راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,742

نمایش موارد : 32901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
32901 فاطمه خوش حال 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32902 مجتبی خوش خلق ثانی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
32903 علیرضا خوش دست 1366 علوم پايه دبیری شیمی
32904 معصومه خوش دندان 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32905 اسماعیل خوش رفتاررودی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
32906 حمیده خوش رفتاررودی 1377 علوم پايه زمین شناسی
32907 محمد خوش رو 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32908 احیا خوش روز 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32909 حسین خوش روش 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
32910 محمد خوش روش 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32911 عباس خوش زبان 1370 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32912 عباسی خوش زیان 1374 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
32913 مسعود خوش سلیقه 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
32914 مسعود خوش سلیقه 1381 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
32915 فریبا خوش سلیقه بافتی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32916 فهیمه خوش سلیقه بافتی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
32917 اسمعیل خوش سیما 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
32918 عباسعلی خوش سیما 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32919 محمدرضا خوش سیما 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32920 علیرضا خوش صفت 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
32921 عالیه خوش کام 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32922 بهرام خوش منظر 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
32923 فرشته خوش منظر 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
32924 فریبا خوش منظر 1372 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32925 غلامرضا خوش منظرحسین اباد 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
32926 کبری خوش منظرفاروجی 1367 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
32927 شیوا خوش نسب 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
32928 الهام خوش نظر 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
32929 جواد خوش نگاه 1375 دامپزشكي دامپزشکی
32930 یحیی خوش نمای 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
32931 محمدرضا خوش نمک 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
32932 مهرداد خوش نویس 1373 مهندسي مهندسی عمران - سازه
32933 حمید خوش همت 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32934 جواد خوش یمن 1366 علوم رياضي ریاضی
32935 فهیمه خوش یمن 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
32936 فهیمه خوش آهنگ قصر 1378 علوم رياضي ریاضی محض
32937 فهیمه خوش آهنگ قصر 1382 علوم رياضي ریاضی محض
32938 فهیمه خوش آهنگ قصر 1384 علوم رياضي ریاضی محض
32939 نغمه خوش الحان 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
32940 حسین خوش الحان داودلی 1383 علوم رياضي ریاضی محض
32941 انسیه خوش اندام 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32942 محمود خوش اندام 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32943 عادل خوش اندام شورچه 1381 علوم رياضي آمار
32944 محمٌد خوش اهنگ 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
32945 حمید خوش بخت 1392 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32946 سمانه خوش بخت 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32947 فاطمه خوش بخت 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
32948 فاطمه خوش بخت 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32949 هادی خوش بخت 1373 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32950 الهام خوش بخت احمدی 1392 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
32951 مینا خوش بزم فریمانی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
32952 ایمان خوش بیان 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
32953 حمیده خوش بیان 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
32954 علیرضا خوش بیان 1385 علوم پايه زمین شناسی
32955 مریم خوش بیان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
32956 ملیحه خوش بین سردشت 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
32957 شاهین خوش بین قماش 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
32958 حمیده خوش چهره 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32959 محمدجواد خوش چهره 1385 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
32960 محمدجواد خوش چهره 1389 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
32961 محمدجمال الدین خوش خاضع 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
32962 عباس خوش خرام رودمعجن 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
32963 حسین خوش خرام رودمعجنی 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
32964 صدیقه خوش خرام رودمعجنی 1383 علوم پايه فیزیک
32965 مصطفی خوش خلق 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
32966 ملیحه خوش خلق 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
32967 حامد خوش خو 1385 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
32968 علیرضا خوش دست 1390 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
32969 فایزه خوش دست 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل(آموزش محور)
32970 فرشته خوش دست کاخکی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
32971 زینب خوش دوست 1386 علوم پايه زمین شناسی
32972 سحر خوش دوست 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32973 سحر خوش دوست 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
32974 مهدی خوش رفتار 1391 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
32975 ولی الله خوش رفتار 1385 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
32976 ملیحه خوش رفتاررودی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
32977 عباس خوش رفتارسیدانی 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
32978 رضوان خوش رو علی آبادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32979 رویا خوش روعلی ابادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
32980 بتول خوش رویامی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
32981 زهرا خوش زبان 1385 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
32982 زهرا خوش زبان 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
32983 نرجس خوش زبان 1380 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32984 نرجس خوش زبان 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
32985 ریحانه خوش زبان زاده 1389 علوم پايه فیزیک
32986 اکرم خوش زبان نقندر 1384 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
32987 امین خوش سبک 1386 علوم پايه فیزیک
32988 فاطمه خوش سلوک 1363 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
32989 سمیه خوش سیرت 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
32990 حانیه خوش سیما 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
32991 راضیه خوش سیما 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
32992 رقیه خوش شکن برج 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
32993 مصطفی خوش صفت 1389 علوم پايه شیمی گرایش محض
32994 مصطفی خوش صفت 1392 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
32995 زهره خوش صورت 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
32996 مرضیه خوش طالع 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
32997 مهسا خوش طالع 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی
32998 مهدی خوش طینت 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
32999 سمیه خوش ظاهر 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
33000 هدی خوش ظاهر 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986996   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39772578