راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 31 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,026

نمایش موارد : 33401 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33401 سمیه سادات دلبری 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
33402 سیدحسین دلبری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
33403 سیدمحمد دلبری 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
33404 سیدمرتضی دلبری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33405 سیدمهدی دلبری 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33406 علیرضا دلبری 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
33407 محمد دلبری 1366 علوم رياضي آمار
33408 محمد دلبری 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33409 محمدرضا دلبری 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
33410 محمدرضا دلبری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33411 هادی دلبری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
33412 هادی دلبری 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33413 سمیرا دلبری مرغزار 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33414 احمد دلپسند 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33415 اعظم دلپسند 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33416 جواد دلپسند 1375 علوم رياضي ریاضی
33417 سیدمهدی دلجو 1386 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
33418 نسیم دلجویان 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
33419 الهه دلخانی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
33420 محمد دلخانی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
33421 زهرا دلخسته 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
33422 عبدالرحمن دلخواه 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
33423 علی اصغر دلخواه 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
33424 حسن دلخوش 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33425 ربابه دلخوش 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
33426 علی دلخوش 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
33427 علی دلخوش 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33428 علی دلخوش 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33429 فهیمه دلخوش 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
33430 فهیمه دلخوش 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
33431 محمد دلخوش 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33432 علی اکبر دلخوش بایکی 1391 علوم پايه زمین شناسی
33433 زینب دلخوش بایگی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33434 رضا دلدار 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33435 علی محمد دلدار 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33436 فائزه دلدار 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33437 فایزه دلدار 1391 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
33438 محمد دلدار 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
33439 مهدیه دلدار 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33440 جواد دلدارابدال آباد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33441 اعظم دلدارابدال آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33442 پوران دلدارابدال آبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33443 زکیه دلدارزیارت 1380 علوم رياضي ریاضی محض
33444 فاطمه دلدارسارونی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
33445 فاطمه دلدارسارونی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی
33446 فاطمه دلدارفروتقه 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33447 مرضیه دلدارنوق 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33448 آرش دلداری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33449 محمد دلداری سیوکی 1364 مهندسي عمران روستايي
33450 نرگس دلداری سیوکی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
33451 عبدالرحیم دلداری کلاته خوئی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
33452 محمد دلربائی بردسکن 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33453 علی اصغر دلربای قوچان عتیق 1350 علوم پايه دبیری زمین شناسی
33454 حسن دلروز 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33455 فرشته دلسوززاده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33456 علی رضا دلسوزکلاتی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33457 آناهیتا دلشاد 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33458 پیمان دلشاد 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
33459 حسین دلشاد 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
33460 زهرا دلشاد 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
33461 عباس دلشاد 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33462 عبدالوهاب دلشاد 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33463 فرحناز دلشاد 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33464 فرزانه دلشاد 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
33465 فرهاد دلشاد 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33466 فریبا دلشاد 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33467 فیروز دلشاد 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33468 مجید دلشاد 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33469 الهام دلشادغلامی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
33470 علی دلشادغلامی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33471 فرشته دلشادغلامی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33472 محمد دلشادغلامی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
33473 عبدالواحد دلشادلاجی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33474 محسن دلشادنوقابی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33475 مهسا دلشادنوقابی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
33476 فریبا دلشادی بزدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33477 وحید دلشادی سلجوقی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33478 لیلا دلفان 1383 هنر نيشابور نقاشی
33479 محمود دلفان 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
33480 شهرام دلفانی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33481 مجتبی دلفانیان 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
33482 محمد دلفراز 1386 مهندسي مهندسی شیمی
33483 احسان دلفروز 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان انگلیسی
33484 سپیده دلفروزی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
33485 پریا دلقندی 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
33486 زهرابی بی دلقندی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33487 سیده سعیده دلقندی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33488 فائزه دلقندی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
33489 محمدمهدی دلقندی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
33490 مهدی دلقندی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
33491 مهدیار دلکش 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
33492 مرتضی دلکش املشی 1366 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
33493 نجمه دلکلاله 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33494 نصرت دلکلاله 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33495 سیما دلگانی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
33496 رؤیا دلگشاء شاندیز 1384 مهندسي مهندسی شیمی
33497 زهرا دلگشاشاندیز 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33498 مجتبی دلگشاشاندیز 1373 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33499 عذرا دلگشای حصاری 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36602361