راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 33301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33301 محمد خنجری صادق 1362 علوم رياضي آمار
33302 محمد خنجری صادق 1366 علوم رياضي آمار
33303 ابراهیم خندان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33304 رضا خندان 1361 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
33305 زهرا خندان 1381 علوم پايه فیزیک
33306 زهره خندان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33307 سمیه خندان 1381 علوم رياضي ریاضی محض
33308 صدیقه خندان 1383 علوم رياضي آمار
33309 عباس خندان 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
33310 علی خندان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
33311 علی خندان 1394 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
33312 فاطمه خندان 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33313 محمد خندان 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33314 مژگان خندان 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
33315 مهرداد خندان 1382 علوم رياضي آمار
33316 نازنین خندان 1388 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
33317 نسیبه خندان 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
33318 نفیسه خندان 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
33319 نگین خندان 1393 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
33320 حسن خندان فدافن 1379 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
33321 اعظم خندان کاریزبالائی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
33322 اکرم خندان بقمچی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33323 حسن خندان بکاولی 1379 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33324 محمد خندان بکاولی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33325 زهرا خندان خادم الرضا 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
33326 فهیمه خندان خادم الرضا 1386 علوم رياضي ریاضی محض
33327 احمد خندان دل 1364 علوم پايه زمین شناسی
33328 حمیدرضا خندان دل 1365 علوم پايه زمین شناسی
33329 سپیده خندان دل 1385 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
33330 فرح خندان دل 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
33331 فرشته خندان دل 1363 علوم پايه شیمی
33332 حسن خندان سنگ سیاه 1380 علوم رياضي آمار
33333 بهاره خندان سیوکی 1393 تربيت بدنى علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
33334 حسن خندان فدافن 1373 علوم پايه فیزیک کاربردی
33335 حسن خندان فدافن 1377 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
33336 سمانه خندان فرد 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
33337 اعظم خندان کاریزبالائی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
33338 ناهید خندان کاریزبالائی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
33339 مرتضی خنداندل خراسانی 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
33340 مهری خنداندل خراسانی 1370 علوم پايه دبیری زیست شناسی
33341 هوشنگ خنداندل مقتی 1355 علوم رياضي آمار
33342 محسن خنداندل مقنی 1367 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33343 معصومه خندانی چرمچیان 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33344 محمود خندانی مقدم 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
33345 وحید خندانی مقدم 1375 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
33346 اعظم خنده رو 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33347 جواد خنده رو 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33348 راحله خنده رو 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
33349 فاطمه خنده رو 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
33350 فاطمه خنده رو 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
33351 ناهید خنده رو 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33352 علی خنده روحصاری 1375 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
33353 سارا خنده روی 1392 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
33354 رضا خنده روی رشتخوار 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33355 محمدحسن خنشاء 1355 كشاورزى علوم زراعی
33356 مهدیه خنفری 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
33357 مریم خنکدار 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
33358 معصومه خنکدارطارسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
33359 یداله خنکدارطارسی 1371 كشاورزى زراعت
33360 عصمت خنور 1384 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33361 احمد خنیفی زاده 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33362 فاطمه السادات خواب نما 1387 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33363 ملیحه خواب نما 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33364 ملیحه خوابنما 1375 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33365 فریبرز خواجعلی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
33366 فریبرز خواجعلی 1375 كشاورزى علوم دامی - تغذیه دام
33367 امیرسامان خواجگی 1394 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
33368 الهه خواجوئی 1378 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
33369 انیسه خواجوئی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
33370 زهرا خواجوئی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
33371 لیلا خواجوئی 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
33372 مهدیه خواجوئی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
33373 احسان خواجوئی راوری 1387 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
33374 زینب خواجوئی راوری 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33375 معصومه خواجوئی قرائی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
33376 فاطمه خواجوئی گوکی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
33377 ابراهیم خواجوی 1366 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33378 الهه خواجوی 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33379 الهه خواجوی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33380 اناهیتا خواجوی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
33381 جواد خواجوی 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33382 داریوش خواجوی 1357 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33383 رضا خواجوی 1376 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33384 رضا خواجوی 1381 مهندسي مهندسی عمران - سازه
33385 رضا خواجوی 1383 مهندسي مهندسی عمران - سازه
33386 سارا خواجوی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
33387 شمس خواجوی 1352 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33388 عبدالحمید خواجوی 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
33389 علی رضا خواجوی 1380 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
33390 علیرضا خواجوی 1365 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33391 فاطمه خواجوی 1393 دامپزشكي بیوشیمی بالینی
33392 فرزانه خواجوی 1393 مهندسي مهندسی صنایع
33393 فرشاد خواجوی 1371 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33394 کسری خواجوی 1381 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33395 کسری خواجوی 1385 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
33396 مجید خواجوی 1368 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33397 محبوبه خواجوی 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
33398 محمد جواد خواجوی 1382 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33399 محمدرضا خواجوی 1376 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33400 مریم خواجوی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223168