راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 9 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 98,436

نمایش موارد : 35001 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
35001 هما دوستخواه 1382 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35002 حسین دوستدار 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
35003 معصومه دوستدار 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی
35004 زهرا دوستدارنوقابی 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
35005 علیرضا دوستداری 1384 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
35006 مریم دوستکی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
35007 سیمین دوستگام 1348 علوم پايه علوم گیاهی
35008 اعظم دوستمحمدی چاهکهنوییه 1374 مهندسي مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
35009 اعظم دوستی 1378 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
35010 حسن رضا دوستی 1392 علوم پايه زمین شناسی
35011 حسین دوستی 1370 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
35012 حسین دوستی 1377 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35013 زکیه دوستی 1382 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای انسانی - گرایش شهری
35014 زهره دوستی 1394 كشاورزى علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
35015 سارا دوستی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
35016 سمیه دوستی 1383 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
35017 شهره دوستی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
35018 عبدالجواد دوستی 1377 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
35019 عبدالرضا دوستی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت
35020 عبدالعظیم دوستی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
35021 عبدالله دوستی 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
35022 فائزه دوستی 1377 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
35023 فاطمه دوستی 1373 علوم پايه شیمی گرایش کاربردی
35024 فاطمه دوستی 1385 علوم پايه شیمی - شیمی تجزیه
35025 مجید دوستی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
35026 محمد دوستی 1371 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
35027 محمد دوستی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام
35028 محمد دوستی 1388 كشاورزى علوم دامی - ژنتیک و اصلاح دام
35029 محمدرضا دوستی 1367 مهندسي مهندسی عمران - عمران
35030 مرضیه دوستی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
35031 مرضیه دوستی 1384 علوم رياضي ریاضی کاربردی
35032 مریم دوستی 1386 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
35033 معصومه دوستی 1387 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
35034 مهدی دوستی 1366 علوم رياضي ریاضی کاربردی
35035 مهدی دوستی 1374 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا
35036 ناهید دوستی 1377 علوم رياضي ریاضی محض
35037 مهسا دوستی راد 1379 كشاورزى مهندسی کشاورزی - گیاهپزشکی
35038 آرزو دوستی امرودکی 1387
35039 امید دوستی ایرانی 1391 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشینهای کشاورزی
35040 راضیه دوستی تلگرد 1376 علوم رياضي دبیری ریاضی
35041 فاطمه دوستی تلگرد 1388 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
35042 احسان دوستی دوران محله 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
35043 طاهره دوستی قاسم آباد 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
35044 حسین دوستی قلندرابادی 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
35045 حسن دوستی محمدقلندرآبادی 1372 علوم رياضي آمار
35046 حسن دوستی محمدقلندرآبادی 1376 علوم رياضي آمار
35047 حسن دوستی محمدقلندرآبادی 1380 علوم رياضي آمار
35048 بتول دوستی نژاد 1380 علوم رياضي ریاضی محض
35049 ذوالفقار دوستی نیا 1365 مهندسي مهندسی عمران - عمران
35050 صدیقه دوستیان 1375 علوم اداري واقتصاد حسابداری
35051 محمد دوسرانیان مقدم 1381 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
35052 زهرا دوعاگو 1382 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
35053 علی دوکوهکی 1368 ادبيّات و علوم انسانى مترجمی زبان فرانسه
35054 شادی دوگانی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فرانسه
35055 شادی دوگانی 1388 ادبيّات و علوم انسانى آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
35056 ولی اله دوگانی آغچغلو 1386 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
35057 ولی اله دوگانی آغچغلو 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
35058 اردشیر دولائی 1362 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
35059 بهروز دولابی 1390 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
35060 صبا دولابی 1389 معماري و شهرسازي مهندسی شهرسازی
35061 علیرضا دولابی 1389 مهندسي مهندسی عمران - سازه
35062 نازنین دولابی 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
35063 نرجس دولابی 1375 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35064 فاطمه دولابی قوچان عتیق 1382 علوم رياضي ریاضی محض
35065 عباس دولت آبادی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
35066 محمد دولت آبادی 1367 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی
35067 احمد دولت ابادی 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
35068 حسین دولت ابادی 1373 تربيت بدنى دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی
35069 سیاوش دولت ابادی 1365 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
35070 سیما دولت ابادی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات انگلیسی
35071 ملیحه دولت ابادی 1376 علوم اداري واقتصاد حقوق
35072 حسین دولت ابادی علی زادها 1367 علوم پايه کاربرد کامپیـوتر
35073 نظم الدین دولت بیگ اف 1376 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
35074 مهران دولت ترک پور 1369 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات
35075 مهرداد دولت مرادی 1377 مهندسي مهندسی عمران - عمران
35076 فیروز دولت آباد 1361 مهندسي مهندسی مکانیک
35077 امیر دولت آبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آب
35078 حسین دولت آبادی 1370 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
35079 حسین دولت آبادی 1374 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
35080 خیزران دولت آبادی 1393 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش میوه کاری
35081 راحیل دولت آبادی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی در کشاورزی
35082 رضا دولت آبادی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35083 زهرا دولت آبادی 1378 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
35084 زهره دولت آبادی 1389 علوم رياضي ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
35085 سارا دولت آبادی 1376 علوم پايه فیزیک
35086 ساناز دولت آبادی 1393 علوم اداري واقتصاد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
35087 سحر دولت آبادی 1381 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
35088 سمانه دولت آبادی 1392 مهندسي مهندسی صنایع
35089 سمیرا دولت آبادی 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
35090 سمیرا دولت آبادی 1386 علوم پايه زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
35091 سمیه دولت آبادی 1380 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
35092 سمیّه دولت آبادی 1384 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
35093 سمیه دولت آبادی 1391 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
35094 سهیل دولت آبادی 1389 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35095 فرامرز دولت آبادی 1392 الهيات شهيد مطهري فلسفه
35096 فهیمه دولت آبادی 1382 هنر نيشابور آموزش هنرهای تجسمی
35097 مجید دولت آبادی 1382 مهندسي مهندسی برق - کنترل
35098 مجید دولت آبادی 1353 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فلسفه وحکمت اسلامی
35099 محمد دولت آبادی 1372 علوم اداري واقتصاد حقوق
35100 محمد دولت آبادی 1377 علوم رياضي ریاضی محض

صفحه :

<   1112131415161718191101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 39033155