راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 14 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,174

نمایش موارد : 34001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34001 مهدی داوطلب ساروکلایی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
34002 صفورا داوطلب مایانی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34003 صفورا داوطلب مایانی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
34004 فاطمه داوند 1388 علوم پايه زمین شناسی - اقتصادی
34005 سمیرا داوود منش 1381 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
34006 خسرو داوودآبادی 1385 علوم پايه فیزیک
34007 امیر داوودپور 1365 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34008 زهرا داوودنیا 1391 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی (مجازی - آموزش محور)
34009 ایران داوودی 1372 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34010 فائزه داوودی 1385 علوم پايه زمین شناسی
34011 مریم داوودی 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34012 مصطفی داوودی نژاد 1381 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
34013 مرضیه داهی زهی 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34014 ابوالفضل دایا 1381 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
34015 مجید دایی 1391 پردیس دانشگاهی آبیاری و زهکشی
34016 راضیه دباغ 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34017 طاهره دباغ 1362 علوم پايه دبیری فیزیک
34018 محبوبه دباغ باویل 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه - ادبی
34019 زهره دباغ تبریزی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34020 مریم دباغ سبزواری 1376 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
34021 محمد دباغ فروتن 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت امور شهری
34022 جواد دباغ همدانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان روسی
34023 ابوالقاسم دباغان 1362 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34024 مرضیه دباغها 1383 مهندسي مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
34025 بهاره دباغی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
34026 بهاره دباغی 1390 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی
34027 حمیده دباغی 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
34028 شیما دباغی 1382 مهندسي مهندسی شیمی
34029 شیما دباغی 1388 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
34030 عدنان دباغی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34031 علی دباغی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
34032 علیرضا دباغی 1366 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34033 مجید دباغی 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34034 محمدامین دباغی 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
34035 مریم دباغی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
34036 فهیمه دباغی زرندی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34037 فاطمه دباغی صدر 1382 علوم پايه زمین شناسی
34038 فاطمه دباغی فسایی 1378 علوم پايه زمین شناسی
34039 زهرا دباغی مقدم 1376 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
34040 محمدحسین دباغی مقدم 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34041 زهرا دباغیان 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34042 محمدعلی دباغیان 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
34043 زهرا دباغیان طرقبه 1393 مهندسي مهندسی عمران
34044 وحید دباغیان عبدلی 1367 علوم رياضي ریاضی
34045 فرزاد دباغیان عنبرانی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
34046 سیما دبستانی رضوی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
34047 سیما دبستانی رضوی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
34048 فاطمه دبوری فریمانی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34049 فاطمه دبوری فریمانی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34050 مرضیه دبیدیان 1363 علوم پايه دبیری زیست شناسی
34051 محمود دبیرالتضاره ای 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
34052 شهاب الدین دبیرالنظاره ئی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
34053 حمید دبیرانصاری 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
34054 فاطمه دبیرچی لو 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34055 اعظم دبیری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
34056 ایوب دبیری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34057 بنیامین دبیری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
34058 جواد دبیری 1378 علوم رياضي آمار
34059 سیدسجاد دبیری 1390 علوم پايه فیزیک
34060 سیدمهدی دبیری 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34061 علی اکبر دبیری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
34062 فاطمه دبیری 1391 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
34063 محسن دبیری 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34064 مهران دبیری 1387 دامپزشكي دامپزشکی
34065 مهرداد دبیری 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34066 وحید دبیری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
34067 طاهره دبیری اترآباد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34068 محدثه دبیری اترآباد 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34069 علی اصغر دبیری بهنمیری 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
34070 عباداله دبیری خلیفه قشلاقی 1392 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
34071 معصومه دبیریان 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
34072 سارا دجلانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
34073 سمانه دجلانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34074 سیدحسین دخانچی 1383 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
34075 فرناز دخانچی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
34076 سمیه دخت رحیمی نوبر 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34077 احمد سمیر عبدالحسین دخیل 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34078 جمیله دخیلی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
34079 جواد دخیلی 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
34080 مینا دخیلی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
34081 سعید دخیلی محمودابادی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34082 معصومه درآمد 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
34083 جواد درآینده 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34084 شهین درابی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
34085 مسعود درابی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
34086 شیدا دراج 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
34087 ندا درافشان 1394 علوم پايه زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی
34088 نوید درافشان ری 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
34089 فهیمه درافشان طباطبائی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34090 زهرا درانی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34091 فاطمه درانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34092 فاطمه درانی 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
34093 محمدعلی درانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34094 مدیحه درانی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
34095 مریم درانی 1383 علوم پايه زمین شناسی
34096 مهسا درانی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
34097 حسین دراهکی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
34098 مبارکه درایتی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34099 مهدی درایتی فر 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
34100 مهدی درایتی فر 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39409708