راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 8 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 34501 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34501 غلامرضا داشاب 1386 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
34502 آیدا داعی 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
34503 اعظم داعی 1381 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34504 اعظم داعی 1386 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
34505 پدرام داعی 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34506 ویدا داعی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
34507 هیثم محمدعلی محمدحسین داعی الحق 1395 مهندسي مهندسی برق - سیستم های قدرت
34508 حسین داعی دوغشکی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34509 سعید داعی زه آب 1380 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34510 سیدمحمدی داعی نژاد 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
34511 سیدحسین داعی نیاکی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
34512 حمیدرضا داعیان بجستانی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34513 حجّت داغانی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34514 شاهین داغری زاده 1366 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34515 ساناز داغستانی 1378 علوم پايه فیزیک
34516 فاطمه داغستانی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
34517 فرزانه داغستانی 1376 علوم رياضي ریاضی محض
34518 ملیحه داغستانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34519 هما داغستانی 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
34520 جانعلی داغمه چی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
34521 مهین داغمه چی فیروزجائی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34522 حمیده دافعی 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34523 آتنا دال مینو 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام
34524 رمضانعلی دالوند 1367 علوم پايه فیزیک کاربردی
34525 سیدمحمد داماد غرویان 1382 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
34526 سیدمحمد دامادغرویان 1376 علوم پايه فیزیک
34527 خدیجه دامادی 1379 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34528 یاسر دامچی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34529 یاسر دامچی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34530 اعظم دامرودی 1389 ادبيّات و علوم انسانى زبانشناسی همگانی
34531 امیربهادر دامرودی 1393 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
34532 مجید دامرودی 1379 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
34533 ارشام دامغانی 1387 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
34534 علیرضا دامغانی 1353 علوم پايه زمین شناسی
34535 غلامعلی دامغانی 1353 علوم رياضي ریاضی
34536 فاطمه دامغانی 1383 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34537 مهدیس دامغانی 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
34538 ویدا دامغانی 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
34539 نفیسه دامغانی ثانی 1382 الهيات شهيد مطهري آموزش دینی وعربی
34540 الهه دامغانی محمدآباد 1388 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34541 نفیسه دامن افشان منش 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
34542 جواد دامن پاک 1375 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی روستایی
34543 جعفر دامن پاک بزدی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
34544 جواد دامن پاک بزدی 1371 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34545 روح اله دامن پاک جامی 1369 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34546 زینب دامن پاک جامی 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
34547 رضا دامن سبز 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
34548 فرزانه دامن سبز 1383 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34549 فرزانه دامن سبز 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
34550 محمدحسین دامن کشان 1394 علوم اداري واقتصاد حقوق
34551 سیدحسین دامنجانی 1385 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34552 کبری سادات دامنجانی 1382 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34553 معصومه دامنجانی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مشاوره گرایش مشاوره خانواده
34554 رسول دامنکشان 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34555 علی دامنگیر 1372 علوم پايه دبیری شیمی
34556 امیر دانا 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34557 جواد دانا 1382 علوم پايه شیمی - شیمی فیزیک
34558 حمید دانا 1387 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
34559 زهرا دانا 1392 علوم رياضي آمار و کاربردها
34560 زهره دانا 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری
34561 قربانعلی دانا 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34562 محمدجواد دانا 1385 مهندسي مهندسی شیمی
34563 مهری دانا 1390 علوم پايه شیمی گرایش محض
34564 مهری دانا 1394 علوم پايه شیمی - شیمی پلیمر
34565 آرش دانائی 1374 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34566 آرش دانائی 1379 مهندسي مهندسی عمران - خاک و پی
34567 باقر دانائی 1367 مهندسي مهندسی عمران
34568 حبیب دانائی 1358 ادبيّات و علوم انسانى عمومی
34569 حمیده دانائی 1383 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
34570 سارا دانائی 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه
34571 سحر دانائی 1394 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات
34572 سیما دانائی 1379 دامپزشكي دامپزشکی
34573 فائزه دانائی 1386 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34574 مجید دانائی 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34575 محسن دانائی 1393 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
34576 محمد دانائی 1380 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34577 محمد دانائی 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34578 محمود دانائی 1370 كشاورزى زراعت
34579 مرتضی دانائی 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34580 ناهید دانائی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34581 نسرین دانائی 1363 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34582 زهرا دانائی بارفروش 1366 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34583 الناز دانائی راد 1395 علوم اداري واقتصاد حقوق
34584 الهه دانائی راد 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
34585 معظمه دانائی فر 1394 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان انگلیسی
34586 عمار دانائی فرد 1388 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
34587 بهناز دانائی مقدم 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
34588 محمودرضا داناسرشت 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
34589 مرضیه داناسیج 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34590 الهام دانای سیج 1391 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
34591 راحله دانای سیج 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34592 زهرا دانای سیج 1373 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34593 مجید دانای سیج 1389 ادبيّات و علوم انسانى جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
34594 مصطفی دانای سیج 1382 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34595 ناهید دانای گوش 1388 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
34596 نرجس دانای گوش 1384 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34597 زبیده دانای مقدم 1382 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
34598 حبیبه دانایی 1364 علوم پايه دبیری زیست شناسی
34599 روح اله دانایی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982992100210121022   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42223131