راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 33001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33001 لیدا خطیبی 1389 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33002 محمدهادی خطیبی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33003 محمود خطیبی 1380 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33004 محمود خطیبی 1384 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33005 مرضیه سادات خطیبی 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33006 مریم خطیبی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33007 مسعود خطیبی 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33008 مهران خطیبی 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
33009 میثم خطیبی 1394 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
33010 سیدمهدی خطیبی آغوئی 1378 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33011 بی بی فاطمه خطیبی آغونی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33012 وحید خطیبی بردسیری 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33013 زهرا خطیبی راد 1366 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33014 علیرضا خطیبی شهری 1387 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
33015 جاوید خطیبی طالقانی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33016 محمدباقر خطیبی عقدا 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
33017 زینب خطیبی فرد 1393 علوم پايه فیزیک
33018 ابوالقاسم خطیبی فیض ابادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33019 افسانه خطیبی فیض آبادی 1380 علوم رياضي آمار
33020 محمد خطیبی قوژدی 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
33021 محّمد خطیبی قوژدی 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
33022 میثم خطیبی قوژدی 1389 مهندسي مهندسی مکانیک
33023 یگانه خطیبی قوژدی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33024 ملیحه خطیبی مقدم 1383 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
33025 حانیه خطیبی مقدم 1387 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33026 سمیه خطیبی مقدم 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33027 مریم خطیبی مقدم 1376 مهندسي مهندسی برق ( الکترونیک - قدرت - مخابرات - کنترل)
33028 ملیحه خطیبی مقدم 1378 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
33029 ملیحه خطیبی مقدم 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
33030 زهرا خطیبی نژاد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
33031 محمد خطیبی نژاد 1376 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
33032 لادن خطیبی وند 1365 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
33033 آرتمیس خطیبیان 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33034 بهناز خطیبیان فیض ابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33035 اشکان خطیر 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
33036 فرامرز خطیر 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
33037 ابراهیم خطیری 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
33038 قدرت اله خطیری 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33039 مرتضی خطیری یانه سری 1381 علوم پايه فیزیک
33040 مرتضی خطیری یانه سری 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
33041 مرتضی خطیری یانه سری 1389 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
33042 محمد خفاجری 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33043 زهرا خفاجه 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33044 سمانه خفاجه 1384 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
33045 سمانه خفاجه 1390 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
33046 علاء فاضل عبدالامیر خفاجه 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33047 فرامرز خفاجه 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
33048 مصطفی خفاجه 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33049 سحر خفاجی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
33050 هاله کاظم محسن خفاجی 1395 مهندسي مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند
33051 نشاط خفاجی زاد 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
33052 محمدحسین خفاف واحدی 1367 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
33053 امیررضا خفته 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
33054 فرج اله خفری 1357 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33055 محمدجواد خلاصی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
33056 کریم خلاقی بیرک علیا 1372 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33057 مریم خلاقی بیرک علیا 1388 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33058 مجتبی خلج 1368 علوم پايه فیزیک کاربردی
33059 مجتبی خلج 1373 علوم پايه فیزیک
33060 مریم خلج 1372 علوم پايه فیزیک
33061 علی رضا خلج زاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33062 حسین خلج صدرائی 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
33063 محمدرسول خلج کجی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
33064 سهیلا خلجی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33065 جواد خلجی پیربلوطی 1392 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
33066 سیدحبیب خلخال ملک 1374 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33067 زینب خلخالی 1391 مهندسي مهندسی شیمی
33068 مجید خلخالی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33069 مهدی خلخالی 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33070 معصومه خلخالی راد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33071 بابک خلخالی شاندیز 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33072 بابک خلخالی شاندیز 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33073 حسن خلعتبری 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33074 محسن خلعتبری 1388 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33075 حسن خلف 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33076 مهدی خلفائی 1364 مهندسي مهندسی عمران
33077 یاسمین خلفائی 1393 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
33078 فرید خلفی 1376 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33079 زهرا خلق ذکرآباد 1388 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (ئیدروژئولوژی)
33080 فاطمه خلق ذکرآباد 1394 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33081 زهرا خلق ذکراباد 1384 علوم پايه زمین شناسی
33082 جواد خلقانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
33083 عباس خلقانی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33084 مهری خلقانی 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33085 نیرّه خلقی 1390 مهندسي مهندسی شیمی
33086 مهری خلقی پور 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33087 فهیمه خلقی تولایی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33088 زهرا خلوتی 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
33089 محبوبه خلوتی اصطهباناتی 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
33090 داود خلوصی 1391 پردیس دانشگاهی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33091 سجاد خلوصی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33092 سهراب خلوصی 1372 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33093 فاطمه خلوصی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33094 مسعود خلوصی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33095 دلال شمال خلیف 1395 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
33096 محمدحسین خلیفه 1391 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
33097 محمدرضا خلیفه 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33098 ناهیدالسادات خلیفه سلطانی 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33099 ناهیدالسادات خلیفه سلطانی 1392 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
33100 مرضیه خلیفه عبدل آبادی 1378 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799710071017   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223428