راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 34101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34101 فرید دانشورمظفری 1376 علوم رياضي آمار
34102 یگانه دانشورنیا 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34103 علی دانشوری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
34104 غلام حسن دانشوری 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34105 غلامحسین دانشوری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
34106 غلامرضا دانشوری 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
34107 فریدون دانشوری 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
34108 مجتبی دانشوری 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
34109 محسن دانشوری 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
34110 مرتضی دانشوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
34111 میمنت دانشوری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34112 گل محمد دانشوری ابدال آبادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34113 حسین دانشی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34114 سمیه دانشی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
34115 طاهره دانشی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
34116 عطااله دانشی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
34117 غلام یحیی دانشی 1371 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34118 مجتبی دانشی 1390 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
34119 علیرضا دانشی مقدم 1371 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
34120 حامد دانشیار 1374 علوم پايه دبیری فیزیک
34121 محسن دانشیار 1384 كشاورزى علوم دامی گرایش تغذیه طیور
34122 مصطفی دانشیار 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
34123 بهروز دانشیان 1365 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
34124 سارا دانشیان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34125 شهلا دانشیان 1365 علوم پايه فیزیک کاربردی
34126 لیلی دانشیان 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34127 الهام دانشیان راد 1390 پردیس دانشگاهی مترجمی زبان انگلیسی ( آموزش محور )
34128 فاطمه دانه چین 1393 ادبيّات و علوم انسانى آب و هواشناسی
34129 لیلا دانه چین 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
34130 ناهید دانه چین 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
34131 نیره دانه چین 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34132 انوشه دانیالی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34133 انوشه دانیالی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
34134 حسین داود 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
34135 سکینه داود 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
34136 سکینه داود 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
34137 اعظم داودآبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34138 سعید داودآبادی فراهانی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
34139 محمد داودابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
34140 جواد داودابادی فراهانی 1370 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
34141 زهره داودابادی فراهانی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
34142 الهام داودپور 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
34143 الهام داودپور 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
34144 مهدی داودپور 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
34145 امیرهوشنگ داودخانی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
34146 بهزاد داودزاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
34147 عباس داودزاده 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34148 کاظم داودزاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
34149 محسن داودزاده 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
34150 سهیل داودزاده خراسانی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34151 لیلی داودزاده خراسانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
34152 ابوالقاسم داودنیا 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
34153 ابوالقاسم داودنیا 1376 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
34154 علی داودنیا 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34155 علی داودنیا 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
34156 هاشم داودنیا 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34157 احسان داودی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
34158 احمد داودی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
34159 اسما داودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
34160 اسماعیل داودی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
34161 افسانه داودی 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
34162 الهه داودی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
34163 بهنام داودی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
34164 بهنام داودی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
34165 بی بی نوشین داودی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34166 بی بی نوشین داودی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34167 بی بی نوشین داودی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
34168 داریوش داودی 1357 كشاورزى زراعت
34169 رامین داودی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34170 رؤیا داودی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
34171 رضا داودی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
34172 روشنک داودی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
34173 ریحانه داودی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34174 ریحانه داودی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34175 سعیده داودی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
34176 سعیده داودی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
34177 سکینه داودی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34178 سمانه داودی 1392 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
34179 سهیلا داودی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
34180 سیدعلیرضا داودی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34181 سیدنیما داودی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34182 سینا داودی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
34183 شهین داودی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
34184 طاهره داودی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
34185 عزت داودی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
34186 عشرت داودی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
34187 عفت داودی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
34188 علیرضا داودی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
34189 غلامرضا داودی 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
34190 فائزه داودی 1389 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
34191 فاطمه داودی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
34192 فاطمه داودی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34193 فتح الله داودی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
34194 قاسم داودی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34195 مجتبی داودی 1375 علوم رياضي آمار
34196 مجید داودی 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
34197 محمد داودی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
34198 محمد داودی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34199 محمدامین داودی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34200 محمدتقی داودی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988998   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40475279