راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 12 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 34101 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34101 علی خیامی 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34102 مصطفی خیامی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
34103 مونا خیامی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش عمومی
34104 نوشین خیامی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34105 فاطمه خیامیان 1384 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34106 محبوبه خیبر 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34107 فریبا خیر 1375 علوم رياضي آمار
34108 نسرین خیر 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34109 اعظم خیرآبادی 1387 مهندسي مهندسی شیمی
34110 اکرم خیرآبادی 1383 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34111 امید خیرآبادی 1389 علوم اداري واقتصاد مدیریت صنعتی گرایش تولید
34112 امیرهوشنگ خیرآبادی 1370 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34113 انسیه خیرآبادی 1385 علوم رياضي آمار
34114 رامش خیرآبادی 1392 پردیس دانشگاهی شیمی - شیمی فیزیک
34115 رضا خیرآبادی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
34116 طاهره خیرآبادی 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
34117 طاهره خیرآبادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
34118 علیرضا خیرآبادی 1376 علوم پايه شیمی گرایش محض
34119 محسن خیرآبادی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34120 محمود خیرآبادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
34121 مریم خیرآبادی 1365 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34122 مریم خیرآبادی 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34123 مریم خیرآبادی 1378 علوم پايه زمین شناسی
34124 مصطفی خیرآبادی 1387 علوم رياضي ریاضی محض
34125 معصومه خیرآبادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - جغرافیای انسانی - اقتصادی
34126 معصومه خیرآبادی 1378 علوم رياضي آمار
34127 معصومه خیرآبادی 1381 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
34128 معصومه خیرآبادی 1389 دامپزشكي بافت شناسی مقایسه ای
34129 مهدی خیرآبادی 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
34130 نبی الله خیرآبادی 1384 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
34131 هادی خیرآبادی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه نشخوارکنندگان
34132 هانیه خیرآبادی 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34133 اعظم خیرآبادی بزاز 1356 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34134 افشین خیرابادی 1366 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34135 اکرم خیرابادی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34136 حسین خیرابادی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
34137 حسینعلی خیرابادی 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
34138 سکینه خیرابادی 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34139 سکینه خیرابادی 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34140 سمیرا خیرابادی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
34141 سمّیه خیرابادی 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
34142 سمیه خیرابادی 1393 تربيت بدنى فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
34143 طاهره خیرابادی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34144 عباس خیرابادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34145 قاسم خیرابادی 1392 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
34146 مجتبی خیرابادی 1383 علوم پايه فیزیک
34147 محمدصادق خیرابادی 1369 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34148 معصومه خیرابادی 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
34149 معصومه خیرابادی 1366 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
34150 موسی الرضا خیرابادی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
34151 زینب خیراتی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34152 حسینعلی خیرالدین 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34153 عبدالحمید خیرالدین 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34154 نسرین خیرالدین 1381 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34155 محمود خیراللهی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم مطالعات اجتماعی
34156 احمد خیرالهی 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34157 پریا خیرالهی 1371 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
34158 غلام رضا خیرالهّی 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
34159 مریم خیرالهی 1390 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
34160 نرگس خیرالهی 1387 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
34161 احمد خیرام 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34162 امیررضا خیراندیش 1393 مهندسي مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت
34163 پریسا خیراندیش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش تغذیه دام
34164 حسین خیراندیش 1373 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
34165 عبدالرسول خیراندیش 1355 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34166 علی خیراندیش 1386 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
34167 محمّد خیراندیش 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
34168 مهسا خیراندیش 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
34169 فاطمه خیرجو 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34170 وحیده خیرجو 1393 علوم اداري واقتصاد حقوق
34171 آرش خیرخواه 1387 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34172 اکرم خیرخواه 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34173 حاجی محمد خیرخواه 1354 علوم رياضي آمار
34174 حسن خیرخواه 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
34175 حسن خیرخواه 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
34176 حسن خیرخواه 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
34177 حسنقلی خیرخواه 1363 علوم رياضي آمار
34178 حمید خیرخواه 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34179 ربابه خیرخواه 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34180 زهرا خیرخواه 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
34181 زهرا خیرخواه 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34182 زهرا خیرخواه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
34183 زهرا خیرخواه 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34184 طلعت خیرخواه 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34185 طیبه خیرخواه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
34186 طیبه خیرخواه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
34187 فائزه خیرخواه 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34188 فاطمه خیرخواه 1395 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
34189 قدرت خیرخواه 1362 كشاورزى حرف روستایی
34190 محبوبه خیرخواه 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
34191 محسن خیرخواه 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
34192 محمد خیرخواه 1371 كشاورزى زراعت
34193 محمد خیرخواه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
34194 محمد خیرخواه 1386 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
34195 محمدتقی خیرخواه 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
34196 محمدحسین خیرخواه 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34197 هدی خیرخواه 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
34198 مجید خیرخواه پاریزی 1395 علوم رياضي آمار ریاضی
34199 مهدی خیرخواه جوان 1370 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223147