راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 33401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33401 حسین دائمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33402 حسین دائمی 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
33403 حسین دائمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
33404 حمیدرضا دائمی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
33405 عباس دائمی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33406 مهین دائمی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33407 سروش دائمی توانگر 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
33408 محمدجواد دائمی ضرابی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33409 احمد دائمی عزیززاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33410 نرگس دائمی عطار 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
33411 محسن دائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
33412 مهدی دائی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
33413 مهدی دائی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
33414 رضا دائی سبزوار 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33415 سپیده دائی صادقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33416 سیدمحمدمهدی دائیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33417 محمدعلی دائیان 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33418 علیرضا داب 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33419 محمدرضا داب 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33420 هنا داب زاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33421 ایمان داب زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33422 ایمان داب زاده 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
33423 سمانه دابویه 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33424 سمیرا دابویه 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33425 بهاره دادار 1376 علوم پايه فیزیک
33426 ترانه دادار 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33427 خاطره دادار 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33428 سارا دادار 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
33429 شهلا دادار 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33430 محسن دادار 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
33431 مستوره دادار 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33432 سیدشریف داداش نژاد 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
33433 زیبا داداش زاده 1392 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
33434 سحر داداشی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
33435 صادق داداشی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
33436 قربانعلی داداشی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33437 فاطمه داداشی نژاد 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
33438 پریسا داداشی جوکندان 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
33439 پریسا داداشی جوکندان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
33440 احمد داداشی چمان 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33441 مهدی داداشی زین الدین 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33442 عبداله داداشی سرج 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
33443 حجت اله داداشی قرتیکلائی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33444 رباب دادالله پوررنجبر 1375 علوم پايه زیست شناسی
33445 رؤیا داداللهی ساراب 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33446 مهدیه دادبه 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33447 نرگس دادبه 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33448 احمد دادپور 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33449 رعنا دادپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33450 صالح دادپور 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
33451 ناهید دادپور 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33452 نسرین دادپور 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33453 پریسا دادجو 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33454 پویا دادجو 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
33455 مجید دادجو 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33456 مهتا دادجو 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33457 آذر دادخواه 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33458 اعظم دادخواه 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33459 بهمن دادخواه 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33460 حانیه دادخواه 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
33461 داود دادخواه 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33462 زهرا دادخواه 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33463 علی دادخواه 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33464 علی دادخواه 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33465 علیرضا دادخواه 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
33466 فاطمه دادخواه 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33467 محبوبه دادخواه 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33468 محبوبه دادخواه 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33469 محمودرضا دادخواه 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33470 مرتضی دادخواه 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
33471 مهدی دادخواه 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
33472 نیره دادخواه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
33473 هادی دادخواه 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
33474 سعید دادخواه دراباد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33475 سعید دادخواه فرد 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
33476 فاطمه دادخواه کلاته 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
33477 مصطفی دادخواه کلاته 1391 مهندسي مهندسی عمران
33478 علی دادخواه کمبلانی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
33479 علی دادخواه کمبلانی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
33480 علی دادخواه کمبلانی 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه تابعی
33481 حمیده دادران 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33482 پیمان دادرس 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
33483 سمیرا دادرس 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33484 فرهاد دادرس 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33485 محمود دادرس 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
33486 محمودرضا دادرس 1368 علوم پايه زمین شناسی
33487 منصور دادرس 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33488 فرزاد دادرس جوان 1394 مهندسي مهندسی مکانیک
33489 الهام دادرس مقدم 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
33490 امیر دادرس مقدم 1391 كشاورزى اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی
33491 سجاد دادرسان 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33492 ساناز دادرسی سبزوار 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
33493 زینب دادزن 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33494 اکرم دادستان 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33495 رامش دادستان 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33496 غلام رضا دادستان 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
33497 وحیدرضا دادستان 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33498 هائده دادعلی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33499 احسان دادفر 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33500 مارال دادفر 1393 علوم اداري واقتصاد حسابرسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981991   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826819