راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,051

نمایش موارد : 33701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33701 ناهید دوست آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33702 سمانه دوست ابادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
33703 محمد دوست پرست 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
33704 مهدی دوست پرست 1382 علوم رياضي آمار
33705 علی دوست پرست ترشیزی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - قدرت
33706 ابوالقاسم دوست دار 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33707 علیرضا دوست دار 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33708 عارفه دوست دارریابی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33709 الهام دوست دارشهری 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
33710 زهرا دوست زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
33711 مریم دوست زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33712 مسعود دوست زاده 1385 علوم پايه فیزیک
33713 مسعود دوست زاده 1391 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
33714 طاهره دوست محمد 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33715 علی دوست محمدی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
33716 فتح اله دوست محمدی 1352 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33717 محمود دوست محمدی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
33718 مجید دوست محمدی بایگی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33719 مریم دوست محمدی سلمانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33720 اردشیر دوست مرادف 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
33721 حسین دوستان علمی 1369 مهندسي مهندسی عمران
33722 رحیمه دوستخواه 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33723 هما دوستخواه 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33724 حسین دوستدار 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33725 معصومه دوستدار 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33726 زهرا دوستدارنوقابی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33727 علیرضا دوستداری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33728 مریم دوستکی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
33729 سیمین دوستگام 1348 علوم پايه علوم گیاهی
33730 اعظم دوستمحمدی چاهکهنوییه 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33731 اعظم دوستی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33732 حسن رضا دوستی 1392 علوم پايه زمین شناسی
33733 حسین دوستی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33734 حسین دوستی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33735 زکیه دوستی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
33736 زهره دوستی 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
33737 سارا دوستی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
33738 سمیه دوستی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33739 شهره دوستی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
33740 عبدالجواد دوستی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33741 عبدالرضا دوستی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
33742 عبدالعظیم دوستی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
33743 عبدالله دوستی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33744 فائزه دوستی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33745 فاطمه دوستی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
33746 فاطمه دوستی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
33747 مجید دوستی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
33748 محمد دوستی 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33749 محمد دوستی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
33750 محمد دوستی 1388 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
33751 محمدرضا دوستی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33752 مرضیه دوستی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
33753 مرضیه دوستی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33754 مریم دوستی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33755 معصومه دوستی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33756 مهدی دوستی 1366 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33757 مهدی دوستی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33758 ناهید دوستی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
33759 مهسا دوستی راد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
33760 آرزو دوستی امرودکی 1387
33761 امید دوستی ایرانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
33762 راضیه دوستی تلگرد 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
33763 فاطمه دوستی تلگرد 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
33764 احسان دوستی دوران محله 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33765 طاهره دوستی قاسم آباد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33766 حسین دوستی قلندرابادی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33767 حسن دوستی محمدقلندرآبادی 1372 علوم رياضي آمار
33768 حسن دوستی محمدقلندرآبادی 1376 علوم رياضي آمار
33769 حسن دوستی محمدقلندرآبادی 1380 علوم رياضي آمار
33770 بتول دوستی نژاد 1380 علوم رياضي ریاضی محض
33771 ذوالفقار دوستی نیا 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33772 صدیقه دوستیان 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33773 محمد دوسرانیان مقدم 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
33774 زهرا دوعاگو 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33775 علی دوکوهکی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
33776 شادی دوگانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
33777 شادی دوگانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
33778 ولی اله دوگانی آغچغلو 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33779 ولی اله دوگانی آغچغلو 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33780 اردشیر دولائی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33781 بهروز دولابی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33782 صبا دولابی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
33783 علیرضا دولابی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
33784 نازنین دولابی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
33785 نرجس دولابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33786 فاطمه دولابی قوچان عتیق 1382 علوم رياضي ریاضی محض
33787 عباس دولت آبادی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
33788 محمد دولت آبادی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33789 احمد دولت ابادی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
33790 حسین دولت ابادی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33791 سیاوش دولت ابادی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
33792 سیما دولت ابادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33793 ملیحه دولت ابادی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
33794 حسین دولت ابادی علی زادها 1367 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
33795 نظم الدین دولت بیگ اف 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33796 مهران دولت ترک پور 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
33797 مهرداد دولت مرادی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33798 امیر دولت آبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
33799 حسین دولت آبادی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33800 حسین دولت آبادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36622380