راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 33301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33301 سکینه خیرابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33302 سمیرا خیرابادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33303 سمّیه خیرابادی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
33304 سمیه خیرابادی 1393 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
33305 طاهره خیرابادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33306 عباس خیرابادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33307 مجتبی خیرابادی 1383 علوم پايه فیزیک
33308 محمدصادق خیرابادی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33309 مریم خیرابادی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
33310 معصومه خیرابادی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
33311 معصومه خیرابادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33312 موسی الرضا خیرابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33313 زینب خیراتی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33314 حسینعلی خیرالدین 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33315 عبدالحمید خیرالدین 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33316 نسرین خیرالدین 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33317 محمود خیراللهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
33318 احمد خیرالهی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33319 پریا خیرالهی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
33320 غلام رضا خیرالهّی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
33321 مریم خیرالهی 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
33322 نرگس خیرالهی 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
33323 احمد خیرام 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33324 امیررضا خیراندیش 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
33325 پریسا خیراندیش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
33326 حسین خیراندیش 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
33327 عبدالرسول خیراندیش 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33328 علی خیراندیش 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
33329 محمّد خیراندیش 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
33330 مهسا خیراندیش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
33331 فاطمه خیرجو 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
33332 وحیده خیرجو 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
33333 آرش خیرخواه 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33334 اکرم خیرخواه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33335 حاجی محمد خیرخواه 1354 علوم رياضي آمار
33336 حسن خیرخواه 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33337 حسن خیرخواه 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
33338 حسن خیرخواه 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
33339 حسنقلی خیرخواه 1363 علوم رياضي آمار
33340 حمید خیرخواه 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33341 ربابه خیرخواه 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33342 زهرا خیرخواه 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
33343 زهرا خیرخواه 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33344 زهرا خیرخواه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
33345 زهرا خیرخواه 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33346 طلعت خیرخواه 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33347 طیبه خیرخواه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
33348 طیبه خیرخواه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
33349 فائزه خیرخواه 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33350 قدرت خیرخواه 1362 كشاورزى حرف روستایی
33351 محبوبه خیرخواه 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
33352 محسن خیرخواه 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
33353 محمد خیرخواه 1371 كشاورزى زراعت
33354 محمد خیرخواه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
33355 محمد خیرخواه 1386 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
33356 محمدتقی خیرخواه 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
33357 محمدحسین خیرخواه 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33358 هدی خیرخواه 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
33359 مجید خیرخواه پاریزی 1395 علوم رياضي آمار ریاضی
33360 مهدی خیرخواه جوان 1370 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
33361 محمدرضا خیرخواه چیرانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
33362 رویا خیرخواه رسولی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33363 مرتضی خیرخواهان 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
33364 ریحانه خیردوست 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
33365 ملیحه خیردوست 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
33366 نیما خیردوست 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33367 احمد خیری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33368 بهرام خیری 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
33369 زهرا خیری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33370 زهره خیری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33371 ساسان خیری 1385 علوم پايه فیزیک
33372 سالار خیری 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33373 سکینه خیری 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
33374 سیامک خیری 1386 علوم پايه فیزیک
33375 طاهره خیری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33376 علی خیری 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33377 فریبا خیری 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33378 فریبا خیری 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33379 محمدرضا خیری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33380 مریم خیری 1383 علوم پايه فیزیک
33381 بی بی منیر خیری جهانگیر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
33382 خدیجه خیری جنت آبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33383 خدیجه خیری جنت آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
33384 غلامرضا خیری جنت آبادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33385 غلامرضا خیری جنت آبادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
33386 بی بی طیبه خیری جهانگیر 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
33387 مرضیه خیری جهانگیر 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33388 مرضیه خیری جهانگیر 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33389 مهری خیری حاجی فریمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
33390 علی اصغر خیری زاده سردق 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33391 قنبر خیری زاده سماکوش 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33392 فرزانه خیری سقی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام
33393 رضا خیری مرغزار 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33394 معصومه خیریه 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
33395 سهام الدین خیلائی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33396 محمدرضا خیمه گیر 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33397 زینب دائم الخدمه 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
33398 زینب دائم الخدمه 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
33399 فاطمه دائم الخدمه 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
33400 راضیه دائم پناه زرمهری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39828653