راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,952

نمایش موارد : 34001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34001 بهروز دانشیان 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
34002 سارا دانشیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34003 شهلا دانشیان 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
34004 لیلی دانشیان 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34005 الهام دانشیان راد 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
34006 فاطمه دانه چین 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
34007 لیلا دانه چین 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
34008 ناهید دانه چین 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
34009 نیره دانه چین 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34010 انوشه دانیالی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34011 انوشه دانیالی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
34012 حسین داود 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
34013 سکینه داود 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
34014 سکینه داود 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
34015 اعظم داودآبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34016 سعید داودآبادی فراهانی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
34017 محمد داودابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
34018 جواد داودابادی فراهانی 1370 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
34019 زهره داودابادی فراهانی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
34020 الهام داودپور 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
34021 الهام داودپور 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
34022 مهدی داودپور 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
34023 امیرهوشنگ داودخانی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
34024 بهزاد داودزاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
34025 عباس داودزاده 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34026 کاظم داودزاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
34027 محسن داودزاده 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
34028 سهیل داودزاده خراسانی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34029 لیلی داودزاده خراسانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
34030 ابوالقاسم داودنیا 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
34031 ابوالقاسم داودنیا 1376 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
34032 علی داودنیا 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34033 علی داودنیا 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
34034 هاشم داودنیا 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34035 احسان داودی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
34036 احمد داودی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
34037 اسما داودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
34038 اسماعیل داودی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
34039 افسانه داودی 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
34040 الهه داودی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
34041 بهنام داودی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
34042 بهنام داودی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
34043 بی بی نوشین داودی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34044 بی بی نوشین داودی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34045 بی بی نوشین داودی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
34046 داریوش داودی 1357 كشاورزى زراعت
34047 رامین داودی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34048 رؤیا داودی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
34049 رضا داودی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
34050 روشنک داودی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
34051 ریحانه داودی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34052 ریحانه داودی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34053 سعیده داودی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
34054 سعیده داودی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
34055 سکینه داودی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34056 سمانه داودی 1392 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
34057 سهیلا داودی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
34058 سیدعلیرضا داودی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34059 سیدنیما داودی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34060 سینا داودی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
34061 شهین داودی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
34062 طاهره داودی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
34063 عزت داودی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
34064 عشرت داودی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
34065 عفت داودی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
34066 علیرضا داودی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
34067 غلامرضا داودی 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
34068 فائزه داودی 1389 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
34069 فاطمه داودی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
34070 فاطمه داودی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34071 فتح الله داودی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
34072 قاسم داودی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34073 مجتبی داودی 1375 علوم رياضي آمار
34074 مجید داودی 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
34075 محمد داودی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
34076 محمد داودی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34077 محمدامین داودی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34078 محمدتقی داودی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34079 محمدحسن داودی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34080 محمدرضا داودی 1362 مهندسي مهندسی عمران
34081 مرتضی داودی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
34082 مریم داودی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
34083 مریم داودی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
34084 مسعود داودی 1354 علوم پايه فیزیک
34085 مصطفی داودی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
34086 معصومه داودی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
34087 مهدی داودی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
34088 مهدی داودی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34089 مهدی داودی 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
34090 مهرناز داودی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34091 نسترن داودی 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
34092 نسترن داودی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
34093 نصیبه داودی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34094 نیر داودی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
34095 وجیهه داودی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
34096 وحید داودی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
34097 هادی داودی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
34098 سیدامید داودی ازغدی 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
34099 محمد داودی ازغدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
34100 عبدالله داودی پور 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40051971