راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 19 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 99,763

نمایش موارد : 35001 تا 99

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
35001 سیدمرتضی دلبری 1377 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35002 سیدمهدی دلبری 1362 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35003 علیرضا دلبری 1388 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش تحقیق درعملیات
35004 محمد دلبری 1366 علوم رياضي آمار
35005 محمد دلبری 1375 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35006 محمدرضا دلبری 1371 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
35007 محمدرضا دلبری 1375 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
35008 هادی دلبری 1370 كشاورزى مهندسی کشاورزی - دامپروری
35009 هادی دلبری 1373 علوم رياضي ریاضی کاربردی
35010 سمیرا دلبری مرغزار 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
35011 احمد دلپسند 1387 مهندسي مهندسی عمران - عمران
35012 اعظم دلپسند 1388 علوم اداري واقتصاد حسابداری
35013 اعظم دلپسند 1393 علوم اداري واقتصاد حسابرسی
35014 جواد دلپسند 1375 علوم رياضي ریاضی
35015 سیدمهدی دلجو 1386 دامپزشكي دامپزشکی - بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
35016 نسیم دلجویان 1382 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
35017 الهه دلخانی 1391 علوم پايه فیزیک گرایش فیزیک نجومی
35018 محمد دلخانی 1373 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی تولیدات گیاهی
35019 زهرا دلخسته 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
35020 عبدالرحمن دلخواه 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری تاریخ
35021 علی اصغر دلخواه 1387 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
35022 حسن دلخوش 1368 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
35023 ربابه دلخوش 1386 هنر نيشابور کاردانی باستان شناسی
35024 علی دلخوش 1367 مهندسي مهندسی برق - سیستمهای کنترل و ابزار دقیق
35025 علی دلخوش 1373 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35026 علی دلخوش 1374 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
35027 فهیمه دلخوش 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
35028 فهیمه دلخوش 1392 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
35029 محمد دلخوش 1376 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35030 علی اکبر دلخوش بایکی 1391 علوم پايه زمین شناسی
35031 زینب دلخوش بایگی 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35032 رضا دلدار 1372 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
35033 علی محمد دلدار 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
35034 فائزه دلدار 1387 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
35035 فایزه دلدار 1391 علوم اداري واقتصاد اقتصاد انرژی
35036 محمد دلدار 1365 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی
35037 مهدیه دلدار 1385 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
35038 جواد دلدارابدال آباد 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
35039 اعظم دلدارابدال آبادی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35040 پوران دلدارابدال آبادی 1380 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35041 زکیه دلدارزیارت 1380 علوم رياضي ریاضی محض
35042 فاطمه دلدارسارونی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
35043 فاطمه دلدارسارونی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بازاریابی محصولات کشاورزی
35044 فاطمه دلدارفروتقه 1386 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
35045 مرضیه دلدارنوق 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
35046 آرش دلداری 1388 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
35047 محمد دلداری سیوکی 1364 مهندسي عمران روستایی
35048 نرگس دلداری سیوکی 1371 علوم پايه دبیری زیست شناسی
35049 عبدالرحیم دلداری کلاته خوئی 1387 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
35050 محمد دلربائی بردسکن 1367 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
35051 علی اصغر دلربای قوچان عتیق 1350 علوم پايه دبیری زمین شناسی
35052 مینا دلربای قوچان عتیق 1390 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
35053 حسن دلروز 1366 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
35054 فرشته دلسوززاده 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35055 علی رضا دلسوزکلاتی 1365 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35056 آناهیتا دلشاد 1391 مهندسي مهندسی برق - کنترل
35057 پیمان دلشاد 1378 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
35058 حسین دلشاد 1377 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
35059 زهرا دلشاد 1382 علوم پايه زیست شناسی - علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
35060 عباس دلشاد 1374 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
35061 عبدالوهاب دلشاد 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
35062 فرحناز دلشاد 1368 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
35063 فرزانه دلشاد 1393 مهندسي مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال وفرآیندهای جداسازی
35064 فرهاد دلشاد 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
35065 فریبا دلشاد 1365 مهندسي مهندسی برق- الکترونیک
35066 فیروز دلشاد 1361 مهندسي مهندسی عمران - عمران
35067 مجید دلشاد 1373 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
35068 وجیهه دلشاد 1394 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
35069 هما دلشاددیزاوندی 1389 دامپزشكي دکتری عمومی دامپزشکی
35070 الهام دلشادغلامی 1378 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
35071 علی دلشادغلامی 1390 علوم اداري واقتصاد حسابداری
35072 فرشته دلشادغلامی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
35073 محمد دلشادغلامی 1373 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
35074 عبدالواحد دلشادلاجی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
35075 محسن دلشادنوقابی 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
35076 مهسا دلشادنوقابی 1386 دامپزشكي دامپزشکی
35077 فریبا دلشادی بزدی 1365 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
35078 وحید دلشادی سلجوقی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
35079 لیلا دلفان 1383 هنر نيشابور نقاشی
35080 محمود دلفان 1387 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
35081 شهرام دلفانی 1370 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
35082 مجتبی دلفانیان 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
35083 محمد دلفراز 1386 مهندسي مهندسی شیمی
35084 احسان دلفروز 1372 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان انگلیسی
35085 سپیده دلفروزی 1387 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
35086 پریا دلقندی 1392 كشاورزى علوم و مهندسی آب
35087 زهرابی بی دلقندی 1364 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
35088 سیده سعیده دلقندی 1379 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35089 فائزه دلقندی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
35090 محمدمهدی دلقندی 1372 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
35091 مهدی دلقندی 1390 پردیس دانشگاهی حسابداری
35092 نفیسه دلقندی 1393 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان عربی
35093 سهیلا دلکش 1395 الهيات شهيد مطهري فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
35094 مهدیار دلکش 1388 دامپزشكي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
35095 مرتضی دلکش املشی 1366 علوم پايه کاربرد کامپیوتر
35096 نجمه دلکلاله 1380 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35097 نصرت دلکلاله 1379 علوم اداري واقتصاد حسابداری
35098 سیما دلگانی 1385 علوم پايه شیمی گرایش محض
35099 رؤیا دلگشاء شاندیز 1384 مهندسي مهندسی شیمی

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987997   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39826749