راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 101,054

نمایش موارد : 33201 تا 98

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33201 مریم خورسندگل چین 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33202 حسین خورسندوکیل زاده 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33203 آسیه خورسندی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
33204 احسان خورسندی 1380 علوم پايه فیزیک
33205 احسان خورسندی 1389 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33206 احسان خورسندی 1391 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
33207 جانعلی خورسندی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33208 حامد خورسندی 1389 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33209 سپیده خورسندی 1387 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
33210 سکینه خورسندی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
33211 سهیلا خورسندی 1371 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
33212 طاهره خورسندی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
33213 طاهره خورسندی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)
33214 مهدی رضا خورسندی 1387 علوم رياضي ریاضی محض گرایش جبر
33215 سیما خورسندی شیرغان 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33216 بی بی راهله خورسندی یزدانیان 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33217 محمدحسین خورسندی اکبرنژاد 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
33218 محمدحسین خورسندی اکبرنژاد 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
33219 مهدی خورسندی شامیر 1387 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
33220 محمد خورسندی شیرغان 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33221 مصطفی خورسندی شیرغان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33222 مهدی رضا خورسندی شیرغان 1375 علوم رياضي ریاضی محض
33223 ریحانه خورسندی علی پور زحمتکش 1391 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33224 مجید خورسندی علیپورزحمتکش 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33225 ابوالحسن خورسندی علیزاده 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33226 اسفندیار خورسندی کواکی 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33227 سمیرا خورسندی نخودبریز 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33228 شهرام خورشائی شرق 1386 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
33229 ملیحه خورشاهی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33230 زهرا خورشاهی سرمزده 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33231 لادن خورشاهی شرق 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33232 پروین خورشاهیان 1365 علوم پايه دبیری شیمی
33233 مرجان خورشاهیان 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33234 مریم خورشاهیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33235 بیژن خورشیدپورنوبندگانی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33236 حسین خورشیدزاده 1369 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33237 محسن خورشیدزاده 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33238 ملیحه خورشیدزاده 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
33239 اکرم خورشیدسخن گوی 1379 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33240 اکرم خورشیدسخن گوی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
33241 مریم خورشیدسخن گوی 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
33242 زینب خورشیدسوار 1376 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33243 اسماء خورشیدشمشیری 1390 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33244 زهرا خورشیدنام 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33245 الهام خورشیدنژادنصرآباد 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33246 مریم خورشیدنژادنصرآباد 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
33247 حسین خورشیدنسب 1355 علوم پايه زمین شناسی
33248 زهره خورشیدوند 1382 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
33249 ابوالفضل خورشیدی 1366 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
33250 جمال خورشیدی 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
33251 حدیثه خورشیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
33252 زینب خورشیدی 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33253 زینب خورشیدی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33254 سمانه خورشیدی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
33255 شادان خورشیدی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
33256 شادان خورشیدی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
33257 شادان خورشیدی 1390 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
33258 علیرضا خورشیدی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33259 علیرضا خورشیدی 1391 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33260 علیرضا خورشیدی 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
33261 فاطمه خورشیدی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33262 فاطمه خورشیدی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
33263 فاطمه خورشیدی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33264 فاطمه خورشیدی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33265 کامران خورشیدی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
33266 مجید خورشیدی 1377 علوم رياضي ریاضی
33267 محمد خورشیدی 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
33268 محمد خورشیدی 1383 علوم پايه زمین شناسی
33269 محمد خورشیدی 1387 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
33270 مریم خورشیدی 1378 علوم رياضي ریاضی محض
33271 معصومه خورشیدی 1387 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33272 مهدی خورشیدی 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33273 نسرین خورشیدی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33274 حسینعلی خورشیدی پاجی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33275 مُحسن خورشیدی پاجی 1390 علوم رياضي ریاضی کاربردی - گرایش معادلات دیفرانسیل
33276 طیبه خورشیدی تربتی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33277 نونا خورشیدی جعفرآباد 1375 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
33278 نسرین خورشیدی جعفراباد 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33279 علی خورشیدی رودمعجنی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
33280 احسان خورشیدی سلطانی 1391 مهندسي مهندسی هوا فضا - آئرو دینامیک
33281 بهنام خورشیدیان 1392 علوم پايه زمین شناسی
33282 پویا خورشیدیان 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
33283 علی اکبر خورشیدیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33284 مصطفی خورشیدیان 1385 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33285 الهه خوری 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
33286 مرضیه خوری 1390 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
33287 فاطمه خوری صالح ابادوئی 1375 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
33288 مهدی خوریانیان 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33289 حسن خوسفیان 1388 علوم رياضي آمار
33290 رضا خوسفیان 1376 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33291 هادی خوش افتخار 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33292 محمد خوش اندام 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33293 فیروزه خوش اهنگ قصر 1373 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
33294 مریم خوش بیان 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33295 مریم خوش چهره 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33296 فاطمه خوش حال 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33297 مجتبی خوش خلق ثانی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33298 علیرضا خوش دست 1366 علوم پايه دبیری شیمی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899991009   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 41489828