راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 15 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 33401 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33401 فریدون خیاط باشی 1361 مهندسي راه و ساختمان
33402 محمدتقی خیاط خوئی 1355 علوم پايه شیمی
33403 حمید خیاط زاده 1385 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33404 حمیده خیاط زاده 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
33405 سمانه خیاط زاده 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
33406 میثم خیاط زاده 1378 علوم اداري واقتصاد حقوق
33407 میثم خیاط زاده 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
33408 ابوالفضل خیاط زاده صفائی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33409 ثمین خیاط زاده مشهدی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33410 رامین خیاط زاده مشهدی 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی (آموزش محور - مجازی)
33411 محمّد خیاط سرکار 1389 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
33412 علی خیاط فدردی 1391 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
33413 فهیمه خیاط مشهدی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
33414 فهیمه خیاط مشهدی 1390 علوم اداري واقتصاد حقوق خصوصی
33415 مهسا خیاط مطلق 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33416 حسین خیاطایسک 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33417 سودابه خیاطباشی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33418 غلام حسین خیاطخلقی 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33419 نصرت خیاطزاده کاخکی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33420 مژگان خیاطمقدم 1375 علوم پايه زیست شناسی
33421 مسعود خیاطمقدم 1367 علوم اداري واقتصاد مدیریت
33422 عباس خیاطی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33423 فهیمه خیاطی اخلمد 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33424 محمود خیاطی بیدخت 1382 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
33425 فاطمه خیاطی بیدختی 1356 علوم پايه دبیری شیمی
33426 سیداصغر خیاطیان 1389 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
33427 سیداصغر خیاطیان سرقایه 1376 علوم پايه فیزیک
33428 محمدرضا خیاطیان قشنگ 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
33429 محمدعلی خیاطیان قشنگ 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
33430 معصومه خیام 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33431 روح الله خیام پور 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33432 پریسا خیام دار 1385 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
33433 بتول خیامی 1376 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33434 پوریا خیامی 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
33435 زهره خیامی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33436 سیما خیامی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
33437 شیده خیامی 1384 مهندسي مهندسی شیمی
33438 شیده خیامی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
33439 صبا خیّامی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
33440 عباسعلی خیامی 1365 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33441 علی خیامی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33442 مصطفی خیامی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
33443 مونا خیامی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
33444 نوشین خیامی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33445 فاطمه خیامیان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
33446 محبوبه خیبر 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33447 فریبا خیر 1375 علوم رياضي آمار
33448 نسرین خیر 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33449 اعظم خیرآبادی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
33450 اکرم خیرآبادی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33451 امید خیرآبادی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
33452 امیرهوشنگ خیرآبادی 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33453 انسیه خیرآبادی 1385 علوم رياضي آمار
33454 رامش خیرآبادی 1392 پردیس دانشگاهی شیمی - شیمی فیزیک
33455 رجبعلی خیرآبادی 1377 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33456 رضا خیرآبادی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
33457 طاهره خیرآبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
33458 طاهره خیرآبادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
33459 علیرضا خیرآبادی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
33460 محسن خیرآبادی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33461 محمود خیرآبادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
33462 مریم خیرآبادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33463 مریم خیرآبادی 1378 علوم پايه زمین شناسی
33464 مصطفی خیرآبادی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
33465 معصومه خیرآبادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
33466 معصومه خیرآبادی 1378 علوم رياضي آمار
33467 معصومه خیرآبادی 1381 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
33468 معصومه خیرآبادی 1389 دامپزشكي بافت شناسی مقایسه ای
33469 مهدی خیرآبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
33470 نبی الله خیرآبادی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
33471 هادی خیرآبادی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
33472 هانیه خیرآبادی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33473 اعظم خیرآبادی بزاز 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33474 افشین خیرابادی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33475 اکرم خیرابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33476 حسین خیرابادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
33477 حسینعلی خیرابادی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
33478 سکینه خیرابادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33479 سکینه خیرابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33480 سمیرا خیرابادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33481 سمّیه خیرابادی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
33482 سمیه خیرابادی 1393 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
33483 طاهره خیرابادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33484 عباس خیرابادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33485 قاسم خیرابادی 1392 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
33486 مجتبی خیرابادی 1383 علوم پايه فیزیک
33487 محمدصادق خیرابادی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33488 مریم خیرابادی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
33489 معصومه خیرابادی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
33490 معصومه خیرابادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33491 موسی الرضا خیرابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33492 زینب خیراتی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33493 حسینعلی خیرالدین 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33494 عبدالحمید خیرالدین 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33495 نسرین خیرالدین 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33496 محمود خیراللهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
33497 احمد خیرالهی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33498 پریا خیرالهی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
33499 غلام رضا خیرالهّی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
33500 مریم خیرالهی 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819911001   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489295