راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 22 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 34201 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34201 حسن خیرخواه 1378 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
34202 حسن خیرخواه 1390 پردیس دانشگاهی آموزش زبان انگلیسی
34203 حسنقلی خیرخواه 1363 علوم رياضي آمار
34204 حمید خیرخواه 1375 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34205 ربابه خیرخواه 1377 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34206 زهرا خیرخواه 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
34207 زهرا خیرخواه 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34208 زهرا خیرخواه 1388 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
34209 زهرا خیرخواه 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34210 طلعت خیرخواه 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34211 طیبه خیرخواه 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
34212 طیبه خیرخواه 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
34213 فائزه خیرخواه 1371 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34214 فاطمه خیرخواه 1395 علوم پايه شیمی - شیمی معدنی
34215 قدرت خیرخواه 1362 كشاورزى حرف روستایی
34216 محبوبه خیرخواه 1394 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عربی
34217 محسن خیرخواه 1382 هنر نيشابور ارتباط تصویری
34218 محمد خیرخواه 1371 كشاورزى زراعت
34219 محمد خیرخواه 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
34220 محمد خیرخواه 1386 كشاورزى زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی
34221 محمدتقی خیرخواه 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم شناختی - روانشناسی شناختی
34222 محمدحسین خیرخواه 1375 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34223 هدی خیرخواه 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
34224 مجید خیرخواه پاریزی 1395 علوم رياضي آمار ریاضی
34225 مهدی خیرخواه جوان 1370 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
34226 محمدرضا خیرخواه چیرانی 1393 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
34227 رویا خیرخواه رسولی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34228 مرتضی خیرخواهان 1366 علوم پايه دبیری زیست شناسی
34229 نیلوفر خیرخواهان 1394 مهندسي مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
34230 ریحانه خیردوست 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
34231 ملیحه خیردوست 1391 علوم رياضي آمار و کاربردها
34232 نیما خیردوست 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34233 احمد خیری 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34234 بهرام خیری 1370 علوم اداري واقتصاد مدیریت
34235 حمید خیری 1354 مهندسي راه و ساختمان
34236 زهرا خیری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
34237 زهره خیری 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34238 ساسان خیری 1385 علوم پايه فیزیک
34239 سالار خیری 1391 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34240 سکینه خیری 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
34241 سیامک خیری 1386 علوم پايه فیزیک
34242 طاهره خیری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
34243 علی خیری 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
34244 فریبا خیری 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
34245 فریبا خیری 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34246 محمدرضا خیری 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
34247 مریم خیری 1383 علوم پايه فیزیک
34248 بی بی منیر خیری جهانگیر 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
34249 خدیجه خیری جنت آبادی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34250 خدیجه خیری جنت آبادی 1390 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ تشیع
34251 غلامرضا خیری جنت آبادی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34252 غلامرضا خیری جنت آبادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ - تاریخ ایران اسلامی
34253 بی بی طیبه خیری جهانگیر 1382 مهندسي آموزش حرفه وفن
34254 مرضیه خیری جهانگیر 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34255 مرضیه خیری جهانگیر 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34256 مهری خیری حاجی فریمانی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى تربيت معلم امور تربيتي
34257 علی اصغر خیری زاده سردق 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34258 قنبر خیری زاده سماکوش 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34259 فرزانه خیری سقی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام
34260 رضا خیری مرغزار 1381 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34261 معصومه خیریه 1366 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
34262 سهام الدین خیلائی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
34263 محمدرضا خیمه گیر 1372 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34264 زینب دائم الخدمه 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
34265 زینب دائم الخدمه 1395 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
34266 فاطمه دائم الخدمه 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش بالینی
34267 راضیه دائم پناه زرمهری 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
34268 حسین دائمی 1380 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34269 حسین دائمی 1390 پردیس دانشگاهی زبان و ادبیات عرب
34270 حسین دائمی 1390 پردیس دانشگاهی مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)
34271 حمیدرضا دائمی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
34272 عباس دائمی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
34273 مهین دائمی 1364 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
34274 سروش دائمی توانگر 1392 كشاورزى مهندسی مکانیک بیوسیستم
34275 محمدجواد دائمی ضرابی 1368 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34276 احمد دائمی عزیززاده 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
34277 نرگس دائمی عطار 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مترجمی زبان انگلیسی (آموزش محور- مجازی)
34278 زهرا دائی 1394 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34279 محسن دائی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
34280 مهدی دائی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
34281 مهدی دائی 1390 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
34282 رضا دائی سبزوار 1366 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34283 سپیده دائی صادقی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34284 سیدمحمدمهدی دائیان 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34285 محمدعلی دائیان 1378 مهندسي مهندسی برق - کنترل
34286 علیرضا داب 1391 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34287 محمدرضا داب 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34288 هنا داب زاد 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34289 ایمان داب زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
34290 ایمان داب زاده 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
34291 سمانه دابویه 1382 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34292 سمیرا دابویه 1386 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34293 بهاره دادار 1376 علوم پايه فیزیک
34294 ترانه دادار 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34295 خاطره دادار 1376 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34296 سارا دادار 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
34297 شهلا دادار 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34298 محسن دادار 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
34299 مستوره دادار 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34300 سیدشریف داداش نژاد 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999910091019   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42252085