راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 34301 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34301 اعظم دادخواه 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34302 بهمن دادخواه 1367 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
34303 حانیه دادخواه 1388 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
34304 داود دادخواه 1392 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34305 زهرا دادخواه 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34306 علی دادخواه 1384 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34307 علی دادخواه 1387 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
34308 علیرضا دادخواه 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
34309 فاطمه دادخواه 1379 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34310 محبوبه دادخواه 1382 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34311 محبوبه دادخواه 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34312 محمودرضا دادخواه 1378 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34313 مرتضی دادخواه 1382 مهندسي مهندسی عمران - سازه
34314 مهدی دادخواه 1372 علوم پايه شیمی گرایش محض
34315 نیره دادخواه 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
34316 هادی دادخواه 1391 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات (مجازی - آموزش محور)
34317 سعید دادخواه دراباد 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34318 سعید دادخواه فرد 1393 مهندسي مهندسی برق - مخابرات گرایش میدان
34319 فاطمه دادخواه کلاته 1393 پردیس دانشگاهی مهندسی معماری
34320 مصطفی دادخواه کلاته 1391 مهندسي مهندسی عمران
34321 علی دادخواه کمبلانی 1379 علوم رياضي ریاضی محض
34322 علی دادخواه کمبلانی 1386 علوم رياضي ریاضی محض
34323 علی دادخواه کمبلانی 1391 علوم رياضي ریاضی گرایش آنالیز زمینه تابعی
34324 حمیده دادران 1378 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34325 پیمان دادرس 1367 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
34326 سمیرا دادرس 1378 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34327 فرهاد دادرس 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
34328 محمود دادرس 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
34329 محمودرضا دادرس 1368 علوم پايه زمین شناسی
34330 منصور دادرس 1370 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34331 فرزاد دادرس جوان 1394 مهندسي مهندسی مکانیک
34332 الهام دادرس مقدم 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
34333 امیر دادرس مقدم 1391 كشاورزى اقتصاد کشاورزی - سیاست و توسعه کشاورزی
34334 سجاد دادرسان 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34335 سجاد دادرسان 1393 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34336 ساناز دادرسی سبزوار 1380 علوم پايه زیست شناسی گرایش عمومی
34337 زینب دادزن 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34338 اکرم دادستان 1365 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
34339 رامش دادستان 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34340 غلام رضا دادستان 1367 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34341 وحیدرضا دادستان 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34342 هائده دادعلی 1365 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34343 احسان دادفر 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34344 مارال دادفر 1393 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
34345 انیسه دادگر 1388 علوم رياضي آمار - استنباط
34346 بهناز دادگر 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34347 زینب دادگر 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
34348 سمانه دادگر 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34349 سمیرا دادگر 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34350 صدیقه دادگر 1356 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34351 غزاله دادگر 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
34352 فائزه دادگر 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی
34353 فاطمه دادگر 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34354 مجید دادگر 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
34355 مهدی دادگر 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34356 مهران دادگر 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
34357 ناهید دادگر 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34358 نوشین دادگر 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34359 حمیدرضا دادگربجستان 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34360 محمدرضا دادگربجستان 1372 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34361 حسین دادگرعزیز 1374 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
34362 پریسا دادگرمقدم 1388 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
34363 آرش دادگری هاشم آباد 1386 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34364 زهرا دادمحمدی 1380 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
34365 محمدجواد دادمحمدی 1391 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
34366 مرسده دادمحمدی 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34367 مرضیه دادمحمدی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34368 فاطمه دادمند 1381 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34369 فاطمه دادمند 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش مالی
34370 محمد دادمنش 1373 علوم اداري واقتصاد حقوق
34371 صدیقه دادمهر 1379 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34372 صدیقه دادمهر 1392 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان انگلیسی
34373 نیره دادو 1381 علوم پايه شیمی گرایش محض
34374 حلیا دادور 1395 مرکز آموزش الکترونیکی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار (مجازی - آموزش محور)
34375 صدف دادور 1384 علوم اداري واقتصاد حقوق
34376 علی دادور 1395 دامپزشكي باکتری شناسی
34377 علی اکبر دادور 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
34378 علی اکبر دادور 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
34379 نصرت دادور 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
34380 نغمه دادور 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34381 بی بی الهه دادوند 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34382 ثریا دادوند 1354 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34383 طاهره دادوند 1378 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34384 زهره دادی 1384 علوم رياضي ریاضی محض
34385 زهره دادی 1387 علوم رياضي ریاضی محض گرایش هندسه
34386 زینب دادی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34387 فرزاد دادی پور 1386 علوم رياضي ریاضی محض
34388 هدا دادی چناربو 1391 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی
34389 هاشم دارآفرین 1392 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
34390 مژگان دارا 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34391 مجتبی دارائی 1366 علوم رياضي ریاضی
34392 محمّدرضا دارائی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
34393 مریم دارائی 1392 مهندسي مهندسی شیمی
34394 معصومه دارائی باف 1394 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34395 سپیده دارائی پور 1395 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
34396 فاطمه دارائی قادیکلائی 1375 دامپزشكي دامپزشکی
34397 ابوالفضل دارابی 1389 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34398 احمد دارابی 1368 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34399 احمد دارابی 1379 دامپزشكي دامپزشکی
34400 اکبر دارابی 1374 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360370380390400410420430440450460470480490500510520530540550560570580590600610620630640650660670680690700710720730740750760770780790800810820830840850860870880890900910920930940950960970980990100010101020   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223138