راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,414

نمایش موارد : 34801 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34801 لیلا دانه چین 1390 دامپزشكي انگل شناسی دامپزشکی
34802 ناهید دانه چین 1392 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا و برنامه ریزی شهری
34803 نیره دانه چین 1355 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34804 انوشه دانیالی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
34805 انوشه دانیالی 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی - برنامه ریزی درسی
34806 حسین داود 1391 پردیس دانشگاهی مهندسی فنآوری اطلاعات - گرایش شبکه (مجازی - آموزش محور)
34807 سکینه داود 1374 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
34808 سکینه داود 1386 آموزشكده كشاورزي شيروان مهندسی تولیدات گیاهی - باغبانی
34809 اعظم داودآبادی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34810 سعید داودآبادی فراهانی 1379 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
34811 محمد داودابادی 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
34812 جواد داودابادی فراهانی 1370 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
34813 زهره داودابادی فراهانی 1369 علوم پايه دبیری زیست شناسی
34814 الهام داودپور 1385 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
34815 الهام داودپور 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - حرکات اصلاحی و آسیب شناسی
34816 مهدی داودپور 1380 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
34817 امیرهوشنگ داودخانی 1364 علوم رياضي دبیری ریاضی
34818 بهزاد داودزاده 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
34819 عباس داودزاده 1371 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34820 کاظم داودزاده 1368 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
34821 محسن داودزاده 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
34822 سهیل داودزاده خراسانی 1387 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34823 لیلی داودزاده خراسانی 1382 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
34824 ابوالقاسم داودنیا 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
34825 ابوالقاسم داودنیا 1376 علوم پايه شیمی - شیمی آلی
34826 علی داودنیا 1377 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34827 علی داودنیا 1387 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
34828 هاشم داودنیا 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
34829 احسان داودی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
34830 احمد داودی 1371 علوم پايه دبیری فیزیک
34831 اسما داودی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
34832 اسماعیل داودی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
34833 افسانه داودی 1384 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان روسی
34834 الهه داودی 1392 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
34835 بهنام داودی 1381 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
34836 بهنام داودی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
34837 بی بی نوشین داودی 1381 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34838 بی بی نوشین داودی 1385 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34839 بی بی نوشین داودی 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
34840 داریوش داودی 1357 كشاورزى زراعت
34841 رامین داودی 1365 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34842 رؤیا داودی 1390 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
34843 رضا داودی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
34844 روشنک داودی 1368 علوم پايه دبیری شیمی
34845 ریحانه داودی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34846 ریحانه داودی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34847 سعیده داودی 1384 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
34848 سعیده داودی 1385 علوم پايه زیست شناسی - علوم سلولی مولکولی
34849 سکینه داودی 1379 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34850 سمانه داودی 1392 علوم پايه فیزیک گرایش ذرات بنیادی
34851 سهیلا داودی 1371 علوم رياضي دبیری ریاضی
34852 سیدعلیرضا داودی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34853 سیدنیما داودی 1369 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
34854 سینا داودی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
34855 شهین داودی 1369 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
34856 طاهره داودی 1375 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
34857 عزت داودی 1367 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
34858 عشرت داودی 1366 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
34859 عفت داودی 1377 علوم اداري واقتصاد حقوق
34860 علیرضا داودی 1366 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
34861 غلامرضا داودی 1379 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
34862 فائزه داودی 1389 علوم پايه زمین شناسی - آبشناسی (هیدرولوژی)
34863 فاطمه داودی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
34864 فاطمه داودی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
34865 فتح الله داودی 1371 الهيات شهيد مطهري دبیری الهیات و معارف اسلامی
34866 قاسم داودی 1374 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34867 مجتبی داودی 1375 علوم رياضي آمار
34868 مجید داودی 1384 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
34869 محمد داودی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
34870 محمد داودی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34871 محمدامین داودی 1376 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34872 محمدتقی داودی 1370 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34873 محمدحسن داودی 1369 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
34874 محمدرضا داودی 1362 مهندسي مهندسی عمران
34875 مرتضی داودی 1390 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
34876 مریم داودی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
34877 مریم داودی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
34878 مسعود داودی 1354 علوم پايه فیزیک
34879 مصطفی داودی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
34880 معصومه داودی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
34881 مهدی داودی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
34882 مهدی داودی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34883 مهدی داودی 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
34884 مهرناز داودی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34885 نسترن داودی 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
34886 نسترن داودی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
34887 نصیبه داودی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34888 نیر داودی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
34889 وجیهه داودی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
34890 وحید داودی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
34891 هادی داودی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
34892 سیدامید داودی ازغدی 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
34893 محمد داودی ازغدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
34894 عبدالله داودی پور 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
34895 مهدی داودی پور 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
34896 محبوبه داودی پهنه کلایی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
34897 سمیرا داودی تنها 1385 علوم پايه فیزیک
34898 سمیرا داودی تنها 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
34899 احسان داودی ثانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
34900 هما داودی حسن اباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985995100510151025   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42226596