راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 33701 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33701 داود دلاوری 1388 دامپزشكي دامپزشکی
33702 محسن دلاوری 1382 علوم رياضي آمار
33703 محمد دلاوری 1384 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
33704 محمد دلاوری 1389 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
33705 مصطفی دلاوری 1381 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33706 میمنت دلاوری 1379 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
33707 مجتبی دلاوری پاریزی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33708 غلام حسین دلاوری راد 1377 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33709 میرمسعود دلاوری لطف اباد 1364 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33710 علی دلاوری مقدم 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
33711 فاطمه دلاوری نیدر 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33712 حمید دلاوری هروی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33713 محدثه دلاوریان 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
33714 رضا دلباز 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
33715 علیرضا دلباز 1390 علوم رياضي آموزش ریاضی
33716 مریم دلبر 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
33717 ابراهیم دلبری 1372 علوم رياضي دبیری ریاضی
33718 اعظم دلبری 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33719 حسن دلبری 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33720 حسن دلبری 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33721 حسین دلبری 1378 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
33722 زهرا دلبری 1374 علوم اداري واقتصاد حقوق
33723 زهرا دلبری 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33724 زهره دلبری 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
33725 سمیه سادات دلبری 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33726 سمیه سادات دلبری 1392 تربيت بدنى رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
33727 سمیه سادات دلبری 1392 علوم رياضي ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی
33728 سیدحسین دلبری 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
33729 سیدمحمد دلبری 1369 علوم اداري واقتصاد مدیریت
33730 سیدمرتضی دلبری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33731 سیدمهدی دلبری 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33732 علیرضا دلبری 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
33733 محمد دلبری 1366 علوم رياضي آمار
33734 محمد دلبری 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33735 محمدرضا دلبری 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
33736 محمدرضا دلبری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33737 هادی دلبری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
33738 هادی دلبری 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33739 سمیرا دلبری مرغزار 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33740 احمد دلپسند 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33741 اعظم دلپسند 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33742 اعظم دلپسند 1393 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
33743 جواد دلپسند 1375 علوم رياضي ریاضی
33744 سیدمهدی دلجو 1386 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
33745 نسیم دلجویان 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
33746 الهه دلخانی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
33747 محمد دلخانی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
33748 زهرا دلخسته 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
33749 عبدالرحمن دلخواه 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
33750 علی اصغر دلخواه 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
33751 حسن دلخوش 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33752 ربابه دلخوش 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
33753 علی دلخوش 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
33754 علی دلخوش 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33755 علی دلخوش 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33756 فهیمه دلخوش 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
33757 فهیمه دلخوش 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
33758 محمد دلخوش 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33759 علی اکبر دلخوش بایکی 1391 علوم پايه زمین شناسی
33760 زینب دلخوش بایگی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33761 رضا دلدار 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33762 علی محمد دلدار 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33763 فائزه دلدار 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33764 فایزه دلدار 1391 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
33765 محمد دلدار 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
33766 مهدیه دلدار 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33767 جواد دلدارابدال آباد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33768 اعظم دلدارابدال آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33769 پوران دلدارابدال آبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33770 زکیه دلدارزیارت 1380 علوم رياضي ریاضی محض
33771 فاطمه دلدارسارونی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
33772 فاطمه دلدارسارونی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی
33773 فاطمه دلدارفروتقه 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33774 مرضیه دلدارنوق 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33775 آرش دلداری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33776 محمد دلداری سیوکی 1364 مهندسي عمران روستايي
33777 نرگس دلداری سیوکی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
33778 عبدالرحیم دلداری کلاته خوئی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
33779 محمد دلربائی بردسکن 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33780 علی اصغر دلربای قوچان عتیق 1350 علوم پايه دبیری زمین شناسی
33781 حسن دلروز 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33782 فرشته دلسوززاده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33783 علی رضا دلسوزکلاتی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33784 آناهیتا دلشاد 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33785 پیمان دلشاد 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
33786 حسین دلشاد 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
33787 زهرا دلشاد 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
33788 عباس دلشاد 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33789 عبدالوهاب دلشاد 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33790 فرحناز دلشاد 1368 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33791 فرزانه دلشاد 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
33792 فرهاد دلشاد 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33793 فریبا دلشاد 1365 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33794 فیروز دلشاد 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33795 مجید دلشاد 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33796 الهام دلشادغلامی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
33797 علی دلشادغلامی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33798 فرشته دلشادغلامی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33799 محمد دلشادغلامی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37517615