راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 23 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,462

نمایش موارد : 34901 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
34901 مریم داودی 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
34902 مریم داودی 1392 ادبيّات و علوم انسانى زبان فرانسه گرایش ادبی
34903 مسعود داودی 1354 علوم پايه فیزیک
34904 مصطفی داودی 1391 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
34905 معصومه داودی 1381 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
34906 مهدی داودی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات ومعارف اسلامی - فلسفه وکلام اسلامی
34907 مهدی داودی 1391 مهندسي مهندسی برق - قدرت
34908 مهدی داودی 1355 علوم رياضي دبیری ریاضی
34909 مهرناز داودی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34910 نسترن داودی 1381 مهندسي مهندسی مواد - متالورژی صنعتی
34911 نسترن داودی 1392 علوم اداري واقتصاد مدیریت اجرایی
34912 نصیبه داودی 1385 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
34913 نیر داودی 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش ( آموزش محور - مجازی)
34914 وجیهه داودی 1382 علوم رياضي آموزش ریاضی
34915 وحید داودی 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
34916 هادی داودی 1377 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
34917 سیدامید داودی ازغدی 1389 مهندسي مهندسی برق - کنترل
34918 محمد داودی ازغدی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
34919 عبدالله داودی پور 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى مدیریت آموزشی
34920 مهدی داودی پور 1393 مهندسي مهندسی مکانیک
34921 محبوبه داودی پهنه کلایی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
34922 سمیرا داودی تنها 1385 علوم پايه فیزیک
34923 سمیرا داودی تنها 1390 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد (با زمینه نانوفیزیک)
34924 احسان داودی ثانی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
34925 هما داودی حسن اباد 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34926 سعید داودی حسین پور 1384 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34927 ربابه داودی دولت آبادی 1357 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34928 ساره داودی راد 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
34929 سمانه داودی راد 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34930 سمانه داودی راد 1390 پردیس دانشگاهی ریاضی محض گرایش جبر
34931 شاهین داودی راد 1372 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
34932 فرشته داودی رضوانی 1394 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی)
34933 ریحان داودی زاده 1393 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی (مجازی - آموزش محور)
34934 فهیمه داودی زاده 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
34935 حسن داودی شاندیز 1370 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34936 رؤیا داودی شاندیز 1391 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
34937 محمدهادی داودی فر 1371 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34938 محمدرضا داودی فرخد 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
34939 بصیرا داودی قلی آباد 1392 علوم اداري واقتصاد حقوق
34940 غلامرضا داودی معلم 1356 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
34941 بی بی صدیقه داودی مقدم 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
34942 داود داودی مقدم 1386 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
34943 سیدعباس داودی مقدم 1387 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
34944 سیده نازنین داودی مقدم 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34945 سیده نازنین داودی مقدم 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34946 هدیه داودی مقدم 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی
34947 اعظم داودی مقدم بایگی 1392 پردیس دانشگاهی مدیریت فنآوری اطلاعات - کسب وکارالکترونیکی(آموزش محور - مجازی)
34948 صدیقه داودی منش 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
34949 فاطمه داودی منش 1386 علوم رياضي ریاضی محض
34950 محمد داودی نامقی 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
34951 سیدسعید داودی ناوخ 1383 علوم رياضي ریاضی محض
34952 سیدعلی داودی ناوخ 1391 مهندسي مهندسی عمران
34953 فرحناز داودی نقندر 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
34954 فرحناز داودی نقندر 1392 مرکز آموزش الکترونیکی مدیریت فنآوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته (مجازی - آموزش محور)
34955 مرتضی داودی یوسف اباد 1386 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
34956 سمیرا داودیان 1382 علوم اداري واقتصاد علوم سیاسی
34957 طاهره داودیان 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
34958 مجید داودیان ایدلیک 1382 علوم پايه فیزیک
34959 نصرت داودیان کاخکی 1385 علوم پايه زمین شناسی
34960 نصرت داودیان کاخکی 1390 علوم پايه زمین شناسی - زیست محیطی
34961 پریسا داور 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34962 زهرا داور 1386 علوم پايه فیزیک
34963 مینا داورانی 1391 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
34964 ابوسعید داورپناه 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم و تربیت
34965 بهروز داورپناه 1372 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
34966 بی بی نسرین داورپناه 1388 علوم رياضي ریاضی محض گرایش آنالیز
34967 رضا داورپناه 1356 علوم پايه دبیری شیمی
34968 سهراب داورپناه 1391 كشاورزى علوم باغبانی گرایش میوه کاری
34969 سهیل داورپناه 1371 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
34970 سیدجلیل داورپناه 1383 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی
34971 سیدجلیل داورپناه 1387 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
34972 سیده فاطمه داورپناه 1386 هنر نيشابور ارتباط تصویری
34973 سیدهاشم داورپناه 1376 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34974 علیرضا داورپناه 1370 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
34975 فاطمه داورپناه 1368 علوم پايه زمین شناسی
34976 محسن داورپناه 1380 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی (اخترفیزیک)
34977 محمدکریم داورپناه 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
34978 محمدمصطفی داورپناه 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
34979 مرتضی داورپناه 1386 مهندسي مهندسی شیمی
34980 مرتضی داورپناه 1390 مهندسي مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
34981 مریم داورپناه 1381 علوم رياضي ریاضی محض
34982 معصومه داورپناه 1364 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
34983 سیدجواد داورپناه شهری 1380 علوم پايه زیست شناسی - علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
34984 بی بی اکرم داورپناه بایگی 1390 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
34985 سید احسان داورپناه بایگی 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
34986 سیده الهه داورپناه بایگی 1390 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
34987 مینا داورپناه بردر 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
34988 مجید داورپناه صفدرآبادی 1381 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
34989 سعید داورپناه صفدرابادی 1372 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی
34990 سجاد داورپناه مقدم 1393 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34991 محمدعلی داورپناه یزد 1367 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34992 ربابه داورپور 1397 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
34993 زینب داورپور 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
34994 محمدحسین داورپور 1379 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34995 نسیم داوردوست 1376 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
34996 حسین داورزنی 1375 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
34997 رضا داورزنی 1378 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
34998 زهره داورزنی 1383 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
34999 زهره داورزنی 1387 مهندسي مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
35000 علی اکبر داورزنی 1368 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699610061016   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42249815