راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,962

نمایش موارد : 33901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
33901 رضا دلیری مقدم 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
33902 محمد علی دلیری مقدم 1358 كشاورزى زراعت
33903 غلام حسن دلیری نیا 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33904 فاطمه دلیری نیا 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
33905 مژده دلیری ینگه قلعه 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33906 شادی دلیریان 1390 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
33907 مصطفی دلیریان کیکانلو 1390 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
33908 سعید دلیل 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی - طیوردام
33909 اقدس دلیلی 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33910 الهه دلیلی 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33911 بیتا دلیلی 1376 علوم اداري واقتصاد حسابداری
33912 حمید دلیلی 1363 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
33913 حمید دلیلی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
33914 سیمین دلیلی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
33915 لیلی دلیلی 1383 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
33916 موسی الرضا دلیلی 1374 علوم پايه فیزیک
33917 سمانه دلیلیان 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33918 کلثومه دلیمی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33919 کلثومه دلیمی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33920 منصور دلیمی اصل 1367 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
33921 الهام دم شناس 1381 علوم پايه زمین شناسی
33922 مهدی دم شناس 1379 علوم پايه زمین شناسی
33923 مهدی دم شناس 1385 علوم پايه زمین شناسی - مهندسی
33924 سامان دماوندی 1383 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
33925 سامان دماوندی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
33926 مریم دماوندی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33927 هادی دماوندی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
33928 محمدرسول دماوندی صالح 1362 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33929 رزیتا دماوندیان 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33930 حامد دمساز 1380 علوم پايه فیزیک
33931 محمد دمشق 1376 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
33932 علی دمور 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
33933 سعید دمیرچی 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
33934 عاطفه دمیرچی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
33935 کاظم دنان 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
33936 حسن دنک کوب 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33937 زهرا دنکوب 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
33938 غلامرضا دنکوب 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33939 غلامرضا دنکوب 1387 ادبيّات و علوم انسانى پژوهش علوم اجتماعی
33940 فائزه دنگ کوب 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
33941 فائزه دنگ کوب 1389 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
33942 فاطمه دنگ کوب 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
33943 تکتم دنگ کوبان 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
33944 مریم دنوکی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33945 درخشنده دنیائی 1385 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33946 بتول دنیائی ایسک 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
33947 ابراهیم دنیائی رودسری 1364 مهندسي نقشه برداري
33948 علی اصغر دنیادیده 1352 علوم پايه فیزیک
33949 علیرضا دنیادیده 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33950 جواد دنیایی 1388 علوم اداري واقتصاد حقوق
33951 وحیده دنیایی آیسک 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
33952 سارا دنیکو 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
33953 آسیه دنیوی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33954 علیرضا دنیوی 1367 مهندسي مهندسی برق - قدرت
33955 حسین دنیوی راد 1369 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
33956 مریم دنیوی راد 1385 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
33957 سیما دوائی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
33958 صبا دوائی 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33959 صبا دوائی 1386 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
33960 سعید دوائی مرکزی 1352 مهندسي برق - الکترونیک
33961 لیدا دواتگررضوان 1378 علوم رياضي ریاضی محض
33962 علی رضا دواتی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
33963 غزل دواتی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
33964 محسن دواچی 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
33965 مهدی دواری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
33966 اکبر دواق 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
33967 احسان دوامدار 1381 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
33968 تکتم دوامی 1385 علوم اداري واقتصاد حقوق
33969 محبوبه دوامی ابدال ابادی 1381 علوم پايه زمین شناسی
33970 مرتضی دوامی احمدی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - باغبانی
33971 رضویه دوانی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
33972 قاسم دوبرادران 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
33973 بنیامین دوج 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
33974 عبداله دوجی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
33975 مسعود دوجی 1389
33976 رسول دوجی گمش تپه 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
33977 مژگان دوچی طوسی 1369 علوم پايه زمین شناسی
33978 رسول دودانگه 1387 علوم پايه زمین شناسی ـ اقتصادی
33979 طیبه دودخار 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
33980 رضا دودمان 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
33981 ندا دودمان 1390 علوم رياضي آمار ریاضی
33982 علیرضا دودمان تیپی 1390 مهندسي مهندسی برق - کنترل
33983 بهناز دوران 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33984 فاطمه دوران 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
33985 محمدجواد دوران 1383 علوم پايه فیزیک
33986 آرش دوراندیش 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصادکشاورزی
33987 افسانه دوراندیش 1390 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
33988 امید دوراندیش 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
33989 سارا دوراندیش 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
33990 سیمین دوراندیش 1387 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
33991 علی اصغر دوراندیش 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
33992 فاطمه دوراندیش 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
33993 فریبا دوراندیش 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
33994 محمدعلی دوراندیش 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33995 مهدی دوراندیش 1381 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا انسانی - روستایی
33996 مهری دوراندیش 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
33997 نرگس دوراندیش 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
33998 متین دوراندیش لنگرودی 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
33999 زهرا دوراندیش یزدی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34000 محمدامین دوراندیش یزدی 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37542960