راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,925

نمایش موارد : 33101 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33101 محمدمهدی دارینی 1390 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست
33102 مریم دارینی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
33103 مریم دارینی 1388 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
33104 مهدیه دارینی 1382 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33105 نجمه دارینی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33106 فاطمه داریوش 1367 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
33107 محبوبه داریوش نیا 1382 علوم پايه زمین شناسی
33108 مهناز دازداری 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33109 صابر داستار 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33110 اسماعیل داستان 1355 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33111 گلزار داستان 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33112 محسن داستان 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33113 سامره داستانگو 1392 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
33114 مرضیه داستانی 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
33115 مرضیه داستانی 1391 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
33116 هدی داستانی 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33117 مریم داستانی فاروجی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33118 اشرف داسی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
33119 زهره داسی 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33120 اصغر داش خانه 1376 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
33121 سیدابوالفضل داش خانه 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33122 عباس داش خانه 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
33123 شهرزاد داش سوز 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33124 شهرزاد داش سوز 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
33125 غزال داش سوز 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
33126 غلامرضا داشاب 1386 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
33127 آیدا داعی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
33128 اعظم داعی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33129 اعظم داعی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
33130 پدرام داعی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33131 ویدا داعی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
33132 حسین داعی دوغشکی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33133 سعید داعی زه آب 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33134 سیدمحمدی داعی نژاد 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
33135 سیدحسین داعی نیاکی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
33136 حمیدرضا داعیان بجستانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33137 حجّت داغانی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33138 شاهین داغری زاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33139 ساناز داغستانی 1378 علوم پايه فیزیک
33140 فاطمه داغستانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33141 فرزانه داغستانی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
33142 ملیحه داغستانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33143 هما داغستانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
33144 جانعلی داغمه چی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
33145 مهین داغمه چی فیروزجائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33146 حمیده دافعی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33147 رمضانعلی دالوند 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
33148 سیدمحمد داماد غرویان 1382 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
33149 سیدمحمد دامادغرویان 1376 علوم پايه فیزیک
33150 خدیجه دامادی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33151 یاسر دامچی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33152 یاسر دامچی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33153 اعظم دامرودی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
33154 امیربهادر دامرودی 1393 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
33155 مجید دامرودی 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
33156 ارشام دامغانی 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
33157 علیرضا دامغانی 1353 علوم پايه زمین شناسی
33158 غلامعلی دامغانی 1353 علوم رياضي ریاضی
33159 فاطمه دامغانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33160 مهدیس دامغانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
33161 ویدا دامغانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
33162 نفیسه دامغانی ثانی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
33163 الهه دامغانی محمدآباد 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33164 نفیسه دامن افشان منش 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
33165 جواد دامن پاک 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
33166 جعفر دامن پاک بزدی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
33167 جواد دامن پاک بزدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33168 روح اله دامن پاک جامی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33169 زینب دامن پاک جامی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33170 رضا دامن سبز 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33171 فرزانه دامن سبز 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33172 فرزانه دامن سبز 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33173 سیدحسین دامنجانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33174 کبری سادات دامنجانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33175 معصومه دامنجانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
33176 رسول دامنکشان 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33177 علی دامنگیر 1372 علوم پايه دبیری شیمی
33178 امیر دانا 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33179 جواد دانا 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
33180 حمید دانا 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
33181 زهرا دانا 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
33182 زهره دانا 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
33183 قربانعلی دانا 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33184 محمدجواد دانا 1385 مهندسي مهندسی شیمی
33185 مهری دانا 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
33186 مهری دانا 1394 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
33187 آرش دانائی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33188 آرش دانائی 1379 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
33189 باقر دانائی 1367 مهندسي مهندسی عمران
33190 حبیب دانائی 1358 ادبيّات و علوم انسانى عمومی
33191 حمیده دانائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33192 سارا دانائی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
33193 سیما دانائی 1379 دامپزشكي دامپزشکی
33194 فائزه دانائی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33195 مجید دانائی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
33196 محسن دانائی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
33197 محمد دانائی 1380 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33198 محمد دانائی 1384 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33199 محمود دانائی 1370 كشاورزى زراعت

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38396049