 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32826 غلامحسن خواجوی فدافن 1389 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
32827 غلامحسن خواجوی فدافن 1391 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
32828 احسان خواجویان 1392 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
32829 بنت الهدی خواجویان 1381 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32830 فاطمه خواجویان 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32831 فاطمه خواجویی سیرجانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32832 احسان خواجه 1374 علوم پايه فیزیک
32833 احمد خواجه 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32834 اسیه خواجه 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
32835 اصغر خواجه 1379 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سیستماتیک جانوری
32836 اصغر خواجه 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک جانوری
32837 امین خواجه 1376 علوم پايه فیزیک
32838 انسیه خواجه 1375 علوم پايه دبیری فیزیک
32839 حسین خواجه 1373 علوم پايه زمین شناسی
32840 حسین خواجه 1374 علوم پايه زمین شناسی
32841 حسین خواجه 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32842 حسین خواجه 1395 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
32843 سجاد خواجه 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
32844 علی خواجه 1370 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32845 فاطمه خواجه 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32846 فاطمه خواجه 1385 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
32847 فرحناز خواجه 1362 علوم رياضي آمار
32848 ماندانا خواجه 1372 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32849 محمد خواجه 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32850 محمود خواجه 1384 علوم پايه زمین شناسی
32851 مریم خواجه 1370 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32852 مریم خواجه 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32853 مریم خواجه 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32854 رضا خواجه نائینی 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
32855 صدیقه خواجه احمدی 1387 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32856 ام البنین خواجه افضلی 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
32857 چکاوک خواجه امیری خالدی 1386 كشاورزى هواشناسی کشاورزی
32858 امین خواجه انصاری 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32859 غزل خواجه انوری 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32860 احمد خواجه ایم 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32861 اصفه خواجه ایم 1379 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
32862 عزت خواجه ایم 1382 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32863 مهدی خواجه ایم 1387 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32864 مرجان خواجه ئی 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32865 رضا خواجه باجگیران 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
32866 مرضیه خواجه بهرامی 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
32867 نجمه خواجه بیگی 1394 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل(آموزش محور)
32868 ابوالحسن خواجه پور 1385 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32869 زهره خواجه پور 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32870 سمیه خواجه پور 1386 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
32871 فاطمه خواجه پور 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32872 ماندانا خواجه پور 1388 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
32873 محمد خواجه پور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32874 محمدامین خواجه پور 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32875 محمدرضا خواجه پور 1363 علوم پايه دبیری شیمی
32876 مریم خواجه پور 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
32877 مژگان خواجه پور 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32878 منیژه خواجه پور 1354 علوم پايه شیمی
32879 ریحانه خواجه پور گلو سالار 1391 پردیس دانشگاهی زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
32880 بی نظیر خواجه پورتادوانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
32881 محمّد خواجه پورزاوه 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
32882 حمیدرضا خواجه ترشیزی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32883 محمد خواجه حسینی 1366 كشاورزى زراعت
32884 منوچهر خواجه دلوئی 1361 مهندسي راه و ساختمان
32885 عفت خواجه رضایی شهری 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
32886 حسن خواجه روشنایی 1385 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32887 زهره خواجه روشنایی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
32888 نرجس خواجه روشنایی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
32889 نرجس خواجه روشنایی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
32890 مهلا خواجه زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32891 زهره خواجه زاده قنبرآبادی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
32892 نسرین خواجه زاده قنبرابادی 1365 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32893 مصطفی خواجه زاده نامقی 1385 علوم پايه زمین شناسی
32894 حمیده خواجه زاده نوخندان 1357 علوم پايه علوم جانوری
32895 مرتضی خواجه سرخو 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
32896 محمدرضا خواجه سرده ئی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32897 پیمان خواجه غیاثی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
32898 کلثوم خواجه فریز 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32899 رضا خواجه کرم الدین 1392 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه
32900 سعید خواجه کرم الدین 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859951005   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40756554