راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,359

نمایش موارد : 32901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32901 الهام خصلتی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32902 نسرین خصلتی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32903 زهرا خضرائی 1393 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی
32904 سحر خضرائی 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش سیستم
32905 شیرین خضرائی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
32906 علی خضرائی کردیانی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
32907 رضا خضرائی نیا 1365 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32908 اکبر خضری 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
32909 روح الله خضری 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32910 زهرا خضری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32911 عباس خضری 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32912 فاطمه خضری 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32913 فایق خضری 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
32914 فرشاد خضری 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - مدیریت ساخت
32915 کبری خضری 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32916 محمدمحسن خضری 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
32917 مژگان خضری 1395 علوم رياضي ریاضی محض
32918 مهناز خضری 1367 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
32919 وجیهه خضری 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32920 وحید خضری 1394 مهندسي مهندسی شیمی
32921 زهره خضری پور 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32922 اعظم خضری کلاته ملامحمدقلی 1375 علوم اداري واقتصاد حقوق
32923 زهرا خضری کلاته ملامحمدقلی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32924 محّمد خضری مقدم 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
32925 مرضیه خضریان 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32926 حازم علوان خضیر 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
32927 طالب حسین خضیر خضیر 1393 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
32928 محمدعثمان خضیر 1393 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
32929 امیر خطائی خلیل آباد 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32930 معصومه خطابخش 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
32931 نویده خطابی رودی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
32932 مرتضی زاهی خطار خطار 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
32933 محدثه خطاط 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32934 سهام خطاویان 1383 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
32935 مجتبی خطبائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
32936 حامد خطی 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32937 سمانه خطی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
32938 احمد خطیب 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
32939 زهرا خطیب 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32940 زهرا خطیب 1391 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32941 زهره خطیب 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32942 علی اکبر خطیب 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
32943 علیرضا خطیب 1379 علوم رياضي ریاضی محض
32944 فرزان خطیب 1366 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32945 فریبا خطیب 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
32946 محسن خطیب 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32947 محمدرضا خطیب 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
32948 محمدعلی خطیب 1354 مهندسي راه و ساختمان
32949 میترا خطیب 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32950 نیما خطیب 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
32951 ریحانه خطیب استانه 1375 علوم رياضي آمار
32952 هانیه خطیب سمنانی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
32953 مریم خطیب قوچان عتیق 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32954 بهاره خطیب آستانه 1377 علوم رياضي آمار
32955 بهاره خطیب آستانه 1381 علوم رياضي آمار ریاضی
32956 بهاره خطیب آستانه 1387 علوم رياضي آمار - استنباط
32957 نفیسه خطیب استانه 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32958 علی خطیب جو 1386 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
32959 راحله خطیب زاده 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
32960 رامین خطیب زاده 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
32961 غلامرضا خطیب زاده 1354 مهندسي راه و ساختمان
32962 حشمت خطیبی 1371 علوم پايه زمین شناسی
32963 زهراسادات خطیبی 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
32964 سجاد خطیبی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32965 سماء خطیبی 1393 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
32966 سیدحمیدرضا خطیبی 1393 مهندسي مهندسی شیمی
32967 سیدمحمدرضا خطیبی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
32968 سیدمحمدرضا خطیبی 1395 كشاورزى مهندسی علوم دامی گرایش تغذیه طیور
32969 سیده سحر خطیبی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32970 سیده سحر خطیبی 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32971 سیده عطیه خطیبی 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
32972 سیده عطیه خطیبی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
32973 شهره خطیبی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32974 علی خطیبی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32975 فاطمه سادات خطیبی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
32976 لیدا خطیبی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32977 محمدهادی خطیبی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32978 محمود خطیبی 1380 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32979 محمود خطیبی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
32980 مرضیه سادات خطیبی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32981 مریم خطیبی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
32982 مسعود خطیبی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32983 مهران خطیبی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
32984 میثم خطیبی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
32985 سیدمهدی خطیبی آغوئی 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
32986 بی بی فاطمه خطیبی آغونی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32987 وحید خطیبی بردسیری 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32988 زهرا خطیبی راد 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
32989 علیرضا خطیبی شهری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32990 جاوید خطیبی طالقانی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32991 محمدباقر خطیبی عقدا 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
32992 زینب خطیبی فرد 1393 علوم پايه فیزیک
32993 ابوالقاسم خطیبی فیض ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
32994 افسانه خطیبی فیض آبادی 1380 علوم رياضي آمار
32995 محمد خطیبی قوژدی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32996 محّمد خطیبی قوژدی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32997 میثم خطیبی قوژدی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
32998 یگانه خطیبی قوژدی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
32999 ملیحه خطیبی مقدم 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
33000 حانیه خطیبی مقدم 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42140709