راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 13 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,443

نمایش موارد : 34701 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34701 زهرا دانشجو 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34702 فهیمه دانشجو 1373 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34703 محمدامین دانشجو 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - ماشینهای کشاورزی
34704 محمدامین دانشجو 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
34705 محیا دانشجو 1378 علوم پايه فیزیک
34706 روشنک دانشخواه 1375 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34707 رحیمه دانشفر 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
34708 فاطمه دانشفر 1376 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34709 راحله دانشگر 1376 علوم پايه فیزیک
34710 زهرا دانشگر 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34711 فاطمه دانشگر 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34712 کیوان دانشگر 1367 علوم پايه فیزیک
34713 مینا دانشگر 1380 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
34714 ندا دانشگر 1381 علوم رياضي آمار
34715 اشرف السادات دانشمند 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34716 جواد دانشمند 1386 علوم رياضي ریاضی محض
34717 حمید دانشمند 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
34718 زهرا دانشمند 1374 علوم پايه فیزیک
34719 سیدحمید دانشمند 1385 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34720 سیده مهین دانشمند 1390 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34721 سیده نازنین دانشمند 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
34722 علی دانشمند 1391 كشاورزى تغذیه دام
34723 علی رضا دانشمند 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
34724 غلامحسین دانشمند 1365 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
34725 معصومه دانشمند 1373 علوم رياضي دبیری ریاضی
34726 یگانه دانشمند اسلامی 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
34727 امیر دانشمند رخی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
34728 کوروش دانشمندایرانی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
34729 مهدی دانشمندجرف 1377 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34730 رضا دانشمندجرفی 1388 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
34731 رضا دانشمندجرفی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
34732 غلامرضا دانشمنددیزیچه 1368 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34733 سیدحسن دانشمندمحمدی 1369 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34734 محسن دانشمندمعطر 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34735 آسیه دانشمندمنش 1379 دامپزشكي دامپزشکی
34736 مهدی دانشمندنوروزیان 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34737 آریا دانشمندی 1367 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34738 حسین دانشمندی 1373 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34739 غلامرضا دانشمندی 1382 علوم رياضي آمار
34740 آرمین دانشور 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
34741 تکتم دانشور 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34742 حامد دانشور 1379 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34743 دانا دانشور 1390 مهندسي مهندسی عمران - عمران
34744 زهرا دانشور 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34745 زهرا دانشور 1393 علوم رياضي آمار و کاربردها
34746 سارا دانشور 1384 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34747 سارا دانشور 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
34748 سیدحسین دانشور 1385 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34749 سیدحسین دانشور 1390 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34750 سیدمحمدبهزاد دانشور 1373 مهندسي مهندسی مواد - ریخته گری
34751 شراره دانشور 1391 پردیس دانشگاهی روانشناسی بالینی
34752 فریبا دانشور 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34753 فریبرز دانشور 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34754 فیروزه دانشور 1357 علوم پايه دبیری زیست شناسی
34755 لیلی دانشور 1379 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
34756 لیلی دانشور 1390 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
34757 محبوبه دانشور 1372 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
34758 محبوبه دانشور 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
34759 محمد دانشور 1374 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34760 مهدی دانشور 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
34761 ناهید دانشور 1392 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
34762 هانیه دانشور 1383 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34763 فرانک دانشور صدر 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته(آموزش محور - مجازی)
34764 بهزاد دانشور فتاح 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
34765 شروین دانشوراصل 1386 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
34766 سیما دانشوراوندری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - دام
34767 امیرحسین دانشورثانی 1392 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34768 محمدحسن دانشورخرم 1388 مهندسي مهندسی عمران - سازه
34769 امین دانشورخلیل آباد 1387 مهندسي مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی
34770 محبوبه دانشورراوری 1372 علوم رياضي ریاضی
34771 لیلا دانشورصالحی 1380 علوم پايه فیزیک
34772 بهروز دانشورعلی زادگان 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
34773 بهروز دانشورعلیزادگان 1364 كشاورزى امور زراعی
34774 عاطفه دانشورفاضل 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34775 بهزاد دانشورفتاح 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
34776 علی دانشورفرد 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
34777 فروه دانشورفرد 1384 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34778 فروه دانشورفرد 1389 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34779 محمّدامین دانشورفرد 1386 دامپزشكي دامپزشکی
34780 محمد دانشورکاخکی 1367 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم جانوری
34781 فاطمه دانشورمحمدزادگان 1385 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
34782 فاطمه دانشورمحمدزادگان 1389 علوم اداري واقتصاد روابط بین الملل
34783 ارغوان دانشورمحولات 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر ( سخت افزار - نرم افزار)
34784 غلامحسین دانشورمظفری 1356 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34785 فرید دانشورمظفری 1376 علوم رياضي آمار
34786 یگانه دانشورنیا 1368 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34787 علی دانشوری 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
34788 غلام حسن دانشوری 1380 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34789 غلامحسین دانشوری 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
34790 غلامرضا دانشوری 1355 علوم پايه دبیری فیزیک
34791 فریدون دانشوری 1367 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
34792 مجتبی دانشوری 1380 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
34793 محسن دانشوری 1387 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
34794 مرتضی دانشوری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
34795 میمنت دانشوری 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34796 گل محمد دانشوری ابدال آبادی 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
34797 حسین دانشی 1372 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34798 سمیه دانشی 1386 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
34799 طاهره دانشی 1387 علوم اداري واقتصاد حقوق
34800 عطااله دانشی 1368 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984994100410141024   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42238628