راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 33101 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33101 مرجان خورشاهیان 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33102 مریم خورشاهیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33103 بیژن خورشیدپورنوبندگانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33104 حسین خورشیدزاده 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33105 محسن خورشیدزاده 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33106 ملیحه خورشیدزاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
33107 اکرم خورشیدسخن گوی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33108 اکرم خورشیدسخن گوی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
33109 مریم خورشیدسخن گوی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
33110 زینب خورشیدسوار 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33111 اسماء خورشیدشمشیری 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33112 زهرا خورشیدنام 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33113 الهام خورشیدنژادنصرآباد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33114 مریم خورشیدنژادنصرآباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
33115 حسین خورشیدنسب 1355 علوم پايه زمین شناسی
33116 زهره خورشیدوند 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
33117 ابوالفضل خورشیدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
33118 جمال خورشیدی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
33119 حدیثه خورشیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
33120 زینب خورشیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33121 زینب خورشیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33122 سمانه خورشیدی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
33123 شادان خورشیدی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
33124 شادان خورشیدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
33125 شادان خورشیدی 1390 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
33126 علیرضا خورشیدی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33127 علیرضا خورشیدی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33128 علیرضا خورشیدی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
33129 فاطمه خورشیدی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33130 فاطمه خورشیدی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
33131 فاطمه خورشیدی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33132 فاطمه خورشیدی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33133 کامران خورشیدی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
33134 مجید خورشیدی 1377 علوم رياضي ریاضی
33135 محمد خورشیدی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
33136 محمد خورشیدی 1383 علوم پايه زمین شناسی
33137 محمد خورشیدی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
33138 مریم خورشیدی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
33139 معصومه خورشیدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33140 مهدی خورشیدی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33141 نسرین خورشیدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33142 حسینعلی خورشیدی پاجی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33143 مُحسن خورشیدی پاجی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
33144 طیبه خورشیدی تربتی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33145 نونا خورشیدی جعفرآباد 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
33146 نسرین خورشیدی جعفراباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33147 علی خورشیدی رودمعجنی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
33148 احسان خورشیدی سلطانی 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
33149 بهنام خورشیدیان 1392 علوم پايه زمین شناسی
33150 پویا خورشیدیان 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
33151 علی اکبر خورشیدیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33152 مصطفی خورشیدیان 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33153 الهه خوری 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
33154 مرضیه خوری 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
33155 فاطمه خوری صالح ابادوئی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
33156 مهدی خوریانیان 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33157 حسن خوسفیان 1388 علوم رياضي آمار
33158 رضا خوسفیان 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33159 هادی خوش افتخار 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