راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,436

نمایش موارد : 33001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33001 حسین خیرابادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
33002 حسینعلی خیرابادی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
33003 سکینه خیرابادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33004 سکینه خیرابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33005 سمیرا خیرابادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33006 سمّیه خیرابادی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
33007 طاهره خیرابادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33008 عباس خیرابادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33009 مجتبی خیرابادی 1383 علوم پايه فیزیک
33010 محمدصادق خیرابادی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33011 مریم خیرابادی 1368 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
33012 معصومه خیرابادی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
33013 معصومه خیرابادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33014 موسی الرضا خیرابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33015 زینب خیراتی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33016 حسینعلی خیرالدین 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33017 عبدالحمید خیرالدین 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33018 نسرین خیرالدین 1381 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33019 محمود خیراللهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
33020 احمد خیرالهی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33021 پریا خیرالهی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
33022 غلام رضا خیرالهّی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
33023 مریم خیرالهی 1390 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
33024 نرگس خیرالهی 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
33025 احمد خیرام 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33026 امیررضا خیراندیش 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
33027 پریسا خیراندیش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
33028 حسین خیراندیش 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
33029 عبدالرسول خیراندیش 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33030 علی خیراندیش 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
33031 محمّد خیراندیش 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
33032 مهسا خیراندیش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
33033 فاطمه خیرجو 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33034 آرش خیرخواه 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33035 اکرم خیرخواه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33036 حاجی محمد خیرخواه 1354 علوم رياضي آمار
33037 حسن خیرخواه 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33038 حسن خیرخواه 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
33039 حسن خیرخواه 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
33040 حسنقلی خیرخواه 1363 علوم رياضي آمار
33041 حمید خیرخواه 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33042 ربابه خیرخواه 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33043 زهرا خیرخواه 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
33044 زهرا خیرخواه 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33045 زهرا خیرخواه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
33046 زهرا خیرخواه 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33047 طلعت خیرخواه 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33048 طیبه خیرخواه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
33049 طیبه خیرخواه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
33050 فائزه خیرخواه 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33051 قدرت خیرخواه 1362 كشاورزى حرف روستایی
33052 محبوبه خیرخواه 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
33053 محسن خیرخواه 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
33054 محمد خیرخواه 1371 كشاورزى زراعت
33055 محمد خیرخواه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
33056 محمد خیرخواه 1386 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
33057 محمدتقی خیرخواه 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
33058 محمدحسین خیرخواه 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33059 هدی خیرخواه 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
33060 مهدی خیرخواه جوان 1370 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
33061 محمدرضا خیرخواه چیرانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
33062 رویا خیرخواه رسولی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33063 مرتضی خیرخواهان 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
33064 ریحانه خیردوست 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
33065 ملیحه خیردوست 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
33066 نیما خیردوست 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33067 احمد خیری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33068 بهرام خیری 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
33069 زهرا خیری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33070 زهره خیری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33071 ساسان خیری 1385 علوم پايه فیزیک
33072 سکینه خیری 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
33073 سیامک خیری 1386 علوم پايه فیزیک
33074 طاهره خیری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33075 علی خیری 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33076 فریبا خیری 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33077 فریبا خیری 1392 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33078 محمدرضا خیری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33079 مریم خیری 1383 علوم پايه فیزیک
33080 بی بی منیر خیری جهانگیر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
33081 خدیجه خیری جنت آبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33082 خدیجه خیری جنت آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
33083 غلامرضا خیری جنت آبادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33084 غلامرضا خیری جنت آبادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
33085 بی بی طیبه خیری جهانگیر 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
33086 مرضیه خیری جهانگیر 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33087 مرضیه خیری جهانگیر 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33088 مهری خیری حاجی فریمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
33089 علی اصغر خیری زاده سردق 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33090 قنبر خیری زاده سماکوش 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33091 فرزانه خیری سقی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام
33092 رضا خیری مرغزار 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33093 معصومه خیریه 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
33094 سهام الدین خیلائی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33095 محمدرضا خیمه گیر 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33096 زینب دائم الخدمه 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
33097 زینب دائم الخدمه 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
33098 فاطمه دائم الخدمه 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
33099 راضیه دائم پناه زرمهری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
33100 حسین دائمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39033238