راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,437

نمایش موارد : 33701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33701 علیرضا داودی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
33702 غلامرضا داودی 1379 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
33703 فائزه داودی 1389 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
33704 فاطمه داودی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
33705 فاطمه داودی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33706 فتح الله داودی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33707 قاسم داودی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33708 مجتبی داودی 1375 علوم رياضي آمار
33709 مجید داودی 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
33710 محمد داودی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33711 محمد داودی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33712 محمدامین داودی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33713 محمدتقی داودی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33714 محمدحسن داودی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33715 محمدرضا داودی 1362 مهندسي مهندسی عمران
33716 مرتضی داودی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
33717 مریم داودی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربيتي
33718 مریم داودی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
33719 مسعود داودی 1354 علوم پايه فیزیک
33720 مصطفی داودی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
33721 معصومه داودی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
33722 مهدی داودی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
33723 مهدی داودی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33724 مهدی داودی 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
33725 مهرناز داودی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
33726 نسترن داودی 1381 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
33727 نسترن داودی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
33728 نصیبه داودی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33729 نیر داودی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
33730 وجیهه داودی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
33731 وحید داودی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33732 هادی داودی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33733 سیدامید داودی ازغدی 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33734 محمد داودی ازغدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
33735 عبدالله داودی پور 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
33736 محبوبه داودی پهنه کلایی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
33737 سمیرا داودی تنها 1385 علوم پايه فیزیک
33738 سمیرا داودی تنها 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
33739 احسان داودی ثانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
33740 هما داودی حسن اباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33741 سعید داودی حسین پور 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33742 ربابه داودی دولت آبادی 1357 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33743 ساره داودی راد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
33744 سمانه داودی راد 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33745 سمانه داودی راد 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
33746 شاهین داودی راد 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
33747 فرشته داودی رضوانی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی)
33748 ریحان داودی زاده 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
33749 فهیمه داودی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33750 حسن داودی شاندیز 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33751 رؤیا داودی شاندیز 1391 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
33752 محمدهادی داودی فر 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33753 محمدرضا داودی فرخد 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
33754 بصیرا داودی قلی آباد 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
33755 غلامرضا داودی معلم 1356 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33756 بی بی صدیقه داودی مقدم 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33757 داود داودی مقدم 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
33758 سیدعباس داودی مقدم 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33759 سیده نازنین داودی مقدم 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33760 سیده نازنین داودی مقدم 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33761 هدیه داودی مقدم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
33762 اعظم داودی مقدم بایگی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
33763 صدیقه داودی منش 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33764 فاطمه داودی منش 1386 علوم رياضي ریاضی محض
33765 محمد داودی نامقی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
33766 سیدسعید داودی ناوخ 1383 علوم رياضي ریاضی محض
33767 سیدعلی داودی ناوخ 1391 مهندسي مهندسی عمران
33768 فرحناز داودی نقندر 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33769 فرحناز داودی نقندر 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
33770 مرتضی داودی یوسف اباد 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33771 سمیرا داودیان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
33772 طاهره داودیان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33773 مجید داودیان ایدلیک 1382 علوم پايه فیزیک
33774 نصرت داودیان کاخکی 1385 علوم پايه زمین شناسی
33775 نصرت داودیان کاخکی 1390 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
33776 پریسا داور 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33777 زهرا داور 1386 علوم پايه فیزیک
33778 مینا داورانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33779 ابوسعید داورپناه 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
33780 بهروز داورپناه 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
33781 بی بی نسرین داورپناه 1388 علوم رياضي ریاضی محض - گرایش آنالیز
33782 رضا داورپناه 1356 علوم پايه دبیری شیمی
33783 سهراب داورپناه 1391 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
33784 سهیل داورپناه 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33785 سیدجلیل داورپناه 1383 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
33786 سیدجلیل داورپناه 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
33787 سیده فاطمه داورپناه 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
33788 سیدهاشم داورپناه 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33789 علیرضا داورپناه 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
33790 فاطمه داورپناه 1368 علوم پايه زمین شناسی
33791 محسن داورپناه 1380 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
33792 محمدکریم داورپناه 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
33793 محمدمصطفی داورپناه 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33794 مرتضی داورپناه 1386 مهندسي مهندسی شیمی
33795 مرتضی داورپناه 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
33796 مریم داورپناه 1381 علوم رياضي ریاضی محض
33797 معصومه داورپناه 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33798 سیدجواد داورپناه شهری 1380 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
33799 بی بی اکرم داورپناه بایگی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
33800 سید احسان داورپناه بایگی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39044023