راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,468

نمایش موارد : 33701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33701 سحر داداشی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
33702 صادق داداشی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
33703 قربانعلی داداشی 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33704 فاطمه داداشی نژاد 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
33705 پریسا داداشی جوکندان 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
33706 پریسا داداشی جوکندان 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
33707 احمد داداشی چمان 1355 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33708 مهدی داداشی زین الدین 1371 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33709 عبداله داداشی سرج 1367 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
33710 حجت اله داداشی قرتیکلائی 1364 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
33711 رباب دادالله پوررنجبر 1375 علوم پايه زیست شناسی
33712 رؤیا داداللهی ساراب 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33713 مهدیه دادبه 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33714 نرگس دادبه 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33715 احمد دادپور 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33716 رعنا دادپور 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33717 صالح دادپور 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
33718 ناهید دادپور 1373 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33719 نسرین دادپور 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33720 پریسا دادجو 1371 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
33721 پویا دادجو 1387 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
33722 مجید دادجو 1374 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33723 مهتا دادجو 1374 علوم رياضي ریاضی کاربردی
33724 آذر دادخواه 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33725 اعظم دادخواه 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
33726 بهمن دادخواه 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33727 حانیه دادخواه 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
33728 داود دادخواه 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
33729 زهرا دادخواه 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33730 علی دادخواه 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33731 علی دادخواه 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
33732 علیرضا دادخواه 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
33733 فاطمه دادخواه 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33734 محبوبه دادخواه 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33735 محبوبه دادخواه 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33736 محمودرضا دادخواه 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
33737 مرتضی دادخواه 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
33738 مهدی دادخواه 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
33739 نیره دادخواه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
33740 هادی دادخواه 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
33741 سعید دادخواه دراباد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33742 سعید دادخواه فرد 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
33743 فاطمه دادخواه کلاته 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
33744 مصطفی دادخواه کلاته 1391 مهندسي مهندسی عمران
33745 علی دادخواه کمبلانی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
33746 علی دادخواه کمبلانی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
33747 علی دادخواه کمبلانی 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه تابعی
33748 حمیده دادران 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33749 پیمان دادرس 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
33750 سمیرا دادرس 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
33751 فرهاد دادرس 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
33752 محمود دادرس 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
33753 محمودرضا دادرس 1368 علوم پايه زمین شناسی
33754 منصور دادرس 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33755 فرزاد دادرس جوان 1394 مهندسي مهندسی مکانیک
33756 الهام دادرس مقدم 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
33757 امیر دادرس مقدم 1391 كشاورزى اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی
33758 سجاد دادرسان 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33759 ساناز دادرسی سبزوار 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
33760 زینب دادزن 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33761 اکرم دادستان 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33762 رامش دادستان 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
33763 غلام رضا دادستان 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
33764 وحیدرضا دادستان 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33765 هائده دادعلی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33766 احسان دادفر 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33767 مارال دادفر 1393 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
33768 انیسه دادگر 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
33769 بهناز دادگر 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33770 زینب دادگر 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
33771 سمانه دادگر 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
33772 سمیرا دادگر 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33773 صدیقه دادگر 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33774 غزاله دادگر 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
33775 فاطمه دادگر 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33776 مجید دادگر 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
33777 مهدی دادگر 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33778 مهران دادگر 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
33779 ناهید دادگر 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33780 نوشین دادگر 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33781 حمیدرضا دادگربجستان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33782 محمدرضا دادگربجستان 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33783 حسین دادگرعزیز 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
33784 پریسا دادگرمقدم 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
33785 آرش دادگری هاشم آباد 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
33786 زهرا دادمحمدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
33787 محمدجواد دادمحمدی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
33788 مرسده دادمحمدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33789 مرضیه دادمحمدی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33790 فاطمه دادمند 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33791 فاطمه دادمند 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
33792 محمد دادمنش 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
33793 صدیقه دادمهر 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33794 صدیقه دادمهر 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
33795 نیره دادو 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
33796 حلیا دادور 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
33797 صدف دادور 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
33798 علی دادور 1395 دامپزشكي باکتری شناسی
33799 علی اکبر دادور 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
33800 علی اکبر دادور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849941004   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40904110