راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 17 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,250

نمایش موارد : 33501 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33501 نرگس خیرالهی 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
33502 احمد خیرام 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33503 امیررضا خیراندیش 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
33504 پریسا خیراندیش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
33505 حسین خیراندیش 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
33506 عبدالرسول خیراندیش 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33507 علی خیراندیش 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
33508 محمّد خیراندیش 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
33509 مهسا خیراندیش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
33510 فاطمه خیرجو 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
33511 وحیده خیرجو 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
33512 آرش خیرخواه 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33513 اکرم خیرخواه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33514 حاجی محمد خیرخواه 1354 علوم رياضي آمار
33515 حسن خیرخواه 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33516 حسن خیرخواه 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
33517 حسن خیرخواه 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
33518 حسنقلی خیرخواه 1363 علوم رياضي آمار
33519 حمید خیرخواه 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33520 ربابه خیرخواه 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33521 زهرا خیرخواه 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
33522 زهرا خیرخواه 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33523 زهرا خیرخواه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
33524 زهرا خیرخواه 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33525 طلعت خیرخواه 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33526 طیبه خیرخواه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
33527 طیبه خیرخواه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
33528 فائزه خیرخواه 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33529 قدرت خیرخواه 1362 كشاورزى حرف روستایی
33530 محبوبه خیرخواه 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
33531 محسن خیرخواه 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
33532 محمد خیرخواه 1371 كشاورزى زراعت
33533 محمد خیرخواه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
33534 محمد خیرخواه 1386 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
33535 محمدتقی خیرخواه 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
33536 محمدحسین خیرخواه 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33537 هدی خیرخواه 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
33538 مجید خیرخواه پاریزی 1395 علوم رياضي آمار ریاضی
33539 مهدی خیرخواه جوان 1370 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
33540 محمدرضا خیرخواه چیرانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
33541 رویا خیرخواه رسولی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33542 مرتضی خیرخواهان 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
33543 ریحانه خیردوست 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
33544 ملیحه خیردوست 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
33545 نیما خیردوست 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33546 احمد خیری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33547 بهرام خیری 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
33548 زهرا خیری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33549 زهره خیری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33550 ساسان خیری 1385 علوم پايه فیزیک
33551 سالار خیری 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33552 سکینه خیری 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
33553 سیامک خیری 1386 علوم پايه فیزیک
33554 طاهره خیری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33555 علی خیری 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33556 فریبا خیری 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33557 فریبا خیری 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33558 محمدرضا خیری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33559 مریم خیری 1383 علوم پايه فیزیک
33560 بی بی منیر خیری جهانگیر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
33561 خدیجه خیری جنت آبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33562 خدیجه خیری جنت آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
33563 غلامرضا خیری جنت آبادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33564 غلامرضا خیری جنت آبادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
33565 بی بی طیبه خیری جهانگیر 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
33566 مرضیه خیری جهانگیر 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33567 مرضیه خیری جهانگیر 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33568 مهری خیری حاجی فریمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
33569 علی اصغر خیری زاده سردق 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33570 قنبر خیری زاده سماکوش 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33571 فرزانه خیری سقی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام
33572 رضا خیری مرغزار 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33573 معصومه خیریه 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
33574 سهام الدین خیلائی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33575 محمدرضا خیمه گیر 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33576 زینب دائم الخدمه 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
33577 زینب دائم الخدمه 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
33578 فاطمه دائم الخدمه 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
33579 راضیه دائم پناه زرمهری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
33580 حسین دائمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33581 حسین دائمی 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
33582 حسین دائمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
33583 حمیدرضا دائمی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
33584 عباس دائمی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33585 مهین دائمی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33586 سروش دائمی توانگر 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
33587 محمدجواد دائمی ضرابی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33588 احمد دائمی عزیززاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33589 نرگس دائمی عطار 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
33590 محسن دائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
33591 مهدی دائی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
33592 مهدی دائی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
33593 رضا دائی سبزوار 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33594 سپیده دائی صادقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33595 سیدمحمدمهدی دائیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33596 محمدعلی دائیان 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33597 علیرضا داب 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33598 محمدرضا داب 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33599 هنا داب زاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33600 ایمان داب زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829921002   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40489003