راهنمای عضویت
جستجوی دانش آموختگان
افراد حاضر در سایت
در حال حاضر 16 کاربر ميهمان و 0 عضو برخط.

لیست دانش آموختگان

مشاهده لیست تمام دانش آموختگانتمام موارد یافت شده : 102,374

نمایش موارد : 35101 تا 100

نام و نام خانوادگی سال ورود دانشکده رشته تحصیلی
35101 فرزاد دباغیان عنبرانی 1392 منابع طبيعي و محيط زيست مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
35102 سیما دبستانی رضوی 1384 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
35103 سیما دبستانی رضوی 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
35104 فاطمه دبوری فریمانی 1386 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35105 فاطمه دبوری فریمانی 1390 مهندسي مهندسی برق - قدرت
35106 مرضیه دبیدیان 1363 علوم پايه دبیری زیست شناسی
35107 محمود دبیرالتضاره ای 1356 علوم پايه فیزیک کاربردی گرایش حالت جامد
35108 شهاب الدین دبیرالنظاره ئی 1388 مهندسي مهندسی برق - مخابرات
35109 حمید دبیرانصاری 1366 مهندسي کارهای عمومی ساختمان
35110 فاطمه دبیرچی لو 1386 علوم اداري واقتصاد حسابداری
35111 اعظم دبیری 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم کتابداری و اطلاع رسانی
35112 ایوب دبیری 1372 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
35113 بنیامین دبیری 1389 كشاورزى مهندسی کشاورزی علوم دامی - طیور
35114 جواد دبیری 1378 علوم رياضي آمار
35115 سیدسجاد دبیری 1390 علوم پايه فیزیک
35116 سیدمهدی دبیری 1363 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک در حرارت سیالات
35117 علی اکبر دبیری 1387 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیای سیاسی
35118 فاطمه دبیری 1391 علوم پايه زمین شناسی - رسوب شناسی وسنگ شناسی رسوبی
35119 محسن دبیری 1372 مهندسي مهندسی عمران - عمران
35120 مهران دبیری 1387 دامپزشكي دامپزشکی
35121 مهرداد دبیری 1388 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35122 وحید دبیری 1368 كشاورزى مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
35123 طاهره دبیری اترآباد 1385 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35124 محدثه دبیری اترآباد 1384 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
35125 علی اصغر دبیری بهنمیری 1366 علوم پايه فیزیک کاربردی
35126 عباداله دبیری خلیفه قشلاقی 1392 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
35127 معصومه دبیریان 1380 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
35128 سارا دجلانی 1392 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
35129 سمانه دجلانی 1381 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - تاریخ و تمدن ملل اسلامی
35130 سیدحسین دخانچی 1383 مهندسي مهندسی عمران - راه و ترابری
35131 فرناز دخانچی 1390 پردیس دانشگاهی مدیریت اجرایی
35132 سمیه دخت رحیمی نوبر 1381 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35133 احمد سمیر عبدالحسین دخیل 1393 علوم اداري واقتصاد حسابداری
35134 جمیله دخیلی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى علوم تربیتی
35135 جواد دخیلی 1390 علوم رياضي آمار اقتصادی و اجتماعی
35136 مینا دخیلی 1378 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
35137 سعید دخیلی محمودابادی 1371 مهندسي مهندسی عمران - عمران
35138 معصومه درآمد 1378 ادبيّات و علوم انسانى جغرافیا - برنامه ریزی شهری
35139 جواد درآینده 1374 علوم اداري واقتصاد حسابداری
35140 شهین درابی 1375 آموزشكده كشاورزي شيروان تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
35141 مسعود درابی 1367 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
35142 شیدا دراج 1376 كشاورزى مهندسی کشاورزی - آبیاری
35143 ندا درافشان 1394 علوم پايه زمین شناسی - چینه نگاری و دیرینه شناسی
35144 نوید درافشان ری 1392 مهندسي مهندسی برق - کنترل
35145 فهیمه درافشان طباطبائی 1388 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی- ادیان وعرفان
35146 زهرا درانی 1373 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
35147 فاطمه درانی 1375 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات عرب
35148 فاطمه درانی 1362 ادبيّات و علوم انسانى دبیری زبان و ادبیات عرب
