راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 10 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 95,934

نمایش موارد : 34001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34001 صدیقه دوری بجستانی 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34002 پریسا دوزنده 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34003 حسین دوزنده خراسانی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
34004 لیلا دوزنده خراسانی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34005 مونا دوزنده خراسانی 1385 دامپزشكي دامپزشکی
34006 هادی دوزنده خراسانی 1363 مهندسي جوشكاري
34007 علی دوست 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
34008 علیرضا دوست آبادی 1369 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
34009 محمد دوست پرست 1377 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
34010 مهدی دوست پرست 1380 علوم رياضي آمار ریاضی
34011 محمد دوست جلالی 1366 الهيات شهيد مطهري الهيات و معارف اسلامي
34012 مجتبی دوست دارنوقابی 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
34013 مهری دوست رضوی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
34014 محمد دوست سیاهدشت 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
34015 داور دوست محمدی 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
34016 علیرضا دوست آبادی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
34017 علیرضا دوست آبادی 1389 علوم رياضي ریاضی محض
34018 ناهید دوست آبادی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
34019 سمانه دوست ابادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
34020 محمد دوست پرست 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
34021 مهدی دوست پرست 1382 علوم رياضي آمار
34022 علی دوست پرست ترشیزی 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی برق - قدرت
34023 ابوالقاسم دوست دار 1370 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
34024 علیرضا دوست دار 1389 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34025 عارفه دوست دارریابی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34026 الهام دوست دارشهری 1388 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
34027 زهرا دوست زاده 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34028 مریم دوست زاده 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
34029 مسعود دوست زاده 1385 علوم پايه فیزیک
34030 مسعود دوست زاده 1391 علوم پايه ژئو فیزیک گرایش زلزله‌شناسی
34031 طاهره دوست محمد 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
34032 علی دوست محمدی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
34033 فتح اله دوست محمدی 1352 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34034 محمود دوست محمدی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و طراحی فرآیند
34035 مجید دوست محمدی بایگی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34036 مریم دوست محمدی سلمانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34037 اردشیر دوست مرادف 1389 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
34038 فاطمه دوستان 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
34039 حسین دوستان علمی 1369 مهندسي مهندسی عمران
34040 رحیمه دوستخواه 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34041 هما دوستخواه 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34042 حسین دوستدار 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34043 معصومه دوستدار 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
34044 زهرا دوستدارنوقابی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
34045 علیرضا دوستداری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
34046 مریم دوستکی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
34047 سیمین دوستگام 1348 علوم پايه علوم گیاهی
34048 اعظم دوستمحمدی چاهکهنوییه 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34049 اعظم دوستی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
34050 حسن رضا دوستی 1392 علوم پايه زمین شناسی
34051 حسین دوستی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
34052 حسین دوستی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34053 زکیه دوستی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
34054 زهره دوستی 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
34055 سارا دوستی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34056 سمیه دوستی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34057 شهره دوستی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
34058 عبدالجواد دوستی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34059 عبدالرضا دوستی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
34060 عبدالعظیم دوستی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
34061 عبدالله دوستی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34062 فائزه دوستی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34063 فاطمه دوستی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
34064 فاطمه دوستی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
34065 مجید دوستی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
34066 محمد دوستی 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34067 محمد دوستی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
34068 محمد دوستی 1388 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
34069 محمدرضا دوستی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34070 مرضیه دوستی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
34071 مرضیه دوستی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34072 مریم دوستی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34073 معصومه دوستی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
34074 مهدی دوستی 1366 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34075 مهدی دوستی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34076 ناهید دوستی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
34077 مهسا دوستی راد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34078 آرزو دوستی امرودکی 1387
34079 امید دوستی ایرانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
34080 راضیه دوستی تلگرد 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
34081 فاطمه دوستی تلگرد 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
34082 احسان دوستی دوران محله 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34083 طاهره دوستی قاسم آباد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34084 حسین دوستی قلندرابادی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34085 حسن دوستی محمدقلندرآبادی 1372 علوم رياضي آمار
34086 حسن دوستی محمدقلندرآبادی 1376 علوم رياضي آمار
34087 حسن دوستی محمدقلندرآبادی 1380 علوم رياضي آمار
34088 بتول دوستی نژاد 1380 علوم رياضي ریاضی محض
34089 ذوالفقار دوستی نیا 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34090 صدیقه دوستیان 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34091 محمد دوسرانیان مقدم 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
34092 زهرا دوعاگو 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34093 علی دوکوهکی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
34094 شادی دوگانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34095 شادی دوگانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
34096 ولی اله دوگانی آغچغلو 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34097 ولی اله دوگانی آغچغلو 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34098 اردشیر دولائی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34099 بهروز دولابی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34100 صبا دولابی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 37513421