راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 97,528

نمایش موارد : 33401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33401 سیدجواد داورپناه شهری 1380 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
33402 بی بی اکرم داورپناه بایگی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
33403 سید احسان داورپناه بایگی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
33404 سیده الهه داورپناه بایگی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
33405 مینا داورپناه بردر 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33406 مجید داورپناه صفدرآبادی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
33407 سعید داورپناه صفدرابادی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
33408 سجاد داورپناه مقدم 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33409 محمدعلی داورپناه یزد 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33410 زینب داورپور 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
33411 محمدحسین داورپور 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33412 نسیم داوردوست 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33413 حسین داورزنی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33414 رضا داورزنی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
33415 زهره داورزنی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33416 زهره داورزنی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
33417 علی اکبر داورزنی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33418 غلامعلی داورزنی 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
33419 لیلا داورزنی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33420 محمد داورزنی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
33421 مهناز داورزنی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
33422 وحید داورزنی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
33423 مهسا داورمنش 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
33424 احمد داوری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33425 اعظم داوری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33426 افسانه داوری 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33427 الهام داوری 1384 دامپزشكي دامپزشکی
33428 الهام داوری 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
33429 امیرعلی داوری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
33430 امین داوری 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
33431 ثمینه داوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33432 حافظه داوری 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
33433 حدا داوری 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33434 رضا داوری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
33435 رضا داوری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
33436 سرور داوری 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
33437 سرور داوری 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان
33438 سهیلا داوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33439 شاداب داوری 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33440 غلام محمد داوری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
33441 غلامعلی داوری 1361 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
33442 فهیمه داوری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33443 محسن داوری 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
33444 محسن داوری 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
33445 محسن داوری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33446 محسن داوری 1392 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
33447 محمدجواد داوری 1367 علوم پايه زمین شناسی
33448 محمدیوسف داوری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33449 محمود داوری 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33450 مرتضی داوری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33451 مرتضی داوری 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
33452 مریم داوری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33453 معصومه داوری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33454 میلاد داوری 1394 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
33455 پیمان داوری دولت آبادی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
33456 عباسعلی داوری طراقی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33457 مهناز داوری کاسب 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33458 احسان داوری نژاد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
33459 آسیه داوری اوارشک 1393 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
33460 مهدی داوری اوراشک 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33461 آرزو داوری پناه مطلق قوچانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33462 آزاده داوری پناه مطلق قوچانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33463 سوسن داوری تبار 1378 علوم پايه فیزیک
33464 فاطمه داوری ترشیزی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33465 محدثه داوری ترشیزی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
33466 ا حد داوری چلقائی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33467 احمد داوری خواه 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33468 اصغر داوری دولت ابادی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33469 مریم داوری دولت ابادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33470 طاهره داوری دولت آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
33471 مجتبی داوری رشتخوار 1390 علوم رياضي آموزش ریاضی
33472 محمود داوری شمس ابادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
33473 ساجده داوری طراقی 1384 علوم پايه زمین شناسی
33474 فاطمه داوری عدالت پناه 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
33475 آمنه داوری عدالت پناه 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33476 گلناز داوری عدالت پناه 1385 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
33477 حسن داوری علی آباد 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
33478 الهه داوری کاسب 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33479 مژده داوری لطف آبادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33480 عباس داوری مقدم 1384 مهندسي مهندسی شیمی
33481 محمدعلی داوری ملک آبادی 1355 كشاورزى علوم زراعی
33482 محمد علی داوری ملک ابادی 1361 كشاورزى امور زراعی
33483 محسن داوری نژا د 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33484 احسان داوری نژاد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
33485 زینب داوری نژاد 1388 علوم رياضي آمار
33486 غلامحسین داوری نژاد 1355 كشاورزى علوم زراعی
33487 محسن داوری نژاد 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33488 محمد داوری نژاد 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
33489 مسعود داوری نژاد مقدم 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33490 حسنیه داوری نسب 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
33491 محمدعلی داوریار 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33492 محمود داوریاری 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
33493 روح اله داوریان 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33494 طیبه داوریان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33495 وحید داوریان 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
33496 علی داوریان پوستچی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33497 مریم داوریان پوستچی 1392 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
33498 محبوبه داوریان نوحی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33499 الهام داوطلب 1390 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
33500 جواد داوطلب 1379 علوم رياضي آمار

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 38135460