راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 26 کاربر ميهمان و 1 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,026

نمایش موارد : 34001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34001 مریم دهقان 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34002 مریم دهقان 1388 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
34003 معصومه دهقان 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
34004 معصومه دهقان 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
34005 مهرداد دهقان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
34006 ناصر دهقان 1370 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34007 ناصرالدین دهقان 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات فارسی
34008 ناهید دهقان 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34009 هادی دهقان 1376 علوم پايه زمین شناسی
34010 هادی دهقان 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
34011 هادی دهقان 1389 كشاورزى آبیاری و زهکشی
34012 هاشم دهقان 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34013 مریم دهقان آیسک 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34014 معصومه دهقان اصطجرودی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34015 زین الدین دهقان اف 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34016 جواد دهقان بردبار 1367 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
34017 پریسا دهقان بنادکی 1386 علوم پايه شیمی گرایش محض
34018 حمید دهقان بنادکی 1384 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
34019 حمید دهقان بنادکی 1394 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
34020 عماد دهقان بنادکی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی برق - کنترل (آموزش محور - مجازی)
34021 لیلا دهقان بنادکی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
34022 معصومه دهقان بنادکی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
34023 ملیحه دهقان بنادکی 1393 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
34024 منصوره دهقان بنادکی 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
34025 مهدی دهقان بنادکی 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34026 مهدیه دهقان بنادکی 1383 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
34027 مهدی دهقان به آبادی 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34028 علیرضا دهقان بهابادی 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی - شناسائی و مبارزه با علفهای هرز
34029 معصومه دهقان بهابادی 1372 علوم پايه دبیری فیزیک
34030 شهرام دهقان بیدختی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
34031 پریسا دهقان پور 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34032 سرور دهقان پور 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
34033 فرزانه دهقان پور 1389 علوم پايه زمین شناسی
34034 زهرا دهقان پورحاجی آبادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34035 مجتبی دهقان پورشهرضائی 1388 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
34036 محبوبه دهقان پورفراشاه 1365 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
34037 محمدرضا دهقان پورماهانی 1385 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
34038 الهه دهقان تنها 1390 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
34039 سحر دهقان تنها 1389 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34040 غلامحسین دهقان تنها 1361 علوم پايه دبیری فیزیک
34041 مسعود دهقان حسام پور 1369 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
34042 بیژن دهقان حسامی 1354 علوم رياضي ریاضی
34043 صدیقه دهقان حسن ابادی 1375 علوم رياضي دبیری ریاضی
34044 مسعود دهقان حسین آبادی 1373 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
34045 مسعود دهقان حسین آبادی 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
34046 فریبا دهقان حصار 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34047 مجتبی دهقان حصار 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
34048 الهام دهقان حقیقی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
34049 فرح ناز دهقان حقیقی لطف اباد 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
34050 مهدی دهقان خادری 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
34051 محمد دهقان خانیکی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
34052 شهره دهقان دلویی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34053 هادی دهقان دهمیانی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
34054 سیدمحمد دهقان دهنوی 1378 علوم رياضي آمار
34055 مجتبی دهقان دهنوی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی - تکنولوژی صنایع غذایی
34056 سهیلا دهقان زاده 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34057 سهیلا دهقان زاده 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34058 محمدباقر دهقان زاده 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34059 محمدرضا دهقان زاده 1376 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
34060 مریم دهقان زاده 1379 علوم پايه شیمی گرایش محض
34061 مسعود دهقان زاده 1385 مهندسي مهندسی مواد ـ متالورژی صنعتی
34062 مهناز دهقان زاده 1389 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
34063 اعظم دهقان زاده ثانی آبادی 1362 علوم پايه دبیری زیست شناسی
34064 محمدعلی دهقان زاده طرقبه 1384 مهندسي مهندسی شیمی
34065 مریم دهقان زاده قاینی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
34066 مریم دهقان زاده قاینی 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
34067 هادی دهقان زاده کلاته اسماعیل خان 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34068 محمود دهقان زاده کلاته اسماعیلخان 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
34069 محبوبه دهقان زیبد 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34070 محبوبه دهقان زیبد 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
34071 سیده مهدیه دهقان سرخ آبادی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
34072 بی بی صفیه دهقان سرخ ابادی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
34073 سیده مهدیه دهقان سرخ ابادی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
34074 روح الله دهقان سرند 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34075 روح اله دهقان سرند 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل (آموزش محور)
34076 منصوره دهقان سرند 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34077 سمیه دهقان سفیدسنگی 1388 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34078 فاطمه دهقان شهرضا 1384 دامپزشكي دامپزشکی
34079 عبداله دهقان شیبانی 1367 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
34080 مرضیه دهقان طرزجانی 1391 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34081 حمید دهقان طزرجانی 1369 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
34082 زعیدرضا دهقان طزرجانی 1382 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
34083 شیوا دهقان طزرجانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34084 علی دهقان عشرت آبادی 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34085 رضا دهقان عصمت آبادی 1382 علوم رياضي آمار
34086 فهیمه دهقان عصمت آبادی 1383 علوم پايه زمین شناسی
34087 جواد دهقان فیض اباد 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
34088 حسین دهقان قلعه بالا 1374 مهندسي مهندسی برق - الکترونیک
34089 امین دهقان قهفرخی 1383 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
34090 عباسعلی دهقان کنگ زیتون 1374 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34091 حسن دهقان کنگ زیتون 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34092 محمدابراهیم دهقان گجوان 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
34093 رمضان دهقان مجنی 1366 علوم رياضي دبیری ریاضی
34094 عبدالحمید دهقان محمدابادی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
34095 حمید دهقان منشادی 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
34096 زهرا دهقان منشادی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34097 سیدعلی دهقان منشادی 1389 كشاورزى کشاورزی - علوم دامی
34098 سیدمحسن دهقان منشادی 1386 علوم اداري واقتصاد حقوق
34099 علیرضا دهقان منشادی 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34100 مرضیه دهقان منگاآبادی 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 36602377