35149 محمدعلی درانی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی
35150 مدیحه درانی 1391 مهندسي مهندسی کامپیوتر - سخت افزار
35151 مریم درانی 1383 علوم پايه زمین شناسی
35152 مهسا درانی 1384 معماري و شهرسازي مهندسی معماری
35153 حسین دراهکی 1373 ادبيّات و علوم انسانى دبیری علوم اجتماعی
35154 مبارکه درایتی 1390 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35155 مهدی درایتی فر 1388 مهندسي مهندسی مکانیک - مکانیک درطراحی جامدات
35156 مهدی درایتی فر 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
35157 مهدی دربار پناه 1384 علوم رياضي آمار
35158 محمدصدیق دربارپناه 1364 علوم پايه زمین شناسی
35159 مریم درباررضوی 1383 علوم اداري واقتصاد علوم اقتصادی - اقتصاد نظری
35160 سمیرا دربارغلام احمدی 1384 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
35161 بیژن درباری 1393 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
35162 ستار درباسی آغسقالی 1385 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی
35163 جعفر درباغ عنبران 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی
35164 منصوره دربان 1386 ادبيّات و علوم انسانى تاریخ
35165 محمدرضا دربان استانه 1392 ادبيّات و علوم انسانى علوم جغرافیایی - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
35166 طناز دربان باشی خامسی 1382 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی گرایش روانشناسی وآموزش کودکان استثنائی
35167 نیکی دربان باشی خامسی 1391 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی بالینی
35168 اعظم دربان ترشیزی 1374 مهندسي مهندسی شیمی - صنایع گاز
35169 حسن دربان ترشیزی 1369 علوم‏تربيتى و روان‏شناسى روانشناسی عمومی
35170 ریحانه دربان جعفری 1386 كشاورزى مهندسی کشاورزی - مهندسی آب
35171 سعیده دربان جعفری 1386 الهيات شهيد مطهري مدرسی معارف اسلامی - مبانی نظری اسلام
35172 هادی دربان حسینی 1366 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات انگلیسی
35173 علی دربان خالصی 1383 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
35174 آتنا دربان رضائی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت دولتی
35175 امیر دربان لقمانی 1394 مهندسي مهندسی شیمی
35176 نرجس دربان لقمانی 1374 علوم پايه فیزیک
35177 ریحانه دربان مقامی 1373 علوم پايه شیمی گرایش محض
35178 طیبه دربانی 1374 ادبيّات و علوم انسانى علوم اجتماعی
35179 علیرضا دربانی 1378 هنر نيشابور ارتباط تصویری
35180 فرزانه دربانیان 1387 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
35181 معصومه دربانیان 1375 علوم پايه شیمی گرایش محض
35182 رباب دربایار 1373 الهيات شهيد مطهري الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن وحدیث
35183 فاطمه دربنایی 1388 علوم اداري واقتصاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
35184 الهام دربندی 1384 علوم رياضي آمار
35185 الهه دربندی 1382 علوم رياضي ریاضی کاربردی
35186 الهه دربندی 1387 علوم رياضي ریاضی کاربردی
35187 علی دربندی 1386 تربيت بدنى تربیت بدنی و علوم ورزشی
35188 علی دربندی 1358 علوم پايه فیزیک گرایش حالت جامد
35189 محمد دربندی 1385 كشاورزى مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
35190 محمد دربندی 1390 كشاورزى مهندسی کشاورزی - علوم خاک
35191 مهدیه دربندی 1381 آموزشكده كشاورزي شيروان کاردانی ناپیوسته علمی - کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر
35192 سیدعلیرضا دربندی زاده 1382 مهندسي مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
35193 سبیکه دربندی گلیان 1378 علوم رياضي ریاضی کاربردی
35194 ابوالفضل دربهشتی 1385 علوم پايه زمین شناسی
35195 زهرا دربهشتی 1382 ادبيّات و علوم انسانى تربیت معلم زبان وادبیات فارسی
35196 زینب دربهشتی 1384 ادبيّات و علوم انسانى زبان و ادبیات فارسی
35197 صفورا دربهشتی 1386 مهندسي مهندسی صنایع - صنایع
35198 زهرا دربیگی نامقی 1391 مهندسي مهندسی عمران
35199 سارا دربیگی نامقی 1386 هنر نيشابور فیزیک - واحد نیشابور
35200 سارا دربیگی نامقی 1391 علوم پايه ژئوفیزیک گرایش زلزله‌شناسی

صفحه :

<   111213141516171819110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899810081018   >

©2018 Ferdowsi University of Mashhad.   تعداد بازدید : 42199234