راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 32801 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32801 سیدسعید خورسندپریزاد 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
32802 بی بی شهناز خورسندذاکر 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32803 محمدرضا خورسندراد 1379 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32804 مریم خورسندراد 1382 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32805 ایمان خورسندعسگری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32806 احمد خورسندعلیزاده 1391 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
32807 مریم خورسندگل چین 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32808 حسین خورسندوکیل زاده 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32809 آسیه خورسندی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
32810 احسان خورسندی 1380 علوم پايه فیزیک
32811 احسان خورسندی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32812 احسان خورسندی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
32813 جانعلی خورسندی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32814 حامد خورسندی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32815 سپیده خورسندی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
32816 سکینه خورسندی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32817 سهیلا خورسندی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
32818 طاهره خورسندی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32819 طاهره خورسندی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
32820 مهدی رضا خورسندی 1387 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
32821 سیما خورسندی شیرغان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32822 بی بی راهله خورسندی یزدانیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
32823 محمدحسین خورسندی اکبرنژاد 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
32824 محمدحسین خورسندی اکبرنژاد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
32825 مهدی خورسندی شامیر 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
32826 محمد خورسندی شیرغان 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32827 مصطفی خورسندی شیرغان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32828 مهدی رضا خورسندی شیرغان 1375 علوم رياضي ریاضی محض
32829 ریحانه خورسندی علی پور زحمتکش 1391 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32830 مجید خورسندی علیپورزحمتکش 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32831 ابوالحسن خورسندی علیزاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32832 اسفندیار خورسندی کواکی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32833 سمیرا خورسندی نخودبریز 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32834 شهرام خورشائی شرق 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
32835 ملیحه خورشاهی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32836 زهرا خورشاهی سرمزده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32837 لادن خورشاهی شرق 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
32838 پروین خورشاهیان 1365 علوم پايه دبیری شیمی
32839 مرجان خورشاهیان 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32840 مریم خورشاهیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32841 بیژن خورشیدپورنوبندگانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32842 حسین خورشیدزاده 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32843 محسن خورشیدزاده 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32844 ملیحه خورشیدزاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
32845 اکرم خورشیدسخن گوی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
32846 اکرم خورشیدسخن گوی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
32847 مریم خورشیدسخن گوی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
32848 زینب خورشیدسوار 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
32849 اسماء خورشیدشمشیری 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32850 زهرا خورشیدنام 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32851 الهام خورشیدنژادنصرآباد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32852 مریم خورشیدنژادنصرآباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
32853 حسین خورشیدنسب 1355 علوم پايه زمین شناسی
32854 زهره خورشیدوند 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
32855 ابوالفضل خورشیدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
32856 جمال خورشیدی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
32857 حدیثه خورشیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
32858 زینب خورشیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32859 زینب خورشیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32860 سمانه خورشیدی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
32861 شادان خورشیدی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
32862 شادان خورشیدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
32863 شادان خورشیدی 1390 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
32864 علیرضا خورشیدی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32865 علیرضا خورشیدی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
32866 علیرضا خورشیدی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
32867 فاطمه خورشیدی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32868 فاطمه خورشیدی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
32869 فاطمه خورشیدی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32870 فاطمه خورشیدی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32871 کامران خورشیدی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
32872 مجید خورشیدی 1377 علوم رياضي ریاضی
32873 محمد خورشیدی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
32874 محمد خورشیدی 1383 علوم پايه زمین شناسی
32875 محمد خورشیدی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
32876 مریم خورشیدی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
32877 معصومه خورشیدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32878 مهدی خورشیدی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32879 نسرین خورشیدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32880 حسینعلی خورشیدی پاجی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32881 مُحسن خورشیدی پاجی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
32882 طیبه خورشیدی تربتی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32883 نونا خورشیدی جعفرآباد 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
32884 نسرین خورشیدی جعفراباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32885 علی خورشیدی رودمعجنی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
32886 احسان خورشیدی سلطانی 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
32887 بهنام خورشیدیان 1392 علوم پايه زمین شناسی
32888 پویا خورشیدیان 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
32889 علی اکبر خورشیدیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32890 مصطفی خورشیدیان 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32891 الهه خوری 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
32892 مرضیه خوری 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
32893 فاطمه خوری صالح ابادوئی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
32894 مهدی خوریانیان 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32895 حسن خوسفیان 1388 علوم رياضي آمار
32896 رضا خوسفیان 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32897 هادی خوش افتخار 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32898 محمد خوش اندام 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39829010