راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 100,249

نمایش موارد : 34301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34301 زهره داورزنی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34302 زهره داورزنی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
34303 علی اکبر داورزنی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34304 علیرضا داورزنی 1394 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
34305 غلامعلی داورزنی 1384 علوم رياضي آمار ریاضی
34306 لیلا داورزنی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34307 محمد داورزنی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34308 مهناز داورزنی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
34309 وحید داورزنی 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
34310 مهسا داورمنش 1391 علوم اداري واقتصاد حقوق
34311 احمد داوری 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34312 اعظم داوری 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34313 افسانه داوری 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34314 الهام داوری 1384 دامپزشكي دامپزشکی
34315 الهام داوری 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
34316 امیرعلی داوری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
34317 امین داوری 1386 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
34318 ثمینه داوری 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34319 حافظه داوری 1386 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
34320 حدا داوری 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34321 رضا داوری 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
34322 رضا داوری 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
34323 سرور داوری 1389 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
34324 سرور داوری 1393 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابان
34325 سهیلا داوری 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34326 شاداب داوری 1383 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34327 غلام محمد داوری 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
34328 غلامعلی داوری 1361 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
34329 فهیمه داوری 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
34330 مجید داوری 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
34331 محسن داوری 1378 دامپزشكي کاردانی دامپزشکی
34332 محسن داوری 1380 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
34333 محسن داوری 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34334 محسن داوری 1392 پردیس دانشگاهی حقوق جزا و جرم شناسی
34335 محمدجواد داوری 1367 علوم پايه زمین شناسی
34336 محمدرضا داوری 1395 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
34337 محمدیوسف داوری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34338 محمود داوری 1383 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34339 مرتضی داوری 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34340 مرتضی داوری 1385 مهندسي مهندسی صنایع - تولید صنعتی
34341 مریم داوری 1385 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34342 معصومه داوری 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34343 میلاد داوری 1394 مهندسي مهندسی فناوری اطلاعات (IT) - شبکه های کامپیوتری
34344 پیمان داوری دولت آبادی 1379 مهندسي مهندسی عمران - سازه
34345 عباسعلی داوری طراقی 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34346 مهناز داوری کاسب 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
34347 احسان داوری نژاد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
34348 آسیه داوری اوارشک 1393 علوم پايه زیست شناسی - بیوشیمی
34349 مهدی داوری اوراشک 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
34350 آرزو داوری پناه مطلق قوچانی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34351 آزاده داوری پناه مطلق قوچانی 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34352 سوسن داوری تبار 1378 علوم پايه فیزیک
34353 فاطمه داوری ترشیزی 1370 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
34354 محدثه داوری ترشیزی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
34355 ا حد داوری چلقائی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34356 احمد داوری خواه 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34357 اصغر داوری دولت ابادی 1373 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34358 مریم داوری دولت ابادی 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34359 طاهره داوری دولت آبادی 1382 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
34360 مجتبی داوری رشتخوار 1390 علوم رياضي آموزش ریاضی
34361 محمود داوری شمس ابادی 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
34362 ساجده داوری طراقی 1384 علوم پايه زمین شناسی
34363 فاطمه داوری عدالت پناه 1371 علوم رياضي ریاضی کاربرد در کامپیوتر
34364 آمنه داوری عدالت پناه 1380 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34365 گلناز داوری عدالت پناه 1385 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
34366 حسن داوری علی آباد 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
34367 الهه داوری کاسب 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
34368 مژده داوری لطف آبادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34369 عباس داوری مقدم 1384 مهندسي مهندسی شیمی
34370 محمدعلی داوری ملک آبادی 1355 كشاورزى علوم زراعی
34371 محمد علی داوری ملک ابادی 1361 كشاورزى امور زراعی
34372 محسن داوری نژا د 1383 مهندسي مهندسی برق - کنترل
34373 احسان داوری نژاد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
34374 زینب داوری نژاد 1388 علوم رياضي آمار
34375 غلامحسین داوری نژاد 1355 كشاورزى علوم زراعی
34376 محسن داوری نژاد 1377 مهندسي مهندسی برق - کنترل
34377 محمد داوری نژاد 1370 علوم پايه دبیری فیزیک
34378 مسعود داوری نژاد مقدم 1390 پردیس دانشگاهی جغرافیا - برنامه ریزی شهری
34379 حسنیه داوری نسب 1390 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
34380 محمدعلی داوریار 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34381 محمود داوریاری 1367 علوم پايه شیمی گرایش محض
34382 روح اله داوریان 1390 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
34383 طیبه داوریان 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34384 وحید داوریان 1392 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
34385 علی داوریان پوستچی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34386 مریم داوریان پوستچی 1392 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
34387 محبوبه داوریان نوحی 1381 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34388 الهام داوطلب 1390 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی
34389 جواد داوطلب 1379 علوم رياضي آمار
34390 حسین داوطلب 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
34391 راضیه داوطلب 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
34392 زهرا داوطلب 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
34393 علی داوطلب 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34394 فاطمه داوطلب 1382 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
34395 معصومه داوطلب 1384 علوم پايه زمین شناسی
34396 منیر داوطلب 1374 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34397 احمد داوطلب زرقی 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
34398 احمد داوطلب زرقی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غذا و تغذیه دام
34399 الهام داوطلب زرقی 1381 علوم پايه زمین شناسی
34400 الهام داوطلب زرقی 1386 علوم پايه زمین شناسی - چینه شناسی و فسیل شناسی

صفحه :

<   11121314151617181911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603703803904004104204304404504604704804905005105205305405505605705805906006106206306406506606706806907007107207307407507607707807908008108208308408508608708808909009109209309409509609709809901000   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 40475265